LEDEN─ÚNOR

Zpracovala: Jana Horová

VYCHÁZKY

 PO   1. 1. KOLEM BABÍHO LOMU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Štefánikova čtvrť 9:55 / bus 43 Kr. Pole 9:50 (přest. Klarisky) do Vranova, smyčka. Pěšky: kolem Jelínka pod Babí lom k Lelkovadlu (obč.). Zdatnější účastníci mohou vystoupat na vrchol Babího lomu. Od Lelkovadla pokračování do Lelekovic. V případě náledí návrat jinou cestou do Vranova. V obou případech si lze vycházku prodloužit. Bus 57 Vranov, smyčka 13:49 a po hod. / bus 41 Lelekovice, náves 13:32, 14:25, 15:32, 16:25 do Brna. Zvlněným terénem, do Lelekovic s dlouhým prudším klesáním 6/9/10 km. 

ST   3. 1. Z VRANOVIC DO POHOŘELIC • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:09 do Vranovic. Pěšky: Vranovice, Přibice, Pohořelice. Bus 105/108/504 do Brna. Po rovině 8 km. 

SO   6. 1. KOLEM ZLATÉHO POTOKA • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 9:48 do Omic. Pěšky: po žluté značce, pak naučnou stezkou k přístřešku U Opice a pěšinou do Tetčic. ČD 12:46, 13:44 do Brna. Zvlněným terénem 10 km. 

NE   7. 1. K MUCHOVĚ BOUDĚ • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 55 St. osada 10:09 do Mariánského údolí. Pěšky: Mariánským údolím k Muchově boudě a po opačné straně zpět. Návrat bus 55 13:22 a po 20 min. Po rovině 8 km. 

ST 10. 1. VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU V RÁJEČKU • Vedou Hana Zemanová, Vilma Ťápalová, Milada Muselíková:  -1. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: po žluté značce kolem zámku do údolí Ráječského potoka a podél potoka a kolem farmy do Ráječka. -2. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:29 do Blanska město. Pěšky: pomalejší chůzí s prohlídkou města k Horní Lhotě a cestou nad cyklostezkou do Ráječka. -3. skupina: Odj. ČD hl. n. 10:29 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka. 
V Ráječku se sejdeme v restauraci Hrádek na novoročním obědě a posezení. Na společné přivítání nového turistického roku si s sebou přineste dobrou náladu! Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:23, 13:53, 14:23, 14:53 a po ½ hod. do Brna. Převážně po rovině 7/3─4/3 km. 

SO 13. 1. MALÁ ODPOLEDNÍ • Vede Dana Strašilová: Sraz u zast. Nemocnice Milosrdných bratří ve 13:15 hod. Pěšky: podél Svratky k OC Tesco a Olympia. Návrat MHD. Po rovině 8 km.  

NE 14. 1. SUCHÝM ŽLEBEM • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Blanska, odtud bus 232 do Vilémovic, Macocha rozc. Pěšky: Suchým žlebem, soutěskami Horní Úzká a Dolní Úzká, k rozc. Pod Čertovým mostem, kolem Kateřinské jeskyně na Skalní Mlýn (obč.) a do zast. Blansko ČKD Orlík. Bus ČKD Orlík 13:17, 15:18 do Blanska a ČD do Brna. Pohodlně s mírným klesáním 8 km.  

ST 17. 1. ZRCADLOVOU CESTOU • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Blanska, odtud bus 231 do Lažánek, kamnárna. Pěšky: pěšinou na Zrcadlovou cestu a po červené a zelené turistické značce do Křtin. Bus 201 13:15 a po ½ hod. do Brna. Kopcovitým terénem 10 km. 

SO 20. 1. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:53 (přest. Klarisky) / bus 57 Štefánikova čtvrť 9:55 do Vranova, smyčka. Pěšky: přes Lelkovadlo do Lelekovic. Bus 41 13:03, 13:33 a po ½ hod. do Brna nebo do žst. Česká a odtud ČD do Brna. Po rovině a s dlouhým klesáním do Lelekovic 7 km.

NE 21. 1. LESOPARK KAMENNÝ VRCH • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Koniklecová (MHD 26, 37, 50) ve 13:00 hod. Pěšky: přes lesopark (jezírko, Růžové návrší, rozhledna) a kolem Myslivny do Pisárek k Anthroposu. S mírnou námahou, pomalou chůzí 4 km. 

ST 24. 1. Krok za krokem... MUZEUM EXILU • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Hrnčířská (tram. 1, 6) ve 14:00 hod. Program: komentovaná prohlídka muzea, které dokumentuje vznik ČSR, působení českých a slovenských letců v RAF a exilovou vlnu 20. století (v muzeu se netopí, vstupné je dobrovolné). Cca 2 hod.

SO 27. 1. Z KÝVALKY DO STŘELIC • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 402 Nemocnice Bohunice (MHD 8, 25, 37) 11:37 do Omic, Kývalka. Pěšky: z Kývalky lesem do Střelic. Bus 404 Střelice, dolní žel. st. 14:01 do Brna. Zvlněným terénem 9 km. 

NE 28. 1. MALÝ OKRUH NAD ÚTĚCHOVEM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Štefánikova čtvrť 10:15 / bus 43 Kr. Pole 10:13 (přest. Klarisky) do Útěchova. Pěšky: po neznačené cestě na silničku Kroucená, po přechodu hlavní silnice po zelené značce zpět do Útěchova. Vycházku si lze prodloužit do Ořešína nebo Soběšic. Návrat bus 57 13:17 a po 20 min. Mírně zvlněným terénem 3/6 km. 

*   *   *

SO   3. 2. PŘES TIPEČEK DO KŘTIN • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Jedovnic. Pěšky: přes Jedovnice, kolem Olšovce a přes kopec Tipeček do Křtin (obč.). Bus 201 13:06, 14:06 do Brna. Se stoupáním a klesáním 9 km.

NE   4. 2. NOVODVORSKÝM ÚDOLÍM • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:39 do Ochoze u Brna, myslivna pod Hádkem. Pěšky: Novodvorské údolí, Nové Dvory, Lhotky, Bukovinka (obč.). Vycházku si lze zkrátit do Březiny (4 km) nebo na Lhotky, rozc. (6 km). Bus 157 13:06 a po 2 hod. do Bukoviny, rozc., odtud bus 201 do Brna. Se stoupáním 7/6/4 km.

ST   7. 2. PŘES SKALIČKU • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Tišnova, odtud bus 332 do Hlubokých Dvorů. Pěšky: z Hlubokých Dvorů po modré značce, dále po zelené přes Skaličku do Lipůvky. Bus 301 13:48, 14:08, 14:18, 14:48 do Brna. Kopcovitým terénem 12─13 km. 

SO 10. 2. POD VYSOKOU • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Ochoze u Brna. Pěšky: lesem k rozc. Pod Vysokou, kolem Kanic (bus), nad arboretum Řícmanice a do Bílovic n. Svit. (obč.). Bus 210 Kanice 12:26, 14:46 / ČD Bílovice 13:21, 13:49 do Brna. Se stoupáním a klesáním 7/10 km. 

NE 11. 2. MALÁ ODPOLEDNÍ • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 69 Nemocnice Bohunice, nást. 5 13:19 na zast. Dunajská. Pěšky: přes staré Bohunice k potoku Leskava a podél potoka na ul. Vídeňská. Po rovině 6 km. 

ST 14. 2. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 10:07 / hl. n. 9:53 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu. Návrat MHD po 13. hod. Pohodlně 7/9 km. 

SO 17. 2. PŘES BABICE • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Adamova zastávka. Pěšky: po zelené značce do Babic n. Svit., pak po červené do Křtin. Bus 201 12:15 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 10 km.

NE 18. 2. PŘES PEKÁRNU • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Sraz v Komíně u zast. Kamenolom (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: Údolím oddechu a lesem přes přírodní rezervaci Pekárna do Žebětína. Návrat bus 52 po 12. hod. Pohodlně 4 km.

ST 21. 2. Krok za krokem... VOZOVNA MEDLÁNKY • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Hudcova (MHD 1, 41, 42, 70, 71) v 9:45 hod. Program: prohlídka vozovny v Medlánkách. Cca 2 hod.  

SO 24. 2. ARBORETUM ŘÍCMANICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Babic n. Svit. (na zn., 1 zóna). Pěšky: většinou neznačenými cestami k arboretu, zde prohlídka s odborným výkladem (vstupné dobrovolné). Památník Stromy i celé arboretum jsou od loňska velmi pěkně zrestaurovány. Po prohlídce občerstvení (zvěřinové pochoutky, guláš, opékání špekáčků). Odpoledne dle počasí: buď zpět na nádraží (NS Hvozd, kolem památníku Prosba lesa a podél babického potoka k žst., nebo hřebenovou cestou do Bílovic n. Svit. ČD Babice 12:42 a po hod. / ČD Bílovice 12:47, 13:17, 13:47, 14:17 / bus 75 od žst. 12:41 a po hod. do Brna. K arboretu s mírným stoupáním, zpět mírně zvlněným terénem 6 km.  

NE 25. 2. POD KVĚTNICI • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:07 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnici k soutoku řeky Svratky s Loučkou a Besénkem (obč.) a jinou cestou zpět. ČD 13:29 a po ½ hod. do Brna. Pohodlně 6 km. 

ST 28. 2. Z VOJKOVIC DO HRUŠOVAN • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:40 do Vojkovic. Pěšky: malá odpolední kolem rybníků Šejby a Šimlochu. ČD Hrušovany 15:32 do Brna. Po rovině 7 km. 

PŘEDNÁŠKY 

  8. ledna   Zvesela na vycházkách VKPB nejen po Vysočině ─ pokračování Ing. Jiří Kuchta
15. ledna   Jižním oceánem do Antarktidy ─ 1. část: Ohňová Země a Falklandy      Ing. Zuzana Druckmüllerová 
22. ledna   Kláštery a prameny Srbska doc. RNDr. Alena Žákovská
29. ledna Sultanát Omán ─ šťastná Arábie  Lumír Sochorec
  5. února IVLP ─ neuvěřitelná cesta napříč Amerikou Ing. Pavel Kapler 
12. února Nový Zéland a Cookovy ostrovy  RNDr. Josef Glos 
19. února Island očima cestovatele  Ing. Jaromír Novák 
26. února   Č l e n s k á  s c h ů z e    V K P B

BŘEZEN─DUBEN

Zpracovala: Jana Horová

VYCHÁZKY

SO   2. 3. DO ŽEBĚTÍNA • Vede Ing. Jiří Kuchta: Sraz u zast. Kamenolom (tram. 1, 3. 10) v 10:00 hod. Pěšky: komínský kamenolom, Letná, Vrbovecký mlýn, Pekárna, Žebětín (obč.). Návrat bus 52 po 20 min. do Bystrce / na Mendlovo nám. S jedním mírným stoupáním 6 km. 

NE   3. 3. ZA KAMÉLIEMI DO RÁJCE • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: k zámeckým skleníkům (prohlídka), příp. do Doubravice n. Svit. ČD Rájec-Jestřebí 12:21, 12:50, 13:21, 13:50 / Doubravice  12:17 a po hod. do Brna. Zpočátku s mírným výstupem 4/9 km. 

ST   6. 3. REZERVACE BLEDULÍ • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:53 do Nedvědice (přest. Tišnov). Pěšky: kolem Chlébského potoka do rezervace bledulí a zpět do Nedvědice. ČD 14:01 do Brna. S mírným stoupáním 10 km. 

SO   9. 3. DO TETČIC • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:50 do Radostic. Pěšky: přes Kopaniny do Tetčic. ČD 12:46 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 11 km.

NE 10. 3. KVĚTNICE • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD Kr. Pole 10:07 / hl. n. 9:53 do Tišnova (vedoucí přistoupí v žel. zast. Brno-Lesná). Pěšky: Velká skála (dříny?), vrchol Květnice (470 m), vyhlídka od křížku, Malá skála, po modré značce zpět do města (obč.). ČD Tišnov 12:29 a po cca ½ hod. do Brna. Kopcovitým terénem, pomalou chůzí 6/8 km. 

ST 13. 3. Krok za krokem... KOUNICOVOU ULICÍ • Vede Bohuše Červená: Sraz na Moravském nám. na konečné trol. 32, 34. 36 ve 14:00 hod. Program: Projdeme začátek Kounicovy ulice včetně důkladnější prohlídky Sboru církve bratrské. Pohodlně 1 km. 

SO 16. 3. JARO NA ZLOBICI • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 do Kuřimi. Pěšky: kolem rybníka Srpeček na Zlobici (Vítání jara) a zpět do žst. Kuřim. ČD 12:40 a po hod. do Brna. Se stoupáním 9 km. 

NE 17. 3. MALÁ ODPOLEDNÍ • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:40 do Vojkovic. Pěšky: přes Vojkovice k vojkovickému mlýnu a podél Svratky do Rajhradu. ČD 15:37 do Brna. Po rovině 7 km. 

ST 20. 3. BRNEM PROTI PROUDU SVITAVY • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Tkalcovshá (Albert, tram. 2, 4, 7) v 10:00 hod. Pěšky: přes Husovice, po maloměřickém ostrově do Obřan na MHD nebo kolem zahrádek na Lesnou. Návrat bus 46, 57 po 12. hod. Beze spěchu, s mírným stoupáním z Obřan 5/7 km.  

SO 23. 3. VÍTÁNÍ JARA U LUŽE • Vede MVDr. Šárka Hejlová, Vilma Ťápalová, Hana Zemanová: -
1. skupina: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:20 (přest. Klarisky) / bus 57 Halasovo nám. 8:28 do zast. U Buku. Pěšky: po Vojance k palouku U Luže; - 2. skupina: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:50 (přest. Klarisky) / bus 57 Halasovo nám. 8:58 do zast. U Buku. Pěšky: po trase 1. skupiny, pomalejší chůzí k palouku U Luže, zde delší přestávka; - 3. skupina: Odj. bus 70 Kr. Pole 8:17 do Ořešína. Pěšky: z Ořešína k rozc. Pod Útěchovem a po zelené značce k palouku U Luže. 

Tradiční akci zahájí trubači fanfárami v 10:30 hod. Po vzpomínce na zakladatele tradice Petra Bezruče promluví zástupce ŠLP Masarykův les Křtiny, sbor Sokola Brno-Židenice za řízení Mgr. Evy Holé nám zazpívá a taneční soubor Bystrouška pod vedením Mgr. Bohuslavy Hamákové ze ZŠ Bílovice předvede pásmo Vítání jara. Slavnost ukončí trubači a poté my společně písní „Přijde jaro, přijde...".
Po programu zpět k zast. MHD U Buku nebo do Bílovic n. Svit, příp. až do Obřan. ČD Bílovice 12:47 a po ½ hod. / bus 75 12:41 a po hod. do Brna. Z Ořešína zvlněným terénem, jinak pohodlně 8/7/10 km.  

NE 24. 3. POD ZAMILOVANÝM HÁJKEM • Vede Věra Palátová: Sraz u nádraží Kr. Pole v 10:00 hod, Pěšky: kolem areálu Lachemy do Mokré Hory (MHD) a lesní silničkou do Soběšic. Návrat bus 57, 43 Klarisky po 13. hod. S mírným stoupáním z Mokré Hory, beze spěchu 6/10 km. 

ST 27. 3. VÝHLEDY NA BRNO • Vede Dana Strašilová: Odj. tram. č. 10 hl. n. 10:08 do zast. Stránská skála (vedoucí přistoupí na zast. Krásného). Pěšky: procházka po Stránské skále a Bílé hoře. Kopcovitým terénem 5 km. 

SO 30. 3. VELIKONOČNÍ BRNĚNSKÁ PŘEHRADA • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. bus 54 Zoolog. zahrada 10:06 do zast. Ruda. Pěšky: Pod Chvalovkou, údolím Rakovce k přístavišti a zpět k zast. Zoolog. zahrada. Návrat MHD. Zvlněným terénem 5 km. 

NE 31. 3. VELIKONOČNÍ SVRATECKOU VRCHOVINOU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:53 do Doubravníku (přest. Tišnov). Pěšky: přes Černvír do Nedvědice. ČD 12:01 a po 2 hod. do Brna. Téměř po rovině, pomalejší chůzí 4─5 km.

*   *   *

PO   1. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC • Vede MVDr. Šárka Hejlová, Hana Zemanová, Milada Muselíková: 1. skupina: Sraz v Obřanech na konečné tramvaje (bus X45) v 10:00 hod. Pěšky: podél Svitavy do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km; - 2. skupina: Odj. bus 78 Židenice, nádraží 8:55 do zast. Podbělová. Pěšky: po NS Hádecké lesy a přes rozhlednu U Lidušky do Bílovic n. Svit. Zvlněným terénem 10 km; - 3. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:00 do Bílovic n. Svit. Pěšky: procházka Bílovicemi n. Svit. Pohodlně, beze spěchu 2 km.
Sejdeme se na obědě a pomlázkovém posezení v přilehlém sále Obecní hospody. Po obědě ČD 12:46, 13:17, 13:46, 14:17 / bus 75 12:42 a po hod. do Brna / pěšky do Obřan (5 km).  

ST   3. 4. Z ÚTĚCHOVA DO SOBĚŠIC • Vede Věra Palátová: Odj. bus 57 Štefánikova čtvrť 8:53 / bus 43 Kr. Pole 8:53 (přest. Klarisky) do Útěchova, Rozcestí. Pěšky: po značené cestě do Soběšic (MHD) a kolem lesa k zast. Panská lícha. Návrat bus 57 kolem 13. hod. Zvlněným terénem 5/8 km. 

SO   6. 4. ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Ochoze u Brna, Říčky, rozc. Pěšky: Kaprálův mlýn, ranč U Jelena, Muchova bouda, Kadlcův mlýn, konečná MHD. Návrat bus 55 13:21 a po 20 min. Po rovině 9 km. 

NE   7. 4. Krok za krokem... JARNÍ ŠPILBERK VE ZNAMENÍ POVĚSTÍ • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Šilingrovo nám. (tram. 5, 6, 12) ve 14:00 hod. Program: procházka po Špilberku včetně každoročního výstupu na vrchol tentokrát doplněná o pověsti. Kopcovitým terénem 2 km.

ST 10. 4. Za poznáním... PROSTĚJOV • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:21 do Prostějova. Program: komentovaná prohlídka města. ČD Prostějov hl. n. 15:23, 17:23 / bus aut. st. 14:10 a po hod. do Brna. Po rovině 5 km.

SO 13. 4. KVETOUCÍ ZAHRADY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Halasovo nám. 9:56 do zast. U Rozvodny (na zn.). Pěšky: toulání zahradami nad Sadovou a přes Divišovu čtvrť (obč.) k zast. MHD. Návrat bus 44, 84. Téměř po rovině, pomalejší chůzí 4─5 km.    

NE 14. 4. NA KONIKLECE • Vede Jaroslava Puklická: Odj. trol. 26 Mendlovo nám. 9:47 do zast. Koniklecová. Pěšky: přes Kohoutovice a Hobrtenky do Jundrova. Mírně kopcovitým terénem 10 km.. 

ST 17. 4. PÁLAVA • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Šakvic, odtud bus 540 do Dolních nebo Horních Věstonic. Pěšky: Pálavou přes Stolovou horu do Mikulova. Bus 105 14:18, 14:48, 15:28 do Brna / bus 540 14:15, 14:30, 15:15 a po hod. do Šakvic a ČD do Brna. Kopcovitým terénem 14 km. 

SO 20. 4. OLOMUČANSKÁ KERAMIKA • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 11:00 do Blanska, odtud bus 230 do Olomučan, točna. Pěšky: studánka U Kukačky, vyhlídka Na Bačině, studánky U Tetřeva a U Sasanky, kostel Božského Srdce Páně (dle možnosti prohlídka interiéru), prohlídka Muzea olomučanské keramiky. Bus 230 Olomučany, škola 15:15, 18:15 do Blanska a ČD do Brna. Pohodlně, převážně sestupným terénem 5 km. 

NE 21. 4. MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 58 St. osada 9:29 do Líšně, hřbitov. Pěšky: kolem hřbitova sestupem do Mariánského údolí k třetímu rybníku, údolím k chatě U Borovic (obč.) a na konečnou MHD. Návrat bus 55 po 20 min. S klesáním a po rovině 4─5 km.  

ST 24. 4. STUDÁNKY • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. R 7:41 do Náměště n. Oslavou, odtud bus do Jinošova. Pěšky: kolem jinošovských studánek. Bus Jinošov, hájenka 13:30, 15:30 do Velké Bíteše, odtud bus 401 nebo dálkový spoj do Brna. Mírně kopcovitým terénem 13 km. 

SO 27. 4. KOLEM PALACKÉHO VRCHU • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Přívrat (MHD 44, 84, 30, 32, 34, 36) v 9:00 hod. Pěšky: sídlištěm v Žabovřeskách k areálu VUT, lesem kolem vrchu Palackého do Komína (MHD) a lesní cestou k zast. Kamenolom. Návrat MHD kolem 12. hod. Zvlněným terénem, beze spěchu 4/6 km. 

NE 28. 4. KOLEM JEDOVNICKÉHO POTOKA • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 do Jedovnic, Újezd. Pěšky: okolo rybníka Dymák, kolem Jedovnického potoka a přes bývalou Salmovu huť k Rudickému propadání a kolem Klímových závrtů zpět do Jedovnic. Bus 201 Jedovnice, nám. 11:06 a po hod. do Brna. Jedno nepříjemné stoupání, jinak pohodlně 5 km.

PŘEDNÁŠKY

  4. března   Sardinie ─ ostrov mnoha tváří                                             MUDr. Roman Janusz
11. března  V anglicko-velšském pomezí  RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. 
18. března  Ruská divočina ─ Altaj  Ing. Miroslav Čapek 
25. března  Yucatán  Ing. Peter Stuchlík 
  1. dubna  P ř e d n á š k a  s e  n e k o n á   V e l i k o n o c e   
  8. dubna  Západní Indie  RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
15. dubna  Lidé z kmenů v Etiopii  doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.      
22. dubna  Život v Etiopii a její elitní běžci  doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.  
29. dubna  Jordánsko   Lumír Sochorec

KVĚTEN─ČERVEN

Zpracovala: Jana Horová

VYCHÁZKY

ST   1. 5. K POMNÍKU K. H. MÁCHY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. hl. n. R 10:56 do Blanska, odtud bus 230 11:40 do Olomučan, točna. Pěšky: pomalou chůzí k památníku K. H. Máchy s vyhlídkou (obč.) a po žluté značce do Adamova. Vycházku si lze zkrátit cestou kolem výzkumného pracoviště, studánky U Kukačky a slunečních hodin zpět na konečnou autobusu 230. Bus 230 Olomučany, točna 15:10 do Blanska a ČD 15:31 a po cca ½ hod. do Brna / ČD Adamov zastávka  16:37 a po cca ½ hod. do Brna. Se stoupáním a klesáním 4/7 km.

SO   4. 5. KOLEM LESNÍHO LOMU • Vede Věra Palátová: Odj. bus 78 St. osada 9:18 do zast. Podbělová. Pěšky: od rozc. Velká Klajdovka k Lesnímu lomu, po pěšině s výhledy, na konec lomu, odb. do Líšně k zajímavě řešenému novému hřbitovu (MHD) a lesní cestou na další zast. MHD. Návrat bus 58 ze zast. Obecká na St. osadu kolem 12. hod. Zvlněným terénem, beze spěchu 4/6 km.

NE   5. 5. Krok za krokem... KOLONIE NOVÝ DŮM • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Bráfova (tram. 1) ve 14:00 hod. Program: ulice Petřvaldská a Drnovická, kolem Jurkovičovy vily a přes Wilsonův les na nám. Míru. S mírným stoupáním 2 km.

ST   8. 5. PŘES KONŮVKY • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 106 ÚAN Zvonařka 8:42 do zast. Žarošice, Tešanka. Pěšky: po cestě Těšanka dolů do Konůvek a údolím do Maref. ČD 13:04, 15:04 do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

SO 11. 5. Z POHÁDKOVÉHO PODLESÍ DO SNĚŽNÉHO • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:53 do Nového Města na Mor. (přest. Tišnov), odtud bus 11:10 do Podlesí. Pěšky: pohádková vesnička Podlesí, Milovský rybník, Blatiny (obč.), Sněžné (obč.). Bus 15:27 do Nového Města a ČD do Brna / bus 17:40 přímo do Brna. Pohodlně s mírným stoupáním do Sněžného 9 km.

NE 12. 5. KOLEM ROKYTNÉ • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:50 do Mor. Krumlova. Pěšky: do údolí a po modré značce do Ivančic. ČD 13:16 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 13 km.  

ST 15. 5. EXOTICKÁ ZAHRADA PŘIBICE • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 10:09 do Vranovic. Pěšky: z Vranovic do Přibic (při nepříznivém počasí bus 165 do zast. Přibice, u kaple), dále zpět do Vranovic nebo do Pohořelic (podle počasí lze opět použít linku 165 Pohořelice ─ Přibice ─ Vranovice). Po rovině 3/8 km. 

SO 18. 5. PŘES ČUČICE • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Rapotic, odtud bus 430 do Ketkovic. Pěšky: po turistických značkách z Ketkovic do Oslavan. Z Oslavan bus 13:01, 14:15, 15:07 s přestupy na ČD do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km.

NE 19. 5. KRÁLOVNIČKY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 10:07 / hl. n. 9:53 do Níhova. Pěšky: kolem rybníka Halda a Níhovského rybníka do obce Březské. Zde od 14:00 hod. průvod královniček, v 15:45 odchod do žst. Vlkov u Tišnova a ČD 17:10 do Brna. Zvlněným terénem 8 km. 

ST 22. 5. NAD VINOHRADY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:42 do Viničných Šumic, Hradská. Pěšky: pomalou chůzí silničkou do Vítovic, stoupáním po žluté značce k lesu (obč.) a nad vinohrady s výhledy do dalekého kraje, od rozcestníku Nad Vinohrady sestupem po Hradské ulici kolem rodného domu spisovatele Fr. Václava Kříže zpět do Viničných Šumic. Bus 702 14:10, 15:01, 16:00 do Brna. Zvlněným terénem 4─5 km. 

SO 25. 5. LIŠČÍ PALOUČEK • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 do Ochoze, Říčky, rozc. Pěšky: lesní cestou do údolí Říčky, rozc. Říčky-koupaliště, výstup na Liščí palouček {konvalinky (?)} a sestup do Mariánského údolí. Náročným kopcovitým terénem 7 km.

NE 26. 5. DO VESELÍČKA • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:53 do Nového Města na Mor. zastávka. Pěšky: Harusák, Radňovice, Slavkovice (moderní kostel), Veselíčko. Ve Veselíčku občerstvení v místní hospůdce, kde si s živým klávesovým doprovodem zazpíváme. ČD14:16, 14:46, 16:15, 16:46 do Brna. S mírným stoupáním a klesáním 8 km. 

ST 29. 5. KOLEM HORNÍ VODNÍ NÁDRŽE NOVÉ MLÝNY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:09 / Kr. Pole 7:52 do Vranovic, odtud bus 530 do Brodu nad Dyjí. Pěšky: 1 km po silnici k vodní nádrži a kolem nádrže do Pasohlávek. Možnost pokračovat kolem nádrže a po silnici k aquaparku Aqualand Moravia. Bus 105 Pasohlávky, kostel 14:09 a po hod. do Brna. Po rovině, beze spěchu 6/8 km.

SO  1. 6. PŘES BŘEZSKÉ • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD Kr. Pole 7:37 do Níhova. Pěšky: kolem rybníků, přes Březské do údolí a dále do Velké Bíteše. Bus 410 13:38, 15:38 / dálkový spoj 13:53, 15:53 do Brna. Kopcovitým terénem 13 km.

NE  2. 6. OKOLO VESELÉHO KOPEČKA • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:50 (přest. Klarisky) / bus 57 Štefánikova čtvrť 8:49 do Vranova, myslivna. Pěšky: lesními cestami přes Veselý kopeček zpět do Vranova, příp. do Útěchova. Bus 57 Vranov 13:49 a po hod. do Brna. Pohodlně 5/8 km.  

ST   5. 6. PŘES BÝVALÉ HRADISKO ŽELEZNÉ • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:51 do  Tišnova, odtud bus 332 do zast. Železné, obec. Pěšky: výstup na bývalé hradisko (347 m n. m.) s výhledem, sestup do údolí, podél říčky Lomničky zpět pod hradisko a odtud do Železného nebo na silnici a odbočením kolem Čimperku do Tišnova. Bus Železné 12:14, 14:14 do Tišnova / ČD Tišnov 12:59 a po ½ hod. do Brna. S výstupem a sestupem, jinak pohodlně, beze spěchu 4/7 km. 

SO   8. 6. NS HÁDECKÉ LOMY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 10:09 na Velkou Klajdovku (na zn.). Pěšky: pomalou chůzí přes hádeckou louku k vyhlídkám na Brno a vzdálené okolí, sestup na NS Hádecké lomy s dalšími vyhlídkami (pohled na lamacentrum) a kratším prudším sestupem k silnici Hády, příp. na Proškovo nám. Návrat bus 64 po 20 min. (11, 31, 51) / bus 75 po 20 min. (03, 23, 43). Mírně kopcovitým terénem 3─4 km. 

NE   9. 6. MACOŠSKOU PLOŠINOU • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Blanska, odtud bus 232 do Ostrova u Macochy, Jednota. Pěšky: Koňský spád, Dolní můstek, Macocha ─ Horní můstek (obč.), Občiny, Jandourkovy závrty, Ostrov u Macochy (obč.). Bus 232 ze zast. Jednota 12:58 a po 2 hod. do Blanska a ČD do Brna. Kopcovitým terénem 8 km.

ST 12. 6. MRAVENČÍ KRÁLOVSTVÍ • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 7:53 do Křižanova. Pěšky: směr Dobrá Voda, přírodní památka a mravenčí naučná stezka Šebeň. ČD Křižanov 13:00, 15:00 do Brna. Po rovině a mírně zvlněným terénem 13 km.

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Zdravě v Brně 2024. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé.
SO 15. 6. ZDRAVĚ V BRNĚ 2024 • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Sraz u zast. Voříškova (trol. 37) v 11:00 hod. Pěšky: Kohoutovice-hájenka, rozhledna Holedná, Jundrov a podél Svratky na sportoviště Hroch, kde se od 13:00 hod. koná zahájení projektu Zdravě v Brně 2024. Zvlněným terénem 4 km. 

NE 16. 6. PŘES SAMOTÍN • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:53 do Nového Města na Mor., odtud bus 11:10 do zast. rozc. Kadov. Pěšky: Kadov, Samotín, Dráteničky (mohutný skalní útvar), Blatiny, příp. Sněžné. Bus 16:27 do Žďáru n. Sázavou a ČD do Brna / bus 17:32 do Nového Města na Mor. a ČD do Brna. Zvlněným terénem 9 km. 

ST 19. 6. OD LÁVKY POD HRADEM DO BYSTRCE • Vede Věra Palátová: Odj. bus 303 Bystrc, Zoolog. zahrada 8:14 do zast. Lávka Pod Hradem. Pěšky: přes lávku a po levém břehu Svratky přes Sokolské koupaliště {koupání (?)} k přístavišti a na zast. MHD Přístaviště nebo pokrač. ke hrázi, sestup k řece a kolem řeky k zast. MHD Zoolog. zahrada. Návrat po 12. hod. Mírně zvlněným terénem, beze spěchu 9 km. 

SO 22. 6. OD LÁVKY NA VEVEŘÍ DO CHUDČIC • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 303 Bystrc, Zoolog. zahrada 9:13 k lávce na Veveří. Pěšky: přes lávku na levý břeh Svratky, proti proudu řeky kolem Junácké louky k přístavišti Veverská Bítýška, ke Třem křížům a kolem obory do Chudčic. Bus 312 13:19 a po cca 30 min. do Kuřimi a ČD do Brna. S mírnou námahou 8 km. 

NE 23. 6. BIOCENTRUM CHRLICE • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Popelova (bus 40, 48, 64, 74) ve 14:00 hod. Pěšky: Balbínův pramen (lze si načepovat 1 litr upravené vody za 4 Kč, neupravené vody za 1,50 Kč), přírodní park Holásecká jezera, biocentrum (koupání), Chrlice (obč.). Návrat MHD. Pohodlně po rovině 5 km. 

ST 26. 6. Krok za krokem... PROVAZNICKÝ VRŠEK • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Šilingrovo nám. (tram. 5, 6, 12) v 10:00 hod. Program: Šilingrovo nám., Pekařská a vstup do restaurace Borgo Agnese, kde uvidíme základy kostela Všech Svatých na Provaznickém vršku. Mírně kopcovitým terénem 2 km. 

ST 26. 6. PŘES VÍTOCHOV • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD Kr. Pole 7:07 do Bystřice n. Pernštejnem, bus k aut. nádraží a odtud bus do Karasína rozc. Pěšky: do Karasína k rozhledně, přes Vítochov, k Domanínskému rybníku a na žst. Rozsochy. ČD 13:16, 15:16 do Brna. Kopcovitým terénem 14 km. 

SO 29. 6. Z LÍŠNĚ K BOROVICÍM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 58 St. osada 9:45 do Líšně, hřbitov. Pěšky: pomalou a pohodlnou chůzí sestup do Mariánského údolí ke třetímu rybníku a údolím k chatě U Borovic (koupání, občerstvení). Odtud individuálně na konečnou linky 55, návrat po 20 min. (02, 22, 42). S prudším sestupem do údolí, jinak po rovině 4 km.

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Zdravě v Brně 2024. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé.
NE 30. 6. VETERINÁRNÍ UNIVERZITA V KRÁLOVĚ POLI • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Sraz u zast. Kartouzská (tram. 1, 6) v 10:00 hod. Program: procházka areálem univerzity s výkladem o aktuálním dění, ale i o histori školy. Pohodlně 2─3 km.

PŘEDNÁŠKY

  6. května    Portugalsko, 1. část                                                        Mgr. Aleš Spurný
13. května Portugalsko, 2. část Mgr. Aleš Spurný
20. května Indie, 4. část PhDr. Taťána Slavíková
27. května Kazachstánem od Kaspiku po Ťan-šan      RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. 
  3. června Divoká Sicílie ─ ráj filmařů  prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. 
10. června Andalusie   Ing. Peter Stuchlík