Z HISTORIE VKPB

 

Počátky Vlastivědného klubu Petra Bezruče spadají do roku 1953 a jsou spojeny se jménem Josefa Kopřivy, velkého milovníka přírody a turistiky. V neutěšené době rušení samostatných spolků se mu podařilo pod Dům osvěty města Brna začlenit vlastivědný kroužek. Zájem byl veliký, takže v roce 1958 byly vydány první členské legitimace, tehdy již Vlastivědného klubu. Jak přibývalo zájemců a myšlenka zakladatele Josefa Kopřivy „Poznej a miluj svoji vlast" přitahovala další ochotné pracovníky, začal Vlastivědný klub kromě vycházek postupně pořádat přednášky, besedy, poznávací a jiné soutěže, exkurze za poznáním brněnských památek a do továren, autokarové i vlakové zájezdy a také každoroční jednorázové akce, které se pak staly tradicí, jako mikulášská zábava, štěpánská zábava, vítání nového roku a zejména – po vzoru Petra Bezruče a jeho turistického spolku „Noha" – vítání jara.

Na návrh našeho dlouholetého člena a funkcionáře Františka Hažmuky a po schválení MěNV v Brně nese náš klub od června roku 1982 jméno Petra Bezruče. Básníkovo jméno však nebylo zvoleno náhodou. Totiž když „Smečka" – tak svůj spolek „Noha" básník nazýval – zestárla, přemýšleli, komu předat její atributy: turistickou hůl a odznak. Volba padla na náš klub jako na pokračovatele turistické tradice a tradice vítání jara založené Petrem Bezručem a jeho přáteli třetí neděli v březnu roku 1902. A tak, 2. května 1965, byla Josefu Kopřivovi slavnostně předána hůl zdobená kovovou hlavičkou Jana Žižky z Trocnova a odznak zobrazující nohu turisty na vrcholu kopce – ten dal zhotovit sám básník.

V únoru 2004 se Vlastivědný klub Petra Bezruče stal samostatnou právnickou osobou – občanským sdružením. V lednu 2014 se podle nového Občanského zákoníku právní forma klubu změnila na zapsaný spolek. 

Slibu svého zakladatele Josefa Kopřivy pokračovat v turistické tradici a tradici vítání jara náš klub plně dostál. V současnosti má VKPB kolem 350 členů. Těšíme se i na Vás!