KDO JE KDO 

podle volebních výsledků členské schůze VKPB ze dne 21. února 2022 a volebních výsledků výborové schůze VKPB ze dne 22. 3. 2022, a to pro období 2022–2024.    

 VÝBOR VKPB:  VEDOUCÍ VYCHÁZEK:
   
 MVDr. Šárka Hejlová, CSc., předsedkyně  Bohuše Červená 
 Vít Krämer, zástupce předsedkyně, matrikář  MVDr. Šárka Hejlová, CSc.
 Helena Janáčková, vedoucí odb. přednášek   Věroslava Hrušková
 Věroslava Hrušková, vedoucí odb. vycházek   Ing. Jiří Kuchta
 Ing. Libuše Chybová, jednatelka, zapisovatelka   Milada Muselíková
 Taťána Kellerová, pokladní   Ing. Ivo Novák
 Jaroslava Puklická, hospodářka  Věra Palátová
   Jaroslava Puklická
 KONTROLNÍ KOMISE:  Dana Strašilová
 Vlastimila Trefilová, předsedkyně komise  
 Vilemina Ťápalová   
 Ing. Jaroslava Čížková, členka komise  Hana Zemanová
 PhDr. Stanislava Konzbulová, členka komise  

 

 REDAKCE ZPRAVODAJE:      Mgr. Jana Horová, editace a formátování textu, zajištění tisku
   Ing. Pavla Jankovičová, zástupkyně pro editaci a formátování textu, zajištění tisku
   MVDr. Šárka Hejlová, CSc., tisk adres, distribuce
   
 WEBOVÉ STRÁNKY:  Mgr. Jana Horová, administrace textových stránek
   Ing. Pavla Jankovičová, zastupující administrátorka textových stránek
   Božena Vášová, administrace fotogalerie (zpracování fotografií a popisků)
   Bohuše Červená, zastupující administrátorka fotogalerie