KDO JE KDO 

podle volebních výsledků členské schůze VKPB ze dne 21. února 2022 a volebních výsledků výborové schůze VKPB ze dne 22. 3. 2022, a to pro období 2022–2024.    

 VÝBOR VKPB:  VEDOUCÍ VYCHÁZEK:
   
 MVDr. Šárka Hejlová, CSc., předsedkyně  Bohuše Červená 
 Vít Krämer, zástupce předsedkyně, matrikář  Věroslava Hrušková
 Helena Janáčková, vedoucí odb. přednášek   Ing. Jiří Kuchta
 Věroslava Hrušková, vedoucí odb. vycházek   Milada Muselíková
 Ing. Libuše Chybová, jednatelka, zapisovatelka   Ing. Ivo Novák
 Taťána Kellerová, pokladní   Věra Palátová
 Jaroslava Puklická, hospodářka  Jaroslava Puklická
   Dana Strašilová
 KONTROLNÍ KOMISE:  Vilemina Ťápalová
 Vlastimila Trefilová, předsedkyně komise  
 Hana Zemanová   
 Ing. Jaroslava Čížková, členka komise  
 PhDr. Stanislava Konzbulová, členka komise  

 

 REDAKCE ZPRAVODAJE:      Mgr. Jana Horová, editace a formátování textu, zajištění tisku
   Ing. Pavla Jankovičová, zástupkyně pro editaci a formátování textu, zajištění tisku
   MVDr. Šárka Hejlová, CSc., tisk adres, distribuce
   
 WEBOVÉ STRÁNKY:  Mgr. Jana Horová, administrace textových stránek
   Ing. Pavla Jankovičová, zastupující administrátorka textových stránek
   Božena Vášová, administrace fotogalerie (zpracování fotografií a popisků)
   Věroslava Hrušková, zastupující administrátorka fotogalerie