KDO JE KDO 

podle volebních výsledků členské schůze VKPB ze dne 26. února 2024 a volebních výsledků výborové schůze VKPB ze dne 5. 3. 2024, a to pro období 2024–2026.    

 VÝBOR VKPB:  VEDOUCÍ VYCHÁZEK:
   
 MVDr. Šárka Hejlová, CSc., předsedkyně, zastupující matrikářka  Bohuše Červená 
 Helena Janáčková, místopředsedkyně, vedoucí odboru přednášek 
 MVDr. Šárka Hejlová, CSc.
 Věra Palátová, zastupující vedoucí odboru vycházek
 Ing. Jiří Kuchta
 Ing. Libuše Chybová, jednatelka, zapisovatelka  Milada Muselíková
 Taťána Kellerová, pokladní   Ing. Ivo Novák
 Jaroslava Puklická, hospodářka
 Věra Palátová
 
 Jaroslava Puklická
 KONTROLNÍ KOMISE:  Dana Strašilová
 
 Vilemina Ťápalová
 Vlastimila Trefilová, předsedkyně komise  
 Hana Zemanová
 Ing. Jaroslava Čížková, členka komise  
 PhDr. Stanislava Konzbulová, členka komise  

 

 REDAKCE ZPRAVODAJE:      Mgr. Jana Horová, editace a formátování textu, zajištění tisku
   Ing. Pavla Jankovičová, zástupkyně pro editaci a formátování textu, zajištění tisku
   MVDr. Šárka Hejlová, CSc., tisk adres, distribuce
   
 WEBOVÉ STRÁNKY:  Mgr. Jana Horová, administrace textových stránek
   Ing. Pavla Jankovičová, zastupující administrátorka textových stránek
   Božena Vášová, administrace fotogalerie (zpracování fotografií a popisků)
   Bohuše Červená, zastupující administrátorka fotogalerie