VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE BRNO, z. s.

 

Vlastivědný klub Petra Bezruče Brno, z. s. (VKPB)  je spolek podporující pěší turistiku spojenou s poznáváním přírodních, historických a jiných zajímavostí převážně Jihomoravského kraje včetně Brna a jeho okolí a Kraje Vysočina. Pod názvem Krok za krokem naším „velkoměstem" klub pořádá exkurze do nejrůznějších veřejnosti běžně nepřístupných objektů města Brna a komentované prohlídky pamětihodností a jiných zajímavostí našeho města. Na exkurze a komentované prohlídky jsou zaměřené i vycházky s názvem Za poznáním... umožňující hlubší poznávání také jiných měst a mimobrněnských lokalit. VKPB rovněž pořádá cestopisné přednáškyO všech akcích našeho klubu jsou jeho členové informováni prostřednictvím Zpravodaje, který vychází 6krát do roka.

Bohatý výběr vycházek – do blízkých i vzdálenějších lokalit a více či méně náročným terénem – umožňuje účast zájemcům všech věkových skupin. S výjimkou některých exkurzí „Krok za krokem...", které jsou z důvodu prostorového omezení určeny jen pro členy spolku, jsou na našich akcích vítáni i zájemci z řad veřejnosti; členství ve VKPB však s sebou přináší určité výhody a naši členové „nováčky" ve svých řadách rádi uvítají.