INFORMACE 2024

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách! 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena. Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí. Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici. Na vycházky choďte v pevné obuvi.

 2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB).  

 3. Úřední hodiny VKPB: ve dnech přednášek v KD Rubín, Makovského nám. 3 od 16:00 do 16:30 hod. za účasti předsedkyně VKPB MVDr. Šárky Hejlové, CSc. a místopředsedy a matrikáře VKPB Víta Krämera.

 4. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB a jejich rodinné příslušníky, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

 5. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách, t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. (viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera. Nebo se můžete přihlásit na vycházkách u vedoucích, vyplnit přihlašovací formulář, zaplatit členský příspěvek ve výši 150 Kč na rok (členský příspěvek se vždy platí v hotovosti, převod na účet není možný) a na adresu vašeho bydliště vám bude zaslán členský průkaz s potvrzením platby. Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. Chcete-li členství v klubu naopak ukončit, rovněž uvědomte př. Víta Krämera nebo nám to sdělte na naši e-mailovou adresu.    

 6. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů. Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

 7. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu. Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

 8. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních  hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

 9.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  

 9.2 Nové přispěvatele žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorku fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).   

 9.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 15, více jen výjimečně. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.

 9.4 Fotografie z uplynulého roku nebudeme nadále zveřejňovat.   

Leden─únor 

  • Změny v dopravě. Připomínáme, že od 10. 12. 2023 platí nové jízdní řády ČD. V návaznosti na ČD lze očekávat změny také v regionální autobusové dopravě a v MHD, ty však nejsou v době tisku tohoto čísla Zpravodaje ještě známy. Proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našem webu. Informace od nás dostáváte také elektronickou poštou, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří k nim přístup  nemají.
  • Členství ve VKPB: V případě zájmu o členství ve VKPB se v úředních hodinách obraťte na našeho matrikáře př. Víta Krämera nebo se můžete přihlásit na vycházkách u vedoucích, vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek; členský průkaz s potvrzením platby Vám bude zaslán poštou. Chcete-li členství v klubu naopak ukončit, rovněž uvědomte př. Víta Krämera nebo nám to sdělte na naši e-mailovou adresu.   
  • Členské příspěvky na rok 2024 ve výši 150 Kč zaplaťte v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách nejpozději do členské schůze plánované na 26. 2. 2024. K potvrzení platby předkládejte členský průkaz.  
  • Členská schůze. Upozorňujeme, že dne 26. února 2024 v 16:30 hod. se v KD Rubín bude konat každoroční členská schůze VKPB.
  • Zpravodaj č. 2 / 2024 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 5., 12. a 19. 2. 2024 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 7., 10., 11., 14., 17. a 18. 2. 2024.   
  • Pracovní schůze VKPB se konají v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý: schůze odboru vycházek 2. a 30. 1. 2024 v 15:00 hod., schůze výboru 2. 1. a 6. 2. 2024 ve 14:00 hod. Plán vycházek na březen a duben 2024 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 2. 1. 2024.

 

P O Z V Á N K A
Srdečně zveme naše členy i příznivce na členskou schůzi Vlastivědného klubu Petra Bezruče, která
se koná v KD Rubín dne 26. února 2024 v 16:30 hod. Věříme, že se dostavíte v co největším  počtu!

*    *    *

Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v lednu: Ťápalová Vilemina, Řepová Jitka, Hedijová Ilena, Rutarová Zdenka, Formánková Brigita, Perglová Gertruda, Bojanovský Antonín, Kršková Zdenka, Havránková Ludmila, Mikaušová Marie a Mašová Ludmila; - v únoru: Muselíková Milada, Dušková Věra, Kameníková Danuše a Smolík Josef. Srdečně blahopřejeme!

Březen─duben

  • Změny v dopravě. Doby odjezdů na vycházky si i nadále ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v rogramu vycházek a přednášek na našem webu. Informace od nás dostáváte také elektronickou poštou, ale je třeba, abyste si je navzájem předávali.
  • Členství ve VKPB. V případě zájmu o členství ve VKPB se v úředních hodinách obraťte na našeho matrikáře př. Víta Krämera nebo se můžete na vycházkách přihlásit u vedoucích, vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek; členský průkaz s potvrzením platby si můžete vyzvednout v úředních hodinách klubu neboo Vám bude zaslán poštou. Chcete-li členství v klubu naopak ukončit, rovněž uvědomte př. Víta Krämera nebo nám to sdělte na naši e-mailovou adresu.   
  • Zpravodaj č. 3 / 2024 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 8., 15. a 22. 4. 2024 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 3., 6., 7., 10., 13., 14., 17., 20. a 21. 4. 2024.    
  • Pracovní schůze VKPB se konají v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý: schůze odboru vycházek 5. a 26. 3. 2024 v 15:00 hod., schůze výboru 5. 3. a 2. 4. 2024 ve 14:00 hod. Plán vycházek na květen a červen 2024 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 5. 3. 2024.

 

*    *    *

Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v březnu: Pernicová Pavlína, Krejčířová Jarmila, Holečková Anna, Chládek Jiří, Ščudlová Růžena, Stejskalová Zdeňka, Ficová Alena, Kučerová Jana, Lazebníčková Marta, Kostelková Věra a Slavíková Hana; - v dubnu: Kušterová Zdeňka, Chybová Libuše, Puklická Jaroslava a Kovář Miloš. Srdečně blahopřejeme!