INFORMACE 2022

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách! 

 1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici. Na vycházky choďte v pevné obuvi.

 2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB).  

 3. Úřední hodiny VKPB: ve dnech přednášek v KD Rubín, Makovského nám. 3 od 16:00 do 16:30 hod. za účasti předsedkyně VKPB MVDr. Šárky Hejlové, CSc. a místopředsedy a matrikáře VKPB Víta  Krämera.

 4. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB a jejich rodinné příslušníky, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

 5. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách, t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. (viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera. Nebo můžete na vycházce požádat vedoucí/vedoucího o přihlašovací formulář, který vyplníte, a zaplatit členský příspěvek, který se počínaje rokem 2023 zvyšuje ze 130 Kč na 150 Kč (členský příspěvek se vždy platí v hotovosti, převod na účet není možný). Poté vám bude na adresu vašeho bydliště zaslán členský průkaz s potvrzením platby. Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

 6. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů. Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

 7. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu. Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

 8. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

 9.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  

 9.2 Nové přispěvatele žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorku fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).   

 9.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.

 9.4 Upozorňujeme, že FOTOGALERIE 2021 bude ke konci roku 2022 vymazána.   

10. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.

Červenec–srpen

Zpracovala: Jana Horová

 • Změny v dopravě. Během prázdnin obvykle probíhají opravy a údržba silnic a železničních tratí a s tím spojená dopravní omezení a změny jízdních řádů. Platí prázdninové jízdní řády a řada spojů o prázdninách nejezdí. Proto si doby odjezdů na vycházky nepřestávejte ověřovat a na srazy se dostavujte s časovým předstihem. Dle možností sledujte změny v dopravě a  v programu vycházek, které zveřejňujeme na našem webu a které vám posíláme prostřednictvím elektronické pošty. 
 • Prázdninový provoz. Přednášky, úřední hodiny a pracovní chůze se během července a srpna nekonají. První přednáška po prázdninách se uskutečníaž 19. 9. 2022 opět v KD Rubín, Makovského nám. 3 v době od 16:30 do 18:00 hod. První poprázdninové úřední hodiny proběhnou v tentýž den před přednáškou v době od 16:00 do 16:30 hod. Avšak e-mailové informace a dotazy nám můžete posílat i během prázdnin.
 • Členství ve VKPB: Vzhledem k omezenému provozu klubu o prázdninách odložte případnou žádost o členství ve VKPB na dobu od 19. 9. 2022, kdy naše činnost bude plně obnovena. Budete mezi námi vítáni.
 • Zpravodaj č. 5 / 2022 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte u vedoucích na vycházkách ve dnech 3., 6., 7., 10., 13., 14., 17., 20. a 21. 8. 2022. Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v červenci: Laštůvková Alena, Kovářová Zdena, Trefilová Zdenka, Viktorinová Hana, Šaňková Marie, Gregor František, Krejčí Olga, Mynarčíková Ludmila, Bočková Jaroslava, Koudelková Ladislava a Rovenská Marta; - v srpnu: Puchýřová Eva, Zemánková Dana, Cibulková Božena a Bittová Lidmila. Srdečně blahopřejeme! 

Oznamujeme Vám, že dne 16. dubna 2022 nás ve věku nedožitých 90 let navždy opustil pan Ing. Miloslav Fortelný, dlouholetý člen výboru VKPB, autor grafické podoby klubových dokumentů, aktivní turista. Vzpomínáme.

Září–říjen

Zpracovala: Jana Horová

 • Změny v dopravě. Také s koncem prázdnin nás čekají změny v dopravě. Důsledně si ověřujte  doby odjezdů na vycházky a na srazy se dostavujte s časovým předstihem. O změnách v programu vycházek, ale i přednášek Vás vždy informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům, kteří nemají internetové připojení.
 • Zvýšené náklady se nevyhnuly ani VKPB. Proto se vedení klubu rozhodlo zvýšit: 1/ od září 2022 sčítací poplatek za přednášku na 30 Kč pro veřejnost a 20 Kč pro členy; 2/ počínaje rokem 2023 členský příspěvek na 150 Kč. Děkujeme za pochopení.
 • Členské příspěvky na rok 2023 ve výši 150 Kč můžete platit už od září, a to v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách. K potvrzení platby předkládejte členský průkaz.
 • Zpravodaj č. 6 / 2022 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 10., 17. a 24. 10. 2022 nebo u vedoucích na vycházkách konaných 12., 15., 16., 19., 22. a 23. 10. 2022. Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 6. 9. a 4. 10. 2022, schůze výboru 20. 9. a 18. 10. 2022. Plán vycházek na listopad a prosinec 2022 se bude sestavovat na schůzi odboru vycházek dne 6. 9. 2022. 
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Vášová Božena, Zubal Zdeněk, Zubatá Jitka a Chrástová Jitka; - v říjnu: Vincencová Marie, Vymazalová Vlasta, Novotný Miroslav, Adámková Zdeňka, Hrušková Věroslava, Novotná Svatava, Doležal Karel a Mikušová Zdenka. Srdečně blahopřejeme!