INFORMACE 2023

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách! 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena. Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí. Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici. Na vycházky choďte v pevné obuvi.

 2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB).  

 3. Úřední hodiny VKPB: ve dnech přednášek v KD Rubín, Makovského nám. 3 od 16:00 do 16:30 hod. za účasti předsedkyně VKPB MVDr. Šárky Hejlové, CSc. a místopředsedy a matrikáře VKPB Víta Krämera.

 4. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB a jejich rodinné příslušníky, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

 5. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách, t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. (viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera. Nebo se můžete přihlásit na vycházkách u vedoucích, vyplnit přihlašovací formulář, zaplatit členský příspěvek ve výši 150 Kč na rok (členský příspěvek se vždy platí v hotovosti, převod na účet není možný) a na adresu vašeho bydliště vám bude zaslán členský průkaz s potvrzením platby. Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

 6. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů. Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

 7. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu. Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

 8. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních  hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

 9.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  

 9.2 Nové přispěvatele žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorku fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).   

 9.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 15, více jen výjimečně. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.

 9.4 Fotografie z uplynulého roku nebudeme nadále zveřejňovat.   

Září─říjen

Zpracovala: Jana Horová

  • Změny v dopravě: Také s koncem prázdnin nás čekají změny v dopravě. Důsledně si ověřujte  doby odjezdů na vycházky a na srazy se dostavujte s časovým předstihem. O změnách v programu vycházek, ale i přednášek Vás vždy informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům, kteří nemají internetové připojení.
  • Členské příspěvky na rok 2024 ve výši 150 Kč můžete platit už od září, a to v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách. K potvrzení platby předkládejte členský průkaz. Členský příspěvek na rok 2023 se od července snižuje na 75 Kč.   
  • Zpravodaj č. 6 / 2023 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 2., 9., 16. a 23. 10. 2023 nebo u vedoucích na vycházkách konaných 4., 7., 8., 11., 14., 15., 18., 21. a 22. 10. 2023.
  • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý: schůze odboru vycházek 5. a 26. 9. 2023 v 15:00 hod., schůze výboru 5. 9. a 3. 10. 2023 ve 14:00 hod. Plán vycházek na listopad a prosinec 2023 se bude sestavovat na schůzi odboru vycházek dne 5. 9. 2023. 

 

*    *    *

Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Doležalová Alena, Šopek Jan, Holubová Stanislava a Spoustová Zora; - v říjnu: Lacinová Zdeňka, Králová Helena, Novotná Svatava a Parkanová Jarmila. Srdečně blahopřejeme!

Listopad─prosinec

Zpracovala: Jana Horová

  • Změny v dopravě: Od neděle 10. 12. 2023 platí nové jízdní řády ČD. Doby odjezdů vlaků uvedené v dotyčných prosincových vycházkach už z těchto nových jízdních řádů vycházejí. Avšak v návaznosti na ČD lze očekávat změny i v regionální autobusové dopravě a v MHD. Proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našem webu. Informace od nás dostáváte také elektronickou poštou, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří k nim přístup  nemají.
  • Členské příspěvky na rok 2024 ve výši 150 Kč plaťte buď v úředních hodinách klubu, nebo u vedoucích na vycházkách. K potvrzení platby předkládejte členský průkaz.  
  • Zpravodaj č. 1 / 2024 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 4. a 11. 12. 2023 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 6., 9., 10., 13., 16. a 17. 12. 2023.
  • Pracovní schůze VKPB se konají v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý: schůze odboru vycházek 7. 11. a 28. 11. 2023 v 15:00 hod., schůze výboru 7. 11. a 5. 12. 2023 ve 14:00 hod. Plán vycházek na leden a únor 2024 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 7. 11. 2023.

 

*    *    *

Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v listopadu: Konzbulová Stanislava, Mazlová Libuše, Dubšová Věra, Stříž Lubomír a Fuchsová Hana; - v prosinci: Vyskotová Eva, Cígler Radovan, Novák Ivo a Matějíková Olga. Srdečně blahopřejeme!