INFORMACE 2024

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách! 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena. Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí. Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici. Na vycházky choďte v pevné obuvi.

 2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB).  

 3. Úřední hodiny VKPB: ve dnech přednášek v KD Rubín, Makovského nám. 3 od 16:00 do 16:30 hod. za účasti předsedkyně VKPB a zastupující matrikářky MVDr. Šárky Hejlové, CSc. a místopředsedkkyně VKPB Heleny Janáčkové.

 4. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB a jejich rodinné příslušníky, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

 5. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách, t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. (viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u naší předsedkyně MVDr. Šárky Hejlové. Nebo se můžete přihlásit na vycházkách u vedoucích, vyplnit přihlašovací formulář a zaplatit členský příspěvek ve výši 150 Kč na rok (členský příspěvek se vždy platí v hotovosti, převod na účet není možný). Členský průkaz s potvrzením platby si můžete vyzvednout v úředních hodinách klubu nebo Vám bude doručen na adresu vašeho bydliště. Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. Chcete-li členství v klubu naopak ukončit, rovněž uvědomte předsedkyni MVDr. Šárku Hejlovou nebo nám to sdělte zprávou na naši e-mailovou adresu.    

 6. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů. Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

 7. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) naší předsedkyni MVDr. Šárce Hejlové nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu.    

 8. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních  hodinách klubu naší předsedkyni MVDr. Šárce Hejlové nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

 9.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  

 9.2 Nové přispěvatele žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorku fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).   

 9.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 15─18. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.

 9.4 Fotografie z uplynulého roku nebudeme nadále zveřejňovat.   

Květen─červen

 • Změny v dopravě. Doby odjezdů na vycházky si i nadále ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našem webu. Informace od nás dostáváte také elektronickou poštou, ale je třeba, abyste si je navzájem předávali.
 • Členství ve VKPB. V případě zájmu o členství ve VKPB se v úředních hodinách obraťte na naši předsedkyni a zastupující matrikářku př. MVDr. Šárku Hejlovou nebo se můžete na vycházkách přihlásit u vedoucích, vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Členský průkaz s potvrzením platby si můžete vyzvednout v úředních hodinách klubu nebo Vám bude doručen na vaši adresu. Chcete-li členství v klubu naopak ukončit, rovněž uvědomte př. Šárku Hejlovou nebo nám napište zprávu na naši e-mailovou adresu.
 • Zpravodaj č. 4 / 2024 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 3. a 10. 6. 2024 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech  5., 8., 9., 12., 15, 16., 19., 22. a 23. 6. 2024.   
 • Pracovní schůze VKPB se konají v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý: schůze odboru vycházek 7. a 28. 5. 2024 v 15:00 hod., schůze výboru 7. 5. a 4. 6. 2024 ve 14:00 hod. Plán vycházek na červenec a srpen 2024 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 7. 5. 2024, na září a říjen 2024 dne 28. 5. 2024. 

*    *    *

Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v květnu: Marková Marie, Bulavkinová Anna, Myšková Zdeňka, Peschlová Květuše, Veselá Marie, Cíglerová Marie, Martinkovič Ján a Bednářová Věra; - v červnu: Novosádová Dana, Řiháčková Marie, Hladká Helena, Dvorská Zdenka, Grumlová Olga, Brzobohatá Jitka, Pavelková Emilie a Vodáčková Ingeborg. Srdečně blahopřejeme!

Červenec─srpen

 • Prázdninový provoz: Přednášky, úřední hodiny a pracovní schůze se během července a srpna nekonají. První přednáška po prázdninách se v KD Rubín, Makovského nám. č. 3 uskutečníaž 16. září 2024 v době od 16:30 do 18:00 hod. První poprázdninové úřední hodiny proběhnou v tentýž den před přednáškou v době od 16:00 do 16:30 hod. Avšak e-mailové informace a dotazy nám můžete posílat i v době prázdnin.
 • Členství ve VKPB: Zájemci o členství ve VKPB se mohou i o prázdninách přihlásit na vycházkách u vedoucích, vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Členský průkaz jim bude zaslán poštou.   
 • Změny v dopravě: Během prázdnin obvykle probíhají opravy a údržba silnic a železničních tratí a s tím spojená dopravní omezení a změny jízdních řádů. Platí prázdninové jízdní řády a řada spojů o prázdninách nejezdí. Proto si doby odjezdů na vycházky nepřestávejte ověřovat a na srazy se dostavujte s časovým předstihem. Dle možností sledujte i změny v dopravě a v programu vycházek, které zveřejňujeme na našem webu a které vám posíláme prostřednictvím elektronické pošty. Je  třeba, abyste takto získané informace sdíleli s těmi, kdo nemají internetové připojení.
  Zpravodaj č. 5 / 2024 si proti předložení členské legitimace vyzvedávejte u vedoucích na vycházkách ve dnech 4., 7., 8., 11., 14., 15., 18., 21. a 22. 8. 2024.   

 *    *    *

Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v červenci: Hlaváčová Marie a Volná  Irena; - v srpnu: Hanzlová Jitka, Sekerková Helena, Průšová Dana a Kavanová Zdeňka.  Srdečně blahopřejeme.

Září─říjen

 • Změny v dopravě: Také s koncem prázdnin nás čekají změny v dopravě. Důsledně si ověřujte doby odjezdů na vycházky a na srazy se dostavujte s časovým předstihem. O změnách v programu vycházek, ale i přednášek Vás vždy informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace vždy předávejte členům, kteří nemají internetové připojení.
 • Členství ve VKPB: V případě zájmu o členství ve VKPB se v úředních hodinách obraťte na předsedkyni a zastupující matrikářku MVDr. Šárku Hejlovou nebo se můžete na vycházkách přihlásit u vedoucích, vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Členský průkaz s potvrzením platby si vyzvednete v úředních hodinách klubu nebo Vám bude zaslán poštou. Chcete-li členství v klubu naopak ukončit, rovněž uvědomte př. Šárku Hejlovou nebo nám to sdělte na naši e-mailovou adresu.   
 • Členské příspěvky na rok 2025 ve výši 150 Kč můžete platit už od září, a to v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách. K potvrzení platby předkládejte členský průkaz. Členský příspěvek na stávající rok 2024 se od července snižuje na 75 Kč.   
 • Zpravodaj č. 6 / 2024 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 7., 14. a 21. 10. 2024 nebo u vedoucích na vycházkách konaných 2., 5., 6., 9., 12., 13., 16., 19. a 20. 10. 2024.  
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý: schůze odboru vycházek 3. a 24. 9. 2024 v 15:00 hod., schůze výboru 3. 9. a 1. 10. 2024 ve 14:00 hod. Plán vycházek na listopad a prosinec 2024 se bude sestavovat na schůzi odboru vycházek dne 3. 9. 2024.   

 

*     *     *

Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Hrůzová Věra, Meissnerová Anna, Červená Bohuše a Schmid Pavel; - v říjnu: Matulová Jitka, Strašilová Dana, Talanda Petr, Josef Tomáš, Roupcová Alena a Doubravová Ludmila. Srdečně blahopřejeme.  

 

 Zpracovala: Jana Horová