VYCHÁZKY 2023

Změna programu vycházek je vyhrazena! Účast na vycházkách je na vlastní nebezpečí!

INFORMACE o změně: 

Částečná změna trasy:
Účastníci vycházky „Pěšinou Karla Morávka" (plánované na 28. 9.), kteří pojedou autobusem č. 57 ze zastávky Štefánikova čtvrť, na zastávce Klarisky nevystoupí. Přistoupí k nim účastníci z Králova Pole a pak obě skupiny společně vystoupí na zastávce Lesní školka (na znamení). 

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

Zpracovala: Jana Horová

SO   2. 9. Z OSLAVAN DO IVANČIC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:48 do Zastávky u Brna, odtud bus 153 do Oslavan, aut. st. Pěšky: městem (kostel, zámek, biotop), naučnou stezkou podél Oslavy zpět k aut. st. (bus do Brna) a dál podél Oslavy do Ivančic. ČD 15:16 a po hod. (přest. Mor. Bránice) do Brna. Téměř po rovině, pomalou chůzí 5/9 km. 

NE   3. 9. PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ DOUBÍ • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 8:45 do Rapotic. Pěšky: kolem Pyramidy, sestupem do údolí Žleby, údolím ke koupališti (koupání) a se stoupáním do Vysokých Popovic. ČD 12:33, 13:31, 14:33, 15:29, 16:33 do Brna. Zvlněným, spíše sestupným terénem po lesních cestách 6 km. 

ST   6. 9. DRAHANSKOU VRCHOVINOU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 701 Úzká 8:36 do Hostěnic, rozc. Červený vrch (na zn.). Pěšky: Račickou cestou pod Kalečník, ke Třem javorům a do Olšan. Celá trasa vede lesem (sběr hub) a při nepřízni počasí se dá zkrátit. Bus 731 (13:02) 14:16, 15:02, 16:16 do Rousínova a odtud bus 602 nebo 107 do Brna. Mírně zvlněným terénem 8 km.      

ST   6. 9. PŘES KAMENNOU • Vede Hana Zemanová: Odj. hl. n. R 7:43 do Náměště nad Oslavou, odtud bus do Studence. Pěšky: ze Studence přes Kamennou do Budišova. ČD 13:44, 15:17 (přest. Studenec) / 14:16, 15:54 (přest. Křižanov) do Brna. Kopcovitým terénem 13 km. 

SO   9. 9. PŘES PANSKOU LOUKU:• Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 43 Kr. Pole, nádraží 8:20 / bus 57 Štefánikova čtvrť 8:25 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: Morávkovou pěšinou na Panskou louku a údolím Melatína do Bílovic n. Svit. ČD 12:17, 12:46, 13:17, 13:46 do Brna. S mírnou námahou 8 km.  

NE 10. 9. Krok za krokem... OBŘANY • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Babická (konečná tram. 4) ve 14:00 hod. Program: Mlýnské nábřeží, kostel (prohlídka), Zázmolí, Cacovický ostrov. Milovníci adrenalinu mohou vystoupat na Lesnou. Pohodlně 3 km.

NE 10. 9. KOLEM MNIŠÍ HORY • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: cestou pod Mniší horou do Hlubočku, mírným stoupáním na planinu „Úzké" a novou alejí zpět do Bystrce. Návrat tram. 1, 3 po 13. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 5 km. 

ST 13. 9. PŘES HŘEBEN ZLOBICE • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi, odtud bus 311 9:23 do Malhostovic, rozc. Pěšky: cestou v polích, kolem rybníčků, dvou studánek a lesní cestou přes kopec do Lipůvky. Bus 301 12:18 a po ½ hod. do Kr. Pole. S mírným stoupáním na hřeben, pomalou chůzí 7 km. 

SO 16. 9. ČERVENÝ DOMEK PETRA BEZRUČE • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. hl. n. R 9:21 do Prostějova, odtud bus do Kostelce na Hané. Program: komentovaná prohlídka domku Petra Bezruče a města Kostelec na Hané. ČD 14:43, 15:37, 16:43 do Prostějova, zde přestup na bus do Brna. Pohodlně 7 km.  

NE 17. 9. LUTRŠTÉK • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 602 ÚAN Zvonařka, stan. 4 v 7:51 do Dražovic, na kopci. Pěšky: cestou s výhledy na Drahanskou vrchovinu na poutní místo Lutršték (kaple, studánka, pouť) a do Němčan (obč.). Zdatnější účastníci si mohou vycházku prodloužit cestou přes Urban. Bus 630 13:48 do Slavkova u Brna, žel. st. a ČD Sp 14:08, 17:13 do Brna. Pohodlně 7/12 km. 

NE 17. 9. PŘES ZAVADILKU • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:12 do Nesovic, odtud bus 650 do Koryčan. Pěšky: přes Zavadilku do Bohuslavic. ČD 14:30 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km. 

ST 20. 9. Z NOSISLAVI DO NOSISLAVI • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:36 do Židlochovic, odtud bus 522  9:10 do Nosislavi, Pod kopcem. Pěšky: pozvolným stoupáním na kopec, hřebenovou cestou a sestupem až k vinařství. Bus 521 zast. Kroužek 14:47, 15:17 / bus 522 14:32, 15:32 do Brna. S mírou námahou 7 km. 

SO 23. 9. KUŘIMSKOU OBOROU • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 10:06 do Kuřimi, odtud bus 312 10:23 do Moravských Knínic. Pěšky: Mor. Knínice, obora Kuřim, Rozdrojovice (obč.). Bus 302 13:05, 14:05 do Bystrce.  Zvlněným terénem 8 km. 

NE 24. 9. Z JINAČOVIC DO BYSTRCE • Vede Milada Muselíková: Odj. bus 302 Bystrc, Zoolog. zahrada 9:43 do Jinačovic, Chaloupky. Pěšky: upraveným údolím Mnišího potoka do Hlubočku a cestou pod Mniší horou zpět do Bystrce. Návrat tram. 1, 3 Zoolog. zahrada po 13. hod. Mírně sestupným terénem, pomalou chůzí 6 km.

ST 27. 9. NA KRAVÍ HORU, TENTOKRÁT Z NĚMČIČEK • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. R 8:36 (přest. Zaječí) do Bořetic. Pěšky: ke kostelu sv. Anny a jinou cestou zpět na nádraží, odtud bus 551 10:35 do Němčiček, u mlýna. Pěšky: stoupáním kolem sportovních zařízení na Kraví horu s rozhlednou, sestupem do Bořetického království (snad zde také ochutnáme burčák) a k žel. st. Bořetice. ČD 12:38, 14:38 a po hod. do Zaječí; pouze na tyto odjezdy z Bořetic navazuje v Zaječí rychlík Moravan do Brna. Středně kopcovitým terénem 4/5/6 km.

ČT 28. 9. PĚŠINOU KARLA MORÁVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 43 Kr. Pole, nádraží 8:20 / bus 57 Štefánikova čtvrť 8:25 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: Morávkovou pěšinou k Jezírku a do Ořešína. Návrat bus 70 12:08 a po 20 min. Zvlněným terénem 10 km. 

SO 30. 9. KOLEM ŘEKY JIHLAVY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:51 do Moravských Bránic. Pěšky: Mor. Bránicemi k řece Jihlavě, podél řeky pod Železňák, kolem Ptačího hotelu a Stříbského mlýna do zast. ČD Ivančice město (individuálně k rozhledně Alfonse Muchy). ČD 13:18 a po hod. (přest. Mor. Bránice) do Brna. Po rovině, pomalou chůzí 9 km. 

 *   *   *  

NE   1. 10. PŘES PETROVICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí, odtud bus 240 9:44 do Petrovic. Pěšky: prohlídka obce, pak lesem přes Karolín do Dolní Lhoty, příp. do Rájce. ČD Dolní Lhota 12:24 a po hod. / ČD Rájec-Jestřebí 12:21, 12:51 a po ½ hod. do Brna. S jedním prudším sestupem, jinak pohodlně 7/8 km. 

ST   4. 10. STAROSLOVANSKÉ HRADISKO POHANSKO • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Břeclavi. Pěšky: podél Dyje kolem bunkrů k zámečku a bývalému hradisku Pohansko a lesní cestou zpět do Břeclavi. ČD R 14:44 do Brna. Po rovině, pomalou chůzí 9 km. 

ST   4. 10. PŘES ZBRASLAV • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:35 do Zastávky u Brna, odtud bus 420 do Stanoviště. Pěšky: lesními cestami ke Zbraslavi a dále do Vysokých Popovic. ČD 13:31, 14:33, 15:28 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km.

SO   7. 10. DO ŽEBĚTÍNA • Vede Ing. Jiří Kuchta: Sraz u zast. Kamenolom (MHD 1, 3, 30) v 10:00 hod. Pěšky: komínský kamenolom, Letná, Vrbovecký mlýn, Pekárna, Žebětín (obč.). Návrat bus 52 12:19 a po 20 min. do Bystrce / 12:15 a po 20 min. na Mendlovo nám. S jedním mírným stoupáním, jinak pohodlně 6 km. 

NE   8. 10. VÝHLEDY Z HORNÍCH HONŮ • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: od řeky Svratky na výhledy z Horních honů a kolem Aeronu Brno (obč.) do Medlánek. Návrat bus 41 kolem 13. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 5 km.   

ST 11. 10. PODKOMORSKÝM POLESÍM • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 303 Bystrc, Zoolog. zahrada 10:13 do Veverské Bítýšky, Vápenice. Pěšky: pozvolným stoupáním na hřeben, k Ríšově studánce, k zastavení U Huberta a Jubilejní alejí do Žebětína na náměstí nebo k Žebětínskému rybníku. Návrat bus 52 po 20 min. S mírnou námahou 10 km. 

SO 14. 10. PODZIMNÍ LESY NAD ŠUMICEMI • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Viničných Šumic, Hradská. Pěšky: krátce Šumicemi, pod vinohrady, stoupáním k lesu a (dle počasí) nad vinohrady nebo lesem k bývalé hájovně (zast. Hradská), dále sestupem na NS Rékoví a k některé zastávce autobusu do Brna. Bus 702 Šumice, točna 13:01 / Šumice, Hradská 13:03 / Šumice, ObÚ 13:04 / Kovalovice, ObÚ 13:17 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 5 / 8–9 km.

NE 15. 10. Krok za krokem... PELLICOVA ULICE • Vede Bohuše Červená:  Sraz u zast. Šilingrovo nám. (tram. 5, 6, 12) ve 14:00 hod. Program: komentovaná procházka Pellicovou ulicí. Pohodlně 2 km. 

ST 18. 10. VESELSKÝ CHLUM • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD Kr. Pole 10:35 / hl. n. 10:23 (vedoucí přistoupí na nádraží Lesná) do Tišnova, odtud bus 333 do Lomnice a zde přestup na bus 340 do Ochozu u Tišnova. Pěšky: Veselský chlum, Veselí a kolem křížové cesty sestup do Lomnice. Bus 333 13:32, 14:42, 15:06 / bus 334 13:34 do Tišnova a ČD do Brna. Kopcovitým terénem, pomalou chůzí 6 km. 

SO 21. 10. ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 10:15 do Ochoze u Brna, Říčky, rozc. Pěšky: Kaprálův mlýn, ranč U Jelena, Muchova bouda, Kadlcův mlýn, Mariánské údolí. Návrat bus 55 13:21 a po 20 min. Po rovině 9 km. 

SO 21. 10. Z NÁMĚŠTĚ DO BÍTEŠE • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:45 do Náměště nad Oslavou. Pěšky: kolem Jinošova do Velké Bíteše. Bus 401 13:38, 15:38 / dálkový spoj 13:53, 15:53 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km.

NE 22. 10. LESEM ZÁRUBOU • Vde Milada Muselíková: Odj. ČD Kr. Pole 10:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: Kuřimí k Boží muce pod Horkou, lesem Zárubou ke škole a kolem říčky Kuřimky k žel. st. Kuřim. ČD 12:41 a po ½ hod. do Brna. Se stoupáním a klesáním, pomalou chůzí 4 km.  

ST 25. 10. Z IVANČIC DO MORAVSKÝCH BRÁNIC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:51 (přest. Moravské  Bránice) do Ivančic. Pěšky: okrajem Ivančic kolem řeky, výstup k vyhlídce Na Oklikách, sestup ke Stříbskému mlýnu a kolem vinic do Mor. Bránic. ČD 13:31 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 8 km.

SO 28. 10. ZLATÝ POTOK A BUKOVINKA • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 10:09 do Bukoviny, rozc., odtud bus 157 do Bukovinky, Říčky, hájenka. Pěšky: údolím Zlatého potoka kolem studánky Miluška, k rozcestí Pod Porubanicí, Křtinskou cestou a po červené značce zpět do Bukovinky (obč.). Bus 157 13:06, 15:06, 17:06 do Bukoviny, rozc. a bus 201 do Brna. Kopcovitým terénem, pomalejší chůzí 7 km.

NE 29. 10. BUKOVEC • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. hl. n. 8:00 do Blanska, odtud bus 224 na Hořice. Pěšky: Nad Hořicemi, Bukovec, Pod Bukovcem, Pod Dubovým kopcem, Lipůvka. Bus 301 12:18 / bus 152 13:18 do Kuřimi a ČD do Brna. Zvlněným terénem 8 km.