VYCHÁZKY 2024

Informace o změnách: Beze změn

LEDEN─ÚNOR     

Zpracovala: Jana Horová

 PO   1. 1. KOLEM BABÍHO LOMU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Štefánikova čtvrť 9:55 / bus 43 Kr. Pole 9:50 (přest. Klarisky) do Vranova, smyčka. Pěšky: kolem Jelínka pod Babí lom k Lelkovadlu (obč.). Zdatnější účastníci mohou vystoupat na vrchol Babího lomu. Od Lelkovadla pokračování do Lelekovic. V případě náledí návrat jinou cestou do Vranova. V obou případech si lze vycházku prodloužit. Bus 57 Vranov, smyčka 13:49 a po hod. / bus 41 Lelekovice, náves 13:32, 14:25, 15:32, 16:25 do Brna. Zvlněným terénem, do Lelekovic s dlouhým prudším klesáním 6/9/10 km. 

ST   3. 1. Z VRANOVIC DO POHOŘELIC • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:09 do Vranovic. Pěšky: Vranovice, Přibice, Pohořelice. Bus 105/108/504 do Brna. Po rovině 8 km. 

SO   6. 1. KOLEM ZLATÉHO POTOKA • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 9:48 do Omic. Pěšky: po žluté značce, pak naučnou stezkou k přístřešku U Opice a pěšinou do Tetčic. ČD 12:46, 13:44 do Brna. Zvlněným terénem 10 km. 

NE   7. 1. K MUCHOVĚ BOUDĚ • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 55 St. osada 10:09 do Mariánského údolí. Pěšky: Mariánským údolím k Muchově boudě a po opačné straně zpět. Návrat bus 55 13:22 a po 20 min. Po rovině 8 km. 

ST 10. 1. VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU V RÁJEČKU • Vedou Hana Zemanová, Vilma Ťápalová, Milada Muselíková. - 1. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: po žluté značce kolem zámku do údolí Ráječského potoka a podél potoka a kolem farmy do Ráječka. -2. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:29 do Blanska město. Pěšky: pomalejší chůzí s prohlídkou města k Horní Lhotě a cestou nad cyklostezkou do Ráječka. -3. skupina: Odj. ČD hl. n. 10:29 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka. 
V Ráječku se sejdeme v restauraci Hrádek na novoročním obědě a posezení. Na společné přivítání nového turistického roku si s sebou přineste dobrou náladu! Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:23, 13:53, 14:23, 14:53 a po ½ hod. do Brna. Převážně po rovině 7/3─4/3 km. 

SO 13. 1. MALÁ ODPOLEDNÍ • Vede Dana Strašilová: Sraz u zast. Nemocnice Milosrdných bratří ve 13:15 hod. Pěšky: podél Svratky k OC Tesco a Olympia. Návrat MHD. Po rovině 8 km.  

NE 14. 1. SUCHÝM ŽLEBEM • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Blanska, odtud bus 232 do Vilémovic, Macocha rozc. Pěšky: Suchým žlebem, soutěskami Horní Úzká a Dolní Úzká, k rozc. Pod Čertovým mostem, kolem Kateřinské jeskyně na Skalní Mlýn (obč.) a do zast. Blansko ČKD Orlík. Bus ČKD Orlík 13:17, 15:18 do Blanska a ČD do Brna. Pohodlně s mírným klesáním 8 km.  

ST 17. 1. ZRCADLOVOU CESTOU • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Blanska, odtud bus 231 do Lažánek, kamnárna. Pěšky: pěšinou na Zrcadlovou cestu a po červené a zelené turistické značce do Křtin. Bus 201 13:15 a po ½ hod. do Brna. Kopcovitým terénem 10 km. 

SO 20. 1. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:53 (přest. Klarisky) / bus 57 Štefánikova čtvrť 9:55 do Vranova, smyčka. Pěšky: přes Lelkovadlo do Lelekovic. Bus 41 13:03, 13:33 a po ½ hod. do Brna nebo do žst. Česká a odtud ČD do Brna. Po rovině a s dlouhým klesáním do Lelekovic 7 km.

NE 21. 1. LESOPARK KAMENNÝ VRCH • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Koniklecová (MHD 26, 37, 50) ve 13:00 hod. Pěšky: přes lesopark (jezírko, Růžové návrší, rozhledna) a kolem Myslivny do Pisárek k Anthroposu. S mírnou námahou, pomalou chůzí 4 km. 

ST 24. 1. Krok za krokem... MUZEUM EXILU • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Hrnčířská (tram. 1, 6) ve 14:00 hod. Program: komentovaná prohlídka muzea, které dokumentuje vznik ČSR, působení českých a slovenských letců v RAF a exilovou vlnu 20. století (v muzeu se netopí, vstupné je dobrovolné). Cca 2 hod.

SO 27. 1. Z KÝVALKY DO STŘELIC • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 402 Nemocnice Bohunice (MHD 8, 25, 37) 11:37 do Omic, Kývalka. Pěšky: z Kývalky lesem do Střelic. Bus 404 Střelice, dolní žel. st. 14:01 do Brna. Zvlněným terénem 9 km. 

NE 28. 1. MALÝ OKRUH NAD ÚTĚCHOVEM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Štefánikova čtvrť 10:15 / bus 43 Kr. Pole 10:13 (přest. Klarisky) do Útěchova. Pěšky: po neznačené cestě na silničku Kroucená, po přechodu hlavní silnice po zelené značce zpět do Útěchova. Vycházku si lze prodloužit do Ořešína nebo Soběšic. Návrat bus 57 13:17 a po 20 min. Mírně zvlněným terénem 3/6 km. 

*   *   *

SO   3. 2. PŘES TIPEČEK DO KŘTIN • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Jedovnic. Pěšky: přes Jedovnice, kolem Olšovce a přes kopec Tipeček do Křtin (obč.). Bus 201 13:06, 14:06 do Brna. Se stoupáním a klesáním 9 km.

NE   4. 2. NOVODVORSKÝM ÚDOLÍM • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:39 do Ochoze u Brna, myslivna pod Hádkem. Pěšky: Novodvorské údolí, Nové Dvory, Lhotky, Bukovinka (obč.). Vycházku si lze zkrátit do Březiny (4 km) nebo na Lhotky, rozc. (6 km). Bus 157 13:06 a po 2 hod. do Bukoviny, rozc., odtud bus 201 do Brna. Se stoupáním 7/6/4 km.

ST   7. 2. PŘES SKALIČKU • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Tišnova, odtud bus 332 do Hlubokých Dvorů. Pěšky: z Hlubokých Dvorů po modré značce, dále po zelené přes Skaličku do Lipůvky. Bus 301 13:48, 14:08, 14:18, 14:48 do Brna. Kopcovitým terénem 12─13 km. 

SO 10. 2. POD VYSOKOU • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Ochoze u Brna. Pěšky: lesem k rozc. Pod Vysokou, kolem Kanic (bus), nad arboretum Řícmanice a do Bílovic n. Svit. (obč.). Bus 210 Kanice 12:26, 14:46 / ČD Bílovice 13:21, 13:49 do Brna. Se stoupáním a klesáním 7/10 km. 

NE 11. 2. MALÁ ODPOLEDNÍ • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 69 Nemocnice Bohunice, nást. 5 13:19 na zast. Dunajská. Pěšky: přes staré Bohunice k potoku Leskava a podél potoka na ul. Vídeňská. Po rovině 6 km. 

ST 14. 2. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 10:07 / hl. n. 9:53 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu. Návrat MHD po 13. hod. Pohodlně 7/9 km. 

SO 17. 2. PŘES BABICE • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Adamova zastávka. Pěšky: po zelené značce do Babic n. Svit., pak po červené do Křtin. Bus 201 12:15 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 10 km.

NE 18. 2. PŘES PEKÁRNU • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Sraz v Komíně u zast. Kamenolom (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: Údolím oddechu a lesem přes přírodní rezervaci Pekárna do Žebětína. Návrat bus 52 po 12. hod. Pohodlně 4 km.

ST 21. 2. Krok za krokem... VOZOVNA MEDLÁNKY • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Hudcova (MHD 1, 41, 42, 70, 71) v 9:45 hod. Program: prohlídka vozovny v Medlánkách. Cca 2 hod.  

SO 24. 2. ARBORETUM ŘÍCMANICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Babic n. Svit. (na zn., 1 zóna). Pěšky: většinou neznačenými cestami k arboretu, zde prohlídka s odborným výkladem (vstupné dobrovolné). Památník Stromy i celé arboretum jsou od loňska velmi pěkně zrestaurovány. Po prohlídce občerstvení (zvěřinové pochoutky, guláš, opékání špekáčků). Odpoledne dle počasí: buď zpět na nádraží (NS Hvozd, kolem památníku Prosba lesa a podél babického potoka k žst., nebo hřebenovou cestou do Bílovic n. Svit. ČD Babice 12:42 a po hod. / ČD Bílovice 12:47, 13:17, 13:47, 14:17 / bus 75 od žst. 12:41 a po hod. do Brna. K arboretu s mírným stoupáním, zpět mírně zvlněným terénem 6 km.  

NE 25. 2. POD KVĚTNICI • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:07 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnici k soutoku řeky Svratky s Loučkou a Besénkem (obč.) a jinou cestou zpět. ČD 13:29 a po ½ hod. do Brna. Pohodlně 6 km. 

ST 28. 2. Z VOJKOVIC DO HRUŠOVAN • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:40 do Vojkovic. Pěšky: malá odpolední kolem rybníků Šejby a Šimlochu. ČD Hrušovany 15:32 do Brna. Po rovině 7 km.

BŘEZEN─DUBEN

Zpracovala: Jana Horová

SO   2. 3. DO ŽEBĚTÍNA • Vede Ing. Jiří Kuchta: Sraz u zast. Kamenolom (tram. 1, 3. 10) v 10:00 hod. Pěšky: komínský kamenolom, Letná, Vrbovecký mlýn, Pekárna, Žebětín (obč.). Návrat bus 52 po 20 min. do Bystrce / na Mendlovo nám. S jedním mírným stoupáním 6 km. 

NE   3. 3. ZA KAMÉLIEMI DO RÁJCE • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: k zámeckým skleníkům (prohlídka), příp. do Doubravice n. Svit. ČD Rájec-Jestřebí 12:21, 12:50, 13:21, 13:50 / Doubravice  12:17 a po hod. do Brna. Zpočátku s mírným výstupem 4/9 km. 

ST   6. 3. REZERVACE BLEDULÍ • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:53 do Nedvědice (přest. Tišnov). Pěšky: kolem Chlébského potoka do rezervace bledulí a zpět do Nedvědice. ČD 14:01 do Brna. S mírným stoupáním 10 km. 

SO   9. 3. DO TETČIC • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 8:50 do Radostic. Pěšky: přes Kopaniny do Tetčic. ČD 12:46 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 11 km.

NE 10. 3. KVĚTNICE • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD Kr. Pole 10:07 / hl. n. 9:53 do Tišnova (vedoucí přistoupí v žel. zast. Brno-Lesná). Pěšky: Velká skála (dříny?), vrchol Květnice (470 m), vyhlídka od křížku, Malá skála, po modré značce zpět do města (obč.). ČD Tišnov 12:29 a po cca ½ hod. do Brna. Kopcovitým terénem, pomalou chůzí 6/8 km. 

ST 13. 3. Krok za krokem... KOUNICOVOU ULICÍ • Vede Bohuše Červená: Sraz na Moravském nám. na konečné trol. 32, 34. 36 ve 14:00 hod. Program: Projdeme začátek Kounicovy ulice včetně důkladnější prohlídky Sboru církve bratrské. Pohodlně 1 km. 

SO 16. 3. JARO NA ZLOBICI • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 do Kuřimi. Pěšky: kolem rybníka Srpeček na Zlobici (Vítání jara) a zpět do žst. Kuřim. ČD 12:40 a po hod. do Brna. Se stoupáním 9 km. 

NE 17. 3. MALÁ ODPOLEDNÍ • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:40 do Vojkovic. Pěšky: přes Vojkovice k vojkovickému mlýnu a podél Svratky do Rajhradu. ČD 15:37 do Brna. Po rovině 7 km. 

ST 20. 3. BRNEM PROTI PROUDU SVITAVY • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Tkalcovshá (Albert, tram. 2, 4, 7) v 10:00 hod. Pěšky: přes Husovice, po maloměřickém ostrově do Obřan na MHD nebo kolem zahrádek na Lesnou. Návrat bus 46, 57 po 12. hod. Beze spěchu, s mírným stoupáním z Obřan 5/7 km.  

SO 23. 3. VÍTÁNÍ JARA U LUŽE • Vede MVDr. Šárka Hejlová, Vilma Ťápalová, Hana Zemanová: -
1. skupina: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:20 (přest. Klarisky) / bus 57 Halasovo nám. 8:28 do zast. U Buku. Pěšky: po Vojance k palouku U Luže; - 2. skupina: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:50 (přest. Klarisky) / bus 57 Halasovo nám. 8:58 do zast. U Buku. Pěšky: po trase 1. skupiny, pomalejší chůzí k palouku U Luže, zde delší přestávka; - 3. skupina: Odj. bus 70 Kr. Pole 8:17 do Ořešína. Pěšky: z Ořešína k rozc. Pod Útěchovem a po zelené značce k palouku U Luže. 

Tradiční akci zahájí trubači fanfárami v 10:30 hod. Po vzpomínce na zakladatele tradice Petra Bezruče promluví zástupce ŠLP Masarykův les Křtiny, sbor Sokola Brno-Židenice za řízení Mgr. Evy Holé nám zazpívá a taneční soubor Bystrouška pod vedením Mgr. Bohuslavy Hamákové ze ZŠ Bílovice předvede pásmo Vítání jara. Slavnost ukončí trubači a poté my společně písní „Přijde jaro, přijde...".
Po programu zpět k zast. MHD U Buku nebo do Bílovic n. Svit, příp. až do Obřan. ČD Bílovice 12:47 a po ½ hod. / bus 75 12:41 a po hod. do Brna. Z Ořešína zvlněným terénem, jinak pohodlně 8/7/10 km.  

NE 24. 3. POD ZAMILOVANÝM HÁJKEM • Vede Věra Palátová: Sraz u nádraží Kr. Pole v 10:00 hod, Pěšky: kolem areálu Lachemy do Mokré Hory (MHD) a lesní silničkou do Soběšic. Návrat bus 57, 43 Klarisky po 13. hod. S mírným stoupáním z Mokré Hory, beze spěchu 6/10 km. 

ST 27. 3. VÝHLEDY NA BRNO • Vede Dana Strašilová: Odj. tram. č. 10 hl. n. 10:08 do zast. Stránská skála (vedoucí přistoupí na zast. Krásného). Pěšky: procházka po Stránské skále a Bílé hoře. Kopcovitým terénem 5 km. 

SO 30. 3. VELIKONOČNÍ BRNĚNSKÁ PŘEHRADA • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. bus 54 Zoolog. zahrada 10:06 do zast. Ruda. Pěšky: Pod Chvalovkou, údolím Rakovce k přístavišti a zpět k zast. Zoolog. zahrada. Návrat MHD. Zvlněným terénem 5 km. 

NE 31. 3. VELIKONOČNÍ SVRATECKOU VRCHOVINOU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / hl. n. 8:53 do Doubravníku (přest. Tišnov). Pěšky: přes Černvír do Nedvědice. ČD 12:01 a po 2 hod. do Brna. Téměř po rovině, pomalejší chůzí 4─5 km.

*   *   *

PO   1. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC • Vede MVDr. Šárka Hejlová, Hana Zemanová, Milada Muselíková: 1. skupina: Sraz v Obřanech na konečné tramvaje (bus X45) v 10:00 hod. Pěšky: podél Svitavy do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km; - 2. skupina: Odj. bus 78 Židenice, nádraží 8:55 do zast. Podbělová. Pěšky: po NS Hádecké lesy a přes rozhlednu U Lidušky do Bílovic n. Svit. Zvlněným terénem 10 km; - 3. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:00 do Bílovic n. Svit. Pěšky: procházka Bílovicemi n. Svit. Pohodlně, beze spěchu 2 km.
Sejdeme se na obědě a pomlázkovém posezení v přilehlém sále Obecní hospody. Po obědě ČD 12:46, 13:17, 13:46, 14:17 / bus 75 12:42 a po hod. do Brna / pěšky do Obřan (5 km).  

ST   3. 4. Z ÚTĚCHOVA DO SOBĚŠIC • Vede Věra Palátová: Odj. bus 57 Štefánikova čtvrť 8:53 / bus 43 Kr. Pole 8:53 (přest. Klarisky) do Útěchova, Rozcestí. Pěšky: po značené cestě do Soběšic (MHD) a kolem lesa k zast. Panská lícha. Návrat bus 57 kolem 13. hod. Zvlněným terénem 5/8 km. 

SO   6. 4. ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Ochoze u Brna, Říčky, rozc. Pěšky: Kaprálův mlýn, ranč U Jelena, Muchova bouda, Kadlcův mlýn, konečná MHD. Návrat bus 55 13:21 a po 20 min. Po rovině 9 km. 

NE   7. 4. Krok za krokem... JARNÍ ŠPILBERK VE ZNAMENÍ POVĚSTÍ • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Šilingrovo nám. (tram. 5, 6, 12) ve 14:00 hod. Program: procházka po Špilberku včetně každoročního výstupu na vrchol tentokrát doplněná o pověsti. Kopcovitým terénem 2 km.

ST 10. 4. Za poznáním... PROSTĚJOV • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Odj. ČD hl. n. 9:21 do Prostějova. Program: komentovaná prohlídka města. ČD Prostějov hl. n. 15:23, 17:23 / bus aut. st. 14:10 a po hod. do Brna. Po rovině 5 km.

SO 13. 4. KVETOUCÍ ZAHRADY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Halasovo nám. 9:56 do zast. U Rozvodny (na zn.). Pěšky: toulání zahradami nad Sadovou a přes Divišovu čtvrť (obč.) k zast. MHD. Návrat bus 44, 84. Téměř po rovině, pomalejší chůzí 4─5 km.    

NE 14. 4. NA KONIKLECE • Vede Jaroslava Puklická: Odj. trol. 26 Mendlovo nám. 9:47 do zast. Koniklecová. Pěšky: přes Kohoutovice a Hobrtenky do Jundrova. Mírně kopcovitým terénem 10 km.. 

ST 17. 4. PÁLAVA • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Šakvic, odtud bus 540 do Dolních nebo Horních Věstonic. Pěšky: Pálavou přes Stolovou horu do Mikulova. Bus 105 14:18, 14:48, 15:28 do Brna / bus 540 14:15, 14:30, 15:15 a po hod. do Šakvic a ČD do Brna. Kopcovitým terénem 14 km. 

SO 20. 4. OLOMUČANSKÁ KERAMIKA • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 11:00 do Blanska, odtud bus 230 do Olomučan, točna. Pěšky: studánka U Kukačky, vyhlídka Na Bačině, studánky U Tetřeva a U Sasanky, kostel Božského Srdce Páně (dle možnosti prohlídka interiéru), prohlídka Muzea olomučanské keramiky. Bus 230 Olomučany, škola 15:15, 18:15 do Blanska a ČD do Brna. Pohodlně, převážně sestupným terénem 5 km. 

NE 21. 4. MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 58 St. osada 9:29 do Líšně, hřbitov. Pěšky: kolem hřbitova sestupem do Mariánského údolí k třetímu rybníku, údolím k chatě U Borovic (obč.) a na konečnou MHD. Návrat bus 55 po 20 min. S klesáním a po rovině 4─5 km.  

ST 24. 4. STUDÁNKY • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. R 7:41 do Náměště n. Oslavou, odtud bus do Jinošova. Pěšky: kolem jinošovských studánek. Bus Jinošov, hájenka 13:30, 15:30 do Velké Bíteše, odtud bus 401 nebo dálkový spoj do Brna. Mírně kopcovitým terénem 13 km. 

SO 27. 4. KOLEM PALACKÉHO VRCHU • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Přívrat (MHD 44, 84, 30, 32, 34, 36) v 9:00 hod. Pěšky: sídlištěm v Žabovřeskách k areálu VUT, lesem kolem vrchu Palackého do Komína (MHD) a lesní cestou k zast. Kamenolom. Návrat MHD kolem 12. hod. Zvlněným terénem, beze spěchu 4/6 km. 

NE 28. 4. KOLEM JEDOVNICKÉHO POTOKA • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 do Jedovnic, Újezd. Pěšky: okolo rybníka Dymák, kolem Jedovnického potoka a přes bývalou Salmovu huť k Rudickému propadání a kolem Klímových závrtů zpět do Jedovnic. Bus 201 Jedovnice, nám. 11:06 a po hod. do Brna. Jedno nepříjemné stoupání, jinak pohodlně 5 km.