20. 3. 2024 Brnem proti proudu Svitavy

Vedoucí : Věra Palátová

Foto : Jana Pobořilová (6), Daniela Stopková (6), Zdeněk Zubal (6)

Zpracovala : Božena Vášová