O NÁS   

Inzerce – hledáme

za odstupující členky výboru a kontrolní komise VKPB dobrovolné pracovnice/pracovníky do funkcí: předsedkyně/předseda VKPB, vedoucí vycházkového odboru, vedoucí přednáškového odboru, pokladní, vedoucí kontrolní komise a členka/člen kontrolní komise. 
Volba nového výboru VKPB a kontrolní komise se bude konat na členské schůzi 21. 2. 2022, ale k získání potřebných informací a možnosti včas se rozhodnout a zapracovat je nutno se přihlásit co nejdříve! Sestavení spolkových orgánů v novém složení je nezbytnou podmínkou zachování současné činnosti VKPB, z. s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo je kdo

podle volebních výsledků členské schůze VKPB ze dne 22. února 2016 a volebních výsledků výborové schůze VKPB ze dne 15. 3. 2019, a to pro období 2019–2021. Současně byly na členské schůzi schváleny nové stanovy spolku.   

 VÝBOR VKPB:  VEDOUCÍ VYCHÁZEK:
   
 Milada Muselíková, předsedkyně  Bohuše Červená 
 Vít Krämer, zástupce předsedkyně  Věroslava Hrušková
 Milada Muselíková, vedoucí odb. přednášek   Ing. Jiří Kuchta
 Věroslava Hrušková, vedoucí odb. vycházek   Milada Muselíková
 Ing. Libuše Chybová, jednatelka, zapisovatelka   Ing. Ivo Novák
 Zdenka Vašíčková, pokladní   Věra Palátová
 Jaroslava Puklická, hospodářka  Jaroslava Puklická
 Vít Krämer, matrikář  Dana Strašilová
 KONTROLNÍ KOMISE:  Vilemina Ťápalová
 Marie Vincencová, předsedkyně komise  Hana Zemanová   
 Eva Drkalová, členka komise  
 Vlastimila Trefilová, členka komise  

 

 REDAKCE ZPRAVODAJE:      Mgr. Jana Horová (editace a formátování textu, zajištění tisku)
   Ing. Pavla Jankovičová (zástupkyně pro editaci a formátování textu a zajištění tisku)
   Milada Muselíková (tisk adres, distribuce)
   Vít Krämer (zástupce pro tisk adres a distribuci)
 WEBOVÉ STRÁNKY:  Mgr. Jana Horová (administrace textových stránek)
   Ing. Pavla Jankovičová (zastupující administrátorka textových stránek)
   Božena Vášová (administrace fotogalerie – zpracování fotografií a popisků)
   Věroslava Hrušková (zastupující administrátorka fotogalerie)

 

Zpracovala: Jana Horová