KDO JE KDO    

podle volebních výsledků členské schůze VKPB ze dne 22. února 2016 a volebních výsledků výborové schůze VKPB konané dne 15. 3. 2016, a to pro období 2016–2019. Současně byly na uvedené členské schůzi schváleny nové stanovy spolku. 

 VÝBOR VKPB:  VEDOUCÍ VYCHÁZEK:
   
 Milada Muselíková, předsedkyně  Bohuše Červená 
 Vít Krämer, zástupce předsedkyně  Věroslava Hrušková
 Milada Muselíková, vedoucí odb. přednášek   Ing. Jaromír Kolouch
 Věroslava Hrušková, vedoucí odb. vycházek   Marie Koubská
 Ing. Libuše Chybová, jednatelka, zapisovatelka   Vít Krämer
 Zdenka Vašíčková, pokladní   Ing. Jiří Kuchta
 Jaroslava Puklická, hospodářka  Mgr. Jarmila Matušková
 Vít Krämer, matrikář  Milada Muselíková
 KONTROLNÍ KOMISE:  Ing. Ivo Novák
 Marie Vincencová, předsedkyně komise  Věra Palátová
 Eva Drkalová, členka komise  Jaroslava Puklická
 Vlastimila Trefilová, členka komise  Dana Strašilová
   Vilemina Ťápalová

 

 REDAKCE ZPRAVODAJE:      Mgr. Jana Horová (editace a formátování textu, zajištění tisku)
   Ing. Pavla Jankovičová (zástupkyně pro editaci a formátování textu a zajištění tisku)
   Milada Muselíková (tisk adres, distribuce)
   Vít Krämer (zástupce pro tisk adres a distribuci)
 WEBOVÉ STRÁNKY:  Mgr. Jana Horová (administrace textových stránek)
   Ing. Pavla Jankovičová (zastupující administrátorka textových stránek)
   Božena Vášová (administrace fotogalerie – zpracování fotografií a popisků)
   Věroslava Hrušková (zastupující administrátorka fotogalerie)

 

Zpracovala: Jana Horová