INFORMACE 2019

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2018 bude ke konci roku 2019 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.   

Září–říjen

Zpracovala: Jana Horová

 • Také s koncem prázdnin nás čekají změny v dopravě. Důsledně je sledujte, ověřujte si doby odjezdů na vycházky a na srazy se dostavujte s časovým předstihem! O následných změnách v programu vycházek, ale i přednášek Vás pravidelně informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům, kteří nemají internetové připojení! 
 • U vycházek plánovaných na září a říjen se poprvé setkáváte s názvem „Za poznáním…“. Takto budou označovány vycházky zaměřené na exkurze a komentované procházky, ale na rozdíl od vycházek „Krok za krokem…“ za nimi budeme vyjíždět do mimobrněnských lokalit (viz HLAVNÍ STRANA).
 • Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 130 Kč můžete platit už od září, a to v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách. K potvrzení platby předkládejte členskou legitimaci!
 • Zpravodaj č. 6/2019 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 7., 14. a 21. 10. 2019 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 9., 12., 13., 16., 19. a 20. 10. 2019! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku KD Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek  3. 9. a 1. 10. 2019, schůze výboru  17. 9. a 22. 10. 2019. Plán vycházek na listopad a prosinec 2019 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 3. 9. 2019.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Schmid Pavel, Paroulková Eva a Ševčíková Terezie; - v říjnu: Matulová Jitka, Matoušková Jitka, Talanda Petr, Tomáš Josef a Doubravová Ludmila. Srdečně blahopřejeme!  

Listopad–prosinec

Zpracovala: Jana Horová

 • Změny v dopravě: Doby odjezdů vlaků jsou v sekci VYCHÁZKY uváděny už podle nových jízdních řádů ČD, které budou platit od 15. 12. 2019. Avšak v návaznosti na ČD lze očekávat některé změny také v regionální autobusové dopravě, příp. v MHD. Proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách! Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří přístup k internetu nemají.
 • Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 130 Kč zaplaťte v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách nejpozději do 24. února 2020! K potvrzení platby je nutno předložit členskou legitimaci!
 • Zpravodaj č. 1/2020 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 2., 9. a 16. 12. 2019 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 4., 7., 8., 11., 14. a 15. 12. 2019! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte našemu klubu výdaje na poštovné. 
 • Pracovní schůze  VKPB  se budou konat v salónku  KD Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 29. 10. a 26. 11. 2019, schůze výboru 19. 11. a 17. 12. 2019. Plán vycházek na leden a únor 2020 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  29. 10. 2019.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku)se dožívají: - v listopadu: Svozilová Eva, Cibulková Eliška,  Marková Miroslava, Vyhlídalová Zdeňka, Paděrová Jiřina, Máca Jan a Čechová Jana; - v prosinci: Telecká Zdeňka, Horsten Petr, Zacharievová Eva, Cígler Radovan, Vávrová Zdislava, Matějíková Olga, Golíková Helena, Krčmářová Věra a Hebelková Libuše. Srdečně blahopřejeme!