INFORMACE 2019

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2018 bude ke konci roku 2019 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.   

Červenec–srpen

Zpracovala: Jana Horová 

 • O prázdninách počítejte se změnami v dopravě; doby odjezdů na vycházky si důsledně ověřujte, na srazy se dostavujte s časovým předstihem, dle možnosti sledujte informace o změnách na našem webu, a když od nás dostanete e-mailovou informaci o změně v programu vycházek, předejte ji členům klubu, kteří nemají internetové připojení!
 • Přednášky v KD Rubín se během července a srpna nekonají; první přednáška po prázdninách se uskuteční až 23. září.
 • Úřední hodiny v KD Rubín se v uvedené době také ruší, obnoveny budou rovněž 23. září. Avšak prostřednictvím elektronické pošty nám dotazy, informace (např. o změně osobních údajů) a žádosti (např. o zrušení odběru Zpravodaje, příp. zrušení členství v klubu) můžete posílat i během prázdnin. V případě zájmu o členství ve VKPB však přihlášku z výše uvedených důvodů odložte až na obnovené zářijové úřední hodiny.
 • Pracovní schůze klubu o prázdninách rovněž neprobíhají.
 • Zpravodaj č. 5/2019 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte u vedoucích na vycházkách ve dnech 3., 4., 7., 10., 11., 14., 17. a 18. 8. 2019! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné. 
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají - v červenci: Hlaváčová Marie a Sedláčková Milada; - v srpnu: Hanzlová Jitka, Mazalová Marie, Sekerková Helena, Kavanová Zdenka, Veselá Růžena a Bittová Lidmila. Srdečně blahopřejeme!  

Září–říjen

Zpracovala: Jana Horová

 • Také s koncem prázdnin nás čekají změny v dopravě. Důsledně je sledujte, ověřujte si doby odjezdů na vycházky a na srazy se dostavujte s časovým předstihem! O následných změnách v programu vycházek, ale i přednášek Vás pravidelně informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům, kteří nemají internetové připojení! 
 • U vycházek plánovaných na září a říjen se poprvé setkáváte s názvem „Za poznáním…“. Takto budou označovány vycházky zaměřené na exkurze a komentované procházky, ale na rozdíl od vycházek „Krok za krokem…“ za nimi budeme vyjíždět do mimobrněnských lokalit (viz HLAVNÍ STRANA).
 • Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 130 Kč můžete platit už od září, a to v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách. K potvrzení platby předkládejte členskou legitimaci!
 • Zpravodaj č. 6/2019 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 7., 14. a 21. 10. 2019 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 9., 12., 13., 16., 19. a 20. 10. 2019! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku KD Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek  3. 9. a 1. 10. 2019, schůze výboru  17. 9. a 22. 10. 2019. Plán vycházek na listopad a prosinec 2019 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 3. 9. 2019.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Schmid Pavel, Paroulková Eva a Ševčíková Terezie; - v říjnu: Matulová Jitka, Matoušková Jitka, Talanda Petr, Tomáš Josef a Doubravová Ludmila. Srdečně blahopřejeme!