INFORMACE 2018

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky-exkurze Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2016 bude ke konci roku 2017 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.

Leden–únor 

Zpracovala: Jana Horová

  • Doby odjezdu vlaků v lednu a únoru ve Zpravodaji i na webu vycházejí už z nových jízdních řádů ČD platných od 10. 12. 2017. Nové jízdní řády regionálních autobusových spojů a spojů MHD Brno však nejsou v době tisku Zpravodaje a zveřejnění na webu ještě známy, proto věnujte ověřování odjezdů u těchto spojů zvýšenou pozornost!
  • Dle možnosti sledujte změny v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách! O změnách vás také informujeme prostřednictvím elektronické pošty, ale je třeba, abyste informace předávali členům VKPB, kteří internetové připojení nemají.
  • Členský příspěvek na rok 2018 v nezměněné výši 130 Kč zaplaťte nejpozději do 26. února 2018, a to buď v úředních hodinách VKPB, nebo u vedoucích na vycházkách. Nezapomeňte, že k potvrzení platby je třeba předložit členský průkaz! 
  • Zpravodaj č. 2/2018 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 5., 12., 19. a 26. 2. 2018 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 7., 10., 11., 14., 17., 18., 21., 24. a 25. 2. 2018! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné!
  • Pracovní  schůze  VKPB se budou konat v salónku  Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 9. 1. a 30. 1. 2018, schůze výboru 23. 1. a 20. 2. 2018. Plán vycházek na březen a duben 2018 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 9. 1. 2018.
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají - v lednu: Herinková Růžena, Svoboda František, Rosenbergová Emilie, Mikulášková Helga, Kuchařová Stanislava, Kuchtová Marta, Horná Marie, Bojanovský Antonín a Tkadlečková Dagmar; - v únoru: Vávrová Božena. Srdečně blahopřejeme! 

 

POZVÁNKA
Naše členy i příznivce  srdečně zveme na výroční členskou schůzi Vlastivědného klubu Petra Bezruče,
 která se koná v KD Rubín dne 26. února 2018 v 16:30 hod. Věříme, že se schůze zúčastníte v co největším počtu! 

Březen–duben

  • Ověřujte si doby odjezdů na vycházky a sledujte změny v dopravě a v programu vycházek i přednášek. O změnách Vás pravidelně informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty – takto získané informace předávejte členům klubu, kteří nemají internetové připojení! 
  • Zpravodaj č. 3/2018 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 9., 16. a 23. 4. 2018 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 4., 7., 8., 11., 14., 15., 18., 21. a 22. 4. 2018! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné! 
  • Pracovní schůze  VKPB se budou konat v salónku  Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 6. a 27. 3. 2018, schůze výboru 20. 3. a 17. 4. 2018. Plán vycházek na květen a červen 2018  se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 6. 3. 2018.
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v březnu: Kalábková Blanka, Křejčířová Jarmila, Čížková Jaroslava, Halouzková Karla, Kučerová Jana, Kostelková Věra, Pícková Silvie, Rerychová Jaroslava a Nováková Miroslava; - v dubnu: Kleinová Dagmar, Němečková Miluše, Chybová Libuše, Tichá Marie, Výmolová Ingeborg, Němeček František, Šrámková Božena, Horová Jana, Kovář Miloš, Stupková Helena, Žaroská Libuše a Barták Petr. Srdečně blahopřejeme!