INFORMACE 

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2018 bude ke konci roku 2019 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.    

Leden–únor 

Zpracovala: Jana Horová

  • Změny v dopravě: Doby odjezdů vlaků u lednových a únorových vycházek už vycházejí z nových jízdních řádů ČD platných od 15. 12. 2019.  V regionální autobusové dopravě a v MHD budou také platit nové jízdní řády, proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách! Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří nemají přístup k internetu!
  • Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 130 Kč zaplaťte v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách nejpozději do 24. února 2020! K potvrzení platby je nutno předložit členskou legitimaci!
  • Zpravodaj č. 2/2020 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 3., 10., 17. a 24. 2. 2020 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 5., 8., 9., 12., 15., 16., 19., 22. a 23. 2. 2020! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné. 
  • Pracovní schůze  VKPB  se budou konat v salónku  KD Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý ve 14:45 hod.: schůze odboru vycházek 7. 1. a 28. 1. 2020, schůze výboru 21. 1. a 18. 2. 2020. Plán vycházek na březen a duben 2020 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  7. 1. 2020. 
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v lednu: Herinková Růžena, Jandlová Dagmar, Ťápalová Vilemina, Hedijová Ilena, Kohoutková Marie, Slavík Bohumír, Mikulášková Helga, Kuchtová Marta, Mikulášková Zdenka, Charvátová Stanislava, Bojanovský Antonín, Odehnalová Olga a Tkadlečková Dagmar; - v únoru: Muselíková Milada, Vyšinská Věra, Procházková Anežka, Robešová Helena a Kratochvílová Vlasta. Srdečně blahopřejeme!

 

BŘEZEN–DUBEN

Zpracovala: Pavla Jankovičová

  • Změny v dopravě: Doby odjezdů vlaků u lednových a únorových vycházek už vycházejí z nových jízdních řádů ČD platných od 15. 12. 2019.  V regionální autobusové dopravě a v MHD budou také platit nové jízdní řády, proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách! Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří nemají přístup k internetu!
  • Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 130 Kč zaplaťte v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách nejpozději do 24. února 2020! K potvrzení platby je nutno předložit členskou legitimaci!
  • Zpravodaj č. 3/2020 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 6. 4. a 20. 4. 2020, v restauraci v Bílovicích nad Svitavou dne 13. 4. 2020 (pomlázka) nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 8., 11., 12., 15., 18. a 19. 4. 2020! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné. 
  • Pracovní schůze  VKPB  se budou konat v salónku  KD Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý ve 14:45 hod.: schůze odboru vycházek 3. 3. a 31. 3. 2020, schůze výboru 17. 3. a 21. 4. 2020. Plán vycházek na květen a červen 2020 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  3. 3. 2020. 
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v březnu: Ondrová Bořena, Kalábková Blanka, Rychlíková Jaroslava, Studený Ladislav, Potáček jiří, Halouzková Karla, Prokopová Jarmila, Horstenová Jaroslava, Kuchta Jiří; - v dubnu: Nechvátalová Františka, Zemanová Františka, Kleinová Dagmar, Marková Jaroslava, Němečková Miluše, Senášiová Marie, Vojtěchová Veronika, Valešová Marta, Hloušková Věra, Němeček František a Fryčerová Iva. Srdečně blahopřejeme!