INFORMACE 

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!

 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách, t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. (viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera. Nebo můžete na vycházce požádat vedoucí/vedoucího o přihlašovací formulář, který vyplníte, a zaplatit členský příspěvek ve výši 130 Kč / rok (členský příspěvek se vždy platí v hotovosti, převod na účet není možný). Poté vám bude na adresu vašeho bydliště zaslán členský průkaz s potvrzením platby. Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2020 bude ke konci roku 2021 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.

Listopad–prosinec 2021

Zpracovala: Jana Horová 

 • Změny v dopravě: Doby odjezdů vlaků jsou v sekci VYCHÁZKY  v souladu s novými jízdními řády ČD platnými od neděle 12. 12. 2021. V návaznosti na ČD lze očekávat některé změny také v regionální autobusové dopravě i v MHD. Proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách! Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty a je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří přístup k internetu nemají.
 • Členské příspěvky na rok 2022 ve výši 130 Kč plaťte výhradně v úředních hodinách klubu před přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod.! Platit členské příspěvky vedoucím vycházek nebude výjimečně možné! Nemůžete-li přijít zaplatit příspěvek osobně, může to za vás vyřídit vámi pověřená osoba vybavená vaším členským průkazem.
 • Nové členské průkazy. Po zaplacení členského příspěvku na rok 2022 a předložení stávajícího členského průkazu vám bude vydán nový členský průkaz s potvrzením platby. 
 • Zpravodaj č. 1 / 2022 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 6. a 13. 12. 2021 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 8., 11., 12., 15., 18. a 19. 12. 2021! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné. 
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: odbor vycházek 2. 11. a 30. 11. 2021, výbor 23. 11. a 14. 12. 2021. Plán vycházek na leden a únor 2022 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 2. 11. 2021.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v listopadu: Mazlová Libuše, Vašínová Eliška, Zdražilová Jana a Máca Jan; - v prosinci: Zlámalová Irena, Lišková Jana, Cígler Radovan, Kamenská Marie, Matějíková Olga, Krésová Eva a Matušková Jarmila. Srdečně blahopřejeme! 

Leden–únor 2022

Zpracovala: Jana Horová

 • Změny v dopravě: Doby odjezdů vlaků v sekci VYCHÁZKY jsou v souladu s novými jízdními řády ČD platnými od 12. 12. 2021. V návaznosti na ČD lze očekávat změny také v regionální autobusové dopravě i v MHD. Proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách! Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty a je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří přístup k internetu nemají.
 • Členské příspěvky na rok 2022 ve výši 130 Kč plaťte výhradně v úředních hodinách klubu před přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod., a to nejpozději do 21. 2. 2022! Platit členské příspěvky vedoucím vycházek nebude výjimečně možné! Nemůžete-li přijít zaplatit příspěvek osobně, může to za vás vyřídit vámi pověřená osoba vybavená vaším členským průkazem.
 • Nové členské průkazy. Po zaplacení členského příspěvku na rok 2022 a předložení stávajícího členského průkazu vám bude vydán nový členský průkaz s potvrzením platby. 
 • Zpravodaj  č.  2 / 2022 si proti předložení svého členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 31. 1. a 7., 14. a 21. 2. 2022 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 2., 5., 6., 9., 12., 13., 16., 19. a 20. 2. 2022! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné. 
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: odbor vycházek 4. 1. a 25. 1. 2022, schůze výboru 18. 1. a 15. 2. 2022. Plán vycházek na březen a duben 2022 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 4. 1. 2022.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v lednu: Herinková Růžena, Ťápalová Vilemina, Hedijová Ilena, Novosadová Anna, Svobodová Alena, Bojanovský Antonín, Kršková Zdenka a Brychtová Marie; - v únoru: Kolčavová Milada, Marečková Marie, Muselíková Milada, Podsedníková Jana, Vavrinec Ladislav a Hutská Bohuslava. Srdečně blahopřejeme!