INFORMACE 2018

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky-exkurze Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2016 bude ke konci roku 2017 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.

Září–říjen

Zpracovala: Jana Horová

  • Změny v dopravě nás opět čekají s koncem prázdnin. Důsledně je sledujte, ověřujte si doby odjezdů na vycházky a na srazy se dostavujte s časovým předstihem! O následdných změnách v programu vycházek, ale i přednášek Vás pravidelně informujeme na našem webu a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům, kteří nemají internetové připojení! 
  • Členské příspěvky na rok 2019 ve výši 130 Kč můžete platit už od září, a to v úředních hodinách VKPB nebo u vedoucích na vycházkách. K potvrzení platby předkládejte členskou legitimaci!   
  • Zpravodaj č. 6/2018 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 8., 15. a 22. 10. 2018 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 10., 13., 14., 17., 20. a 21. 10. 2018! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné! 
  • Pracovní schůze  VKPB se budou konat v salónku  Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 4. 9. a 2. 10. 2018, schůze výboru 18. 9. a 16. 10. 2018. Plán vycházek na listopad a prosinec 2018  se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  4. 9. 2018. 
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Dvořáková Vlasta, Alexová Marie, Doležalová Alena, Šopek Jan, Holubová Stanislava, Frantová Květoslava, Kalivodová Josefa a Urbaníková Eva; - v říjnu: Lacinová Zdeňka, Zachová Jiřina, Peikerová Eva a Pokorná Květoslava. Srdečně blahopřejeme! 

Listopad–prosinec

Zpracovala: Jana Horová

  • Změny v dopravě. Od 11. 12. 2018 budou platit nové jízdní řády ČD a v návaznosti lze očekávat i některé změny v regionální autobusové dopravěV prosinci také nastane největší omezení provozu na hlavním  nádraží kvůli jeho rekonstrukci. Proto si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách. Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří přístup k internetu nemají. 
  • Členské příspěvky na rok 2019 ve výši 130 Kč zaplaťte v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách nejpozději do 25. února 2019! K potvrzení platby je nutno předložit členskou legitimaci!
  • Zpravodaj č. 1/2019 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 3., 10. a 17. 12. 2018 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 5., 8., 9., 12., 15. a 16. 12. 2018! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné. 
  • Pracovní schůze  VKPB se budou konat v salónku  KD Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 30. 10. a 27. 11. 2018, schůze výboru 20. 11. a 18. 12. 2018. Plán vycházek na leden a únor 2019 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  30. 10. 2018. 
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v listopadu: Haubrová Milena, Ryšková Drahomíra, Cibulková Eliška, Dubšová Věra, Stříž Lubomír, Nývltová Eva a Máca Jan; - v prosinci: Telecká Zdeňka, Skopalová Naďa, Zacharievová Eva, Cígler Radovan, Matějíková Olga, Smolaková Helena a Sotolářová Bohumila. Srdečně blahopřejeme!