INFORMACE 2021

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!

Veškeré změny týkající se následujících informací (např. vycházek, přednášek, úředních hodin apod.) najdete na stránkách VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY. Věnujte jim pozornost! 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách, t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. (viz sekce PŘEDNÁŠKY), přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera. Osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2020 bude ke konci roku 2021 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.

Červenec–srpen

Zpracovala: Jana Horová

 • Změny v dopravě. Během prázdnin obvykle probíhají opravy a údržba silnic a železničních tratí a s tím spojená dopravní omezení a změny jízdních řádů. Platí prázdninové jízdní řády a řada spojů o prázdninách nejezdí. Proto si doby odjezdů na vycházky nepřestávejte ověřovat a na srazy se dostavujte s časovým předstihem! Dle možností sledujte informace o změnách v dopravě a v programu vycházek, které zveřejňujeme na našem webu a které vám posíláme prostřednictvím elektronické pošty.
 • Přednášky VKPB se během července a srpna nekonají, první přednáška po prázdninách se uskuteční až 20. 9. 2021, a to v nově rekonstruovaném KD Rubín, Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky v době od 16:30 do 18:00 hod. 
 • Úřední hodiny VKPB se v uvedené době také ruší, obnoveny budou rovněž od 20. 9. 2021 a konat se budou opět v KD Rubín před přednáškami v době od 16:00 do 16:30 hod. 
 • Pracovní schůzky VKPB se během prázdninových měsíců taktéž nekonají.  
 • Zpravodaj č. 5 / 2021 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte u vedoucích na vycházkách ve dnech 4., 7., 8., 11., 14., 15., 18., 21. a 22. 8. 2021! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Životního jubilea (75,  80,  85 a každého dalšího roku  věku) se dožívají: - v červenci: Srbová Alena, Kleinová Anna, Kozáková Pavla, Horňáková Ludmila, Skalníková Ludmila a Rovenská Marta; - v srpnu: Ondrová Blahoslava, Cibulková Božena, Švábeníková Františka a Bittová Lidmila. Srdečně blahopřejeme! 

Září–říjen

 • Změny v dopravě. Také s koncem prázdnin nás čekají změny v dopravě. Důsledně je sledujte, ověřujte si doby odjezdů na vycházky a na srazy se dostavujte s časovým předstihem! O následných změnách v programu vycházek, ale i přednášek Vás pravidelně informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům, kteří nemají internetové připojení! 
 • Členské příspěvky. Členské příspěvky na rok 2022 ve výši 130 Kč můžete platit už od 20. září 2021, a to výhradně v úředních hodinách klubu před přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hodPlatit členské příspěvky vedoucím vycházek nebude výjimečně možné! Nemůžete-li přijít zaplatit příspěvek osobně, může to za vás vyřídit vámi pověřená osoba proti předložení vašeho členského průkazu.
 • Nové členské průkazy. Proti předložení stávajícího členského průkazu a zaplacení členského příspěvku vám bude vydán nový členský průkaz s potvrzením platby.
 • Zpravodaj č. 6 / 2021 si proti předložení členského průkazu vyzvedněte v úředních hodinách VKPB v KD Rubín ve dnech 11., 18. a 25. 10. 2021 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 13., 16., 17., 20., 23. a 24. 10. 2021! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek  7. 9. a 5. 10. 2021, schůze výboru 21. 9. a 19. 10. 2021. Plán vycházek na listopad a prosinec 2021  se bude sestavovat  na schůzi  vycházkového odboru  dne 7. 9. 2021.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Švandová Marta, Brázdová Alena, Horáková Marie, Vlkovská Miroslava, Koudelková Marie a Gbelcová Danuše;  - v říjnu: Chounová Alena, Budínská Lubomíra a Krausová Františka. Srdečně blahopřejeme!