INFORMACE 

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY – přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2019 bude ke konci roku 2020 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.
 

Červenec–srpen

Zpracovala: Pavla Jankovičová

 • Změny v dopravě sledujte i nadále stejně jako informace na našem webu. Informace, které vám posíláme na vaše e-mailové adresy, rozšiřujte mezi ostatními účastníky vycházek!  
 • Přednášky během července a srpna se nekonají. První přednáška po prázdninách se uskuteční 21. 9. 2020.
 • Úřední hodiny se v uvedené době také nekonají, obnoveny budou také od 21. 9. 2020.
 • Pracovní schůze klubu o prázdninách se rovněž nekonají.
 • Zpravodaj č. 5/2020 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte u vedoucích na vycházkách ve dnech 5., 8., 9., 12., 15., 16., 19., 22. a 23. 8. 2020! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v červenci: Fintesová Olga; - v srpnu: Bechynská Irena, Kolouch Jaromír, Vokrojová Olga, Veselá Růžena, Bittová Lidmila, Brandštetrová Božena, Buchmaier Pavel a Matulová Jana. Srdečně blahopřejeme!
 • V měsíci srpnu se dožívá vzácného jubilea 105 roků naše dlouholetá členka př. Ondrová Blahoslava. Srdečně blahopřejeme!

 Září - říjen

Zpracovala: Pavla Jankovičová

 • Změny v dopravě sledujte i nadále stejně jako informace na našem webu. Informace, které vám posíláme na vaše e-mailové adresy, rozšiřujte mezi ostatními účastníky vycházek!  
 • Přednášky se budou od září 2020 konat v DSA Rubínek, Poznaňská 10. KD Rubín bude v opravě.
 • Úřední hodiny VKPB probíhají ve dnech přednášek v DSA rubínek, Poznaňská 10 v době od 16:00 do 16:30.
 • Pracovní schůze VKPB se budou konat v salónku DSA Rubínek, Poznaňská 10 vždy v úterý od 14:45 hodin, schůze odboru vycházek 1. 9. a 6. 10. 2020., schůze výboru 22. 9. a 20. 10. 2020. Plán vycházek na listopad - prosinec 2020 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 1. 9. 2020.
 • Zpravodaj č. 6/2020 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v DSA Rubínek, Poznaňská 10 ve dnech 12., 19. a 26. 10. 2020 nebo u vedoucích vycházkek ve dnech 14., 17., 18., 21., 24. a 25. 10. 2020! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte klubu výdaje na poštovné.
 • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v září: Tycová Jarmila, Lorencová Miroslava, Koukalová Jarmila, Šimonková Libuše; - v říjnu: Strašilová Dana, Krepčík Bohumír. Srdečně blahopřejeme!