INFORMACE 2019

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky-exkurze Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2016 bude ke konci roku 2017 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde

Leden–únor

Zpracovala: Jana Horová

  • Změny v dopravě: Doby odjezdů vlaků u lednových a únorových vycházek už vycházejí z nových jízdních řádů platných od 9. 12. 2018. Protože hlavní nádraží je v rekonstrukci, budou některé spoje jezdit přes dolní nádraží, kde je i možnost zakoupení jízdenek. Také v regionální autobusové dopravě a v MHD platí od 9. 12. 2018 nové jízdní řády, ty však rovněž nejsou v době do zveřejnění vycházek známy. Z výše uvedených důvodů si doby odjezdů na vycházky ověřujte a dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách. Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří přístup k internetu nemají.
  • Členské příspěvky na rok 2019 ve výši 130 Kč zaplaťte v úředních hodinách klubu nebo u vedoucích na vycházkách nejpozději do 25. února 2019! K potvrzení platby je nutno předložit členskou legitimaci!
  • Zpravodaj č. 2/2019 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 4., 11., 18. a 25. 2. 2019 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 6., 9., 10., 13., 16., 17., 20., 23. a 24. 2. 2019! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné.
  • Pracovní schůze  VKPB  se budou konat v salónku  KD Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 8. 1. a 29. 1. 2019, schůze výboru 22. 1. a 19. 2. 2019. Plán vycházek na březen a duben 2019 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  8. 1. 2019.
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají – v lednu: Emilie Malendová, Růžena Herinková, Jitka Řepová, Ilena Hedijová, Bedřich Knoflíček, Jan Bezchleba, Vladislav Singule, Helga Mikulášková, Zdenka Rutarová, Brigita Formánková, Marta Kuchtová, Zdenka Mikulášková, Gertruda Perglová, Antonín Bojanovský, Ludmila Havránková, Eliška Papežová, Ludmila Mašová a Dagmar Tkadlečková; - v únoru: Anna Macháčková, Anna Singulová, Alena Nevěčná a Josef Smolík. Srdečně blahopřejeme!

P O Z V Á N K A
Srdečně zveme naše členy i příznivce na členskou schůzi Vlastivědného klubu Petra Bezruče, která se koná v KD Rubín dne 25. února 2019 v 16:30 hod. Věříme, že se na schůzi dostavíte v co největším počtu!

Březen–duben

Zpracovala: Jana Horová

  • Doby odjezdů na vycházky si nepřestávejte ověřovat! Dle možnosti sledujte informace o změnách v dopravě, ale i v programu vycházek a přednášek na našich webových stránkách. Informace od nás dostáváte také prostřednictvím elektronické pošty, ale je třeba, abyste je předávali členům klubu, kteří přístup k internetu nemají.
  • Zpravodaj č. 3/2019 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 1., 8. a 15. 4. 2019, v restauraci U Ševčíků dne 22. 4. 2019 (vycházka) nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 3., 6., 7., 10., 13., 14., 17., 19., 20. a 21. 4. 2019! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné.
  • Pracovní schůze  VKPB  se budou konat v salónku  KD Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 5. 3. a 26. 3. 2019, schůze výboru 19. 3. a 16. 4. 2019. Plán vycházek na květen a červen 2019 se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  5. 3. 2019.
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají - v březnu: Pernicová Pavlína, Kalábková Blanka, Chládek Jiří, Ščudlová Růžena, Halouzková Karla, Stejskalová Zdeňka, Ficová Alena a Lněničková Anna; - v dubnu: Lukavská Eva, Kleinová Dagmar, Němečková Miluše, Němeček František, Šrámková Božene a Puklická Jaroslava. Srdečně blahopřejeme!