INFORMACE 2018

Přejeme Vám pohodu a hezké zážitky na našich vycházkách i přednáškách!
 

1. Změna programu vycházek i přednášek je vyhrazena! Účast na akcích VKPB je na vlastní nebezpečí! Vycházky si vybírejte s ohledem na svoji fyzickou kondici! Na vycházky choďte v pevné obuvi!

2. Informace o akcích VKPB lze kromě těchto stránek získat rovněž v tištěném Zpravodaji (vychází 6krát do roka, je neprodejný a na jeho bezplatný odběr mají právo pouze členové VKPB) nebo na vývěsce umístěné v hale hlavního nádraží. 

3. Některé vycházky-exkurze Krok za krokem... jsou z kapacitních důvodů určeny jen pro členy VKPB, jiné jsou přístupné i zájemcům z řad veřejnosti, ale pouze proti zaplacení 20 Kč na osobu. Na uvedené vycházky jsou členové klubu povinni nosit s sebou členské průkazy.

4. Zájemci o členství ve VKPB se mohou v úředních hodinách (t. j. před pondělními přednáškami v KD Rubín v době od 16:00 do 16:30 hod. – viz sekce PŘEDNÁŠKY) přihlásit u našeho matrikáře př. Víta Krämera; osobní účast žadatele nebo žadatelem pověřené osoby je nezbytná k vyplnění přihlášky, převzetí členského průkazu a zaplacení členského příspěvku ve výši 130 Kč/rok v hotovosti (převod na účet není možný). Členstvím ve VKPB získáte nárok na bezplatný odběr Zpravodaje, snížené vstupné na přednášky a – máte-li elektronickou adresu – na zasílání úředních informací. 

5. Sledujte časté změny v jízdních řádech a před vycházkami si raději ověřujte doby odjezdů! Změny týkající se vycházek i přednášek, a to nejen v souvislosti s dopravou, zveřejňujeme na webu v sekcích VYCHÁZKY a PŘEDNÁŠKY a rozesíláme majitelům elektronické adresy.

6. Pro členy VKPB: Změnu svého bydliště nebo příjmení oznamte v úředních hodinách (viz KONTAKT) našemu matrikáři př. Vítovi Krämerovi nebo nám informaci o změně pošlete na naši e-mailovou adresu! Podobně nás informujte v případě vašeho zájmu o ukončení členství ve VKPB.   

7. Pro členy VKPB: Chcete-li se vzdát odběru Zpravodaje a používat raději naše webové stránky, sdělte to v úředních hodinách klubu našemu matrikáři př. Vítu Krämerovi nebo nám o tom pošlete e-mailovou zprávu. V takovém případě si však Zpravodaj už nevyzvedávejte a i nadále plaťte členské příspěvky nezbytné k pokrytí provozních nákladů klubu, k nimž patří i nemalé částky za internetové připojení, webhosting a správu obsahu webu.   

8.1 Fotografie z vycházek našeho klubu velmi rádi zveřejníme v naší fotogalerii. Zasílejte je na naši e-mailovou adresu vkpb.web@email.cz. Ve fotogalerii zveřejňujeme pouze fotografie členů klubu.  
8.2 Nové přispěvatele tímto žádáme, aby se před odesláním fotografií obrátili o instrukce na administrátorky fotogalerie (viz stránka KDO JE KDO).  
8.3 Celkový počet snímků k jedné vycházce je maximálně 30. Množství vámi zasílaných fotografií by tedy mělo být přiměřené počtu zúčastněných fotografů. Nesmějí chybět popisky ke snímkům (posílejte je v e-mailu zvlášť, ne na snímcích nebo v jejich názvech) a u každé fotografie doba jejího pořízení. Neposílejte nám prosím dodatečně snímky z vycházek, které jsou již ve fotogalerii zveřejněny.
8.4 Upozorňujeme,
že FOTOGALERIE 2016 bude ke konci roku 2017 vymazána.   

9. VKPB provozuje činnost za finanční podpory statutárního města Brno. Účetní uzávěrky a výroční zprávy jsou ke stažení zde.

Březen–duben

Zpracovala: Jana Horová

  • Ověřujte si doby odjezdů na vycházky a sledujte změny v dopravě a v programu vycházek i přednášek. O změnách Vás pravidelně informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům klubu, kteří nemají internetové připojení! 
  • Zpravodaj č. 3/2018 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 9., 16. a 23. 4. 2018 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 4., 7., 8., 11., 14., 15., 18., 21. a 22. 4. 2018! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné! 
  • Pracovní schůze  VKPB se budou konat v salónku  Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 6. a 27. 3. 2018, schůze výboru 20. 3. a 17. 4. 2018. Plán vycházek na květen a červen 2018  se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne 6. 3. 2018.
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v březnu: Kalábková Blanka, Křejčířová Jarmila, Čížková Jaroslava, Halouzková Karla, Kučerová Jana, Kostelková Věra, Pícková Silvie, Rerychová Jaroslava a Nováková Miroslava; - v dubnu: Kleinová Dagmar, Němečková Miluše, Chybová Libuše, Tichá Marie, Výmolová Ingeborg, Němeček František, Šrámková Božena, Horová Jana, Kovář Miloš, Stupková Helena, Žaroská Libuše a Barták Petr. Srdečně blahopřejeme!  

Květen–červen

Zpracovala: Jana Horová

  • Ověřujte si doby odjezdů na vycházky a sledujte změny v dopravě a v programu vycházek i přednášek. O změnách Vás pravidelně informujeme na našich webových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty; takto získané informace předávejte členům klubu, kteří nemají internetové připojení!
  • Stávající jízdní řády spojů MHD Brno platí jen do 31. května, 1. června se mění.
  • Zpravodaj č. 4/2018 si proti předložení členské legitimace vyzvedněte v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 4., 11. a 18. 6. 2018 nebo u vedoucích na vycházkách ve dnech 6., 9., 10., 13., 16. a 17. 6. 2018! Včasným vyzvednutím Zpravodaje ušetříte svému klubu výdaje na poštovné! 
  • Pracovní schůze  VKPB se budou konat v salónku  Rubínek,  Poznaňská 10 vždy v úterý v 15:00 hod.: schůze odboru vycházek 15. a 29. 5. 2018, schůze výboru 22. 5. a 19. 6. 2018. Plán vycházek na červenec a srpen 2018  se bude sestavovat na schůzi vycházkového odboru dne  15. 5. 2018, na září a říjen dne 29. 5. 2018.
  • Životního jubilea (75, 80, 85 a každého dalšího roku věku) se dožívají: - v květnu: Vodová Radka, Slámová Bohumila, Bednářová Věra, Ambrosová Milada, Lanžhotská Milena, Martinková Jarmila, Pelajová Blanka a Šenkýřová Hana; - v červnu: Šumberová Blanka, Vodáčková Ingeborg, Weiglová Jana, Martišková Jana a Drkalová Eva. Srdečně blahopřejeme!