CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 2019

Přednášky pořádané Vlastivědným klubem Petra Bezruče se konají v KD RUBÍN, Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky vždy v pondělí od 16:30 hod. Sčítací poplatek pro členy VKPB je 15 Kč (nutno předložit členskou legitimaci), pro veřejnost 25 Kč. Změna programu přednášek je vyhrazena!

INFORMACE O ZMĚNÁCH: Beze změn. 

ČERVENEC–SRPEN

Během prázdninových měsíců se přednášky nekonají. První přednáška po prázdninách se uskuteční až 23. září. 

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

Zpracovala: Jana Horová

23. září         Indie, 3. část                                                                        PhDr. Taťána Slavíková              
30. září Létající drahokamy Kolumbie, 1. část                            Ing. Miroslav Čapek 
  7. října Národní parky severní Austrálie RNDr. Alena Žáková 
14. října Turecko Ing. Jaromír Novák 
21. října Létající drahokamy Kolumbie, 2. část Ing. Miroslav Čapek 
28. října P ř e d n á š k a  s e  n e k o n á S t á t n í  s v á t e k