CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 2019

Přednášky pořádané Vlastivědným klubem Petra Bezruče se konají v KD RUBÍN, Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky vždy v pondělí od 16:30 hod. Sčítací poplatek pro členy VKPB je 15 Kč (nutno předložit členskou legitimaci), pro veřejnost 25 Kč. Změna programu přednášek je vyhrazena!

INFORMACE O ZMĚNÁCH: Beze změn. 

LEDEN–ÚNOR 

Zpracovala: Jana Horová

POZOR! Přednášky ve dnech 28. 1. a 18. 2. se budou konat v KD Rubínek, Poznaňská 10, Žabovřesky.

  7. ledna         Antarktida, 1. část                                                            Ing. Jaromír Novák                             
14. ledna Sekvojovec obrovský, král stromů  Ing. Miroslav Čapek 
21. ledna Trek kolem Manáslu, Nepál  Ing. Zuzana Druckmüllerová 
28. ledna Brno, město hudby, tance a pohody Ing. Jiří Kuchta
  4. února Zakarpatská Ukrajina Helena Janáčková 
11. února Ukrajina – Lvov, Kyjev, Pripjať Helena Janáčková
18. února Z vycházek našeho VKPB Věra Hrušková
25. února Č l e n s k á  s c h ů z e   V K P B  


P O Z V Á N K A
Srdečně zveme naše členy i příznivce na členskou schůzi Vlastivědného klubu Petra Bezruče, která se koná
v KD Rubín dne 25. února 2019 v 16:30 hod. Věříme, že se na schůzi dostavíte v co největším počtu!

BŘEZEN–DUBEN

Zpracovala: Jana Horová

POZOR! Přednáška dne 4. března se bude konat v KD Rubínek, Poznaňská 10, Žabovřesky.

  4. března      Bolívie                                                                         Milan Štourač                                           
11. března  Antarktida, 2. část  Ing. Jaromír Novák 
18. března  Indie  PhDr. Taťána Slavíková 
25. března  Kuba off-road  Lumír Sochorec  
  1. dubna  Jižní Nizozemí, 1. část  Mgr. Aleš Spurný
  8. dubna   Jižní Nizozemí, 2. část  Mgr. Aleš Spurný 
15. dubna  Tian Shan, Nebeské hory  MUdr. Roman Janusz 
22. dubna  P ř e d n á š k a  s e  n e k o n á  V e l i k o n o c e  
29. dubna  Srí Lanka  Jan Vlasák