CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 2021

Přednášky pořádané Vlastivědným klubem Petra Bezruče se konají v KD RUBÍN, Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky vždy v pondělí od 16:30 hod. Sčítací poplatek pro členy VKPB je 15 Kč (nutno předložit členskou legitimaci), pro veřejnost 25 Kč. Změna programu přednášek je vyhrazena!

INFORMACE O ZMĚNÁCH: 

1. Zrušení přednášek se prodlužuje do konce března 2021.
2. Členská schůze VKPB původně plánovaná na 22. 2. 2021 se přesouvá na den 26. 4. 2021.

3. Úřední hodiny VKPB v DSA Rubínek, Poznaňská 10 plánované na 1., 8. a 15. 3. 2021 se ruší. Konat se budou až od 22. 3. 2021, pokud nedojde ke změně. Úřední hodiny probíhají v rozšířené době od 15:30 do 16:30 hod.

BŘEZEN–DUBEN

Zpracovala: Jana Horová

  1. března      Albánie                                                            RNDr. Alena Žákovská                       
  8. března Kolumbie, 3. část Ing. Miroslav Čapek 
15. března Uzbekistán  Jan Vlasák 
22. března Podkarpatská Rus  Zuzana Bucholcerová 
29. března Kuba, 3. část  Lumír Sochorec 
  5. dubna Přednáška se nekoná Velikonoční pondělí
12. dubna Gruzie Andrej Lúč 
19. dubna Zvesela na vycházkách VKPB  Ing. Jiří Kuchta 
26. dubna Č l e n s k á  s c h ů z e    V K P B  

 

P O Z V Á N K A

Srdečně zveme naše členy i příznivce na členskou schůzi Vlastivědného klubu Petra Bezruče, která se koná v sále DSA Rubínek dne 26. dubna 2021 v 16:30 hod. Věříme, že se dostavíte v co největším počtu!