VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE BRNO, z. s.

 

Vlastivědný klub Petra Bezruče Brno, z. s. (VKPB)  je spolek podporující pěší turistiku spojenou s poznáváním přírodních, historických a jiných zajímavostí převážně Jihomoravského kraje včetně Brna a jeho okolí a Kraje Vysočina. VKPB rovněž pořádá cestopisné přednášky a – pod názvem „Krok za krokem naším velkoměstem" – exkurze do nejrůznějších veřejnosti běžně nepřístupných objektů města Brna. O všech akcích našeho klubu jsou jeho členové informováni prostřednictvím Zpravodaje, který vychází 6krát do roka.

Bohatý výběr vycházek – do blízkých i vzdálenějších lokalit a více či méně náročným terénem – umožňuje účast zájemcům všech věkových skupin. S výjimkou některých exkurzí „Krok za krokem...", které jsou z důvodu prostorového omezení určeny jen pro členy spolku, jsou na našich akcích vítáni i zájemci z řad veřejnosti; členství ve VKPB však s sebou přináší určité výhody a naši členové „nováčky" ve svých řadách vítají.  

 

Zpracovala: Jana Horová