VYCHÁZKY 2018

Změna programu vycházek je vyhrazena! Účast na vycházkách je na vlastní nebezpečí!

INFORMACE O ZMĚNÁCH

Mimořádná vycházka:
NE 20. 5. KRÁLOVNIČKY – STAROBYLÝ SVÁTEK LETNIC • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. *9:53 / Kr. Pole *10:06 do Níhova. Pěšky: kolem rybníka Halda a Níhovského rybníka do Březského (obč.), zde ve 14:00 hod. průvod královniček, v 16:00 hod. odchod do Vlkova. ČD Vlkov u Tišnova 17:06 do Brna. ***Zvlněným terénem 8 km.   

BŘEZEN–DUBEN

Zpracovala: Jana Horová

SO   3. 3. GANGLOFFOVOU CESTOU • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do Útěchova, Rozcestí. Pěšky: do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. Pohodlně 8/13 km. 

NE   4. 3. KOLEM SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:54 do Újezda u Brna. Pěšky: ke kapli sv. Antonína, k Mohyle míru a dle počasí buď do Hostěrádek-Rešova, nebo Křenovic. ČD Hostěrádky 16:02 / dle terénu Křenovice dolní nádr. 17:17, horní nádr. 17:54. S pozvolným stoupáním a klesáním 5/9 km.  

ST   7. 3.  EXKURZE V RYBNIKÁŘSTVÍ POHOŘELICE • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 108 ÚAN Zvonařka (stan. 7, 8) 8:25 do Pohořelic, nám. (26 Kč). Pěšky: na Velký Dvůr (prohlídka rybářství, příp. k zámečku) a stejnou cestou kolem náhonu zpět. Bus 108 Pohořelice, nám. 12:55 a po hod. do Brna. Po rovině 4–5 km.

SO 10. 3. PŘES PETROVICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 233 8:39 do Vavřince. Pěšky: Petrovice, Karolín, údolí Chrábku, Rájec-Jestřebí nebo Dolní Lhota. ČD Rájec-Jestřebí 13:20 / Dolní Lhota 13:23 a po hod. do Brna. Mírně zvlněným terénem 9/11 km. 

SO 10. 3. K MASARYKOVĚ STUDÁNCE • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Zastávky u Brna. Pěšky: lesem k Masarykově studánce, Babice, Kratochvilka, kaple Nejsvětější Trojice, Rosice (obč.). ČD 13:40 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 15 km.

NE 11. 3. KOLEM ŠEJBY A ŠIMLOCHŮ • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 13:10 do Vojkovic. Pěšky: na výspu nad nádržemi a kolem rybníků do Hrušovan u Brna. ČD 16:28 do Brna. Pohodlně 7 km. 

NE 11. 3. PO HŘEBENOVKÁCH • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 52 Mendlovo nám. 8:42 do Žebětína, Ríšova. Pěšky: po Stezce zdraví a kolem Bosonožského hájku zpět do Žebětína (příp. návštěva pivovarské restaurace U Richarda). Návrat bus 52 (po 20') po 12. hod. Mírně zvlněným terénem 10 km.  

ST 14. 3. Krok za krokem... ŽIDOVSKÝ HŘBITOV • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Židovský hřbitov (tram. 8) v 9:45 hod. Program: prohlídka hřbitova včetně obřadní síně a zhlédnutí informačního videa (cca 2 hod.).

ST 14. 3. KAMÉLIE 2018 • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: k zámku, návštěva zámecké výstavy (zvýhodněné vstupné) a zpět k žst. nebo po cyklostezce přes pštrosí farmu do Doubravice n. Svit. ČD Rájec-Jestřebí 13:20 / Doubravice 14:17 a po 30' do Brna. K zámku do kopce, dále pohodlně 3/8 km. 

SO 17. 3. MOKRÁ HORA – ČESKÁ – IVANOVICE • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádr. 9:46 do Mokré Hory. Pěšky: údolím Ponávky, krajem Lelekovic do České a kolem sídliště do Ivanovic. Návrat MHD. Pohodlně 8 km.

SO 17. 3. PŘES ŠKATULEC • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.). Pěšky: Kamenný žleb, lesními cestami přes kopec Škatulec, Újezd u Boskovic, Doubravice n. Svit. ČD 13:17 a po hod. do Brna. V 1. části se stoupáním 13 km.  

NE 18. 3. PROCHÁZKA U PŘEHRADY • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 10:30 hod. Pěšky: k Osadě a přes Kníničky do Bystrce k zoo. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 6 km. 

NE 18. 3. REZERVACE BLEDULÍ • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Nedvědice. Pěšky: kolem Chlébského potoka do rezervace bledulí a zpět do Nedvědice (obč.). ČD 14:01 do Brna. S mírným stoupáním 12 km. 

ST 21. 3. RAKOVECKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Adamova a bus 157 do Bukovinky, Říčky. Pěšky: Rakoveckým údolím do Račic, příp. do Pístovic. Bus 157 Račice 13:50 / Pístovice 15:52 do Adamova a ČD 14:39, 16:42 do Brna. Mírně zvlněným terénem 10/13 km.

SO 24. 3. VÍTÁNÍ JARA U LUŽE • Vede Vilma Ťápalová, Milada Muselíková: Tradiční akci zahájí trubači fanfárami v 10:30 hod. Po vzpomínce na zakladatele tradice Petra Bezruče promluví zástupce ŠLP Masarykův les Křtiny a taneční soubor Bystrouška pod vedením Mgr. Bohuslavy Hamákové ze ZŠ Bílovice předvede pásmo Vítání jara. Slavnost ukončí trubači a společně písní „Přijde jaro, přijde..." jaro přivítáme. 1. skupina: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:31, 8:51 / bus 43 Kr. Pole 8:32, 8:52 (přest. Klarisky) do zast. U Buku (na zn.). Pěšky: lesem po Vojance k palouku U Luže. Po programu zpátky k palouku U Buku nebo individuálně do Bílovic n. Svit. (obč.), příp. až do Obřan. Pohodlně 7/11 km. 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Bílovic n. Svit. Pěšky: kolem Svitavy a stoupáním Praskavicí k palouku U Luže. Po programu zpět do Bílovic (obč.) a ČD 12:48, 13:49 do Brna. Se stoupáním a klesáním 7 km.

PŘECHOD NA LETNÍ ČAS! 

NE 25. 3. PÁLAVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Šakvic a bus 540 do Dolních Věstonic. Pěšky: Děvičky, Soutěska, Martinka, Horní Věstonice. Bus 540 14:34 do Šakvic a ČD R 15:04 do Brna. Se stoupáním a klesáním 10 km. 

NE 25. 3. NA URBANŮV KOPEC • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 403 ze zast. Osová (tram. 6, 8) 8:32 do zast. Pod Dálnicí. Pěšky: kolem nedokončeného mostu Hitlerovy dálnice, na Urbanův kopec s vyhlídkou, Nebovidy, Ostopovice. Bus 403 Ostopovice, smyčka 13:11 do Brna, Osová. Zvlněným terénem 11 km. 

ST 28. 3. Z VOJKOVIC DO REBEŠOVIC A K OLYMPII • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:40 do Vojkovic. Pěšky: kolem rajhradského kláštera do Rebešovic (cestou sběr léčivek) a dále k Olympii. Bus 509 Rebešovice 13:05, 14:05 do Brna / od Olympie kyvadlovou dopravou. Pohodlně 9/12 km. 

SO 31. 3. NA ZLOBICI • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Kuřimi. Pěšky: polními a lesními cestami na Zlobici a kolem zlobické rozhledny zpět do Kuřimi (obč. s sebou). ČD 12:42 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 9 km.

SO 31. 3. KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: Pod Babou, Ivanovice, příp. Řečkovice. Návrat bus 71, 42 po 20'. Zvlněným terénem 10 km.

NE   1. 4. VELIKONOCE NA VYSOČINĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Olešné na Mor. Pěšky: Zubří, Vávrova skála, Studnice, Maršovice, Nové Město na Mor. (obč.). ČD 15:02, 17:02, Sp 18:03 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 11–13 km. 

PO   2. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC • Vede Milada Muselíková, Jaroslava Puklická: 1. skupina: Sraz v Obřanech na konečné tram. č. 4 v 10:00 hod. Pěšky: podél Svitavy do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km. Do Bílovic lze přijet vlakem: odj. hl. n. 11:01. 2. skupina: Sraz v Lesné u zast. Haškova (bus 46, 57) v 10:00 hod. Pěšky: přes Panskou líchu do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km. Sejdeme se na společném obědě v restauraci U Ševčíků. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna / individuálně pěšky do Obřan (5 km).

ST   4. 4. Z LETOVIC DO ROZHRANÍ • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Letovic. Pěšky: nad bývalý keltský skanzen, Meziříčko, Vlkov, Stvolová, Rozhraní (obč. s sebou). ČD 14:52, Sp 15:27, 15:52 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 13 km. 

SO   7. 4. NA KONIKLECE • Vede Jaroslava PUKLICKÁ: Odj. trol. 26 Mendlovo nám. 9:17 do zast. Koniklecová. Pěšky: přes Kohoutovice a Hobrtenky do Jundrova. Návrat MHD po 12. hod. Mírně kopcovitým terénem 9/10 km. 

SO   7. 4. KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Mor. Krumlova. Pěšky: kaple sv. Floriána s výhledem, kaple Panny Marie, Rokytná, Mor. Krumlov náměstí a kolem studánky k žst. Mor. Krumlov. ČD 14:12 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE   8. 4. ALEXANDROVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádr. 9:09 do Březiny, Táborská. Pěšky: PR Březinka, památník prof. Opletala, Babice n. Svit., Alexandrovka, Adamov. ČD Adamov zastávka 13:39 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

ST 11. 4. Krok za krokem... SÍDLIŠTĚ LESNÁ • Vede Bohuše Červená: Sraz v Lesné u zast. Čertova rokle (konečná tram. 9, 11) ve 14:00 hod. Program: procházka sídlištěm ze 60. let postaveným podle vzoru sídliště Tapiola v Helsinkách (3,5 hod.). Zvlněným terénem 5 km. 

SO 14. 4. ZE ŽEBĚTÍNA DO ŽEBĚTÍNA • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 52 Mendlovo nám. 9:42 do Žebětína, Ríšova. Pěšky: Stinská, Helenčina studánka, Horákův žleb, Žebětín. Návrat MHD kolem 13. hod. Se stoupáním 8 km. 

SO 14. 4. KOLEM BÝVALÉ ŠIBENICE NA KLUCANINU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53  do Hradčan. Pěšky: kolem bývalé šibenice, přes vrchol Klucaniny (415 m n. m.) k rozhledně a sestupem do Tišnova. ČD 13:30 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 8 km.  

NE 15. 4. K ROZHLEDNĚ VLADIMÍRA MENŠÍKA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Radostic. Pěšky: lesem do Hlíny k rozhledně a kolem místního přírodního divadla do Silůvek. ČD 13:37 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

NE 15. 4. JOSEFOVSKÉ A WIEHLOVO ÚDOLÍ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Adamova zastávka. Pěšky: Josefovské údolí, Býčí skála, Wiehlovo údolí, Olomučany, Blansko. ČD Blansko 14:31 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 16 km.  

ST 18. 4. OKRUH POD KVĚTNICÍ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnici a kolem Besénku zpět do Tišnova (obč.). ČD 13:30 a po 30' do Brna. Zvlněným terénem 5 km.  

SO 21. 4. Z BORAČE PŘES JAHODNOU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: po vrstevnici kopce Jahodná, přes Malou skálu a kolem Besénku do Tišnova. ČD 14:30 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 12 km. 

SO 21. 4. ZA KVĚTINAMI A PŠTROSY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: do Doubravice n. Svit. na prohlídku pštrosí farmy a zahradnictví, příp. zpět do Rájce-Jestřebí. ČD Doubravice 13:17 / Rájec-Jestřebí 14:20 a po hod. do Brna. Po rovině 8/14 km.  

NE 22. 4. JARNÍ JEDLE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 8:40 do Hořic. Pěšky: hřebenem k Jedli a dle počasí přímo nebo přes Spešovskou rozhlednu do Rájce-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10–11 km. 

ST 25. 4. OKOLO HRADISKA • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. Sp 9:28 do Nemotic. Pěšky: k potoku Kyjovka, lesem a obcí zpět do žst. Nemotice, příp. možnost zajít do Snovídek na návštěvu výrobny ortopedické obuvi. ČD Nemotice 14:41, 15:42, 16:41 do Brna. S mírnou námahou 8/10 km. 

SO 28. 4. KOLEM MORAVSKÝCH BRÁNIC • Vede Věra Palátová: ČD hl. n. 8:49 do Mor. Bránic. Pěšky: kolem řeky Jihlavy, žst. Ivančice město (ČD), Stříbský Mlýn, žst. Mor. Bránice (obč. s sebou). ČD Ivančice město 13:18 / Mor. Bránice 14:31 do Brna. V 2. části s kopcem 9/14 km. 

NE 29. 4. NAUČNÁ STEZKA PERNŠTEJN • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Prudké (přest. Tišnov). Pěšky: přes krytou dřevěnou lávku, kolem kaple Božského Srdce Páně, ke Galerii z ruky s venkovními plastikami a do Nedvědice. ČD 14:01, 16:01 do Brna. Pohodlně 11 km. 

KVĚTEN–ČERVEN

Zpracovala: Jana Horová

ÚT   1. 5. TRADIČNĚ K MÁCHOVU POMNÍKU, ALE JINUDY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. hl. n. 11:01 do Blanska a bus 230, stan. 230 11:40 do Olomučan, točna. Pěšky: pomník K. H. Máchy, Doubská, (Nový hrad) Adamov. ČD Adamov zastávka 15:39 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem, spíše s klesáním 7/11 km.

ÚT   1. 5. K ŘECE OSLAVĚ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Studence. Pěšky: Pyšel, Kamenná, řeka Oslava, Budišov (obč.). ČD 14:47, 16:35 do Brna. Zvlněným terénem 16 km.

ST   2. 5. Z DEŠTNÉ K VÝHLEDŮM ZA LETOVICEMI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Letovic a bus 272 9:46 do Deštné, Rumberk. Pěšky: bývalé hradisko Rumberk, Bahna, Babolky, Slatinka, Letovice (obč. s sebou). ČD 13:58, R 14:22, 14:58 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km.

SO   5. 5. RUDICKÉ PROPADÁNÍ • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Jedovnic, pila. Pěšky: Rudické propadání, Rudice, lom Seč, Rudice-Hajce, Klostermannova studánka, Křtiny. Bus 201 13:15 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

NE   6. 5. ÚDOLÍM LIBOCHOVKY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:54 do Řikonína. Pěšky: do Ostrova a Žďárce a údolím Libochovky do Kutin (obč.) a Řikonína. ČD 13:20, 15:20 do Brna. S mírnou námahou 11 km.  

ÚT   8. 5. OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK NA POZOŘICKU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Pozořic, Jezera. Pěšky: kolem studánek k chatě Jelenice, kde bývá veselo (občerstvení, opékání špekáčků...), a od Jelenice do Hostěnic. Bus 202 14:48 / bus 701 15:55 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

ST   9. 5. PO HŘEBENECH NAD ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz v Mariánském údolí (bus 55, konečná zast.) v 10:00 hod. Pěšky: kolem Raka, přes Palašku a hrad Horákov k Muchově boudě (odtud individuálně Mariánským údolím k zast. MHD), stoupáním na Anaklety a k líšeňskému hřbitovu. Návrat bus 58 kolem 14. hod. Se stoupáním a klesáním 7 km. 

SO 12. 5. VÝHLEDY NA BRNO • Vede Zdenka Kršková: Sraz u hl. nádraží, odj. tram. č. 10 9:33 do zast. Stránská skála. Pěšky: Stránská skála, Bílá hora, Akátky, Židenice – St. osada. Návrat MHD kolem poledne. Pohodlně 7 km.  

SO 12. 5. BŘEZEJCKÝ LES • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Křižanova. Pěšky: Kozlov, Sviny, Ořechov (obč.), příp. Osová Bítýška. ČD Ořechov 13:03, 15:03 / Osová Bítýška 15:06 do Brna. Zvlněným terénem 10/15 km. 

NE 13. 5. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MALHOTKY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. Sp 9:28 do Nesovic. Pěšky: Malhotky, Hašky (vzácné jarní květiny), Černčín, Bučovice. ČD 13:57 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 11 km.

ST 16. 5. BÝČÍ SKÁLA • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 do Křtin (20 Kč). Pěšky: Habrůvka, Býčí skála, Adamov. ČD Adamov zastávka 13:07 a po ½ hod. do Brna. Kopcovitým terénem 12 km. 

SO 19. 5. JÍZDA KRÁLŮ V KUNOVICÍCH • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:12 do Ostrožské Nové Vsi lázně. Pěšky: do Kunovic na Jízdu králů. ČD Kunovice zastávka Sp 14:44, 15:37, Sp 16:44 do Brna. Po rovině 7 km. 

SO 19. 5. NA PEKELNÝ KOPEC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Třebíče (zpát. jízd.). Pěšky: otevřenou krajinou a lesem na Pekelný kopec (rozhledna), Libušiným údolím a kolem kaple a rozhledny na Kostelíčku zpět k žst. Třebíč. ČD R 15:24, Os 16:40 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 14 km. 

NE 20. 5. PŘES PYŠEL • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Studence. Pěšky: Pyšel, Častotice, Placký Dvůr, Náměšť n. Oslavou. ČD Os 13:15, 14:20, 15:12 / R 13:45, 15:45 do Brna. Mírně zvlněným terénem 12 km. 

ST 23. 5. Krok za krokem... ZA BRNĚNSKÝMI BÁSNÍKY • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Pionýrská (trol. 25, 26 ve směru Osová, Kamenný vrch) ve 14:00 hod. Program: Jarní Špilberk ve znamení brněnských básníků; projdeme místy spojenými s Janem Skácelem, Zdeňkem Rotreklem, Ivanem Blatným a vycházku zakončíme u Skácelovy busty na Špilberku. Návrat v 16:00–17:00 hod. Zvlněným terénem 2-3 km. 

ST 23. 5. Z NOVÉHO VESELÍ DO ŽĎÁRU • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 9:53 do Žďáru n. Sáz. a bus 11:50 (stan. 20) do Nového Veselí (16 Kč). Pěšky: na náměstí, kolem restaurace U Prezidenta k faře a místní tvrzi, podél Veselského rybníka a lesem k rybníku Babín a do Žďáru. ČD 15:34, 16:34 do Brna. Pohodlně 9 km. 

SO 26. 5. JARO V ARBORETU KŘTINY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 / St. osada 9:15 do Křtin, háj. Na Lukách (20 Kč). Pěšky: na prohlídku arboreta s odborným výkladem a po prohlídce Sluneční stezkou do Křtin. Bus 201 14:15 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 7 km. 

NE 27. 5. GANGLOFFOVOU CESTOU • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 9:52 do Útěchova, Rozcestí (přest. Klarisky). Pěšky: do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. Pohodlně 8/13 km.

ST 30. 5. Z VÍSEK DO BOSKOVIC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Svitávky (dvě Löw-Beerovy vily) a bus 9:51 do Vísek. Pěšky: k dřevěným sochám, kolem kaple sv. Otýlie a přes Sudický dvůr do Boskovic. ČD 14:01 a po ½ hod. do Brna (přest. Skalice n. Svit.) S mírným klesáním 12 km.

SO  2. 6. NA HRAD BOSKOVICE • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.) Pěšky: židovským městem, vyhlídkovou cestou k židovskému hřbitovu, prudším stoupáním lesem k hradní zřícenině (prohlídka s výhledy) a na náměstí (obč.). ČD 14:01 a po hod. do Brna (přest. Skalice). S náročnějším výstupem k hradu (individuálně lze využít snažší variantu) 10 km. 

NE  3. 6. PŘES PANSKOU LOUKU • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:12 / bus 57 Tomkovo nám. 8:12 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: po Morávkově pěšině na Panskou louku, Melatínem k palouku U Luže, Praskavicí a kolem řeky Svitavy do Bílovic n. Svit. ČD 13:49 a po hod. do Brna. S jedním stoupáním 10 km.

NE  3. 6. SUCHÉ LOUKY • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 do Rožné. Pěšky: Suché Louky, Pernštejnské Janovice, Smrček, Nedvědice. ČD 14:01 a po 2 hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

ST  6. 6. Z HOSTĚNIC DO OLŠAN • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 701 Úzká 9:33 do Hostěnic, kasárna (20 Kč). Pěšky: k chatě Jelenice, na Kalečník a do Olšan (obč.). Bus 731 14:17 a po hod. do Brna (27 Kč). Pohodlně 11 km.  

SO  9. 6. STRÁŽ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: Malhostovická pecka, Drásov, Tišnov. ČD 14:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12/15 km.

SO  9. 6. K PRAMENŮM SVITAVY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Vendolí zastávka (přest. Březová n. Svit. na R do Svitav / individuálně hl. n. R 8:56 do Svitav, ze Svitav společně do Vendolí zastávka). Pěšky: rozvodím Labe a Dunaje – Ostrý kámen, Sv. Trojice, Kukle, prameny Svitavy, rybník Rosnička (obč., příp. koupání), žst. Svitavy zastávka. ČD 15:55 (přest. Svitavy na R, v Letovicích je možné přestoupit na Os) do Brna. Pohodlně 14 km.

NE 10. 6. DO ÚDOLÍ BOBRAVY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:49 do zast. Střelice dolní. Pěšky: přes Střelice, Střelickým lesem do údolí Bobravy a kolem dvou mlýnů do Želešic (hostinec U Solzrů). Bus 510 13:22, 15:22 do Brna. Zpočátku mírně kopcovitým, dále rovinatým terénem 10 km.

NE 10. 6. ROZHLEDNA MAJÁK • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Zaječí. Pěšky: Přítlucká hora, rozhledna Maják, Kalvárie, rozhledna Dalibor, Zaječí. ČD 13:58, R 14:59 do Brna. S mírnou námahou 11 km. 

ST 13. 6. ZE STŘELIC DO TETČIC • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Střelic. Pěšky: Střelicemi a lesem do Tetčic. ČD 12:49, 13:49 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

SO 16. 6. PŘES KOPEC BRUSNÁ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Doubravice n. Svit. Pěšky: Kuničky, Žďár, kopec Brusná, Sloup (obč.). Bus 233 14:50, 16:49 do Blanska a ČD 15:33, 17:33 do Brna. Kopcovitým terénem 14 km. 

NE 17. 6. GALERIE Z RUKY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Doubravníku. Pěšky: Křížovice, kopec Vinohrad, Galerie z ruky (prohlídka), Černvír, Nedvědice (obč.). ČD 14:01, 16:01, Sp 18:51 do Brna. S jedním větším stoupáním 10 km. 

ST 20. 6. Krok za krokem... PŘÍRODNÍ ZAHRADY • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádraží 13:18 do Ořešína. Program: prohlídka zahrady U Pazderků a zahrady Mojmíra a Heleny Vlašínových (v obou zahradách je vstupné dobrovolné). Návrat bus 70 17:36 a po 15'. Zvlněným terénem 2 km.  

ST 20. 6. BALINSKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Oslavičky (přest. Studenec). Pěšky: rozhledna Rubačka, Nový Telečkov, Uhřínov, Baliny, Balinské údolí, Velké Meziříčí (obč.). ČD 16:43 (přest. Křižanov) do Brna. Mírně kopcovitým terénem 17 km. 

SO 23. 6. HÁDECKÁ PLANINKA • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 78 St. osada 9:23 do zast. Podbělová. Pěšky: vysílač Hády, Hádecká planinka, Spálenisko, zast. MHD Říčky, rozcestí. Návrat bus 201 12:33 a po hod. Pohodlně 8 km.

NE 24. 6. PŘES VOJTĚCHOV • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 do zast. Rovné-Divišov. Pěšky: Vojtěchov, Zuberský rybník, Zubří, žst. Olešná na Mor. ČD 13:07 a po 2 hod. do Brna. Zvlněným terénem 10 km. 

ST 27. 6. PŘES KATEŘINU DO ZAHRADNICTVÍ V ŠEBROVĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 152 8:45 do Olešné. Pěšky: Kateřina, zahradnictví v Šebrově (bus 152 k žst. Blansko / žst. Kuřim), U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov. Bus 57 Vranov 13:50 a po hod. do Brna. S jedním větším stoupáním 5/10 km. 

SO 30. 6. ÚDOLÍM BLAHOŇOVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Níhova. Pěšky: Katov, Prosatín, Chytálky, Dolní Loučky, příp. Tišnov. ČD Dolní Loučky 13:24 a po 2 hod. / Tišnov 14:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12/17 km.