VYCHÁZKY 2018

Změna programu vycházek je vyhrazena! Účast na vycházkách je na vlastní nebezpečí!

INFORMACE O ZMĚNÁCH: Beze změn.

ČERVENEC–SRPEN

Zpracovala: Jana Horová

NE  1.  7. Z ŘEČKOVIC NA PŘEHRADU • Vede  Věra Palátová: Sraz v Řečkovicích u konečné zast. tram. č. 1 v 9:00 hod. Pěšky: přes Malou a Velkou Babu na Sokolské koupaliště, podél přehrady na hráz a k zast. MHD. Návrat po 13. hod. Přes kopec 11 km.  

ST  4.  7. K BIO KOUPALIŠTI V KOVALOVICÍCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 701 Úzká 8:33 do Pozořic, Jezera vodojem (na zn., 20 Kč). Pěšky: lesními cestami k pozůstatkům hradu Vildenberk, naučnou stezkou Rékoví a do Kovalovic k bio koupališti (obč., koupání). Bus 702 13:37, 14:12, 15:07, 16:07 do Brna. Téměř po rovině a z kopce 7 km.  

ČT  5.  7. POD KNĚŽÍ HOROU • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Lesní školka (bus 57) v 9:30 hod. Pěšky: Písky, Pod Kněží horou, Mokrá Hora. Návrat MHD kolem 11. hod. Zvlněným terénem 6 km. 

PÁ  6.  7. ZÁRUBOU A HORKOU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: naučnou stezkou kopci Zárubou a Horkou do Podlesí k rest. U Anděla, Milionův buk, Lelekovice, Jehnice. Návrat bus 70 po 20'. Zvlněným terénem 12 km. 

SO  7.  7. U BABÍ JEDLE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do Útěchova. Pěšky: Babí doly, kolem Ponávky, Lelekovice (bus 41 po hod.), Jehnice. Návrat bus 70 po 20'. Pohodlně 10 km.

NE  8.  7. CHOCHOLÍK – PÍSTOVICE – LULEČ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 602 ÚAN Zvonařka (stan. 4) 8:51 do Drnovic (27 Kč). Pěšky: k rozhledně na Chocholíku, k Pístovickému rybníku (obč., koupání) a kolem koupaliště U Libuše do Lulče. Bus 730 (14:05) 16:05 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 11 km.

ST 11. 7. K ROZHLEDNĚ NA FAJTOVĚ KOPCI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Křižanova. Pěšky: Kozlov, Lhotky, Fajtův kopec, památník Matka Vysočiny, Velké Meziříčí (obč.). ČD 14:43 a po hod. (přest. Křižanov) do Brna. Zvlněným terénem 14 km.

SO 14. 7. Z ROŽNÉ DO NEDVĚDICE • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Rožné. Pěšky: přes Věžnou a Pernštejn do Nedvědice. ČD 15:02, 17:02 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE 15. 7. LÍŠEŇSKÝ KOSTELÍČEK • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 58 St. osada 8:52 do zast. Obecká. Pěšky: ke kapli Panny Marie s výhledy, sestupem do Mariánského údolí a kolem dokola první nádrže na pláž U Borovic (obč., koupání). Návrat bus 55 (individuálně dle počasí a zájmu). Pohodlně 6 km (vycházku si lze prodloužit i zkrátit). 

ST 18. 7. PODÉL ŘEKY MORAVY • Vede Dana Strašilová: Odj. bus NAD stan. Uhelná 7:20 do Slavkova u Brna a vlakem do Uherského Hradiště. Pěšky: podél vody směrem na Kostelany a k jezerům v Ostrožské Nové Vsi (koupání). ČD Os 13:42, Sp 14:49, Os 15:42, Sp 16:49 do Brna (u Os spojů bus NAD Slavkov-Brno). Po rovině 12 km. 

SO 21. 7. RYBNÍK KUCHYŇKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Vysokých Popovic. Pěšky: přes náměstí k anténě, po cestách necestách k rybníku Kuchyňka a po značce do Zastávky. ČD Zastávka u Brna 14:44, 15:37 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE 22. 7. NÁVŠTĚVA U PŘÁTEL • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 75 St. osada 9:52 do zast. Obřanský most. Pěšky: po Mlýnském nábřeži na zahrádku manželů Kovářových, kde nám př. Miloš Kovář předvede svoji zahradní železnici, a podél vody do Bílovic n. Svit. ČD 12:48, 13:49 do Brna. Po rovině 6 km. 

ST 25. 7. CIMBURK • Vede Vít Krämer: Odj. bus NAD stan. Uhelná 7:20 do Slavkova u Brna, vlakem do Nesovic a bus 650 8:37 do Koryčan. Pěšky: hrad Cimburk a dle zájmu skalní útvary Kozel a Kazatelna. Bus Koryčany 14:20, 16:00 do Nesovic a ČD 14:51, 16:51 do Brna (bus NAD Slavkov-Brno). Kopcovitým terénem 12/17 km. 

SO 28. 7. HRAD OBŘANY • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do zast. Říčky. Pěšky: Spálenisko, Resslova hájenka, Těsnohlídkovo údolí, Obřanský hrad, Maloměřice. Návrat bus 64 zast. Podzimní po 20'. S klesáním a stoupáním 9 km.  

NE 29. 7. BLANENSKÝMI LESY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska město. Pěšky: lesem přes Žižlavice a Češkovice k nádrži Palava (obč., koupání) a zpět k žst. Blansko město. ČD 14:27 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km.

ST   1. 8. PARNÍKEM KE HRADU VEVEŘÍ • Vede Vilma Ťápalová: Sraz u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 9:15 hod., odj. parníkem z přístaviště v 10:00 hod. do zastávky Hrad Veveří. Pěšky: přes lávku, po levé straně přehrady na  Sokolské koupaliště (obč., koupání) a zpět k zast. MHD. Návrat individuálně dle počasí a zájmu. Pomalejší chůzí, téměř po rovině 8 km. .

SO   4. 8. VÝHLEDY POD LYSOU • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:52 / bus 43 Kr. Pole 8:52  (přest. Klarisky) do Vranova. Pěšky: U Jelínka, Šebrov, k výhledům pod Lysou (rybníček), Hořice, Blansko. ČD Blansko město 14:27 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 13 km. 

NE   5. 8. ZE STUDENCE DO NÁMĚŠTĚ • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Studence. Pěšky: Pyšel, Častotice, Placký Dvůr, Náměšť n. Oslavou. ČD Os 13:15 a po hod., R 13:45 a po 2 hod. Mírně zvlněným terénem 12 km. 

ST   8. 8. VYHLÍDKA Z HORNEKU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 8:28 do zast. Podbělová. Pěšky: Kopaniny, Hornek, Líšeň-hřbitov (MHD), Mariánské údolí (koupání na pláži U Borovic). Návrat bus 55 kolem 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 7/11 km. 

SO 11. 8. SLUNEČNÍ STEZKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Křtin. Pěšky: Sluneční stezkou, Liščí leč, Budkovan (rozc.), NS Jedovnické rybníky, Jedovnice. Bus 201 13:05 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

SO 11. 8. MÍROVÁ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Řikonína. Pěšky: Dolní Loučky, Mezihoří, Tišnov. ČD 13:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

NE 12. 8. VÝHLEDY Z PLÁŇAVY • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Borače. Pěšky: Borač, Pláňava, Doubravník (obč.). ČD 14:06 do Brna. Kopcovitým terénem 7 km. 

NE 12. 8. ROSICKOU OBOROU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Tetčic. Pěšky: podél trati do Rosic, po naučné stezce oborou, nad Rosice ke kapli Nejsvětější Trojice (výhledy) a sestupem do Rosic. ČD 12:47 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 9 km.  

ST 15. 8. K SUŠSKÉMU RYBNÍKU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.) a bus 262 9:15 do Benešova. Pěšky: kolem meteostanice na Skalkách a pramenů Punkvy k Sušskému rybníku (obč., koupání, individuálně bus do Boskovic) a cestou s výhledy do Velenova. Bus 261 14:39 do Boskovic a ČD 15:01 do Brna (přest. Skalice). Mírně zvlněným terénem 9/11 km. 

SO 18. 8. ÚDOLÍM ŽLEBSKÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 do Rožné. Pěšky: Josefov, Býšovec, pramen Žlebského potoka, Nedvědice (obč.). ČD 14:01 do Brna. S jedním stoupáním 12 km. 

SO 18. 8. TŘI STUDNĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Nového Města na Mor. zastávka. Pěšky: Ski hotel, Vlachovice, Tři Studně (obč., koupání v Sykovci), Nové Město. ČD 15:02, 17:02, Sp 18:03 do Brna. Pomalejší chůzí, se stoupáním a klesáním 14 km.

NE 19. 8. KOLEM BABIC • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Babic n. Svit. Pěšky: Babická vyhlídka, Babice, Březinka, Srnčí studánka, žst. Babice n. Svit. ČD 12:43 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 10 km. 

ST 22. 8. Z ŘÍČAN DO ŘÍČAN • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 401 zast. Dunajská (tram. 8) 8:37 do Říčan, příp. do Říček (20 Kč). Pěšky: Říčky, horní nádrž (obč., koupání), Dolní Říčky, Říčany, přírodní koupaliště (bez vstupného, obč.). Bus 401 Říčky 12:53 / Říčany 12:58 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 3/6/9 km. 

SO 25. 8. DUBINY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Doubravníka. Pěšky: Běleč, Křeptov, Křížovice, Nedvědice (obč.). ČD 14:01, 16:01 (přest. Tišnov) do Brna. Kopcovitým terénem 13 km.  

NE 26. 8. Z POPIC DO POUZDŘAN • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Popic. Pěšky: přes Strachotín do Pouzdřan. ČD 12:13, 14:11 do Brna. Pohodlně 11 km. 

ST 29. 8. KE ZŘÍCENINĚ HRADU TEMPLŠTEJN • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:54 do Moravského Krumlova a bus 441 8:42 do Jamolic (22 Kč). Pěšky: ke zřícenině hradu Templštejn, sestupem k řece Jihlavě a podél řeky do Ivančic. ČD 15:16 a po 30' do Brna. Mírně zvlněným terénem s náročnějším sestupem 14 km. 

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

Zpracovala: Jana Horová

SO   1.  9. DO RADEŠÍNA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:54 do Skleného n. Oslavou. Pěšky: Radenice, Bobrůvka, Radešín (zámek – centrum balónového létání, obč.), Sklené n. Osl. ČD 14:47, 16:47 do Brna. S mírnou námahou 13 km. 

NE   2.  9. TOULKY VINORODÝM KRAJEM • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Popic. Pěšky: do Strachotína a kolem Věstonické nádrže do Pouzdřan. ČD 14:13, 16:13 do Brna. S mírnou námahou 11 km.  

NE   2.  9. PŘEHRÁDKA NA CHVOJNICI • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Kralic n. Oslavou. Pěšky: kolem Památníku Bible kralické, Horní Lhotice, přehrádka, Lesní Jakubov, Rapotice, příp. Vysoké Popovice. ČD 13:27, 14:33, 15:26 do Brna. Zvlněným terénem 10/12 km. 

ST   5.  9. K NEPUSTILCE NA ŠPEKÁČKY • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 301 Kr. Pole 8:27 do Milonic. Pěšky: přes Milonice kolem kaple, lesem k chatě Nepustilce s ohništěm (špekáčky a pití s sebou!) a dle dohody do Dolní Lhoty nebo do Blanska. ČD Dolní Lhota 13:53, 14:23 / Blansko město 13:57, 14:27 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

SO   8.  9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V LOMNICI • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD Kr. Pole 10:06 do Tišnova (vedoucí už bude ve vlaku) a bus 333 10:37 do Lomnice. Pěšky: k novému hřbitovu, městem k židovskému hřbitovu a do židovské čtvrti. Odpoledne akce Dnů evrop. dědictví: prohlídka synagogy, radnice, kostela Navštívení P. Marie a zámecké oranžerie.  Bus 333 16:44 do Tišnova a ČD 17:13 do Brna. Kopcovitým terénem 2–3 km.

SO   8.  9. Z NÍHOVA DO VLKOVA • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Níhova. Pěšky: lesem a přes Březské do Velké Bíteše (obč.), odpoledne kolem Vlkovského rybníka do žst. Vlkov u Tišnova. ČD 15:06 do Brna. S mírnou námahou 10/15 km.   

NE   9.  9. K LIŠCE • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Zastávky u Brna. Pěšky: Liška, Příbram na Mor., Vysoké Popovice. ČD 14:37, 15:30 do Brna. S mírnou námahou 11 km. 

ST 12.  9. OCMANICKÁ ROZHLEDNA • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Studence. Pěšky: Pyšel, Častotice, rozhledna Ocmanická, Náměšť n. Oslavou. ČD Os 13:15, 14:20 / R 13:45, 15:45 do Brna. Mírně zvlněným terénem 13 km. 

SO 15.  9. ANNINA ALEJ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Kralic n. Oslavou. Pěšky: Březník, Velkopolský Dvůr, Náměšť n. Oslavou. ČD Os 14:20, 15:12, 16:16 / R 13:45, 15:45 do Brna. Zvlněným terénem 12 km.  

SO 15.  9. PODZIM NA VYSOČINĚ • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Olešné na Mor. Pěšky: Zubří, Studnice, Maršovice, Nové Město na Mor. ČD 15:02, 17:02 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 13 km. 

NE 16.  9. NA VÝSTAVU DO RÁJCE • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: k zámku Rájec nad Svitavou (výstava jiřin a obrazů a keramiky Jiřího Havlíčka), v případě zájmu do Dolní Lhoty. ČD Rájec-Jestřebí 12:20 a po hod. / Dolní Lhota 14:23 a po hod. do Brna. S mírným stoupáním k zámku 4/10 km.  

NE 16.  9. BÝVALÁ SOBĚŠICKÁ NAUČNÁ STEZKA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do zast. U Jezírka. Pěšky: po trase bývalé stezky do Soběšic (obč.). Návrat bus 57, 43 mezi 13. a 14. hod. Téměř po rovině 8 km.   

ST 19.  9. NAD BOSKOVICKOU BRÁZDOU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.). Pěšky: Doubrava, Melkov, kaple sv. Anny, Šebetov (obč. s sebou). ČD 15:14 a po hod. do Brna (přest. Skalice n. Svit.). Zvlněným terénem 15 km.

SO 22.  9. NA BURČÁK DO NOSISLAVI • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:10 do Rajhradu a bus 514 do Blučiny (20 Kč / pásmová jízdenka Brno-Blučina 20 Kč). Pěšky: k Akátové věži a do Nosislavi. Bus 521 Nosislav Kroužek 13:09 / bus 522 14:09 do Hrušovan u Brna a ČD 13:24, 14:24 do Brna. Se středně namáhavým stoupáním a klesáním 9 km. 

SO 22.  9. PŘÍRODNÍM PARKEM ŘÍČKY • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Březiny, Lhotky, rozc. Pěšky: Lhotky, Hádek, rozc. Ochozská jeskyně, Ochoz. Bus 201 13:24 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 12 km. 

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Brněnské dny pro zdraví. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé!
NE 23.  9. PO HŘEBENECH NAD ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz v Mariánském údolí (bus 55) v 10:00 hod. Pěšky: kolem Raka, přes Palašku a hrad Horákov (individuálně zpět do Mar. údolí), stoupáním na Anaklety a k líšeňskému hřbitovu. Návrat bus 58 kolem 14. hod. Se stoupáním a klesáním 7 km.

NE 23.  9. NA PEKELNÝ KOPEC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Třebíče (zpát. jízd.). Pěšky: otevřenou krajinou a lesem na Pekelný kopec (rozhledna), Libušiným údolím a kolem kaple a rozhledny na Kostelíčku zpět k žst. Třebíč. ČD R 15:24, Os 16:40 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 14 km.   

ST 26.  9. ROZHLEDNA V MODRÝCH HORÁCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 7:10 do Bořetic (přest. Zaječí). Pěšky: výstup k rozhledně Kraví hora, sestup k tzv. Bořetickému království (snad bude i burčák), kostel sv. Anny. ČD Bořetice 13:38 a po hod. do Zaječí a Os 13:58, R 14:59, Sp 15:59 do Brna. Pohodlně s výstupem k rozhledně 7 km. 

PÁ 28.  9. POD KNĚŽÍ HOROU • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Lesní školka (bus 57) v 9:30 hod. Pěšky: Písky, Pod Kněží horou, Mokrá Hora. Návrat bus 70 kolem 12. hod. Zvlněným terénem 6 km. 

SO 29.  9. POD SOKOLÍ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Čebína. Pěšky: Hradčany, Tišnov. ČD 12:30 a po hod. do Brna. Pohodlně 8 km. 

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Brněnské dny pro zdraví. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé!
SO 29.  9. STEZKA ZDRAVÍ HVOZD • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Bílovic n. Svit. Pěšky: lesní cestou do Řícmanic, vycházkovou trasou s naučnými, odpočinkovými a tělovýchovnými zastaveními k vyhlídce na Řícmanice a oklikou zpět do Bílovic. ČD 12:48, 13:49 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km.  

NE 30.  9. ŽDÁNICKÝM LESEM • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:12 do Nevojic. Pěšky: lesními cestami Ždánického lesa a kolem vrcholu U Slepice do Ždánic (dle zájmu prohlídka zámku a Síně sportu). Bus 642 13:38 do Bučovic a ČD Sp 13:57, 15:00 do Brna. Pohodlně 10 km. 

NE 30.  9. MALÝ KAMENNÝ VRCH • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Vlkova u Tišnova. Pěšky: Ondrušky, Svatá hora, Kadolec, Ořechov. ČD 14:59 do Brna. Zvlněným terénem 14 km.

ST  3. 10. TŘEBÍČ • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Třebíče. Program: židovský hřbitov, bazilika sv. Prokopa, židovské město, Karlovo náměstí. ČD 12:45, R 13:24, 14:43 do Brna. Pohodlně cca 3 km.

SO  6. 10. ÚDOLÍM SOBĚŠICKÉHO POTOKA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:12 / bus 57 Tomkovo nám. 9:12 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: údolím Soběšického potoka do Melatína, Bílovice n. Svit. (obč., ČD), Obřany. ČD Bílovice 12:48, 13:49 do Brna. Pohodlně, pomalejší chůzí 6/11 km.  

SO  6. 10. BUKOVEC • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 152 do Hořic. Pěšky: Bukovec, Svinošice, U Jelínka, Vranov. Bus 57 13:46 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km.   

NE  7. 10. LAMACENTRUM HÁDY • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 / St. osada 9:15 na Velkou Klajdovku. Pěšky: do Lamacentra (instruktáž a prohlídka, vstupné 50 Kč). Návrat bus 64 Červený písek po 20'. Po rovině a s klesáním 4 km. 

NE  7. 10. PŘES HUSLI DO BORAČE • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Štěpánovic. Pěšky: Zahrada, Kaly, Husle, Borač. ČD 14:14, 16:14 do Brna. Kopcovitým terénem 9 km. 

ST 10. 10. KOLEM PANÍ HORY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Čebína a bus 321 do Všechovic. Pěšky: památník partyzánů, Skalička, Lipůvka (obč., individuálně přes Zlobici do Kuřimi a ČD do Brna). Bus 14:18 a po ½ hod. do Kr. Pole. Mírně kopcovitým terénem 11/17 km. 

SO 13. 10. Krok za krokem... DIVIŠOVA ČTVRŤ A ANTONÍČEK • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Divišova čtvrť (bus 44, 84) ve 14:00 hod. Program: procházka bývalou dělnickou kolonií Šanghaj, roklí U Antoníčka ke kapli sv. Antoníčka se studánkou a výstup na Lesnou k zast. MHD Haškova. S mírným stoupáním 2–3 km. 

SO 13. 10. HRADISKO U BÍLOVIC • Vede Marie Koubská: Odj. bus 201 St. osada 10:15 / bus 78 10:03, sraz u hotelu Velká Klajdovka v 10:30 hod. Pěšky: na Spálenisko a kolem vojenského prostoru do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 13:49, 14:48 do Brna. Zvlněným terénem 12/16 km. 

NE 14. 10. BRNĚNSKÝMI CESTIĆKAMI • Vede Věra Hrušková: Odj. trol. 26 St. osada 8:11 do zast. Vlčnovská. Pěšky: přes široké a hluboké údolí k lomu Hády s výhledy na město a do Maloměřic. Návrat bus 57, 75 Proškovo nám. Zvlněným terénem 10 km.

NE 14. 10. KRAJINA U SKLENÉHO • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Skleného n. Oslavou. Pěšky: Těšíkův mlýn, Horní a Dolní Bory, Bukovec, V Křibech, Borský les, Sklené. ČD 12:47 a po 2 hod. do Brna. S mírnou námahou 14 km. 

ST 17. 10. KOLEM LEDNICKÝCH RYBNÍKŮ • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Sedlece (přest. Břeclav, zde 1hod. procházka městem, 2 km). Pěšky: kolem Hraničního a Rybničního zámku do Lednice (obč. s sebou). Bus 15:32, 16:32 do Podivína a ČD Sp 15:53, Os 16:20, R 16:53, Os 17:20 do Brna. Po rovině 2 + 13 km. 

SO 20. 10. PŘES ROZHLEDNU KŘIVOŠ • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Štěpánovic (přest. Tišnov). Pěšky: Křivoš, Dolní Loučky, k bývalému hradisku Loučky a oklikou zpět do Dolních Louček (obč. s sebou, individuálně bus do Tišnova, 2 zóny). ČD 15:24 do Brna (přest. Tišnov). Kopcovitým terénem 12 km. 

NE 21. 10. NA LELKOVADLO • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do České. Pěšky: lesem na Lelkovadlo, Vranov (dle domluvy obč.), Útěchov. Návrat bus 57. S mírnou námahou 10 km. 

NE 21. 10. Z HOSTĚNIC DO MARIÁNSKÉHO ÚDOLÍ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 701 Úzká 8:41 do Hostěnic, chaty (20 Kč). Pěšky: Hostěnické propadání, Mokerská a Horákovská myslivna, Mariánské údolí. Návrat bus 55 kolem 14. hod. Pohodlně 10 km. 

ST 24. 10. SUCHÉ LOUKY • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Rožné. Pěšky: Suché Louky, Pernštejnské Janovice, Smrček, Nedvědice. ČD 14:01 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km.

SO 27. 10. ÚDOLÍ BOBRAVY • Vede Marie Koubská: Odj. tram. č. 2 St. osada 9:36 do zast. Modřice, Tyršova (16 Kč, zóna 510). Pěšky: lom, Nový mlýn, Střelický les, rozc. Nebovidy, Závist, příp. Střelice. Bus 501 Nebovidy, Závist 13:59 do Brna, Ústř. hřbitov / ČD Střelice 15:45 do Brna. Zvlněným terénem 10/15 km. 

SO 27. 10. Z ŘIKONÍNA DO TIŠNOVA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:54 do Řikonína. Pěšky: přes Újezd u Tišnova a Mírovou do Dolních Louček a po proudu Loučky do Tišnova. ČD 13:30 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 12 km.

NE 28. 10. Z LOUČEK DO LOUČEK • Vede vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Dolních Louček. Pěšky: Újezd u Tišnova, údolí říčky Vrbky, Vrbka, Újezd, Dolní Loučky. ČD Dolní Loučky 15:24 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 11 km. 

NE 28. 10. BÝČÍ SKÁLA • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Adamova. Pěšky: U Sedmi dubů, Jelenec, Na Újezdě, Býčí skála, Adamov. ČD Adamov zastávka 13:39, 14:37 a po hod. do Brna. Se stoupáním a klesáním 13 km. 

ST 31. 10. Z JEZER DO OCHOZE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 701 Úzká 8:33 do Pozořic, Jezera vodojem (na zn., 20 Kč). Pěšky: lesními cestami do Hostěnic (Hostěnické propadání) a kolem Pekárny do Ochoze (obč.). Bus 201 14:24, 14:54, 15:24 do Brna. Pohodlně, pomalejší chůzí 9 km.