VYCHÁZKY

Změna programu vycházek je vyhrazena! Účast na vycházkách je na vlastní nebezpečí!

INFORMACE O ZMĚNÁCH: Beze změn 

LEDEN–ÚNOR 

Zpracovala: Jana Horová

ST   1. 1. NOVOROČNĚ POD BABÍ LOM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:52 / bus 43 Kr. Pole (přest. Klarisky) 9:52 do Vranova, smyčka. Pěšky: k Lelkovadlu pod Babím lomem (rychlejší z nás si mohou udělat výstup na Babí lom), k chatě Babí lom s ubytováním ve stromech a jinou cestou zpět do Vranova, příp. do Útěchova na MHD. Bus 57 Vranov, křiž. každou celou hod. 42 min. Zvlněným terénem 7 / s výstupem 10 km. 

SO   4. 1. KRUMLOVSKOU OBOROU DO IVANČIC • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:51 do Moravského Krumlova. Pěšky: oborou do Ivančic (obč.). ČD 14:16, 15:16 do Brna. Zvlněným terénem 12 km.  

NE   5. 1. PODÉL SVRATKY • Vede Dana Strašilová: Sraz u mostu na Poříčí (bus 44, 84, tram. 2, 5, 6) ve 13:15 hod. Pěšky: Komárov, Tesco, Olympie, příp. stejnou cestou zpět. Po rovině 5/9/10 km. 

ST   8. 1. VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU V RÁJEČKU • Vede Vilma Ťápalová, Milada Muselíková: - 1. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí a bus 240 9:44 do Rájce-Jestřebí, Lenčov, křiž. (na zn.). Pěšky: k lenčovské hájence, krátkým sestupem k Rájeckému potoku a mírným klesáním kolem Ráječského potoka a rybníka do Ráječka. - 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:00 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka (prohlídka obce). V Ráječku se sejdeme v restauraci na novoročním obědě a posezení. Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:23, 13:53, 14:23, 14:53 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km / Po rovině 3 km. 

SO 11. 1. BRNEM PROTI PROUDU SVITAVY • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Tkalcovská (u Alberta, tram. 2, 4) v 10:00 hod. Pěšky: přes Husovice, po maloměřickém ostrově do Obřan (MHD) a přes Cacovice na husovickou vyhlídku (obč. s sebou). Návrat ze zast. Štefánikova čtvrť kolem 13. hod. Pohodlně, v závěru do kopce 6/8 km. 

NE 12. 1. Z OŘEŠÍNA DO ADAMOVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 70 Kr. Pole 8:46 do Ořešína. Pěšky: Babí doly, Babídolská, k Vranovu, Kroucená, Jubilejní, Adamov. ČD 13:40 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 11 km.

ST 15. 1. KUŘIMSKOU OBOROU • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 10:06 do Kuřimi a bus 312 10:23 do Moravských Knínic. Pěšky: Mor. Knínice, obora Kuřim, Rozdrojovice (obč.). Bus 302 13:05 a po ½ hod. do Bystrce. Zvlněným terénem 8 km.  

SO 18. 1. Za poznáním... TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY • Vede Bohuše Červená, Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. R Rožmberk 7:41 do zast. Třešť město (přest. Kostelec u Jihlavy). Program: prohlídka betlémú zejména v rodinách, ve kterých je tradíce betlémů stará až 200 let a které betlémy ochotně zpřístupňují veřejnosti. Zájemci mohou navštívit také místní muzeum (vstupné 30 Kč, pro seniory 15 Kč). ČD Třešť město Sp 12:57, Sp 14:57 (přest. Kostelec u Jihlavy na R Rožmberk) do Brna. Zvlněným terénem 2 km. 

SO 18. 1. ÚDOLÍM RAKOVCE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do Útěchova, Rozcestí, odchod v 10:15 hod. Pěšky: studánka Nadevše je voda, Jehnice, Mokrá Hora. Návrat bus 70 po 20'. Pohodově 7/10 km. 

NE 19. 1. KOLEM HORKY • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD Kr. Pole 10:06 do Kuřimi. Pěšky: Kuřimí pod Horku a kolem Horky zpět do Kuřimi (obč.). ČD 13:42 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

NE 19. 1. CESTOU BARBORA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Adamova. Pěšky: lesní cestou Barbora do Babic n. Svit., Žilůvky, žst. Babice n. Svit., Bílovice n. Svit. ČD Babice 12:43 / Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. V 1. části s větším stoupáním 9/13 km. 

ST 22. 1. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu (obč.). Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně 7/9 km. 

SO 25. 1. MOKERSKÁ A HORÁKOVSKÁ MYSLIVNA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 10:45 do Hostěnic, chaty. Pěšky: Hostěnické propadání, Mokerská myslivna (individuálně Mokrá-Horákov), Horákovská myslivna, Mariánské údolí. Bus 701 Mokrá-Horákov 13:01 a po hod. do Brna / Bus 55 Mar. údolí po 20'. Zvlněným terénem 4/7 km. 

SO 25. 1. ZIMA NA BABYLONĚ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 / Kr. Pole 8:23 do Bystřice n. Pernštejnem. Pěšky: Bratrušín, Věchnov, Babylon, Kovářová, Nedvědice (obč.). ČD 14:01, 16:01 do Brna. Zvlněným terénem 13 km. 

NE 26. 1. Z PISÁREK DO KOMÍNA • Vede Milada Muselíková: Sraz u zast. Anthropos (bus 44) v 10:00 hod. Pěšky: proti proudu Svratky do Jundrova a Komína (obč.). Návrat MHD ze zast. Svratecká kolem 13. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 4 km. 

NE 26. 1. DO ZÁBLUDOVA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Letovic zastávka. Pěšky: Nýrovec, Jasinov, Zábludov, Letovice (obč.). ČD 13:58 do Brna. Zvlněným terénem 11 km.

ST 29. 1. Z BORAČE DO TIŠNOVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: lesem, Štěpánovice, Lomnička, Tišnov (obč.). ČD 14:30 a po ¼ hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

SO   1. 2. VÝHLEDY Z HORNÍCH HONŮ • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: od řeky Svratky k výhledům z Horních honů a kolem Aeronu Brno do Medlánek. Návrat bus 41 kolem 14. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km.

NE   2. 2. HOŘICKÁ HŘEBENOVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska a bus 152 na Hořice. Pěšky: Hančina studánka, Jedle, Nad Jestřebím, Spešovská rozhledna, Rájec-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 11 km.  

NE   2. 2. PŘES VELKOU KLAJDOVKU DO BÍLOVIC • Vede Mgr. Jarmila Matušková: Sraz u zast. Podbělová (bus 78 ze St. osady) v 10:00 hod. Pěšky: přes Velkou Klajdovku a kolem Resslova pomníku do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 12:49 a po hod. / bus 75 12:49, 13:49 do Brna. Po rovině a z kopce 6,5/10,5 km.  

ST   5. 2. CHROUSTOVSKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. bus 401 ze zast. Dunajská (tram. 6, 8) 8:37 do Říček. Pěšky: Chroustovským údolím, přes kopec Doubravky k minizoo a do Zastávky (obč.). ČD Zastávka u Brna 14:40, 15:13, 15:36 / bus 405 Zastávka, žel. st. 14:44, 14:59, 15:14 do Brna. Kopcovitým terénem 9 km. 

SO   8. 2. Z KUŘIMI DO ÚTĚCHOVA • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Kuřimi. Pěšky: vodní kaple sv. Jana, Česká (ČD), Jehnice (MHD), Ořešín (MHD), Útěchov. Návrat bus 57 po 15'. Zvlněným terénem 5/8/9/13 km. 

NE   9. 2. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Lelekovice, Lelkovadlo, U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov (MHD). Bus 57 Vranov, křiž. 13:42 a po hod. do Brna. Se stoupáním 10/13 km.

ST 12. 2. Za poznáním... MINERVA BOSKOVICE • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.). Program: Exkurze do Minervy Boskovice, špičkového výrobce šicích strojů. ČD 12:01 do Brna. 

ST 12. 2. PŘES TIPEČEK DO KŘTIN • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:16 do Jedovnic. Pěšky: přes Jedovnice a kolem Olšovce a přes kopec Tipeček do Křtin (obč.). Bus 201 13:15 a po hod. do Brna. Se stoupáním a klesáním 9 km. 

SO 15. 2. ZIMA NA HÁDECH A ŠUMBEŘE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 10:03 do zast. Podbělová. Pěšky: Z Klajdovky na Kopaniny a Šumberou do Maloměřic. Návrat MHD (bus 64, 75, tram. 4) mezi 13. a 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 9–10 km. 

SO 15. 2. ÚDOLÍM PONÁVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České: Pěšky: Mokrá Hora, Řečkovice, Královo Pole. Pohodlně 10/12 km.

NE 16. 2. KOHOUTOVICKÝM LESEM • Vede Milada Muselíková: Odj. trol. 37 Mendlovo nám. 10:00 do Kohoutovic, Voříškova. Pěšky: lesem pod vodojemem na zast. Stará dálnice. Návrat bus 52 kolem 13. hod. Sestupným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

NE 16. 2. Z DOUBRAVICE DO DOUBRAVICE • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Doubravice n. Svit. Pěšky: údolím Nešorky, do Újezda u Boskovic (výhledy) a jinou cestou zpět do Doubravice. ČD 14:17 do Brna. S mírným táhlým stoupáním a klesáním 11 km.

ST 19. 2. KOLEM DYJE DO BŘECLAVI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Ladné. Pěšky: přes obec Ladná a podél Dyje do Břeclavi (obč.). ČD 15:15, R 15:44, 16:15 do Brna. Po rovině 11 km.  

SO 22. 2. ARBORETUM ŘÍCMANICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Babic n. Svit. Pěšky: do  Arboreta na prohlídku jindy veřejně nepřístupných zajímavostí s odborným výkladem (občerstvení: kančí guláš, opékání špekáčků aj.), odpoledne lesem do Bílovic n. Svit., příp. dále do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. V 1. části s mírným stoupáním 8/13 km.  

SO 22. 2. DO MISTŘÍNA • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Mutěnic zastávka (přest. Zaječí). Pěšky: Vyšicko, Obora, Mistřín (obč.). Bus 662 14:57 do Kyjova a ČD 15:28 do Brna. Zvlněným terénem 13 km.

NE 23. 2. PŘES VLČKOVU ZMOLU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska. Pěšky: sídliště Písečná s vyhlídkou, U Lavečky a přes Těchov a Žižlavice do Blanska. ČD Blansko město 13:27 do Brna. V 1. části se středně náročným stoupáním 11 km.  

ST 26. 2. KOLEM ZAJEČÍ STUDÁNKY • Vede Věra Palátová: Sraz v Lesné u zast. Haškova (bus 46, 57) v 9:00 hod. Pěšky: lesem, kolem výběhů, přes údolí do Soběšic (MHD), kolem Zaječí studánky a podél rybníčků zpět na Lesnou (obč. s sebou). Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 6/11 km.  

SO 29. 2. ÚDOLÍM ZLATÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Tetčic. Pěšky: hájovna Na Bučině, Zlatý potok, žst. Omice, Tetčice. ČD 12:45, 13:44 do Brna. Po lesní silnici s jedním stoupáním 7/10 km.