VYCHÁZKY

Změna programu vycházek je vyhrazena! Účast na vycházkách je na vlastní nebezpečí!

INFORMACE O ZMĚNÁCH: Beze změn

LISTOPAD–PROSINEC 2018

Zpracovala: Jana Horová

Poznámka: „NAD" – náhradní autobusová doprava. Jízdenky se kupují u nádražních pokladen! 

SO   3. 11. POUTNÍ CESTA • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám.  9:52 do Vranova, smyčka. Pěšky: kolem sochy Nekonečno a sedmi kapliček do Lelekovic, příp. do Jehnic. Bus 41 Lelekovice 13:33 a po hod. do Kr. Pole. Pohodlně 8/12 km. 

SO   3. 11. VYSOČINOU • Vede Vít Krämer:  Odj. ČD hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Níhova. Pěšky: Katov, Prosatín, Drápelky, Dolní Loučky (obč.), Tišnov. NAD Dolní Loučky 13:24 / NAD Tišnov 13:30, ČD Tišnov 14:30 do Brna. Zvlněným terénem 10/16 km.   

NE   4. 11. LESY A ZAHRADY KOLEM LESNÉ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:32 / bus 57 Lesná, Halasovo nám. 9:38 do Soběšic, Klarisky (sraz v 10:00 hod.). Pěšky: lesem kolem Soběšic, zahrady v Sadové, Zaječí hora a přes nové sídliště k nádraží v Kr. Poli. Návrat mezi 13. a 14. hod. Zvlněným terénem do 8 km.  

NE   4. 11. DEBLÍNSKÁ NAUČNÁ STEZKA • Vede Věra Hrušková: Odj. hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Níhova. Pěšky: Katov, Deblínská NS, Chytálky, Dolní Loučky. NAD 13:24, 15:24 do Brna. Zvlněným terénem 13 km. 

ST   7. 11. Krok za krokem... KLEINŮV PALÁC • Vede Bohuše Červená: Sraz před Kleinovým palácem (nám. Svobody 15) ve 14:15 hod. Program: komentovaná prohlídka Kleinova paláce. Palác měl pro brněnskou architekturu 19. stol. podobný význam jako vila Tugendhat pro architekturu 20. stol. Prohlídka se opakuje ve dnech 14. 11. a 5. 12.  Na všechny tři termíny je nutno se přihlásit, a to buď 29. 10. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 30. 10. od 17:30 do 18:30 na telef. čísle 737 409 934. Konec prohlídky cca v 16:00 hod.  

ST   7. 11. CESTOU HRDELNÍHO PRÁVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Tišnova. Pěšky: přes Tišnov kolem sedmi zastavení do Hradčan a k místu bývalé šibenice (individuálně návrat do Hradčan a ČD do Brna) a úbočím Klucaniny do Tišnova (obč.). ČD 12:30 a po 30' do Brna (13:30 NAD). Do Hradčan rovina, poté do kopce 5/8 km.

SO 10. 11. PODZIM NAD POPŮVKAMI • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 402 ze zast. Dunajská 9:37 do zast. Troubsko, Veselka. Pěšky: okružní cestou lesem k popůveckým rybníkům a na zast. Popůvky, Vintrovna. Bus 402 13:11 do zast. Brno, Kyjevská (St. Lískovec). S mírným stoupáním a klesáním 9 km. 

SO 10. 11. KOLEM BABICKÉ PLOŠINY • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Ochoze, rest. U Votruby. Pěšky: Pod Vysokou, vyhlídka, Babice n. Svit., žst. Babice n. Svit. ČD 12:43 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

NE 11. 11. K POMNÍKU S. K. NEUMANNA • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Podbělová (bus 78 ze St. osady) v 9:30 hod. Pěšky: k pomníku S. K. Neumanna, na Kopaniny a kolem lomu k líšeňskému hřbitovu. Návrat bus 58 po 12. hod. Pohodlně 5 km. 

ST 14. 11. Krok za krokem... KLEINŮV PALÁC • Vede Bohuše Červená: opakování komentované prohlídky Kleinova paláce ze dne 7. 11. Jen pro přihlášené (viz 7. 11.)!

ST 14. 11. Z KOHOUTOVIC DO KOMÁROVA • Vede Jaroslava Puklická: Odj. trol. 37 Mendlovo nám. 9:02 do zast. Jírovcova. Pěšky: kolem Myslivny k Anthroposu a podél řeky do Komárova. Pohodlně 4/6/10 km. 

SO 17. 11. DO PŘÍRODNÍHO PARKU BABA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 41 Semilasso 10:04 do  Ivanovic, Kouty (na zn.). Pěšky: ulicí Kouty na hřeben Baby, po hřebeni k rozc. U Obrázku a kolem studánky Pergl do Medlánek. Návrat kolem 14. hod. Zpočátku se stoupáním, poté pohodlně, pomalejší chůzí 8 km.   

SO 17. 11. HRADISKO • Vede Marie Koubská: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do zast. Panská lícha. Pěšky: do Obřan, příp. podél Svitavy na Tomkovo nám. a na Tkalcovskou. Pohodlně 7/10/12 km. 

NE 18. 11. ÚDOLÍM SLOUPEČNÍKU • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Blanska město. Pěšky: údolí Sloupečníku, Horničky, Horní Lhota, Ráječko (obč.), Dolní Lhota. ČD 13:23 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 9 km. 

ST 21. 11. MARŠOVSKÝ ŽLEB • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 303 Bystrc, Zoolog. zahrada 8:13 a bus 312 do Lažánek. Pěšky: Lažánky (vápenná pec), Maršovský žleb, Heroltice, Březina, Tišnov. NAD 13:30 do Brna. Bez stoupání 11 km. 

SO 24. 11. Z LIPŮVKY DO KUŘIMI • Vede Věra Palátová: Odj. bus 301 Kr. Pole, nádraží 8:27 do Lipůvky. Pěšky: mírným stoupáním na hřebenovou cestu, Petrova studánka, Zlobice (obč. v Kolibě, rozhledna) a sestup na cestu do Kuřimi. NAD 13:42, ČD 14:42, NAD 15:42 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

NE 25. 11. K SOUTOKU SVRATKY A SVITAVY • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Komárov, směr Kšírova v 9:00 hod. Pěšky: po cyklostezce kolem OC Tesco k soutoku řek a do Přízřenic. Návrat MHD kolem 12. hod. Pohodlně 5 km. 

NE 25. 11. KOLEM LIPOVÉHO VRCHU • Vede Vít Krämer: Sraz u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 9:30 hod. Pěšky: Rakovec, Horákův žleb, Helenčina a Ríšova studánka, Kočičí žleb, přístaviště (obč.). Návrat kolem 14. hod. Zvlněným terénem 12 km.

ST 28. 11. SANTON A MASARYKOVA ALEJ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 55 St. osada 9:31 do Mariánského údolí. Pěšky: Nad Podolím, Tvarožná (bus 702), Masarykova alej, Sivice a kolem Pozořického potoka zpět do Tvarožné. Bus 702 Tvarožná, sokolovna 13:21, 13:51, 14:11, 14:21... do Brna. Pohodlně 6/11 km.  

SO   1. 12. KDE PLÁLY JIŘÍKOVICKÉ OHNĚ • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 602 ÚAN Zvonařka (stan. 4) 8:51 do zast. Holubice, kruh. Pěšky: Holubice, Blažovice, Jiříkovice, Rohlenka (IDS), příp. (dle počasí) Podolí, Mariánské údolí. S mírnou námahou 9/15 km.  

NE   2. 12. TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ • Vede Jaroslava Puklická, Marie Koubská: - 1. skupina: Sraz v Obřanech na konečné zast. tram. č. 4 v 10:00 hod. Pěšky: podél Svitavy do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km. - 2. skupina: Sraz v Lesné u zast. Haškova (bus 57, 46) v 10:00 hod. Pěšky: kolem Panské líchy do Bílovic. Pohodlně 6 km. Do Bílovic lze také přijet vlakem: odj. z hl. n. v 11:01. Sejdeme se na obědě v restauraci  U Ševčíků. Přijde i Mikuláš s dárečky od vás. Po obědě ČD 13:49, 14:48 a po hod. do Brna / pěšky do Obřan (5 km).

ST   5. 12. Krok za krokem... KLEINŮV PALÁC • Vede Bohuše Červená: opakování komentované prohlídky Kleinova paláce ze dne 7. 11. Jen pro přihlášené (viz 7. 11.)!

ST   5. 12. DRÁSOVEM A PŘES VINOHRAD DO TIŠNOVA • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:23 / Kr. Pole 8:36 do Čebína. Pěšky: Drásov, Vinohrad, Železné, Tišnov (obč.). ČD 14:00, 14:30 do Brna. Kopcovitým terénem 10 km.

SO   8. 12. NAD SOBĚŠICEMI • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádraží 8:46 do Ořešína. Pěšky: Pod Kněží horou, Písky, Nad Soběšicemi, Panská louka, Bílovice n. Svit., příp. Obřany. ČD Bílovice 12:48 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 8/13 km. 

NE   9. 12. KOLEM ZAJEČÍ STUDÁNKY • Vede Věra Palátová: Sraz v Lesné u zast. Haškova (bus 46, 57) v 9:00 hod. Pěšky: lesem, kolem koňských výběhů, přes údolí do Soběšic (MHD), kolem Zaječí studánky a podél rybníčků zpět na Lesnou (obč. s sebou). Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 6/11 km.  

ST 12. 12. NA KLAJDOVKU • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 78 St. osada 9:07 do zast. Podbělová. Pěšky: na Klajdovku a lesem do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD 11:50, 12:48 a po hod. do Brna. Pohodlně 6/11 km. 

SO 15. 12. LUZICHOVÁ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Štěpánovic (přest. Tišnov).  Pěšky: Brusná, Luzichová, Lomnice, příp. Šerkovice, Lomnička, Tišnov. Bus 333 Lomnice 14:02 do Tišnova a ČD 14:30, NAD 15:30, ČD 16:30 do Brna. Zvlněným terénem 10/14 km. 

SO 15. 12. PARTYZÁNSKÁ ZEMLJANKA • Vede Věra Hrušková: Odj.ČD hl. n. 9:01 do Svitávky. Pěšky: Sebranice, partyzánská zemljanka, Nýrov, žst. Letovice. ČD 14:01, 15:01 do Brna. S mírným stoupáním, jeden kopec 13 km.  

NE 16. 12. K PAMÁTNÍKU LIDUŠKY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 10:01 do Bílovic n. Svit. Pěšky: k Liduščinu památníku, mírným stoupáním k Památníku prvního vánočního stromu a Liduščinou cestou zpátky do Bílovic, příp. dále do Obřan. U Myslivny lišky Bystroušky si můžeme koupit vánoční stromek či chvojí. ČD 12:48 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 4/9 km.

ST 19. 12. COUFAVOU A BABÍDOLSKOU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. do Adamova zastávka. Pěšky: lesními cestami Coufavou a Babídolskou, Lelekovice (NAD Česká 13:46 do Brna), Jehnice. Se stoupáním v 1. části 10/13 km. 

ST 26. 12. VRANOVSKÉ JESLIČKY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Lesná, Halasovo nám. 9:38 / bus 43 Kr. Pole, nádraží 9:32 (přest. Klarisky) do Útěchova. Pěšky: cestou nad Adamovem do Vranova k jesličkám (bus) a zpět do Útěchova. Bus 57 Vranov 13:46 a po hod. do Brna / bus 57 Útěchov po 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 7/10 km.

SO 29. 12. ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM • Vede Milada Muselíková, Vilma Ťápalová: Odj. bus 303 Bystrc, Zoolog. zahrada 10:13 - 1. skupina: do Veverské Bítýšky (5 Kč). Pěšky: procházka kolem řeky. Pohodlně 2 km. - 2. skupina: do zast. Mečkov, rozc. (5 Kč). Pěšky: zahrádkářskou osadou a podél Svratky do Veverské Bítýšky. Pohodlně 5 km. Sejdeme se na obědě v restauraci U Václava, dobrou náladu s sebou! Bus 303 13:15 (pro spěchající), 14:21 a po hod. do Bystrce.

NE 30. 12. K HELENČINĚ STUDÁNCE • Vede Věra Palátová: Sraz v Bystrci u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 9:00 hod. Pěšky: k přehradě, kolem přehrady na Rakovec, Kočičím žlebem k Helenčině studánce a od studánky do Žebětína (obč.). Návrat bus 52 po 13. hod. Se stoupáním 12 km.  

LEDEN–ÚNOR 2019 

Zpracovala: Jana Horová

ÚT   1. 1. NOVOROČNÍ BABÍ LOM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do Vranova, smyčka. Pěšky: U Jelínka, Lelkovadlo, dle zájmu výstup na Babí lom, Lelekovice, Česká nebo Jehnice. Návrat bus 41 Lelekovice 13:33 a po hod. / ČD Česká 13:43 a po hod. / bus 70 Jehnice 13:14 a po 20'. Zvlněným terénem s výstupem na Babí lom 6/7/9 km. 

ST   2. 1. Z BORAČE DO TIŠNOVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / dolní nádr. 8:50 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: lesem, Štěpánovice, Lomnička, Tišnov (obč.). ČD 14:28 a po ½ hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km.  

SO   5. 1. PŘES SKOROTICE • Vede Věra Hrušková:  Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 do Nedvědice. Pěšky: podél Svratky do Černvíru, kolem vodovodního přivaděče do Skorotic a odtud do Nedvědice (obč.). ČD 14:01 do Brna. Středně kopcovitým terénem 10 km. 

NE   6. 1. NA ŠUMBERU • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Podbělová (bus 78 ze St. osady) v 10:00 hod. Pěšky: k památníku S. K. Neumanna, na Kopaniny a kolem lomu k líšeňskému hřbitovu. Návrat MHD po 12. hod. Pohodlně 5 km. 

NE   6. 1. PODÉL SVRATKY • Vede Dana Strašilová: Sraz u mostu na Poříčí (bus 44, 84, tram. 2, 5, 6) ve 13:15 hod. Pěšky: Komárov, Tesco, Olympie, příp. stejnou cestou zpět. Po rovině 5/7/10 km.  

ST   9. 1. VÍTÁNÍ ROKU 2019 • Vedou Vilma Ťápalová a Milada Muselíková: - 1. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: kolem zámku do údolí Chrábku a podél potoka a farmy Ráječek do Ráječka; - 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:01 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka (prohlídka obce). V Ráječku se sejdeme v restauraci na novoročním obědě a posezení. Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:24, 13:53, 14:24, 14:53, 15:08 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km / Po rovině 3 km. 

SO 12. 1. Z DOUBRAVICE DO SKALICE • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 9:01 do  Doubravice n. Svit. Pěšky: Obora, Huť sv. Antonie, Krhov, Jabloňany, Skalice n. Svit. (obč.). ČD 14:12 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10 km.

SO 12. 1. ÚDOLÍM PONÁVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / dolní nádr. 8:50 do České. Pěšky: Mokrá Hora, Řečkovice, Kr. Pole. Návrat MHD/ČD. Pohodlně 10/12 km.

NE 13. 1. Z JEHNIC NA KNĚŽÍ HORU • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Semilasso v 9:00 hod., odj. bus 70 9:07 do Jehnic. Pěšky: Rakovec, rozc. Pod Útěchovem, Kněží hora, příp. Bílovice n. Svit. Návrat bus 57 ze zast. U Buku kolem 12. hod. / ČD Bílovice 13:49 a po cca ½ hod. do Brna. S mírným stoupáním a klesáním 5/11 km. 

NE 13. 1. KOLEM DYJE DO BŘECLAVI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 8:51 / dolní nádr. 9:10 do Ladné. Pěšky: přes obec Ladná a podél Dyje do Břeclavi (obč.). ČD R 14:46, Os 15:41, R 16:46 do Brna. Po rovině 11 km. 

ST 16. 1. Z KÝVALKY DO STŘELIC • Vede Dana Strašilová: Sraz u zast. Dunajská (tram. 8), odj. bus 401 12:37 na Kývalku. Pěšky: nad Omice a cestou pod Šibeníkem do Střelic (betlém, hřbitov...). ČD Střelice dolní 15:48, 16:48 do Brna. S mírnou námahou 9 km.

SO 19. 1. Z LESNÉ DO BÍLOVIC NAD SVITAVOU • Vede Vilma Ťápalová: Sraz v Lesné u zast. Čertova rokle (konečná tram. 9) v 10:00 hod. Pěšky: Čertovou roklí na Majdalenky a přes Panskou líchu do Bílovic, příp. podél řeky do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po cca ½ hod. do Brna / Z Obřan MHD kolem 15. hod. Pohodlně 7/11 km. 

SO 19. 1. Z OŘEŠÍNA DO ADAMOVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádraží 8:46 do Ořešína. Pěšky: Babí doly, k Vranovu a lesnickými cestami Kroucená a Jubilejní do Adamova. ČD 14:39 a po cca ½ hod. do Brna. Se stoupáním 11 km.

NE 20. 1. KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / dolní nádr. 8:50 do Kuřimi. Pěšky: k rozc. Pod Velkou Babou a do Ivanovic, příp. Řečkovic. Návrat bus 71, 42 po 20'. Zvlněným terénem 10 km. 

NE 20. 1. PŘES VLČKOVU ZMOLU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Blanska. Pěšky: Písečná, U Lavečky, Těchov, Žižlavice, Blansko. ČD Blansko město 13:27 a po hod. do Brna. V 1. části se stoupáním 11 km. 

ST 23. 1. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / dolní nádr. 8:50 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně 7/9 km.

SO 26. 1. Krok za krokem... KOMENSKÉHO NÁMÉSTÍ • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Komenského nám.(tram. 4) v 10:00 hod. Program: prohlídka náměstí se vstupem do Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, původně německé techniky. Konec kolem 12. hod. 

SO 26. 1. KOLEM SOVÍ STUDÁNKY • Vede Věra Palátová: Odj. bus 302 Zoolog. zahrada 8:43 do Rozdrojovic, Na Dědině. Pěšky: lesnatým svahem k přehradě a podél vody ke hrázi. Návrat MHD po 12. hod. Po kratším výstupu zvlněným terénem 8 km. 

NE 27. 1. ZIMA NA HÁDECH A ŠUMBEŘE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 9:43 do zast. Podbělová. Pěšky: Z Klajdovky na Kopaniny a lesní cestou Šumbera do Maloměřic. Návrat bus 75, tram. 4. mezi 13. a 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

ST 30. 1. MOKRÁ HORA – ČESKÁ – IVANOVICE • Vede Vít Krämer: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádraží 9:38 do Mokré Hory. Pěšky: údolím Ponávky, okrajem Lelekovic do České a kolem sídliště do Ivanovic. Návrat MHD. Pohodlně 8 km. 

SO  2. 2. ZIMA V ŠUMICKÝCH LESÍCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Viničných Šumic, Hradská. Pěšky: k Vítovicím, nad Vinohrady, k pozůstatkům hradu Vildenberk a do Pozořic (obč.). Dle počasí lze vycházku prodloužit, ale i zkrátit. Bus 702 14:17 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km.

SO  2. 2. PŘES NÝROVEC • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Letovic zastávka. Pěšky: Nýrovec, Jasinov, Zábludov, Letovice (obč.). ČD 13:58 a po hod. do Brna. Středně kopcovitým terénem 11 km. 

NE  3. 2. Z KOHOUTOVIC DO BOSONOH • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Kohoutovice, hájenka v 11:00 hod. Pěšky: kolem lomu s vyhlídkou do Bosonoh. Návrat MHD kolem 14. hod. S krátkým prudkým klesáním 5 km. 

ST  6. 2. Krok za krokem... LERCHOVA A SV. AUGUSTIN • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Vaňkovo nám. (trol. 35, 38, 39) ve 14:00 hod. Program: komentovaná procházka Lerchovou ulicí zakončená prohlídkou kostela sv. Augustina. Konec kolem 16. hod.

ST  6. 2. PŘES MALHOSTOVICKOU PECKU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / dolní nádr. 8:50 do Čebína. Pěšky: kolem kopce Čebinka, Malhostovická pecka, Malhostovice, jezírka, Lipůvka (obč.). Bus 301 14:18 a po ½ hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

SO  9. 2. ÚDOLÍM RAKOVCE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) do Útěchova, Rozcestí, sraz v 10:15 hod. Pěšky: studánka Nadevše je voda, Jehnice, Mokrá Hora. Návrat bus 70. Zvlněným terénem 7/10 km. 

SO  9. 2. Z KRÁLOVA POLE DO BYSTRCE • Vede Vít Krämer: Sraz v Kr. Poli u zast. Technolog. park (konečná tram. 12) v 9:30 hod. Pěšky: na Medlánecký kopec, kolem letiště pod Mniší horu a přes Kníničky do Bystrce (obč. s sebou). Návrat MHD po 12. hod. Pohodlně 8 km. 

NE 10. 2. ZA HUMNY • Vede Dana Strašilová: Sraz u zast. Dunajská (tram. 8) ve 13:30 hod. Pěšky: Starým Lískovcem k říčce Leskavě a odtud až na ul. Vídeňská. Po rovině 7 km.  

ST 13. 2. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 / dolní nádr. 8:50 do České. Pěšky: Lelekovice, Lelkovadlo, U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov. Návrat bus 57 kolem 14. hod. Se stoupáním 10/13 km.         

SO 16. 2. ARBORETUM ŘÍCMANICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Babic n. Svit. Pěšky: k arboretu (prohlídka jindy veřejně nepřístupných zajímavostí s odborným výkladem), občerstvení (kančí guláš, opékání špekáčků apod.). Odpoledne lesem do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po cca ½ hod. do Brna. V 1. části s mírným stoupáním 8/13 km.  

SO 16. 2. HOŘICKÁ HŘEBENOVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska a bus 152 do Hořic. Pěšky: Hančina studánka, Jedle, Nad Jestřebím, Rájec-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 11 km. 

NE 17. 2. NA MYSLIVNU • Vede Dana Strašilová: Sraz na Mendlově nám. před bazilikou Nanebevzetí P. M. v 13:30 hod. Pěšky: Poříčí, alžbětinky, Kamenná kolonie, Anthropos, Myslivna. Návrat bus 52 ze zast. Myslivní po 20'. S mírnou námahou 9 km.

NE 17. 2. KOLEM SKALKY • Vede Věra Palátová: Odj. bus 202 St. osada 9:05 (tram. 2, 3 na St. osadu nejede) do Ochoze, ObÚ. Pěšky: údolím Říčky, Hádek, Nový Dvůr, Ochoz. Bus 201 13:31 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

ST 20. 2. BARBORA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Bílovic n. Svit. Pěšky: podél Svitavy k Rosenauerově lesní cestě, Žilůvky, Babice n. Svit. a lesní cestou Barbora do Adamova. ČD Adamov 13:40 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km.  

SO 23. 2. ÚDOLÍM ODDECHU • Vede Vít Krämer: Sraz v Komíně u zast. Kamenolom (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: Údolím oddechu a přes lesní rezervaci Pekárna do Žebětína (obč.). Návrat bus 52 po 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 8 km. 

SO 23. 2. CESTOU JOSEFA UHRA • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:07/ dolní nádr. 8:50 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: Štěpánovice, Jahodná, Lomnička, Tišnov. ČD 14:28 a po hod. do Brna. Pohodlně 10/13 km. 

NE 24. 2. Z ADAMOVA DO BABIC • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Adamova. Pěšky: Památník lesníků, Babice, Babická vyhlídka, žst. Babice n. Svit. ČD 13:44 a po hod. do Brna. S mírným stoupáním a prudším klesáním 9 km.

ST 27. 2. MELATÍNEM DO BÍLOVIC • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:32 / bus 43 Kr. Pole 9:32 do Soběšic, Klarisky, sraz v 10:00 hod. Pěšky: k soběšickému hřbitovu, lesem k Buku a Melatínem do Bílovic n. Svit. ČD 12:48 a po cca ½ hod. do Brna. Zvlněným terérem 4/10 km.