VYCHÁZKY 2018

Změna programu vycházek je vyhrazena! Účast na vycházkách je na vlastní nebezpečí!

INFORMACE O ZMĚNÁCH

OPRAVA místa srazu u následující vycházky:
PO   2. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC: Sraz 1. skupiny vedené Miladou Muselíkovou se uskuteční v Obřanech u zast. Obřanský most (bus 57, 75) v 10:00 hod. 

LEDEN–ÚNOR  

Zpracovala: Jana Horová 

PO   1. 1. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:53 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do Vranova, smyčka. Pěšky: U Jelínka, Lelkovadlo, dle zájmu výstup na Babí lom, Lelekovice, Česká nebo Jehnice. Návrat bus 41 Lelekovice 13:33 a po hod. / ČD Česká 13:46 a po hod. / bus 70 Jehnice 14:34 a po 20'. Zvlněným terénem s výstupem na Babí lom 6/7/9 km.   

ST   3. 1. Z TIŠNOVA DO DOLNÍCH LOUČEK • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Tišnova. Pěšky: k soutoku Loučky se Svratkou a podél Loučky přes Mezihoří do Dolních Louček. ČD 13:24, 15:24 do Brna / bus 13:08, 13:38 do Tišnova a ČD 13:30, 14:00 do Brna. Po rovině 8 km. 

SO   6. 1.  KOLEM KOMÍNA • Vede Zdenka Kršková: Sraz u zast. Rosického nám. (MHD 3, 11, 44, 84, 67) v 9:30 hod. Pěšky: Palackého vrch, Medlánecký kopec, Netopýrky, U Kamenolomu. Návrat MHD kolem 12. hod. Se stoupáním a klesáním 8 km. 

SO   6. 1. ÚDOLÍM RAKOVCE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 10:13 (přest. Klarisky) do Útěchova, Rozcestí, zde sraz v 10:45 hod. Pěšky: studánka Nade vše je voda, Jehnice, Mokrá Hora. Návrat bus 70 z Jehnic / z Mokré Hory. Zvlněným terénem 7/10 km. 

NE   7. 1. KRUMLOVSKÝM LESEM • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Moravského Krumlova. Pěšky: k myslivně Hubertus a oborou do Rakšic. ČD 13:12 (přest. Mor. Bránice) do Brna. Pohodlně 7 km.

ST 10. 1. VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU • Vedou Vilma Ťápalová a Milada Muselíková: - 1. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: kolem zámku do údolí Ráječského potoka a podél potoka a farmy Ráječek do Ráječka; - 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:01 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka (prohlídka). V Ráječku se sejdeme v restauraci na novoročním obědě a posezení. Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:08 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km / Po rovině 3 km. 

SO 13. 1. PŘES KANICKÝ KOPEC • Vede Věra Palátová: Odj. bus 201 St. osada 8:45 do Ochoze, rest. U Votrubů. Pěšky: údolím Časnýře, přes Kanický kopec do Bílovic n. Svit. a přes Panskou líchu na Lesnou. Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 6/11 km.

NE 14. 1. POD KLUCANINOU DO TIŠNOVA • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 do Hradčan. Pěšky: cestou pod Klucaninou k nemocnici, historické budově z r. 1899. Historické památky Tišnova (obč.). ČD 14:30 do Brna. Pohodlně, pomalou chůzí 4 km.

NE 14. 1. PODÉL SVRATKY • Vede Dana Strašilová: Sraz před kostelem sv. Leopolda u kláštera milosrdných bratří (MHD 2, 5, 6, 44. 84) ve 13:15 hod. Pěšky: do Komárova, k OC Tesco a Olympia, příp. zpět do Komárova. Po rovině 5/7/10 km. 

ST 17. 1. Krok za krokem... PALÁC PADOWETZ • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou Bašty č. 2 ve 13:45 hod. Program: prohlídka nedávno zrekonstruované budovy paláce včetně sklepení, které na rekonstrukci ještě čeká (baterky s sebou!). Konec prohlídky v 16–17 hod.  Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď  8. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 9. 1. v době od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Exkurze se bude 31. 1. opakovat.  

ST 17. 1. KUNÍ POTOK • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 78 St. osada 8:27, 8:37 do zast. Podbělová, odchod v 9:00 hod. Pěšky: lesními cestami na Kopaniny, kolem památníku Josefa Konšela a Kuního potoka do Bílovic n. Svit. (obč., ČD) a podél Svitavy do Obřan. Návrat MHD kolem 14. hod. Pohodlně 6/11 km.

SO 20. 1. KOLEM HOLEDNÉ • Vede Zdenka Kršková: Sraz u zast. Vozovna Komín (tram. 1, 11) v 9:30 hod. Pěšky: přes Jundrov a lesními cestami kolem vrchu Holedná do Kohoutovic (obč. s sebou). Návrat MHD kolem 13. hod. Se stoupáním 8 km. 

SO 20. 1. Z OŘEŠÍNA DO ADAMOVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádr. 8:46 do Ořešína. Pěšky: Babí doly, Vranov, Kroucená, Jubilejní, Adamov. ČD Adamov zastávka 14:37, 15:39 a po hod. do Brna. Se stoupáním 11 km. 

NE 21. 1. ZE SOBĚŠIC DO OŘEŠÍNA • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: Písky, Pod Kněží horou, Horka, Ořešín, příp. Mokrá Hora. Návrat bus 70 Ořešín 12:31 / bus 70 Mokrá Hora 13:37 do Kr. Pole. Zvlněným terénem 6/9 km. 

NE 21. 1. Z BORAČE DO TIŠNOVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: lesem do Štěpánovic, Lomnička, Tišnov (obč.). ČD 14:30 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

ST 24. 1. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně 7/9 km.

SO 27. 1. PŘES LELEKOVICE • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Kuřimi. Pěšky: Podlesí, Lelekovice a přes kopec s výhledy do Jehnic. Návrat bus 70 po 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

SO 27. 1. ÚDOLÍM PONÁVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Mokrá Hora, Řečkovice, Královo Pole. Návrat MHD/ČD. Pohodlně 10/12 km. 

NE 28. 1. Z NEVOJIC DO BUČOVIC • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:15 do Nevojic (zpát. jízd.). Pěšky: kolem nových rybníčků k žst. Bučovice, příp. procházka po Bučovicích. ČD 15:00, 15:58, 17:00 do Brna. Pohodlně  7–8 km. 

NE 28. 1. ZIMA NA HÁDECH A ŠUMBEŘE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 9:43 do zast. Podbělová. Pěšky: z Klajdovky na Kopaniny a Šumberovou cestou do Maloměřic. Návrat tram. 4, bus 75 mezi 13. a 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

ST 31. 1. Krok za kokem... PALÁC PADOWETZ • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou Bašty č. 2 ve 13:45 hod. Program: prohlídka nedávno zrekonstruovaného paláce včetně sklepení, které na rekonstrukci ještě čeká (baterky s sebou!). Konec prohlídky v 16–17 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď  8. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 9. 1. v době od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Jedná se o opakování exkurze ze dne 17. 1.

ST 31. 1. PŘES PEKÁRNU • Vede Milada Muselíková: Sraz v Komíně u zast. Kamenolom (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: Údolím oddechu a přes přírodní park Pekárna do Žebětína (obč.). Návrat bus 52 po 12. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km.

SO   3. 2. Z KRÁLOVA POLE DO BYSTRCE • Vede Zdenka Kršková: Sraz v  Kr. Poli u zast. Technolog. park (tram. 12) v 9:30 hod. Pěšky: na Medlánecký kopec, kolem letiště pod Mniší horu a přes Kníničky do Bystrce (obč. s sebou). Návrat MHD po 12. hod. Pohodlně 8 km. 

SO   3. 2. ZIMA V ŠUMICKÝCH LESÍCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Viničných Šumic, Hradská. Pěšky: k Vítovicím, nad vinohrady, kolem pozůstatků hradu Vildenberk, Pozořice (obč.). Bus 702 14:15 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km. Pozn.: Dle počasí lze vycházku prodloužit nebo zkrátit. 

NE   4. 2. ÚDOLÍM ZLATÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:45 do Omic. Pěšky: kolem lomu a po naučné stezce k hájovně Na Bučíně a do Tetčic (obč.). ČD 13:46, 14:50 do Brna. Zvlněným terénem 9 km. 

ST   7. 2. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Lelekovice, Lelkovadlo, U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov (MHD). Bus 57 Vranov, smyčka 13:50 a po hod. do Brna. Se stoupáním 10/13 km.  

SO 10. 2. BRNEM PROTI PROUDU SVITAVY • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Tkalcovská (Albert, tram. 2, 4) v 10:00 hod. Pěšky: přes Husovice, po maloměřickém ostrově do Obřan (MHD) a přes Cacovice na husovickou vyhlídku (obč. s sebou). Návrat MHD ze zast. Štefánikova čtvrť kolem 13. hod. Pohodlně, v závěru do kopce 6/8 km.  

SO 10. 2. HOŘICKÁ HŘEBENOVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 152 do zast. Blansko, Hořice. Pěšky: Hančina studánka, Jedle, Nad Jestřebím, Rájec-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 11 km.

NE 11. 2. Z VĚŽNÉ DO ROŽNÉ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Věžné. Pěšky: Věžná, Suché Louky, Rožná (obč. s sebou). ČD 13:40 do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 6 km. 

NE 11. 2. PO CESTĚ OD EU • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 78 St. osada 8:43 do zast. Podbělová. Pěšky: kolem hotelu Velká Klajdovka, po značené cestě na Kopaniny a po lesní cestě vybudované s finanční pomocí EU do Maloměřic. Bus 64 Červený písek 12:30 a po 20' na St. osadu. S mírnou námahou 8 km. 

ST 14. 2. Krok za krokem... ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou ČNB Rooseveltova 18 v 10:45 hod. Program: Historie peněz a měnové politiky. Dílo medailéra J. Harcuby. Konec prohlídky ve 12:30 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď 29. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 30. 1. od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Prohlídka ČNB se bude 28. 2. opakovat.  

ST 14. 2. TOULKY SOBĚŠICKÝMI LESY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:22 / bus 57 Tomkovo nám. 9:18 do zast. U Buku. Pěšky: lesními cestami do údolí s kaplí sv. Antoníčka a přes nové sídliště na Kociánku, příp. k nádraží Kr. Pole. Návrat kolem 13. hod. Pohodlně 6/9 km.

SO 17. 2. Z ROZDROJOVIC K PŘEHRADĚ • Vede Zdenka Kršková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada v 9:30 hod., odj. bus 302 9:45 do Rozdrojovic, Na Dědině. Pěšky: k přehradě a po jejím levém břehu k přístavišti. Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 8 km. 

SO 17. 2. CHROUSTOVSKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:45 do Zastávky u Brna. Pěšky: městem a lesem do Chroustovského údolí, přes kopec Doubravky k minizoo a zpět do Zastávky (obč.). ČD Zastávka u Brna 14:44, 15:37 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km. 

NE 18. 2. Z POPIC DO POUZDŘAN • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 13:10 do Popic (zpát. jízd.). Pěšky: cestami mezi poli a vinohrady do Pouzdřan, příp. procházka hřebenem mezi stepí a kolbami do Vranovic. ČD Pouzdřany 16:13 / Vranovice 17:17 do Brna. Pohodlně 7–8 km. 

NE 18. 2. MELATÍNEM DO BÍLOVIC • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:32 / bus 43 Kr. Pole 9:33 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: k soběšickému hřbitovu, lesem k palouku U Buku a Melatínem do Bílovic n. Svit. ČD 12:48, 13:49 a cca po hod. do Brna. Zvlněným terénem 4/10 km. 

ST 21. 2. POD KVĚTNICÍ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnicí k soutoku řeky Svratky s Loučkou a Besénkem zpět do Tišnova (obč.). ČD 13:30 a po 30' do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 6 km. 

SO 24. 2. K PAMÁTNÍKU JOSEFA OPLETALA • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 201 Židenice, nádr. 8:39 do Křtin (20 Kč). Pěšky: Pod Vysokou, U Brněnky, Bílovice n. Svit. (obč., ĆD), Obřany. Návrat MHD kolem 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 8/13 km. 

SO 24. 2. CESTOU JOSEFA UHRA • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: Štěpánovice, Jahodná, Lomnička, Tišnov. ČD 14:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10/13 km. 

NE 25. 2. Z ČESKÉ DO KRÁLOVA POLE • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:53 do České. Pěšky: do údolí Ponávky a přes Mokrou Horu a Řečkovice do Králova Pole. Pohodlně 8 km. 

NE 25. 2. PODÉL SVITAVY • Vede Dana Strašilová: Sraz u Zábrdovického mostu (tram. 2, 3, zast. Vojenská nemocnice) ve 13:15 hod. Pěšky: podél vody až k OC Olympia. Návrat autobusy OC. Pohodlně 9 km. 

ST 28. 2. Krok za krokem... ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou ČNB Rooseveltova 18 v 10:45 hod. Program: Historie peněz a měnové politiky. Dílo medailéra J. Harcuby. Konec prohlídky ve 12:30 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď 29. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 30. 1. od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Jedná se o opakování prohlídky ČNB ze dne 14. 2.

ST 28. 2. PŘES MALHOSTOVICKOU PECKU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Čebína. Pěšky: kolem kopce Čebínka, Malhostovická pecka, Malhostovice, jezírka, Lipůvka (obč.). Bus 301 14:18 a po ½ hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

BŘEZEN–DUBEN

Zpracovala: Jana Horová

SO   3. 3. GANGLOFFOVOU CESTOU • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do Útěchova, Rozcestí. Pěšky: do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. Pohodlně 8/13 km. 

NE   4. 3. KOLEM SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:54 do Újezda u Brna. Pěšky: ke kapli sv. Antonína, k Mohyle míru a dle počasí buď do Hostěrádek-Rešova, nebo Křenovic. ČD Hostěrádky 16:02 / dle terénu Křenovice dolní nádr. 17:17, horní nádr. 17:54. S pozvolným stoupáním a klesáním 5/9 km.  

ST   7. 3.  EXKURZE V RYBNIKÁŘSTVÍ POHOŘELICE • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 108 ÚAN Zvonařka (stan. 7, 8) 8:25 do Pohořelic, nám. (26 Kč). Pěšky: na Velký Dvůr (prohlídka rybářství, příp. k zámečku) a stejnou cestou kolem náhonu zpět. Bus 108 Pohořelice, nám. 12:55 a po hod. do Brna. Po rovině 4–5 km.

SO 10. 3. PŘES PETROVICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 233 8:39 do Vavřince. Pěšky: Petrovice, Karolín, údolí Chrábku, Rájec-Jestřebí nebo Dolní Lhota. ČD Rájec-Jestřebí 13:20 / Dolní Lhota 13:23 a po hod. do Brna. Mírně zvlněným terénem 9/11 km. 

SO 10. 3. K MASARYKOVĚ STUDÁNCE • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Zastávky u Brna. Pěšky: lesem k Masarykově studánce, Babice, Kratochvilka, kaple Nejsvětější Trojice, Rosice (obč.). ČD 13:40 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 15 km.

NE 11. 3. KOLEM ŠEJBY A ŠIMLOCHŮ • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 13:10 do Vojkovic. Pěšky: na výspu nad nádržemi a kolem rybníků do Hrušovan u Brna. ČD 16:28 do Brna. Pohodlně 7 km. 

NE 11. 3. PO HŘEBENOVKÁCH • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 52 Mendlovo nám. 8:42 do Žebětína, Ríšova. Pěšky: po Stezce zdraví a kolem Bosonožského hájku zpět do Žebětína (příp. návštěva pivovarské restaurace U Richarda). Návrat bus 52 (po 20') po 12. hod. Mírně zvlněným terénem 10 km.  

ST 14. 3. Krok za krokem... ŽIDOVSKÝ HŘBITOV • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Židovský hřbitov (tram. 8) v 9:45 hod. Program: prohlídka hřbitova včetně obřadní síně a zhlédnutí informačního videa (cca 2 hod.).

ST 14. 3. KAMÉLIE 2018 • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: k zámku, návštěva zámecké výstavy (zvýhodněné vstupné) a zpět k žst. nebo po cyklostezce přes pštrosí farmu do Doubravice n. Svit. ČD Rájec-Jestřebí 13:20 / Doubravice 14:17 a po 30' do Brna. K zámku do kopce, dále pohodlně 3/8 km. 

SO 17. 3. MOKRÁ HORA – ČESKÁ – IVANOVICE • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádr. 9:46 do Mokré Hory. Pěšky: údolím Ponávky, krajem Lelekovic do České a kolem sídliště do Ivanovic. Návrat MHD. Pohodlně 8 km.

SO 17. 3. PŘES ŠKATULEC • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.). Pěšky: Kamenný žleb, lesními cestami přes kopec Škatulec, Újezd u Boskovic, Doubravice n. Svit. ČD 13:17 a po hod. do Brna. V 1. části se stoupáním 13 km.  

NE 18. 3. PROCHÁZKA U PŘEHRADY • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 10:30 hod. Pěšky: k Osadě a přes Kníničky do Bystrce k zoo. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 6 km. 

NE 18. 3. REZERVACE BLEDULÍ • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Nedvědice. Pěšky: kolem Chlébského potoka do rezervace bledulí a zpět do Nedvědice (obč.). ČD 14:01 do Brna. S mírným stoupáním 12 km. 

ST 21. 3. RAKOVECKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Adamova a bus 157 do Bukovinky, Říčky. Pěšky: Rakoveckým údolím do Račic, příp. do Pístovic. Bus 157 Račice 13:50 / Pístovice 15:52 do Adamova a ČD 14:39, 16:42 do Brna. Mírně zvlněným terénem 10/13 km.

SO 24. 3. VÍTÁNÍ JARA U LUŽE • Vede Vilma Ťápalová, Milada Muselíková: Tradiční akci zahájí trubači fanfárami v 10:30 hod. Po vzpomínce na zakladatele tradice Petra Bezruče promluví zástupce ŠLP Masarykův les Křtiny a taneční soubor Bystrouška pod vedením Mgr. Bohuslavy Hamákové ze ZŠ Bílovice předvede pásmo Vítání jara. Slavnost ukončí trubači a společně písní „Přijde jaro, přijde..." jaro přivítáme. 1. skupina: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:31, 8:51 / bus 43 Kr. Pole 8:32, 8:52 (přest. Klarisky) do zast. U Buku (na zn.). Pěšky: lesem po Vojance k palouku U Luže. Po programu zpátky k palouku U Buku nebo individuálně do Bílovic n. Svit. (obč.), příp. až do Obřan. Pohodlně 7/11 km. 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Bílovic n. Svit. Pěšky: kolem Svitavy a stoupáním Praskavicí k palouku U Luže. Po programu zpět do Bílovic (obč.) a ČD 12:48, 13:49 do Brna. Se stoupáním a klesáním 7 km.

PŘECHOD NA LETNÍ ČAS! 

NE 25. 3. PÁLAVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Šakvic a bus 540 do Dolních Věstonic. Pěšky: Děvičky, Soutěska, Martinka, Horní Věstonice. Bus 540 14:34 do Šakvic a ČD R 15:04 do Brna. Se stoupáním a klesáním 10 km. 

NE 25. 3. NA URBANŮV KOPEC • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 403 ze zast. Osová (tram. 6, 8) 8:32 do zast. Pod Dálnicí. Pěšky: kolem nedokončeného mostu Hitlerovy dálnice, na Urbanův kopec s vyhlídkou, Nebovidy, Ostopovice. Bus 403 Ostopovice, smyčka 13:11 do Brna, Osová. Zvlněným terénem 11 km. 

ST 28. 3. Z VOJKOVIC DO REBEŠOVIC A K OLYMPII • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:40 do Vojkovic. Pěšky: kolem rajhradského kláštera do Rebešovic (cestou sběr léčivek) a dále k Olympii. Bus 509 Rebešovice 13:05, 14:05 do Brna / od Olympie kyvadlovou dopravou. Pohodlně 9/12 km. 

SO 31. 3. NA ZLOBICI • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Kuřimi. Pěšky: polními a lesními cestami na Zlobici a kolem zlobické rozhledny zpět do Kuřimi (obč. s sebou). ČD 12:42 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 9 km.

SO 31. 3. KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: Pod Babou, Ivanovice, příp. Řečkovice. Návrat bus 71, 42 po 20'. Zvlněným terénem 10 km.

NE   1. 4. VELIKONOCE NA VYSOČINĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Olešné na Mor. Pěšky: Zubří, Vávrova skála, Studnice, Maršovice, Nové Město na Mor. (obč.). ČD 15:02, 17:02, Sp 18:03 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 11–13 km. 

PO   2. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC • Vede Milada Muselíková, Jaroslava Puklická: 1. skupina: Sraz v Obřanech na konečné tram. č. 4 v 10:00 hod. Pěšky: podél Svitavy do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km. Do Bílovic lze přijet vlakem: odj. hl. n. 11:01. 2. skupina: Sraz v Lesné u zast. Haškova (bus 46, 57) v 10:00 hod. Pěšky: přes Panskou líchu do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km. Sejdeme se na společném obědě v restauraci U Ševčíků. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna / individuálně pěšky do Obřan (5 km).

ST   4. 4. Z LETOVIC DO ROZHRANÍ • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Letovic. Pěšky: nad bývalý keltský skanzen, Meziříčko, Vlkov, Stvolová, Rozhraní (obč. s sebou). ČD 14:52, Sp 15:27, 15:52 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 13 km. 

SO   7. 4. NA KONIKLECE • Vede Jaroslava PUKLICKÁ: Odj. trol. 26 Mendlovo nám. 9:17 do zast. Koniklecová. Pěšky: přes Kohoutovice a Hobrtenky do Jundrova. Návrat MHD po 12. hod. Mírně kopcovitým terénem 9/10 km. 

SO   7. 4. KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Mor. Krumlova. Pěšky: kaple sv. Floriána s výhledem, kaple Panny Marie, Rokytná, Mor. Krumlov náměstí a kolem studánky k žst. Mor. Krumlov. ČD 14:12 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE   8. 4. ALEXANDROVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádr. 9:09 do Březiny, Táborská. Pěšky: PR Březinka, památník prof. Opletala, Babice n. Svit., Alexandrovka, Adamov. ČD Adamov zastávka 13:39 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

ST 11. 4. Krok za krokem... SÍDLIŠTĚ LESNÁ • Vede Bohuše Červená: Sraz v Lesné u zast. Čertova rokle (konečná tram. 9, 11) ve 14:00 hod. Program: procházka sídlištěm ze 60. let postaveným podle vzoru sídliště Tapiola v Helsinkách (3,5 hod.). Zvlněným terénem 5 km. 

SO 14. 4. ZE ŽEBĚTÍNA DO ŽEBĚTÍNA • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 52 Mendlovo nám. 9:42 do Žebětína, Ríšova. Pěšky: Stinská, Helenčina studánka, Horákův žleb, Žebětín. Návrat MHD kolem 13. hod. Se stoupáním 8 km. 

SO 14. 4. KOLEM BÝVALÉ ŠIBENICE NA KLUCANINU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53  do Hradčan. Pěšky: kolem bývalé šibenice, přes vrchol Klucaniny (415 m n. m.) k rozhledně a sestupem do Tišnova. ČD 13:30 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 8 km.  

NE 15. 4. K ROZHLEDNĚ VLADIMÍRA MENŠÍKA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Radostic. Pěšky: lesem do Hlíny k rozhledně a kolem místního přírodního divadla do Silůvek. ČD 13:37 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

NE 15. 4. JOSEFOVSKÉ A WIEHLOVO ÚDOLÍ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Adamova zastávka. Pěšky: Josefovské údolí, Býčí skála, Wiehlovo údolí, Olomučany, Blansko. ČD Blansko 14:31 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 16 km.  

ST 18. 4. OKRUH POD KVĚTNICÍ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnici a kolem Besénku zpět do Tišnova (obč.). ČD 13:30 a po 30' do Brna. Zvlněným terénem 5 km.  

SO 21. 4. Z BORAČE PŘES JAHODNOU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: po vrstevnici kopce Jahodná, přes Malou skálu a kolem Besénku do Tišnova. ČD 14:30 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 12 km. 

SO 21. 4. ZA KVĚTINAMI A PŠTROSY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: do Doubravice n. Svit. na prohlídku pštrosí farmy a zahradnictví, příp. zpět do Rájce-Jestřebí. ČD Doubravice 13:17 / Rájec-Jestřebí 14:20 a po hod. do Brna. Po rovině 8/14 km.  

NE 22. 4. JARNÍ JEDLE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 8:40 do Hořic. Pěšky: hřebenem k Jedli a dle počasí přímo nebo přes Spešovskou rozhlednu do Rájce-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10–11 km. 

ST 25. 4. OKOLO HRADISKA • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. Sp 9:28 do Nemotic. Pěšky: k potoku Kyjovka, lesem a obcí zpět do žst. Nemotice, příp. možnost zajít do Snovídek na návštěvu výrobny ortopedické obuvi. ČD Nemotice 14:41, 15:42, 16:41 do Brna. S mírnou námahou 8/10 km. 

SO 28. 4. KOLEM MORAVSKÝCH BRÁNIC • Vede Věra Palátová: ČD hl. n. 8:49 do Mor. Bránic. Pěšky: kolem řeky Jihlavy, žst. Ivančice město (ČD), Stříbský Mlýn, žst. Mor. Bránice (obč. s sebou). ČD Ivančice město 13:18 / Mor. Bránice 14:31 do Brna. V 2. části s kopcem 9/14 km. 

NE 29. 4. NAUČNÁ STEZKA PERNŠTEJN • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Prudké (přest. Tišnov). Pěšky: přes krytou dřevěnou lávku, kolem kaple Božského Srdce Páně, ke Galerii z ruky s venkovními plastikami a do Nedvědice. ČD 14:01, 16:01 do Brna. Pohodlně 11 km.