VYCHÁZKY 2019

Změna programu vycházek je vyhrazena! Účast na vycházkách je na vlastní nebezpečí!

INFORMACE O ZMĚNÁCH:

Vycházka U MRAVENCE LESÍKA... vedená př. Vilmou Ťápalovou a plánovaná na středu 25. 9. se překládá na úterý 24. 9. Vstup do areálu bude volný. 

ČERVENEC—SRPEN 

Zpracovala: Jana Horová

ST   3. 7. Krok za krokem... SCHRATTENBACHŮV PALÁC •  Vede Dana Strašilová: Sraz na Kobližné č. 3 ve 12:50 hod. Program: komentovaná prohlídka paláce od přízemí až po střechu. Historie objektu a jeho funkce dnes. Na exkurzi je nutno se přihlásit buď v úředních hodinách v KD Rubín ve dnech 3. 6. a 17. 6., nebo na tel. čísle 608 447 801. Počet účastníků je omezen na skupinu 20 osob, ale při větším zájmu je možno prohlídku uspořádat i pro další skupinu, a to v 9:30 hod. téhož dne.  

PÁ   5. 7. Z KOHOUTOVIC K JEZÍRKŮM • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Kohoutovice, hájenka (bus 50, 52) v 10:00 hod. Pěšky: vyhlídka nad lomem, dub Troják, Stará dálnice (MHD), rozcestí Vrbovec a kolem jezírek zpět do Kohoutovic. Návrat MHD kolem 14. hod. S klesáním a od jezírek s prudším stoupáním 3/6 km. 

PÁ   5. 7. CHOCHOLÍK — PÍSTOVICE — LULEČ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 602 ÚAN Zvonařka, stan. 4 8:51 do Drnovic. Pěšky: na Chocholík k rozhledně, Pístovický rybník (koupání), Luleč (kolem koupaliště U Libuše). Bus 730 14:11, 16:11 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 11 km. 

SO   6. 7. KUŘIMSKÁ HORA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD Židenice 7:56 / Kr. Pole 8:07 do Kuřimi. Pěšky: převážně lesem kolem Kuřimské hory a golfového hřiště na Velkou Babu a do Ivanovic. Návrat MHD po 13. hod. Zvlněným terénem 11 km. 

NE   7. 7. Z ADAMOVA DO ÚTĚCHOVA • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Adamova zastávka. Pěšky: k rozc. Hemzalův most (individuálně do Vranova a bus 57 do Brna) a po neznačených cestách do Útěchova. Návrat MHD kolem 13. hod. Zpočátku se stoupáním, dále zvlněným terénem 4/7 km. 

NE   7. 7. LÍŠEŇSKÝ KOSTELÍČEK A MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ • Vede Vilma Ťápalová: Sraz u zast. Otakara Ševčíka (tram. 12, bus 44, 84), odj. bus 58 8:50 do zast. Obecká. Pěšky: ke kapli Panny Marie (bude otevřená), sestupem do Mariánského údolí a po obejití první nádrže na pláž U Borovic (obč. koupání). Návrat bus 55 dle počasí a zájmu. Vycházku lze prodloužit i zkrátit, pohodlně 6/10 km. 

PO   8. 7. a ÚT  9. 7. jsou termíny pro přihlášení se zájemců k účasti na vycházkách „Krok za krokem..." plánovaných na 14. 7., 10. 8. a 18. 8. 2019 (viz 14. 7.)!

ST 10. 7. KOLEM PLUMLOVSKĚ PŘEHRADY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. R 7:19 do Prostějova (zpát. jízd.). Pěšky: prohlídka Prostějova, podél říčky Hloučely k vodní nádrži a zámku Plumlov (možnost prohlídky zámku, obč.). Bus ze zast. Plumlov 14:32, 16:28 do Prostějova a ČD R 15:23, R 17:23 do Brna. Po rovině s dvěma krátkými výstupy 13 km. 

ST 10. 7. NOVODVORSKÉ ÚDOLÍ • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Ochoze. Pěšky: Nový Dvůr, Novodvorské údolí, rybník pod Hádkem (obč., koupání), Mariánské údolí nebo Ochoz. Návrat z Ochoze bus 201 po 12. hod. / z Mar. údolí bus 55 po 13. hod. Kopcovitým terénem 10/16 km. 

SO 13. 7. GANGLOFFOVOU CESTOU • Vede Marie Koubská: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:52 / bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) do Útěchova, rozcestí. Pěšky: Gangloffovou cestou k řece Svitavě, dále do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 12:48, 13:21 a po cca ½ hod. do Brna. Pohodlně 8/13 km. 

NE 14. 7. Krok za krokem... VILY NA VESLAŘSKÉ • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Pisárky (bus 52, 68, trol. 25, 26, 37) ve 14:00 hod. Program: komentovaná procházka kolem vil v Pisárkách a v ulici Veslařská. Konec v cca 16:00 hod. Po rovině 2 km. Vycházka se opakuje ve dnech 10. 8. a  18. 8. Na všechny tři termíny je nutno se přihlásit, a to 8. 7. nebo 9. 7. v době od 17:30 do 18:30 na telef. čísle 737 409 934. 

NE 14. 7. NA VYSOČINU ZA ŽIVOU MUZIKOU • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 do Nového Města na Mor. zastávka. Pěšky: Nové Město, Harusák, Radňovice, Slavkovice (moderní kostel), Veselíčko (obč.). Ve Veselíčku si v místní hospůdce zazpíváme s živou muzikou. ČD 14:16, 14:46, 16:16, 16:46 do Brna. Se stoupáním a klesáním 8 km.  

ST 17. 7. POD TRNŮVKOU • Vede Věra Palátová: Odj. bus 303 Bystrc, Zoolog. zahrada 8:14 do Veverské Bítýšky. Pěšky: podél řeky k mostu, k chudčické křížové cestě, podél obory na Junáckou louku (individuálně k autobus. zastávce) a po levém břehu Svratky přes Sokolské koupaliště (obč., koupání) k zast. MHD. Návrat po 13. hod. Zvlněným terénem 6/13 km. 

SO 20. 7. NOVÝ HRAD • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Adamova zastávka. Pěšky: Nový hrad, Kateřinský most, Adamov, příp. k Máchovu památníku a po lesní cestě Doubská zpět do Adamova. ČD Adamov zastávka 13:11 a po 30' do Brna. Se stoupáním a klesáním 10/14 km. 

SO 20. 7. ZE STŘELIC DO TETČIC • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Střelic. Pěšky: Střelicemi a lesem do Tetčic. ČD 12:49, 13:49 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE 21. 7. POD MEDLÁNECKÝMI KOPCI • Vede Milada Muselíková: Odj. bus 41 Kr. Pole, nádraží 10:03 do zast. Medlánky. Pěšky: kolem Medláneckých kopců a cestou pod Palackého vrchem k sídlišti v Komíně. Návrat trol. 36 po 13. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

NE 21. 7. Z KRAHULOVA DO OKŘÍŠEK • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Krahulova. Pěšky: do Čechočovic a kolem rybníků Pastvištní, Parný Mlýn a Steklý (koupání) do Hvězdoňovic. ČD 14:34, 16:34 do Brna (přest. Okříšky). Pohodlně 9 km. 

ST 24. 7. OBŮRKA A KOUPÁNÍ V PALAVĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. R 8:53 / Os 8:27 do Blanska a bus 223 9:36 do Obůrky. Pěšky: k hotelu Panorama, lesem ke koupališti Palava (obč., koupání) a kolem zámku k nádraží. ČD Blansko město 13:27, 13:57, 14:27, dále po 25—30' do Brna. Pohodlně 6—8 km. 

SO 27. 7. Z ŘÍČAN DO ŘÍČAN • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 401 ze zast. Dunajská (tram. 8) 8:37 do Říčan, příp. až do zast. Domašov, Nový konec. Pěšky: podél Říčanského potoka k Hornímu rybníku (koupání) a po druhé straně údolí ke spodní nádrži. Bus 401 12:58 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 2, 6, 9 km.  

SO 27. 7. ÚDOLÍ AUGŠPERSKÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:39 do Střelic. Pěšky: Nad Omicemi, U Vodárny, Kývalka, Žebětín. Návrat bus 52 (po 20') po 13. hod. Zvlněným terénem 12 km. 

NE 28. 7. REKREACE U KŘETÍNKY • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Letovic. Pěšky: Meziříčko, Lazinov, Svitavice (koupání), Letovice (obč.). ČD 13:58 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem s jedním větším stoupáním 12 km.

ST 31. 7. KOLEM VRBOVECKÉHO POTOKA • Vede Milada Muselíková: Sraz u zast. Kamenolom (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: Údolím oddechu a kolem Vrbovce do Žebětína. Návrat bus 52 po 13. hod. Po rovině, pomalou chůzí 5 km. 

SO   3. 8. Z MORAVSKÉ CHRASTOVÉ DO ROZHRANÍ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Mor. Chrastové. Pěšky: Horákova Lhota, Horní Smržov, Rumberk, Rozhraní. ČD 13:52, 15:52 do Brna. Kopcovitým terénem 13 km. 

NE   4. 8. SKALSKÝ RYBNÍK • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 do Olešné na Mor. Pěšky: Zubří, Lhotské polesí, Skalský rybník (obč., koupání), žst. Rovné-Divišov. ČD 15:15, 17:15 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 14 km. 

ST   7. 8. NA ROZHLEDNU DO KOZÁROVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole R 10:31 do Tišnova a bus 333 směr Osiky 11:07 do zast. Strhaře, rozc. Pěšky: Kozárov, Babylon (rozhledna), Rašov, Lomnice (obč.). Bus 333 Lomnice, nám. 17:02 do Tišnova a ČD 17:28 do Brna. Kopcovitým terénem s prudkým sestupem v závěru (hole s sebou!) 14 km.

SO 10. 8. Krok za krokem... VILY NA VESLAŘSKÉ • Vede Bohuše Červená: Opakování vycházky „Krok za krokem..." ze dne 14. 7. Jen pro přihlášené zájemce (viz 14. 7.)!

SO 10. 8. BYSTŘEC • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:12 do Bukoviny, rozc. a bus 157 do Bukovinky. Pěšky: Rakovecké údolí, Bystřec, Budkovan, Jedovnice. Bus 201 13:05 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

NE 11. 8. K MOTÝLÍ LOUCE • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: kolem Mnišího potoka nad Kníničky, Motýlí louka, Hitlerův pilíř, Bystrc. Návrat MHD po 13. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 5 km. 

ST 14. 8. PARNÍKEM KE HRADU VEVEŘÍ • Vede Vilma Ťápalová: Sraz v Bystrci u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 9:15 hod., odj. přístav Bystrc 10:00 hod. do přístavu Hrad Veveří. Pěšky: přes lávku a po levé straně přehrady přes Sokolské koupaliště (obč., koupání) zpět k zast. MHD. Návrat dle počasí a zájmu. Téměř po rovině, pomalejší chůzí 8 km.  

SO 17. 8. DO GALERIE SKLENĚNKA • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 10:07 do Tišnova. Pěšky: přes Tišnov, do Březiny (návštěva galerie s expozicí skleněných figurek) a zpět do Tišnova. ČD 14:28, R 15:13, 15:28 do Brna. Po rovině 9 km. 

SO 17. 8. GALERIE Z RUKY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / dolní nádraží 8:01 do Doubravníku. Pěšky: Křížovice, Vinohrad, Galerie z ruky (prohlídka), Černvír, Nedvědice (obč.). ČD 14:01, 16:01 a po hod. do Brna. S jedním větším stoupáním 10 km. 

NE 18. 8. Krok za krokem... VILY NA VESLAŘSKÉ • Vede Bohuše Červená: Opakování vycházky „Krok za krokem..." ze dne 14. 7. Jen pro přihlášené zájemce (viz 14. 7.)!

NE 18. 8. Z JEHNIC PŘES KNĚŽÍ HORU • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Semilasso v 9:00 hod., odj. bus 70 9:07 do Jehnic. Pěšky: Rakovec, rozc. Pod Útěchovem, Kněží hora (MHD), Bílovice n. Svit. Bude-li vedro, půjdeme od Rakovce údolím do Mokré Hory (MHD). ČD Bílovice 12:48, 13:21 a po cca ½ hod. do Brna. Zvlněným terénem 4/10 km. 

ST 21. 8. Z POPIC DO POUZDŘAN • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD dolní nádraží 9:10 / Kr. Pole 8:50 do Popic. Pěšky: kolem vinohradů a přes Strachotín do Pouzdřan. ČD 14:12, 14:44, 15:42 do Brna. Pohodlně 11 km.  

SO 24. 8. NÁMĚŠŤSKOU OBOROU • Vede Marie Koubská: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Kralic n. Oslavou. Pěšky: Záhumenice, Památník Bible kralické a oborou do Náměště n. Oslavou (zámek, rybník Rathan). ČD 14:20, 15:12, R 15:45 do Brna. Zvlněným terénem 10/12 km.

SO 24. 8. PŘES ROZŠTÍPENOU SKÁLU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole R 8:31 do Hamrů n. Sázavou (přest. na Os ve Žďáru n. Sáz.). Pěšky: přes Šlakhamry na Konec světa, k Rozštípené skále, kolem soch M. Olšiaka a po dohodě k Pilské přehradě a MHD k žst. nebo přes Žďár k žst. ČD R 14:29, R 16:29 do Brna. Zvlněným terénem 12 km.

NE 25. 8. KOLEM PERGLU • Vede Milada Muselíková: Odj. bus 41 Kr. Pole, nádraží 10:03 do zast. Medlánky. Pěšky: sídlištěm, Pergl (studánka), Medlánecký rybník. Návrat bus 41 po 13. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

ST 28. 8. NS RÉKOVÍ — BIO KOUPALIŠTĚ KOVALOVICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 701 Úzká 8:35 do Pozořic, Jezera vodojem (na zn.). Pěšky: lesními cestami k pozůstatkům hradu Vildenberk, NS Rékoví do Kovalovic k bio koupališti (obč., koupání). Bus 702 13:12, 13:37, 14:12, 15:07, 16:07 do Brna. Pohodlně 7 km. 

SO 31. 8. Z ŘÍČEK DO BÍLOVIC • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 201 zast. Životského (tram. 8, 12) 9:04 do zast. Ochoz, Říčky, rozc. Pěšky: lesem do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 12:21, 12:48 a po cca ½ hod. do Brna. S mírnou námahou 8/13 km. 

SO 31. 8. NA HRAD LEVNOV • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Kralic n. Oslavou. Pěšky: Olšinský mlýn, Levnov, Ketkovice (obč.), Rapotice. ČD 14:33, 15:26 do Brna. Kopcovitým terénem 17 km. 

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 

Zpracovala: Jana Horová 

NE   1. 9. NETOPÝRKY • Vede Milada Muselíková: Sraz u zast. Komín, sídliště (konečná trol. 36) v 10:00 hod. Pěšky: kolem Netopýrek, letiště Medlánky, Komín a ulicí Chaloupky k zast. MHD Svratecká. Návrat tram. 1, 3 po 13. hod. Zvlněným terénem 4 km.

NE   1. 9. DO JABLOŇOVA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 do Ořechova. Pěšky: Loukami do Jabloňova a Březejckým lesem zpět do Ořechova. ČD 15:03 do Brna. Zvlněným terénem 14 km.  

ST   4. 9. Za poznáním... BOSKOVICE NA POKRAČOVÁNÍ • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.). Program: procházka městem se zaměřením na památky, které jsme minule navštívit nestihli: kostel sv. Jakuba (vstupné 20 Kč), Panský dvůr, zámek Boskovice, Panský pivovar, kontribuční sýpka, bývalá městská elektrárna (Dušan Jurkovič). ČD 14:01 do Brna. Zvlněným terénem 4 km. 

ST   4. 9. ZE ŽIDLOCHOVIC DO NOSISLAVI • Vede Dana Strašilová: ČD dolní nádraží 10:10 do Rajhradu a bus 514 10:30 do Židlochovic. Pěšky: k rozhledně Akátová věž a do Nosislavi na burčák. Bus 522 14:09 do Hrušovan u Brna a ČD 14:57 do Brna. Se stoupáním a klesáním 8 km. 

SO   7. 9. Z PŘÍMĚLKOVA DO BRANSOUZ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Přímělkova. Pěšky: zříc. hradu Rokštejn, údolí Brtnice, Doubkov, Brtnice (prohlídka, obč.), Bransouze. ČD 16:03 do Brna. Kopcovitým terénem 17 km.  

NE   8. 9. HEMZALŮV MOST • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Adamova zastávka. Pěšky: k rozc. Hemzalův most (individuálně do Vranova a bus 57 do Brna) a po neznačených cestách do Útěchova. Návrat MHD kolem 13. hod. Zpočátku se stoupáním, dále zvlněným terénem 4/7 km. 

NE   8. 9. PROPAST MACOCHA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska a bus 233 do Suchdolu. Pěšky: Pustý žleb, Horní můstek s pohledem do propasti, vývěr Punkvy, Skalní mlýn. Krasobusem do Blanska a ČD 14:04 a po ½ hod. do Brna. Středně náročným terénem s chůzí po schodech 8 km. 

ST 11. 9. PŘES BUCHŤÁK NA MILOVY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 7:07 do Nového Města na Mor. a bus 9:15 do Sněžného. Pěšky: Sněžné, Buchtův kopec, Podlesí, České Milovy, Milovy (obč.). Bus 14:26, 16:26 do N. Města a ČD 15:02, 17:04 do Brna. Zpočátku se stoupáním, dále zvolna 11 km.  

SO 14. 9. NA SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. R 7:19 do Olomouce a bus MHD č. 11 na Sv. Kopeček. Pěšky: bazilika, k Wolkerovu domu, odtud buď 5 km lesem k pevnosti Radíkov (prohlídka kulturní památky) a MHD do Olomouce, nebo individuálně MHD na prohlídku Olomouce. ČD R 15:06, R 17:06 do Brna. K pevnosti mírně kopcovitým terénem 2/7 km. 

SO 14. 9. OD ROZHLEDNY K ROZHLEDNĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Ivančic město. Pěšky: cestou s vyhlídkami a kolem dřevěných soch na rozhlednu Alfonse Muchy, Ivančický viadukt, Stříbský mlýn (galerie, obč., ČD), rozhledna Na Oklikách, Ivančice. ČD 13:16 a po hod. do Brna. S 1–2 výstupy 5/9 km. 

NE 15. 9. PÁLAVA A MIKULOV • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD dolní nádraží 8:36 do Šakvic a bus 540 do Perné. Pěšky: Sirotčí hrádek, Stolová hora, Mikulov (kolem Turoldu, Kozí hrádek, prohlídka města). Bus 540 od žst. 14:10, 16:10 do Šakvic a ČD R 15:04, R 17:04 do Brna. Se dvěma většími výstupy 11 km. 

ST 18. 9. KOLEM LUHY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska a bus 233 8:39 do Žďárné. Pěšky: Oborský dvůr, meandry Luhy, Vlčí skála, Sloup (obč.). Bus 13:50 a po hod. do Blanska a ČD 14:31, R 14:41, 15:04, 15:15, 15:32 do Brna. Zvlněným terénem 12 km.   

SO 21. 9. K PŘÍRODNÍMU PARKU TŘEBÍČSKO • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Kojatína (přest. Studenec). Pěšky: Kojatín, Opatský Mlýn, Hostákov, Vladislav. ČD 14:50 do Brna. Zvlněným, spíše sestupným terénem 10 km. 

SO 21. 9. KANČÍ OBOROU • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD dolní nádraží 8:36 do Břeclavi. Pěšky: přes město kolem hradu, Kančí oborou k Janovu hradu a kolem Loveckého zámečku do centra Lednice. Bus 570 Lednice, nám. 14:30 do Břeclavi a ČD 15:41 do Brna. Po rovině 11 km. 

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Brněnské dny pro zdraví. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé!
NE 22. 9. POD PALACKÉHO VRCHEM • Vede Milada Muselíková:
 Sraz u zast. Rosického nám. (MHD 3, 67, 44, 84) v 10:00 hod. Pěšky: Pod Kozí horou, zahrádky, cestou pod Palackého vrchem nad Komínský potok a do Komína. Návrat tram. 1, 3 ze zast. Kamenolom po 13. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

NE 22. 9. PŘES PETROVICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 10:01 do Blanska a bus 233 10:39 do Vavřince. Pěšky: Petrovice, Karolín, údolí Chrábku, Rájec-Jestřebí nebo Dolní Lhota. ČD Rájec-Jestřebí 13:20 / Dolní Lhota 13:24 a po hod. do Brna. Mírně zvlněným terénem 9/11 km.  

ST 25. 9. U MRAVENCE LESÍKA A MEDLÁNECKÉ KOPCE • Vede Vilma Ťápalová: Sraz v Řečkovicích na konečné tram. 1 v 10:00 hod. Pěšky: prohlídka areálu s NS Mravencovo putování za poznáním (snížené vstupné), Pergl pramen, Medlánky (MHD), výstup na Medlánecký a Střelecký kopec, Technologický park. Po rovině s 1–2 výstupy 5/7 km.

SO 28. 9. VELKÝ ŽLÍBEK • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / dolní nádraží 7:50 do Vlkova. Pěšky: Horka, Velká Bíteš. Bus 401 13:38, 15:38 do Brna. Zvlněným terénem 12 km.

NE 29. 9. KOHOUTOVICKÁ HÁJENKA • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Kohoutovice, hájenka (bus 50, 52) v 10:00 hod. Pěšky: vyhlídka nad lomem, dub Troják, Stará dálnice (MHD), rozc. Vrbovec a kolem jezírek do Kohoutovic. Návrat MHD kolem 14. hod. S klesáním a od jezírek s prudším stoupáním 3/6 km. 

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Brněnské dny pro zdraví. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé!
NE 29. 9. STEZKA ZDRAVÍ • Vede Věra Hrušková:
 Odj. ČD hl. n. 9:01 do Bílovic n. Svit. Pěšky: lesními cestami do Řícmanic a vycházkovou trasou s naučnými, tělovýchovnými a odpočinkovými zastaveními zpět do Bílovic. ČD 13:49 a po cca ½ hod. do Brna. Středně kopcovitým terénem 9 km.  

*     *     *

ST   2. 10. ČERVENÝ VRCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 701 Úzká 8:35 do Hostěnic, rozc. Červený vrch (5 Kč). Pěšky: Račickou cestou k rozc. Pod Kalečníkem, lesem po Studánkové NS a přes Červený vrch (535 m n. m.) do Olšan. Bus 731 13:07, 14:17 a po hod. do Brna (6 Kč). Mírně kopcovitým terénem 8–9 km. 

SO   5. 10. ŽDÁNICKÝM LESEM • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 601 ÚAN Zvonařka (stan. 5) 10:21 do Slavkova u Brna a bus 631 10:57 do Kobeřic (vedoucí přistoupí na zast. Tržní). Pěšky: kolem rybníků na Těšanku a odtud do Rašovic. Bus 640 Rašovice, škola 15:50 do Bučovic a ČD 16:30 do Brna. Středně náročným terénem 10 km.    

SO   5. 10. PŘES DVA KRAJE • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:45 do Vysokých Popovic (zpát. Rapotice). Pěšky: lesními cestami a cestičkami k Maťově studánce, do Lesního Jakubova a Rapotic. ČD 13:27, 14:33 do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

NE   6. 10. K JELÍNKOVU MLÝNU • Vede Mgr. Jarmila Matušková: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do zast. Říčky, rozc. (4 Kč). Pěšky: k Jelínkovu mlýnu a údolím Říčky do Mariánského údolí. Návrat bus 55 kolem 14. hod. S klesáním, krátkým stoupáním a po rovině 10 km.   

NE   6. 10. BUKOVEC • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska a bus 152 na Hořice. Pěšky: Bukovec, Svinošice, U Jelínka, Vranov. Bus 57 13:45 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km.

ST   9. 10. Krok za krokem... NA POMEZÍ DVOU ČÁSTÍ BRNA • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Pavlíkova (trol. 38) ve 14:00 hod. Program: komentovaná procházka příjemnou vilovou čtvrtí na pomezí Masarykovy čfvrti a Pisárek (konec kolem 16. hod.). Zvlněným terénem 3 km. 

ST   9. 10. BÝČÍ SKÁLA • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Křtin. Pěšky: Habrůvka, Býčí skála, Adamov. ČD 13:07 a po ½ hod. do Brna. Kopcovitým terénem 12 km. 

SO 12. 10. ROZHLEDNA V MODRÝCH HORÁCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD dolní nádraží R 8:36 do Bořetic (přest. Zaječí). Pěšky: výstup ke kostelu sv. Anny, se stoupáním k rozhledně Kraví hora, oklikou zpět na prohlídku tzv. Bořetického království (snad ochutnáme i burčák). ČD 12:38 a po 2 hod. (přest. Zaječí) do Brna. Se stoupáním 7 km. 

SO 12. 10. SEDMIRADOSTNÁ CESTA • Vede Marie Koubská: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:52 / bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) do Vranova, smyčka. Pěšky: kolem sochy Nekonečna a sedmi kapliček do Lelekovic, příp. do Ořešína. Bus 41 Lelekovice 13:33 a po hod. do Kr. Pole. Pohodlně 8/12 km. 

NE 13. 10. KOLEM STRÁŽNÉ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD Kr. Pole 10:07 do České. Pěšky: kolem Strážné do údolí Ponávky, dále do Lelekovic (obč.) a zpět do České. ČD 13:44 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

NE 13. 10. OD BUKU NA KLAJDOVKU • Vede Mgr. Jarmila Matušková: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:12 / bus 43 Kr. Pole 9:12 (přest. Klarisky) do zast. U Buku. Pěšky: po zelené do Bílovic n. Svit. k sokolovně a odtud po zelené kolem Resslova pomníku na Velkou Klajdovku. Návrat bus 78 ze zast. Podbělová po 13. hod. Kopcovitým terénem 11 km. 

ST 16. 10. PŘES KOPCE DO DOUBRAVNÍKU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:07 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: Husle, Pernštejnské Jestřabí, Maňová, Doubravník (obč.). ČD 14:06 a po hod. (přest. Tišnov) do Brna. Beze spěchu, kopcovitým terénem 10 km. 

SO 19. 10. PO OBOU BŘEZÍCH SVRATKY • Vede Věra Palátová: Odj. bus 303 Bystrc, Zoolog. zahrada 8:14 do zast. Lávka pod hradem. Pěšky: Junácká louka, most u Veverské Bítýšky (1,5 km na bus do Vev. Bítýšky), hrad Veveří (obč. s sebou). Bus 303 12:27 a po hod. do Bystrce. Mírně kopcovitým terénem 5/8 km. 

SO 19. 10. ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do zast. Říčky, rozc. Pěšky: Kaprálův mlýn, Ranč U Jelena, Muchova bouda (obč.), Líšeň-hřbitov nebo Mariánské údolí. Návrat bus 58 Líšeň, hřbitov 14:14 a po 20' / bus 55 Mar. údolí 14:02 a po 20'. Pohodlně po rovině 7/9 km. 

NE 20. 10. Z JEHNIC KOLEM RAKOVCE • Vede Milada Muselíková: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádr. 10:06 do Jehnic. Pěšky: Ořešínskou rákosinou a kolem Rakovce do Mokré Hory (obč.). Návrat bus 70 po 12. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 4 km.  

NE 20. 10. K POMNÍKU S. K. NEUMANNA • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Podbělová (bus 78 ze St. osady) v 10:00 hod. Pěšky: k pomníku S. K. Neumanna, na Kopaniny a kolem Lesního lomu k líšeňskému hřbitovu (za příznivého počasí přes Hornek). Návrat bus 58 kolem 13. hod. Pohodlně 5/7 km. 

ST 23. 10. MIKULČICE • Vede Vít Krämer: Odj. ČD dolní  nádraží R 8:36 do Lužic (přest. Břeclav)- Pěšky: do Mikulčic (prohlídka archeologického naleziště) a Anglickou alejí do Moravské Nové Vsi (obč.). ČD 14:16 a po hod. do Brna. Pohodlně 12 km. 

SO 26. 10. HRADISKO U BÍLOVIC • Vede Marie Koubská: Sraz u hotelu Velká Klajdovka (bus 201 St. osada 10:15 / bus 78 10:03) v 10:30 hod. Pěšky: na Spálenisko a kolem vojenského prostoru do Bílovic n. Svit., příp. až do Obřan. ČD Bílovice 13:21 a po cca ½ hod. do Brna. Zvlněným terénem 11/16 km.  

SO 26. 10. PŘES PTÁČOVSKÝ KOPEČEK • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Rudíkova (přest. Studenec). Pěšky: Nárameč, PP Kobylinec, PP Ptáčovský kopeček, Třebíč (obč.). ČD 16:40 do Brna. Zvlněným terénem 17 km.

NE 27. 10. K AKÁTOVÉ VĚŽI • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 509 hl. n. – Uhelná  9:03 do Měnína (4 Kč). Pěšky: kolem Litavy do Blučiny, výstup na vrchol Výhonu s rozhlednou, sestup do Židlochovic a přes park k žst. Hrušovany u Brna. ČD 13:27 a po hod. do Brna. Pohodlně s jedním výstupem 11 km. 

ST 30. 10. ŘÍČKY • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 201 St. osada 9:15 do Ochoze. Pěšky: údolím Říčky do Mariánského údolí. Návrat bus 55 do 13. hod. Pohodlně 10 km.