8. 12. 2018 Nad Soběšicemi

Vedoucí : Ing. Ivo Novák

Foto : Hana Zemanová (8), Daniela Stopková (8), Ivo Novák (7), Zdeněk Zubal (7)

Zpracovala : Božena Vášová