6. 2. 2019 Přes Mahlostovickou pecku

Vedoucí : Věra Palátová

Foto : Hana Zemanová (8), Věra Palátová (8), Jana Cigánková (7), Zdeněk Zubal (7)

Zpracovala : Božena Vášová