6. 11. 2021 Kuřimskou oborou

Vedoucí : Ing. Jiří Kuchta

Foto : Blamka Mattušová (14), Božena Vášová (16)

Zpracovala : Božena Vášová