5. 5. 2018 Rudické propadání

Vedoucí : Ing. Ivo Novák

Foto : Věra Hrušková (6), Blanka Mattušová (8), Daniela Stopková (7), Ivo Novák (6)

Zpracovala : Božena Vášová