4. 4. 2018 Z Letovic do Rozhraní

Vedoucí : Věra Palátová

Foto : Irena Antoszewska (5), Mária Hubálková (25)

Zpracovala : Božena Vášová