24. 2. 2019 Z Adamova do Babic

Vedoucí : Ing. Jaromír Kolouch

Foto . Jana pobořilová (13), Věra Palátová (14)

Zpracovala : Božena Vášová