2. 3. 2019 Pod Vysokou

Vedoucí : Ing. Jiří Kuchta

Foto : Zdenka Trefilová (9), Božena Vášová (21)

Zpracovala : Božena Vášová