15. 5. 2019 Trochu jiná Vysočina I

Vedoucí : Ing. Jiří Kuchta

Foto : Hana Zemanová (15), Věra Palátová (15)

Zpracovala : Božena Vášová