14. 4. 2018 Kolem bývalé šibenice na Klucaninu

Vedoucí : Věra Palátová

Foto : Věra Palátová (12), Blanka Mattušová (15)

Zpracovala : Božena Vášová