10. 2. 2018 Hořická hřebenovka

Vedoucí : Ing. Ivo Novák

Foto : Irena Antoszewska (16), Ivo Novák (14)

Zpracovala : Božena Vášová