10. 2. 2018 Brnem proti proudu Svitavy

Vedoucí : Věra Palátová

Foto : Věra Palátová (8), Daniela Stopková (11), Zdeněk Zubal (11)

Zpracovala : Božena Vášová