ARCHIV 2018

Na této stránce budou postupně archivovány vycházky a přednášky VKPB uskutečněné v r. 2018.

LEDEN–ÚNOR  

Zpracovala: Jana Horová 

PO   1. 1. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:53 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do Vranova, smyčka. Pěšky: U Jelínka, Lelkovadlo, dle zájmu výstup na Babí lom, Lelekovice, Česká nebo Jehnice. Návrat bus 41 Lelekovice 13:33 a po hod. / ČD Česká 13:46 a po hod. / bus 70 Jehnice 14:34 a po 20'. Zvlněným terénem s výstupem na Babí lom 6/7/9 km.   

ST   3. 1. Z TIŠNOVA DO DOLNÍCH LOUČEK • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Tišnova. Pěšky: k soutoku Loučky se Svratkou a podél Loučky přes Mezihoří do Dolních Louček. ČD 13:24, 15:24 do Brna / bus 13:08, 13:38 do Tišnova a ČD 13:30, 14:00 do Brna. Po rovině 8 km. 

SO   6. 1.  KOLEM KOMÍNA • Vede Zdenka Kršková: Sraz u zast. Rosického nám. (MHD 3, 11, 44, 84, 67) v 9:30 hod. Pěšky: Palackého vrch, Medlánecký kopec, Netopýrky, U Kamenolomu. Návrat MHD kolem 12. hod. Se stoupáním a klesáním 8 km. 

SO   6. 1. ÚDOLÍM RAKOVCE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 10:13 (přest. Klarisky) do Útěchova, Rozcestí, zde sraz v 10:45 hod. Pěšky: studánka Nade vše je voda, Jehnice, Mokrá Hora. Návrat bus 70 z Jehnic / z Mokré Hory. Zvlněným terénem 7/10 km. 

NE   7. 1. KRUMLOVSKÝM LESEM • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Moravského Krumlova. Pěšky: k myslivně Hubertus a oborou do Rakšic. ČD 13:12 (přest. Mor. Bránice) do Brna. Pohodlně 7 km.

ST 10. 1. VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU • Vedou Vilma Ťápalová a Milada Muselíková: - 1. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: kolem zámku do údolí Ráječského potoka a podél potoka a farmy Ráječek do Ráječka; - 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:01 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka (prohlídka). V Ráječku se sejdeme v restauraci na novoročním obědě a posezení. Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:08 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km / Po rovině 3 km. 

SO 13. 1. PŘES KANICKÝ KOPEC • Vede Věra Palátová: Odj. bus 201 St. osada 8:45 do Ochoze, rest. U Votrubů. Pěšky: údolím Časnýře, přes Kanický kopec do Bílovic n. Svit. a přes Panskou líchu na Lesnou. Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 6/11 km.

NE 14. 1. POD KLUCANINOU DO TIŠNOVA • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 do Hradčan. Pěšky: cestou pod Klucaninou k nemocnici, historické budově z r. 1899. Historické památky Tišnova (obč.). ČD 14:30 do Brna. Pohodlně, pomalou chůzí 4 km.

NE 14. 1. PODÉL SVRATKY • Vede Dana Strašilová: Sraz před kostelem sv. Leopolda u kláštera milosrdných bratří (MHD 2, 5, 6, 44. 84) ve 13:15 hod. Pěšky: do Komárova, k OC Tesco a Olympia, příp. zpět do Komárova. Po rovině 5/7/10 km. 

ST 17. 1. Krok za krokem... PALÁC PADOWETZ • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou Bašty č. 2 ve 13:45 hod. Program: prohlídka nedávno zrekonstruované budovy paláce včetně sklepení, které na rekonstrukci ještě čeká (baterky s sebou!). Konec prohlídky v 16–17 hod.  Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď  8. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 9. 1. v době od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Exkurze se bude 31. 1. opakovat.  

ST 17. 1. KUNÍ POTOK • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 78 St. osada 8:27, 8:37 do zast. Podbělová, odchod v 9:00 hod. Pěšky: lesními cestami na Kopaniny, kolem památníku Josefa Konšela a Kuního potoka do Bílovic n. Svit. (obč., ČD) a podél Svitavy do Obřan. Návrat MHD kolem 14. hod. Pohodlně 6/11 km.

SO 20. 1. KOLEM HOLEDNÉ • Vede Zdenka Kršková: Sraz u zast. Vozovna Komín (tram. 1, 11) v 9:30 hod. Pěšky: přes Jundrov a lesními cestami kolem vrchu Holedná do Kohoutovic (obč. s sebou). Návrat MHD kolem 13. hod. Se stoupáním 8 km. 

SO 20. 1. Z OŘEŠÍNA DO ADAMOVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádr. 8:46 do Ořešína. Pěšky: Babí doly, Vranov, Kroucená, Jubilejní, Adamov. ČD Adamov zastávka 14:37, 15:39 a po hod. do Brna. Se stoupáním 11 km. 

NE 21. 1. ZE SOBĚŠIC DO OŘEŠÍNA • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: Písky, Pod Kněží horou, Horka, Ořešín, příp. Mokrá Hora. Návrat bus 70 Ořešín 12:31 / bus 70 Mokrá Hora 13:37 do Kr. Pole. Zvlněným terénem 6/9 km. 

NE 21. 1. Z BORAČE DO TIŠNOVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: lesem do Štěpánovic, Lomnička, Tišnov (obč.). ČD 14:30 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

ST 24. 1. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně 7/9 km.

SO 27. 1. PŘES LELEKOVICE • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Kuřimi. Pěšky: Podlesí, Lelekovice a přes kopec s výhledy do Jehnic. Návrat bus 70 po 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

SO 27. 1. ÚDOLÍM PONÁVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Mokrá Hora, Řečkovice, Královo Pole. Návrat MHD/ČD. Pohodlně 10/12 km. 

NE 28. 1. Z NEVOJIC DO BUČOVIC • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:15 do Nevojic (zpát. jízd.). Pěšky: kolem nových rybníčků k žst. Bučovice, příp. procházka po Bučovicích. ČD 15:00, 15:58, 17:00 do Brna. Pohodlně  7–8 km. 

NE 28. 1. ZIMA NA HÁDECH A ŠUMBEŘE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 9:43 do zast. Podbělová. Pěšky: z Klajdovky na Kopaniny a Šumberovou cestou do Maloměřic. Návrat tram. 4, bus 75 mezi 13. a 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

ST 31. 1. Krok za kokem... PALÁC PADOWETZ • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou Bašty č. 2 ve 13:45 hod. Program: prohlídka nedávno zrekonstruovaného paláce včetně sklepení, které na rekonstrukci ještě čeká (baterky s sebou!). Konec prohlídky v 16–17 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď  8. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 9. 1. v době od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Jedná se o opakování exkurze ze dne 17. 1.

ST 31. 1. PŘES PEKÁRNU • Vede Milada Muselíková: Sraz v Komíně u zast. Kamenolom (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: Údolím oddechu a přes přírodní park Pekárna do Žebětína (obč.). Návrat bus 52 po 12. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km.

SO   3. 2. Z KRÁLOVA POLE DO BYSTRCE • Vede Zdenka Kršková: Sraz v  Kr. Poli u zast. Technolog. park (tram. 12) v 9:30 hod. Pěšky: na Medlánecký kopec, kolem letiště pod Mniší horu a přes Kníničky do Bystrce (obč. s sebou). Návrat MHD po 12. hod. Pohodlně 8 km. 

SO   3. 2. ZIMA V ŠUMICKÝCH LESÍCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Viničných Šumic, Hradská. Pěšky: k Vítovicím, nad vinohrady, kolem pozůstatků hradu Vildenberk, Pozořice (obč.). Bus 702 14:15 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km. Pozn.: Dle počasí lze vycházku prodloužit nebo zkrátit. 

NE   4. 2. ÚDOLÍM ZLATÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:45 do Omic. Pěšky: kolem lomu a po naučné stezce k hájovně Na Bučíně a do Tetčic (obč.). ČD 13:46, 14:50 do Brna. Zvlněným terénem 9 km.

ST   7. 2. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Lelekovice, Lelkovadlo, U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov (MHD). Bus 57 Vranov, smyčka 13:50 a po hod. do Brna. Se stoupáním 10/13 km.  

SO 10. 2. BRNEM PROTI PROUDU SVITAVY • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Tkalcovská (Albert, tram. 2, 4) v 10:00 hod. Pěšky: přes Husovice, po maloměřickém ostrově do Obřan (MHD) a přes Cacovice na husovickou vyhlídku (obč. s sebou). Návrat MHD ze zast. Štefánikova čtvrť kolem 13. hod. Pohodlně, v závěru do kopce 6/8 km.  

SO 10. 2. HOŘICKÁ HŘEBENOVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 152 do zast. Blansko, Hořice. Pěšky: Hančina studánka, Jedle, Nad Jestřebím, Rájec-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 11 km.

NE 11. 2. Z VĚŽNÉ DO ROŽNÉ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Věžné. Pěšky: Věžná, Suché Louky, Rožná (obč. s sebou). ČD 13:40 do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 6 km. 

NE 11. 2. PO CESTĚ OD EU • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 78 St. osada 8:43 do zast. Podbělová. Pěšky: kolem hotelu Velká Klajdovka, po značené cestě na Kopaniny a po lesní cestě vybudované s finanční pomocí EU do Maloměřic. Bus 64 Červený písek 12:30 a po 20' na St. osadu. S mírnou námahou 8 km. 

ST 14. 2. Krok za krokem... ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou ČNB Rooseveltova 18 v 10:45 hod. Program: Historie peněz a měnové politiky. Dílo medailéra J. Harcuby. Konec prohlídky ve 12:30 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď 29. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 30. 1. od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Prohlídka ČNB se bude 28. 2. opakovat.  

ST 14. 2. TOULKY SOBĚŠICKÝMI LESY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:22 / bus 57 Tomkovo nám. 9:18 do zast. U Buku. Pěšky: lesními cestami do údolí s kaplí sv. Antoníčka a přes nové sídliště na Kociánku, příp. k nádraží Kr. Pole. Návrat kolem 13. hod. Pohodlně 6/9 km.

SO 17. 2. Z ROZDROJOVIC K PŘEHRADĚ • Vede Zdenka Kršková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada v 9:30 hod., odj. bus 302 9:45 do Rozdrojovic, Na Dědině. Pěšky: k přehradě a po jejím levém břehu k přístavišti. Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 8 km. 

SO 17. 2. CHROUSTOVSKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:45 do Zastávky u Brna. Pěšky: městem a lesem do Chroustovského údolí, přes kopec Doubravky k minizoo a zpět do Zastávky (obč.). ČD Zastávka u Brna 14:44, 15:37 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km. 

NE 18. 2. Z POPIC DO POUZDŘAN • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 13:10 do Popic (zpát. jízd.). Pěšky: cestami mezi poli a vinohrady do Pouzdřan, příp. procházka hřebenem mezi stepí a kolbami do Vranovic. ČD Pouzdřany 16:13 / Vranovice 17:17 do Brna. Pohodlně 7–8 km. 

NE 18. 2. MELATÍNEM DO BÍLOVIC • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:32 / bus 43 Kr. Pole 9:33 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: k soběšickému hřbitovu, lesem k palouku U Buku a Melatínem do Bílovic n. Svit. ČD 12:48, 13:49 a cca po hod. do Brna. Zvlněným terénem 4/10 km. 

ST 21. 2. POD KVĚTNICÍ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnicí k soutoku řeky Svratky s Loučkou a Besénkem zpět do Tišnova (obč.). ČD 13:30 a po 30' do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 6 km. 

SO 24. 2. K PAMÁTNÍKU JOSEFA OPLETALA • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 201 Židenice, nádr. 8:39 do Křtin (20 Kč). Pěšky: Pod Vysokou, U Brněnky, Bílovice n. Svit. (obč., ĆD), Obřany. Návrat MHD kolem 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 8/13 km. 

SO 24. 2. CESTOU JOSEFA UHRA • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: Štěpánovice, Jahodná, Lomnička, Tišnov. ČD 14:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10/13 km. 

NE 25. 2. Z ČESKÉ DO KRÁLOVA POLE • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:53 do České. Pěšky: do údolí Ponávky a přes Mokrou Horu a Řečkovice do Králova Pole. Pohodlně 8 km. 

NE 25. 2. PODÉL SVITAVY • Vede Dana Strašilová: Sraz u Zábrdovického mostu (tram. 2, 3, zast. Vojenská nemocnice) ve 13:15 hod. Pěšky: podél vody až k OC Olympia. Návrat autobusy OC. Pohodlně 9 km. 

ST 28. 2. Krok za krokem... ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou ČNB Rooseveltova 18 v 10:45 hod. Program: Historie peněz a měnové politiky. Dílo medailéra J. Harcuby. Konec prohlídky ve 12:30 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď 29. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 30. 1. od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Jedná se o opakování prohlídky ČNB ze dne 14. 2.

ST 28. 2. PŘES MALHOSTOVICKOU PECKU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Čebína. Pěšky: kolem kopce Čebínka, Malhostovická pecka, Malhostovice, jezírka, Lipůvka (obč.). Bus 301 14:18 a po ½ hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

  8. ledna           Srí Lanka                                                                       Ing. Štěpán Novák                                   
15. ledna Zajímavosti Vietnamu RNDr. Jaromír Kolejka
22. ledna Vzpomínky na Francii Milan Šťourač
29. ledna Indie, země tygrů, 4. část Ing. Miroslav Čapek
  5. února Odra – zpod Fidlova kopce k Baltu Helena Janáčková
12. února P ř e d n á š k a  s e  n e k o n á       -------------------------------
19. února Germánské země Milan Šťourač
26. února V ý r o č n í  č l e n s k á  s c h ů z e       V K P B