ARCHIV 2018

Na této stránce budou postupně archivovány vycházky a přednášky VKPB uskutečněné v r. 2018.

LEDEN–ÚNOR  

Zpracovala: Jana Horová 

PO   1. 1. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:53 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do Vranova, smyčka. Pěšky: U Jelínka, Lelkovadlo, dle zájmu výstup na Babí lom, Lelekovice, Česká nebo Jehnice. Návrat bus 41 Lelekovice 13:33 a po hod. / ČD Česká 13:46 a po hod. / bus 70 Jehnice 14:34 a po 20'. Zvlněným terénem s výstupem na Babí lom 6/7/9 km.   

ST   3. 1. Z TIŠNOVA DO DOLNÍCH LOUČEK • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Tišnova. Pěšky: k soutoku Loučky se Svratkou a podél Loučky přes Mezihoří do Dolních Louček. ČD 13:24, 15:24 do Brna / bus 13:08, 13:38 do Tišnova a ČD 13:30, 14:00 do Brna. Po rovině 8 km. 

SO   6. 1.  KOLEM KOMÍNA • Vede Zdenka Kršková: Sraz u zast. Rosického nám. (MHD 3, 11, 44, 84, 67) v 9:30 hod. Pěšky: Palackého vrch, Medlánecký kopec, Netopýrky, U Kamenolomu. Návrat MHD kolem 12. hod. Se stoupáním a klesáním 8 km. 

SO   6. 1. ÚDOLÍM RAKOVCE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 10:13 (přest. Klarisky) do Útěchova, Rozcestí, zde sraz v 10:45 hod. Pěšky: studánka Nade vše je voda, Jehnice, Mokrá Hora. Návrat bus 70 z Jehnic / z Mokré Hory. Zvlněným terénem 7/10 km. 

NE   7. 1. KRUMLOVSKÝM LESEM • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Moravského Krumlova. Pěšky: k myslivně Hubertus a oborou do Rakšic. ČD 13:12 (přest. Mor. Bránice) do Brna. Pohodlně 7 km.

ST 10. 1. VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU • Vedou Vilma Ťápalová a Milada Muselíková: - 1. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: kolem zámku do údolí Ráječského potoka a podél potoka a farmy Ráječek do Ráječka; - 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:01 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka (prohlídka). V Ráječku se sejdeme v restauraci na novoročním obědě a posezení. Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:08 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km / Po rovině 3 km. 

SO 13. 1. PŘES KANICKÝ KOPEC • Vede Věra Palátová: Odj. bus 201 St. osada 8:45 do Ochoze, rest. U Votrubů. Pěšky: údolím Časnýře, přes Kanický kopec do Bílovic n. Svit. a přes Panskou líchu na Lesnou. Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 6/11 km.

NE 14. 1. POD KLUCANINOU DO TIŠNOVA • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 do Hradčan. Pěšky: cestou pod Klucaninou k nemocnici, historické budově z r. 1899. Historické památky Tišnova (obč.). ČD 14:30 do Brna. Pohodlně, pomalou chůzí 4 km.

NE 14. 1. PODÉL SVRATKY • Vede Dana Strašilová: Sraz před kostelem sv. Leopolda u kláštera milosrdných bratří (MHD 2, 5, 6, 44. 84) ve 13:15 hod. Pěšky: do Komárova, k OC Tesco a Olympia, příp. zpět do Komárova. Po rovině 5/7/10 km. 

ST 17. 1. Krok za krokem... PALÁC PADOWETZ • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou Bašty č. 2 ve 13:45 hod. Program: prohlídka nedávno zrekonstruované budovy paláce včetně sklepení, které na rekonstrukci ještě čeká (baterky s sebou!). Konec prohlídky v 16–17 hod.  Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď  8. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 9. 1. v době od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Exkurze se bude 31. 1. opakovat.  

ST 17. 1. KUNÍ POTOK • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 78 St. osada 8:27, 8:37 do zast. Podbělová, odchod v 9:00 hod. Pěšky: lesními cestami na Kopaniny, kolem památníku Josefa Konšela a Kuního potoka do Bílovic n. Svit. (obč., ČD) a podél Svitavy do Obřan. Návrat MHD kolem 14. hod. Pohodlně 6/11 km.

SO 20. 1. KOLEM HOLEDNÉ • Vede Zdenka Kršková: Sraz u zast. Vozovna Komín (tram. 1, 11) v 9:30 hod. Pěšky: přes Jundrov a lesními cestami kolem vrchu Holedná do Kohoutovic (obč. s sebou). Návrat MHD kolem 13. hod. Se stoupáním 8 km. 

SO 20. 1. Z OŘEŠÍNA DO ADAMOVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádr. 8:46 do Ořešína. Pěšky: Babí doly, Vranov, Kroucená, Jubilejní, Adamov. ČD Adamov zastávka 14:37, 15:39 a po hod. do Brna. Se stoupáním 11 km. 

NE 21. 1. ZE SOBĚŠIC DO OŘEŠÍNA • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:52 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: Písky, Pod Kněží horou, Horka, Ořešín, příp. Mokrá Hora. Návrat bus 70 Ořešín 12:31 / bus 70 Mokrá Hora 13:37 do Kr. Pole. Zvlněným terénem 6/9 km. 

NE 21. 1. Z BORAČE DO TIŠNOVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: lesem do Štěpánovic, Lomnička, Tišnov (obč.). ČD 14:30 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

ST 24. 1. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně 7/9 km.

SO 27. 1. PŘES LELEKOVICE • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Kuřimi. Pěšky: Podlesí, Lelekovice a přes kopec s výhledy do Jehnic. Návrat bus 70 po 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

SO 27. 1. ÚDOLÍM PONÁVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Mokrá Hora, Řečkovice, Královo Pole. Návrat MHD/ČD. Pohodlně 10/12 km. 

NE 28. 1. Z NEVOJIC DO BUČOVIC • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:15 do Nevojic (zpát. jízd.). Pěšky: kolem nových rybníčků k žst. Bučovice, příp. procházka po Bučovicích. ČD 15:00, 15:58, 17:00 do Brna. Pohodlně  7–8 km. 

NE 28. 1. ZIMA NA HÁDECH A ŠUMBEŘE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 9:43 do zast. Podbělová. Pěšky: z Klajdovky na Kopaniny a Šumberovou cestou do Maloměřic. Návrat tram. 4, bus 75 mezi 13. a 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

ST 31. 1. Krok za kokem... PALÁC PADOWETZ • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou Bašty č. 2 ve 13:45 hod. Program: prohlídka nedávno zrekonstruovaného paláce včetně sklepení, které na rekonstrukci ještě čeká (baterky s sebou!). Konec prohlídky v 16–17 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď  8. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 9. 1. v době od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Jedná se o opakování exkurze ze dne 17. 1.

ST 31. 1. PŘES PEKÁRNU • Vede Milada Muselíková: Sraz v Komíně u zast. Kamenolom (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: Údolím oddechu a přes přírodní park Pekárna do Žebětína (obč.). Návrat bus 52 po 12. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km.

SO   3. 2. Z KRÁLOVA POLE DO BYSTRCE • Vede Zdenka Kršková: Sraz v  Kr. Poli u zast. Technolog. park (tram. 12) v 9:30 hod. Pěšky: na Medlánecký kopec, kolem letiště pod Mniší horu a přes Kníničky do Bystrce (obč. s sebou). Návrat MHD po 12. hod. Pohodlně 8 km. 

SO   3. 2. ZIMA V ŠUMICKÝCH LESÍCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Viničných Šumic, Hradská. Pěšky: k Vítovicím, nad vinohrady, kolem pozůstatků hradu Vildenberk, Pozořice (obč.). Bus 702 14:15 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km. Pozn.: Dle počasí lze vycházku prodloužit nebo zkrátit. 

NE   4. 2. ÚDOLÍM ZLATÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:45 do Omic. Pěšky: kolem lomu a po naučné stezce k hájovně Na Bučíně a do Tetčic (obč.). ČD 13:46, 14:50 do Brna. Zvlněným terénem 9 km.

ST   7. 2. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Lelekovice, Lelkovadlo, U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov (MHD). Bus 57 Vranov, smyčka 13:50 a po hod. do Brna. Se stoupáním 10/13 km.  

SO 10. 2. BRNEM PROTI PROUDU SVITAVY • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Tkalcovská (Albert, tram. 2, 4) v 10:00 hod. Pěšky: přes Husovice, po maloměřickém ostrově do Obřan (MHD) a přes Cacovice na husovickou vyhlídku (obč. s sebou). Návrat MHD ze zast. Štefánikova čtvrť kolem 13. hod. Pohodlně, v závěru do kopce 6/8 km.  

SO 10. 2. HOŘICKÁ HŘEBENOVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 152 do zast. Blansko, Hořice. Pěšky: Hančina studánka, Jedle, Nad Jestřebím, Rájec-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 11 km.

NE 11. 2. Z VĚŽNÉ DO ROŽNÉ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Věžné. Pěšky: Věžná, Suché Louky, Rožná (obč. s sebou). ČD 13:40 do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 6 km. 

NE 11. 2. PO CESTĚ OD EU • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 78 St. osada 8:43 do zast. Podbělová. Pěšky: kolem hotelu Velká Klajdovka, po značené cestě na Kopaniny a po lesní cestě vybudované s finanční pomocí EU do Maloměřic. Bus 64 Červený písek 12:30 a po 20' na St. osadu. S mírnou námahou 8 km. 

ST 14. 2. Krok za krokem... ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou ČNB Rooseveltova 18 v 10:45 hod. Program: Historie peněz a měnové politiky. Dílo medailéra J. Harcuby. Konec prohlídky ve 12:30 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď 29. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 30. 1. od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Prohlídka ČNB se bude 28. 2. opakovat.  

ST 14. 2. TOULKY SOBĚŠICKÝMI LESY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:22 / bus 57 Tomkovo nám. 9:18 do zast. U Buku. Pěšky: lesními cestami do údolí s kaplí sv. Antoníčka a přes nové sídliště na Kociánku, příp. k nádraží Kr. Pole. Návrat kolem 13. hod. Pohodlně 6/9 km.

SO 17. 2. Z ROZDROJOVIC K PŘEHRADĚ • Vede Zdenka Kršková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada v 9:30 hod., odj. bus 302 9:45 do Rozdrojovic, Na Dědině. Pěšky: k přehradě a po jejím levém břehu k přístavišti. Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 8 km. 

SO 17. 2. CHROUSTOVSKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:45 do Zastávky u Brna. Pěšky: městem a lesem do Chroustovského údolí, přes kopec Doubravky k minizoo a zpět do Zastávky (obč.). ČD Zastávka u Brna 14:44, 15:37 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km. 

NE 18. 2. Z POPIC DO POUZDŘAN • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 13:10 do Popic (zpát. jízd.). Pěšky: cestami mezi poli a vinohrady do Pouzdřan, příp. procházka hřebenem mezi stepí a kolbami do Vranovic. ČD Pouzdřany 16:13 / Vranovice 17:17 do Brna. Pohodlně 7–8 km. 

NE 18. 2. MELATÍNEM DO BÍLOVIC • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:32 / bus 43 Kr. Pole 9:33 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: k soběšickému hřbitovu, lesem k palouku U Buku a Melatínem do Bílovic n. Svit. ČD 12:48, 13:49 a cca po hod. do Brna. Zvlněným terénem 4/10 km. 

ST 21. 2. POD KVĚTNICÍ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnicí k soutoku řeky Svratky s Loučkou a Besénkem zpět do Tišnova (obč.). ČD 13:30 a po 30' do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 6 km. 

SO 24. 2. K PAMÁTNÍKU JOSEFA OPLETALA • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 201 Židenice, nádr. 8:39 do Křtin (20 Kč). Pěšky: Pod Vysokou, U Brněnky, Bílovice n. Svit. (obč., ĆD), Obřany. Návrat MHD kolem 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 8/13 km. 

SO 24. 2. CESTOU JOSEFA UHRA • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: Štěpánovice, Jahodná, Lomnička, Tišnov. ČD 14:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10/13 km. 

NE 25. 2. Z ČESKÉ DO KRÁLOVA POLE • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:53 do České. Pěšky: do údolí Ponávky a přes Mokrou Horu a Řečkovice do Králova Pole. Pohodlně 8 km. 

NE 25. 2. PODÉL SVITAVY • Vede Dana Strašilová: Sraz u Zábrdovického mostu (tram. 2, 3, zast. Vojenská nemocnice) ve 13:15 hod. Pěšky: podél vody až k OC Olympia. Návrat autobusy OC. Pohodlně 9 km. 

ST 28. 2. Krok za krokem... ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA • Vede Bohuše Červená: Sraz před budovou ČNB Rooseveltova 18 v 10:45 hod. Program: Historie peněz a měnové politiky. Dílo medailéra J. Harcuby. Konec prohlídky ve 12:30 hod. Na tuto exkurzi je nutno se přihlásit, a to buď 29. 1. v úředních hodinách v KD Rubín, nebo 30. 1. od 17:30 do 18:30 hod. na telef. čísle 737 409 934. Jedná se o opakování prohlídky ČNB ze dne 14. 2.

ST 28. 2. PŘES MALHOSTOVICKOU PECKU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Čebína. Pěšky: kolem kopce Čebínka, Malhostovická pecka, Malhostovice, jezírka, Lipůvka (obč.). Bus 301 14:18 a po ½ hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

  8. ledna           Srí Lanka                                                                       Ing. Štěpán Novák                                   
15. ledna Zajímavosti Vietnamu RNDr. Jaromír Kolejka
22. ledna Vzpomínky na Francii Milan Šťourač
29. ledna Indie, země tygrů, 4. část Ing. Miroslav Čapek
  5. února Odra – zpod Fidlova kopce k Baltu Helena Janáčková
12. února P ř e d n á š k a  s e  n e k o n á       -------------------------------
19. února Germánské země Milan Šťourač
26. února V ý r o č n í  č l e n s k á  s c h ů z e       V K P B   

BŘEZEN–DUBEN

Zpracovala: Jana Horová

SO   3. 3. GANGLOFFOVOU CESTOU • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do Útěchova, Rozcestí. Pěšky: do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. Pohodlně 8/13 km. 

NE   4. 3. KOLEM SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 12:54 do Újezda u Brna. Pěšky: ke kapli sv. Antonína, k Mohyle míru a dle počasí buď do Hostěrádek-Rešova, nebo Křenovic. ČD Hostěrádky 16:02 / dle terénu Křenovice dolní nádr. 17:17, horní nádr. 17:54. S pozvolným stoupáním a klesáním 5/9 km.  

ST   7. 3.  EXKURZE V RYBNIKÁŘSTVÍ POHOŘELICE • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 108 ÚAN Zvonařka (stan. 7, 8) 8:25 do Pohořelic, nám. (26 Kč). Pěšky: na Velký Dvůr (prohlídka rybářství, příp. k zámečku) a stejnou cestou kolem náhonu zpět. Bus 108 Pohořelice, nám. 12:55 a po hod. do Brna. Po rovině 4–5 km.

SO 10. 3. PŘES PETROVICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 233 8:39 do Vavřince. Pěšky: Petrovice, Karolín, údolí Chrábku, Rájec-Jestřebí nebo Dolní Lhota. ČD Rájec-Jestřebí 13:20 / Dolní Lhota 13:23 a po hod. do Brna. Mírně zvlněným terénem 9/11 km. 

SO 10. 3. K MASARYKOVĚ STUDÁNCE • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Zastávky u Brna. Pěšky: lesem k Masarykově studánce, Babice, Kratochvilka, kaple Nejsvětější Trojice, Rosice (obč.). ČD 13:40 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 15 km.

NE 11. 3. KOLEM ŠEJBY A ŠIMLOCHŮ • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 13:10 do Vojkovic. Pěšky: na výspu nad nádržemi a kolem rybníků do Hrušovan u Brna. ČD 16:28 do Brna. Pohodlně 7 km. 

NE 11. 3. PO HŘEBENOVKÁCH • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 52 Mendlovo nám. 8:42 do Žebětína, Ríšova. Pěšky: po Stezce zdraví a kolem Bosonožského hájku zpět do Žebětína (příp. návštěva pivovarské restaurace U Richarda). Návrat bus 52 (po 20') po 12. hod. Mírně zvlněným terénem 10 km.  

ST 14. 3. Krok za krokem... ŽIDOVSKÝ HŘBITOV • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Židovský hřbitov (tram. 8) v 9:45 hod. Program: prohlídka hřbitova včetně obřadní síně a zhlédnutí informačního videa (cca 2 hod.).

ST 14. 3. KAMÉLIE 2018 • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: k zámku, návštěva zámecké výstavy (zvýhodněné vstupné) a zpět k žst. nebo po cyklostezce přes pštrosí farmu do Doubravice n. Svit. ČD Rájec-Jestřebí 13:20 / Doubravice 14:17 a po 30' do Brna. K zámku do kopce, dále pohodlně 3/8 km. 

SO 17. 3. MOKRÁ HORA – ČESKÁ – IVANOVICE • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádr. 9:46 do Mokré Hory. Pěšky: údolím Ponávky, krajem Lelekovic do České a kolem sídliště do Ivanovic. Návrat MHD. Pohodlně 8 km.

SO 17. 3. PŘES ŠKATULEC • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.). Pěšky: Kamenný žleb, lesními cestami přes kopec Škatulec, Újezd u Boskovic, Doubravice n. Svit. ČD 13:17 a po hod. do Brna. V 1. části se stoupáním 13 km.  

NE 18. 3. PROCHÁZKA U PŘEHRADY • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 10:30 hod. Pěšky: k Osadě a přes Kníničky do Bystrce k zoo. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 6 km. 

NE 18. 3. REZERVACE BLEDULÍ • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Nedvědice. Pěšky: kolem Chlébského potoka do rezervace bledulí a zpět do Nedvědice (obč.). ČD 14:01 do Brna. S mírným stoupáním 12 km. 

ST 21. 3. RAKOVECKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Adamova a bus 157 do Bukovinky, Říčky. Pěšky: Rakoveckým údolím do Račic, příp. do Pístovic. Bus 157 Račice 13:50 / Pístovice 15:52 do Adamova a ČD 14:39, 16:42 do Brna. Mírně zvlněným terénem 10/13 km.

SO 24. 3. VÍTÁNÍ JARA U LUŽE • Vede Vilma Ťápalová, Milada Muselíková: Tradiční akci zahájí trubači fanfárami v 10:30 hod. Po vzpomínce na zakladatele tradice Petra Bezruče promluví zástupce ŠLP Masarykův les Křtiny a taneční soubor Bystrouška pod vedením Mgr. Bohuslavy Hamákové ze ZŠ Bílovice předvede pásmo Vítání jara. Slavnost ukončí trubači a společně písní „Přijde jaro, přijde..." jaro přivítáme. 1. skupina: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:31, 8:51 / bus 43 Kr. Pole 8:32, 8:52 (přest. Klarisky) do zast. U Buku (na zn.). Pěšky: lesem po Vojance k palouku U Luže. Po programu zpátky k palouku U Buku nebo individuálně do Bílovic n. Svit. (obč.), příp. až do Obřan. Pohodlně 7/11 km. 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Bílovic n. Svit. Pěšky: kolem Svitavy a stoupáním Praskavicí k palouku U Luže. Po programu zpět do Bílovic (obč.) a ČD 12:48, 13:49 do Brna. Se stoupáním a klesáním 7 km.

PŘECHOD NA LETNÍ ČAS! 

NE 25. 3. PÁLAVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Šakvic a bus 540 do Dolních Věstonic. Pěšky: Děvičky, Soutěska, Martinka, Horní Věstonice. Bus 540 14:34 do Šakvic a ČD R 15:04 do Brna. Se stoupáním a klesáním 10 km. 

NE 25. 3. NA URBANŮV KOPEC • Vede Ing. Jan Máca: Odj. bus 403 ze zast. Osová (tram. 6, 8) 8:32 do zast. Pod Dálnicí. Pěšky: kolem nedokončeného mostu Hitlerovy dálnice, na Urbanův kopec s vyhlídkou, Nebovidy, Ostopovice. Bus 403 Ostopovice, smyčka 13:11 do Brna, Osová. Zvlněným terénem 11 km. 

ST 28. 3. Z VOJKOVIC DO REBEŠOVIC A K OLYMPII • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:40 do Vojkovic. Pěšky: kolem rajhradského kláštera do Rebešovic (cestou sběr léčivek) a dále k Olympii. Bus 509 Rebešovice 13:05, 14:05 do Brna / od Olympie kyvadlovou dopravou. Pohodlně 9/12 km. 

SO 31. 3. NA ZLOBICI • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:54 / Kr. Pole 8:07 do Kuřimi. Pěšky: polními a lesními cestami na Zlobici a kolem zlobické rozhledny zpět do Kuřimi (obč. s sebou). ČD 12:42 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 9 km.

SO 31. 3. KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: Pod Babou, Ivanovice, příp. Řečkovice. Návrat bus 71, 42 po 20'. Zvlněným terénem 10 km.

NE   1. 4. VELIKONOCE NA VYSOČINĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Olešné na Mor. Pěšky: Zubří, Vávrova skála, Studnice, Maršovice, Nové Město na Mor. (obč.). ČD 15:02, 17:02, Sp 18:03 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 11–13 km. 

PO   2. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC • Vede Milada Muselíková, Jaroslava Puklická: 1. skupina: Sraz v Obřanech na konečné tram. č. 4 v 10:00 hod. Pěšky: podél Svitavy do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km. Do Bílovic lze přijet vlakem: odj. hl. n. 11:01. 2. skupina: Sraz v Lesné u zast. Haškova (bus 46, 57) v 10:00 hod. Pěšky: přes Panskou líchu do Bílovic n. Svit. Pohodlně 5 km. Sejdeme se na společném obědě v restauraci U Ševčíků. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna / individuálně pěšky do Obřan (5 km).

ST   4. 4. Z LETOVIC DO ROZHRANÍ • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Letovic. Pěšky: nad bývalý keltský skanzen, Meziříčko, Vlkov, Stvolová, Rozhraní (obč. s sebou). ČD 14:52, Sp 15:27, 15:52 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 13 km. 

SO   7. 4. NA KONIKLECE • Vede Jaroslava PUKLICKÁ: Odj. trol. 26 Mendlovo nám. 9:17 do zast. Koniklecová. Pěšky: přes Kohoutovice a Hobrtenky do Jundrova. Návrat MHD po 12. hod. Mírně kopcovitým terénem 9/10 km. 

SO   7. 4. KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Mor. Krumlova. Pěšky: kaple sv. Floriána s výhledem, kaple Panny Marie, Rokytná, Mor. Krumlov náměstí a kolem studánky k žst. Mor. Krumlov. ČD 14:12 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE   8. 4. ALEXANDROVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádr. 9:09 do Březiny, Táborská. Pěšky: PR Březinka, památník prof. Opletala, Babice n. Svit., Alexandrovka, Adamov. ČD Adamov zastávka 13:39 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

ST 11. 4. Krok za krokem... SÍDLIŠTĚ LESNÁ • Vede Bohuše Červená: Sraz v Lesné u zast. Čertova rokle (konečná tram. 9, 11) ve 14:00 hod. Program: procházka sídlištěm ze 60. let postaveným podle vzoru sídliště Tapiola v Helsinkách (3,5 hod.). Zvlněným terénem 5 km. 

SO 14. 4. ZE ŽEBĚTÍNA DO ŽEBĚTÍNA • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 52 Mendlovo nám. 9:42 do Žebětína, Ríšova. Pěšky: Stinská, Helenčina studánka, Horákův žleb, Žebětín. Návrat MHD kolem 13. hod. Se stoupáním 8 km. 

SO 14. 4. KOLEM BÝVALÉ ŠIBENICE NA KLUCANINU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53  do Hradčan. Pěšky: kolem bývalé šibenice, přes vrchol Klucaniny (415 m n. m.) k rozhledně a sestupem do Tišnova. ČD 13:30 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 8 km.  

NE 15. 4. K ROZHLEDNĚ VLADIMÍRA MENŠÍKA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Radostic. Pěšky: lesem do Hlíny k rozhledně a kolem místního přírodního divadla do Silůvek. ČD 13:37 a po hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

NE 15. 4. JOSEFOVSKÉ A WIEHLOVO ÚDOLÍ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Adamova zastávka. Pěšky: Josefovské údolí, Býčí skála, Wiehlovo údolí, Olomučany, Blansko. ČD Blansko 14:31 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 16 km.  

ST 18. 4. OKRUH POD KVĚTNICÍ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Tišnova. Pěšky: Tišnovem pod Květnici a kolem Besénku zpět do Tišnova (obč.). ČD 13:30 a po 30' do Brna. Zvlněným terénem 5 km.  

SO 21. 4. Z BORAČE PŘES JAHODNOU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: po vrstevnici kopce Jahodná, přes Malou skálu a kolem Besénku do Tišnova. ČD 14:30 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 12 km. 

SO 21. 4. ZA KVĚTINAMI A PŠTROSY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: do Doubravice n. Svit. na prohlídku pštrosí farmy a zahradnictví, příp. zpět do Rájce-Jestřebí. ČD Doubravice 13:17 / Rájec-Jestřebí 14:20 a po hod. do Brna. Po rovině 8/14 km.  

NE 22. 4. JARNÍ JEDLE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 8:40 do Hořic. Pěšky: hřebenem k Jedli a dle počasí přímo nebo přes Spešovskou rozhlednu do Rájce-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10–11 km. 

ST 25. 4. OKOLO HRADISKA • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. Sp 9:28 do Nemotic. Pěšky: k potoku Kyjovka, lesem a obcí zpět do žst. Nemotice, příp. možnost zajít do Snovídek na návštěvu výrobny ortopedické obuvi. ČD Nemotice 14:41, 15:42, 16:41 do Brna. S mírnou námahou 8/10 km. 

SO 28. 4. KOLEM MORAVSKÝCH BRÁNIC • Vede Věra Palátová: ČD hl. n. 8:49 do Mor. Bránic. Pěšky: kolem řeky Jihlavy, žst. Ivančice město (ČD), Stříbský Mlýn, žst. Mor. Bránice (obč. s sebou). ČD Ivančice město 13:18 / Mor. Bránice 14:31 do Brna. V 2. části s kopcem 9/14 km. 

NE 29. 4. NAUČNÁ STEZKA PERNŠTEJN • Vede Ing. Jan Máca: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Prudké (přest. Tišnov). Pěšky: přes krytou dřevěnou lávku, kolem kaple Božského Srdce Páně, ke Galerii z ruky s venkovními plastikami a do Nedvědice. ČD 14:01, 16:01 do Brna. Pohodlně 11 km.

  5. března Údolí Nilu  RNDr. Jaromír Kolejka
12. března Život a tradice Šerpů pod Himálajem            PhDr. Taťána Slavíková                           
19. března       Peru, magické Andy                       MUDr. Roman Janusz 
26. března Hory jižní Sibiře  RNDr. Jaromír Kolejka
  2. dubna V e l i k o n o c e   ---------------------------------
  9. dubna Andalusie, okolo Sierra  Nevady            Ing. Jaromír Novák                           
16. dubna Dominikánská republika, 1. část  Mgr. Aleš Spurný  
23. dubna Dominikánská republika, 2. část   Mgr. Aleš Spurný 
30. dubna P ř e d n á š k a   s e   n e k o n á  ---------------------------------

KVĚTEN–ČERVEN

Zpracovala: Jana Horová

ÚT   1. 5. TRADIČNĚ K MÁCHOVU POMNÍKU, ALE JINUDY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. hl. n. 11:01 do Blanska a bus 230, stan. 230 11:40 do Olomučan, točna. Pěšky: pomník K. H. Máchy, Doubská, (Nový hrad) Adamov. ČD Adamov zastávka 15:39 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem, spíše s klesáním 7/11 km.

ÚT   1. 5. K ŘECE OSLAVĚ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Studence. Pěšky: Pyšel, Kamenná, řeka Oslava, Budišov (obč.). ČD 14:47, 16:35 do Brna. Zvlněným terénem 16 km.

ST   2. 5. Z DEŠTNÉ K VÝHLEDŮM ZA LELEKOVICEMI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Letovic a bus 272 9:46 do Deštné, Rumberk. Pěšky: bývalé hradisko Rumberk, Bahna, Babolky, Slatinka, Letovice (obč. s sebou). ČD 13:58, R 14:22, 14:58 do Brna. Kopcovitým terénem 12 km.

SO   5. 5. RUDICKÉ PROPADÁNÍ • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Jedovnic, pila. Pěšky: Rudické propadání, Rudice, lom Seč, Rudice-Hajce, Klostermannova studánka, Křtiny. Bus 201 13:15 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

NE   6. 5. ÚDOLÍM LIBOCHOVKY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:54 do Řikonína. Pěšky: do Ostrova a Žďárce a údolím Libochovky do Kutin (obč.) a Řikonína. ČD 13:20, 15:20 do Brna. S mírnou námahou 11 km.  

ÚT   8. 5. OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK NA POZOŘICKU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Pozořic, Jezera. Pěšky: kolem studánek k chatě Jelenice, kde bývá veselo (občerstvení, opékání špekáčků...), a od Jelenice do Hostěnic. Bus 202 14:48 / bus 701 15:55 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

ST   9. 5. PO HŘEBENECH NAD ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz v Mariánském údolí (bus 55, konečná zast.) v 10:00 hod. Pěšky: kolem Raka, přes Palašku a hrad Horákov k Muchově boudě (odtud individuálně Mariánským údolím k zast. MHD), stoupáním na Anaklety a k líšeňskému hřbitovu. Návrat bus 58 kolem 14. hod. Se stoupáním a klesáním 7 km. 

SO 12. 5. VÝHLEDY NA BRNO • Vede Zdenka Kršková: Sraz u hl. nádraží, odj. tram. č. 10 9:33 do zast. Stránská skála. Pěšky: Stránská skála, Bílá hora, Akátky, Židenice – St. osada. Návrat MHD kolem poledne. Pohodlně 7 km.  

SO 12. 5. BŘEZEJCKÝ LES • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Křižanova. Pěšky: Kozlov, Sviny, Ořechov (obč.), příp. Osová Bítýška. ČD Ořechov 13:03, 15:03 / Osová Bítýška 15:06 do Brna. Zvlněným terénem 10/15 km. 

NE 13. 5. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MALHOTKY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. Sp 9:28 do Nesovic. Pěšky: Malhotky, Hašky (vzácné jarní květiny), Černčín, Bučovice. ČD 13:57 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 11 km.

ST 16. 5. BÝČÍ SKÁLA • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 do Křtin (20 Kč). Pěšky: Habrůvka, Býčí skála, Adamov. ČD Adamov zastávka 13:07 a po ½ hod. do Brna. Kopcovitým terénem 12 km. 

SO 19. 5. JÍZDA KRÁLŮ V KUNOVICÍCH • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:12 do Ostrožské Nové Vsi lázně. Pěšky: do Kunovic na Jízdu králů. ČD Kunovice zastávka Sp 14:44, 15:37, Sp 16:44 do Brna. Po rovině 7 km. 

SO 19. 5. NA PEKELNÝ KOPEC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Třebíče (zpát. jízd.). Pěšky: otevřenou krajinou a lesem na Pekelný kopec (rozhledna), Libušiným údolím a kolem kaple a rozhledny na Kostelíčku zpět k žst. Třebíč. ČD R 15:24, Os 16:40 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 14 km. 

NE 20. 5. PŘES PYŠEL • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Studence. Pěšky: Pyšel, Častotice, Placký Dvůr, Náměšť n. Oslavou. ČD Os 13:15, 14:20, 15:12 / R 13:45, 15:45 do Brna. Mírně zvlněným terénem 12 km. 

ST 23. 5. Krok za krokem... ZA BRNĚNSKÝMI BÁSNÍKY • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Pionýrská (trol. 25, 26 ve směru Osová, Kamenný vrch) ve 14:00 hod. Program: Jarní Špilberk ve znamení brněnských básníků; projdeme místy spojenými s Janem Skácelem, Zdeňkem Rotreklem, Ivanem Blatným a vycházku zakončíme u Skácelovy busty na Špilberku. Návrat v 16:00–17:00 hod. Zvlněným terénem 2-3 km. 

ST 23. 5. Z NOVÉHO VESELÍ DO ŽĎÁRU • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 9:53 do Žďáru n. Sáz. a bus 11:50 (stan. 20) do Nového Veselí (16 Kč). Pěšky: na náměstí, kolem restaurace U Prezidenta k faře a místní tvrzi, podél Veselského rybníka a lesem k rybníku Babín a do Žďáru. ČD 15:34, 16:34 do Brna. Pohodlně 9 km. 

SO 26. 5. JARO V ARBORETU KŘTINY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 9:09 / St. osada 9:15 do Křtin, háj. Na Lukách (20 Kč). Pěšky: na prohlídku arboreta s odborným výkladem a po prohlídce Sluneční stezkou do Křtin. Bus 201 14:15 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 7 km. 

NE 27. 5. GANGLOFFOVOU CESTOU • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 9:52 do Útěchova, Rozcestí (přest. Klarisky). Pěšky: do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. Pohodlně 8/13 km.

ST 30. 5. Z VÍSEK DO BOSKOVIC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Svitávky (dvě Löw-Beerovy vily) a bus 9:51 do Vísek. Pěšky: k dřevěným sochám, kolem kaple sv. Otýlie a přes Sudický dvůr do Boskovic. ČD 14:01 a po ½ hod. do Brna (přest. Skalice n. Svit.) S mírným klesáním 12 km.

SO  2. 6. NA HRAD BOSKOVICE • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.) Pěšky: židovským městem, vyhlídkovou cestou k židovskému hřbitovu, prudším stoupáním lesem k hradní zřícenině (prohlídka s výhledy) a na náměstí (obč.). ČD 14:01 a po hod. do Brna (přest. Skalice). S náročnějším výstupem k hradu (individuálně lze využít snažší variantu) 10 km. 

NE  3. 6. PŘES PANSKOU LOUKU • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 43 Kr. Pole 8:12 / bus 57 Tomkovo nám. 8:12 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: po Morávkově pěšině na Panskou louku, Melatínem k palouku U Luže, Praskavicí a kolem řeky Svitavy do Bílovic n. Svit. ČD 13:49 a po hod. do Brna. S jedním stoupáním 10 km.

NE  3. 6. SUCHÉ LOUKY • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 do Rožné. Pěšky: Suché Louky, Pernštejnské Janovice, Smrček, Nedvědice. ČD 14:01 a po 2 hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

ST  6. 6. Z HOSTĚNIC DO OLŠAN • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 701 Úzká 9:33 do Hostěnic, kasárna (20 Kč). Pěšky: k chatě Jelenice, na Kalečník a do Olšan (obč.). Bus 731 14:17 a po hod. do Brna (27 Kč). Pohodlně 11 km.  

SO  9. 6. STRÁŽ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: Malhostovická pecka, Drásov, Tišnov. ČD 14:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12/15 km.

SO  9. 6. K PRAMENŮM SVITAVY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Vendolí zastávka (přest. Březová n. Svit. na R do Svitav / individuálně hl. n. R 8:56 do Svitav, ze Svitav společně do Vendolí zastávka). Pěšky: rozvodím Labe a Dunaje – Ostrý kámen, Sv. Trojice, Kukle, prameny Svitavy, rybník Rosnička (obč., příp. koupání), žst. Svitavy zastávka. ČD 15:55 (přest. Svitavy na R, v Letovicích je možné přestoupit na Os) do Brna. Pohodlně 14 km.

NE 10. 6. DO ÚDOLÍ BOBRAVY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:49 do zast. Střelice dolní. Pěšky: přes Střelice, Střelickým lesem do údolí Bobravy a kolem dvou mlýnů do Želešic (hostinec U Solzrů). Bus 510 13:22, 15:22 do Brna. Zpočátku mírně kopcovitým, dále rovinatým terénem 10 km.

NE 10. 6. ROZHLEDNA MAJÁK • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Zaječí. Pěšky: Přítlucká hora, rozhledna Maják, Kalvárie, rozhledna Dalibor, Zaječí. ČD 13:58, R 14:59 do Brna. S mírnou námahou 11 km. 

ST 13. 6. ZE STŘELIC DO TETČIC • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. 8:49 do Střelic. Pěšky: Střelicemi a lesem do Tetčic. ČD 12:49, 13:49 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

SO 16. 6. PŘES KOPEC BRUSNÁ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Doubravice n. Svit. Pěšky: Kuničky, Žďár, kopec Brusná, Sloup (obč.). Bus 233 14:50, 16:49 do Blanska a ČD 15:33, 17:33 do Brna. Kopcovitým terénem 14 km. 

NE 17. 6. GALERIE Z RUKY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Doubravníku. Pěšky: Křížovice, kopec Vinohrad, Galerie z ruky (prohlídka), Černvír, Nedvědice (obč.). ČD 14:01, 16:01, Sp 18:51 do Brna. S jedním větším stoupáním 10 km. 

ST 20. 6. Krok za krokem... PŘÍRODNÍ ZAHRADY • Vede Bohuše Červená: Odj. bus 70 Kr. Pole, nádraží 13:18 do Ořešína. Program: prohlídka zahrady U Pazderků a zahrady Mojmíra a Heleny Vlašínových (v obou zahradách je vstupné dobrovolné). Návrat bus 70 17:36 a po 15'. Zvlněným terénem 2 km.  

ST 20. 6. BALINSKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Oslavičky (přest. Studenec). Pěšky: rozhledna Rubačka, Nový Telečkov, Uhřínov, Baliny, Balinské údolí, Velké Meziříčí (obč.). ČD 16:43 (přest. Křižanov) do Brna. Mírně kopcovitým terénem 17 km. 

SO 23. 6. HÁDECKÁ PLANINKA • Vede Zdenka Kršková: Odj. bus 78 St. osada 9:23 do zast. Podbělová. Pěšky: vysílač Hády, Hádecká planinka, Spálenisko, zast. MHD Říčky, rozcestí. Návrat bus 201 12:33 a po hod. Pohodlně 8 km.

NE 24. 6. PŘES VOJTĚCHOV • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 do zast. Rovné-Divišov. Pěšky: Vojtěchov, Zuberský rybník, Zubří, žst. Olešná na Mor. ČD 13:07 a po 2 hod. do Brna. Zvlněným terénem 10 km. 

ST 27. 6. PŘES KATEŘINU DO ZAHRADNICTVÍ V ŠEBROVĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska a bus 152 8:45 do Olešné. Pěšky: Kateřina, zahradnictví v Šebrově (bus 152 k žst. Blansko / žst. Kuřim), U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov. Bus 57 Vranov 13:50 a po hod. do Brna. S jedním větším stoupáním 5/10 km. 

SO 30. 6. ÚDOLÍM BLAHOŇOVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Níhova. Pěšky: Katov, Prosatín, Chytálky, Dolní Loučky, příp. Tišnov. ČD Dolní Loučky 13:24 a po 2 hod. / Tišnov 14:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12/17 km. 

  7. května      P ř e d n á š k a   s e   n e k o n á            ------------------------------------                      
14. května Azorské ostrovy RNDr. Alena Žákovská 
21. května       Na kole Dánskem, Islandem a Norskem  Jan Vlasák 
28. května Ekvádor a severní Chile Milan Šťourač 
  4. června Rujána Helena Janáčková 
11. června Solná komora na kolech  prof. RNDr. Miloslav Druckmüller 
18. června Zvesela letem světem  Ing. Jiří Kuchta  

ČERVENEC–SRPEN

Zpracovala: Jana Horová

NE  1.  7. Z ŘEČKOVIC NA PŘEHRADU • Vede  Věra Palátová: Sraz v Řečkovicích u konečné zast. tram. č. 1 v 9:00 hod. Pěšky: přes Malou a Velkou Babu na Sokolské koupaliště, podél přehrady na hráz a k zast. MHD. Návrat po 13. hod. Přes kopec 11 km.  

ST  4.  7. K BIO KOUPALIŠTI V KOVALOVICÍCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 701 Úzká 8:33 do Pozořic, Jezera vodojem (na zn., 20 Kč). Pěšky: lesními cestami k pozůstatkům hradu Vildenberk, naučnou stezkou Rékoví a do Kovalovic k bio koupališti (obč., koupání). Bus 702 13:37, 14:12, 15:07, 16:07 do Brna. Téměř po rovině a z kopce 7 km.  

ČT  5.  7. POD KNĚŽÍ HOROU • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Sraz u zast. Lesní školka (bus 57) v 9:30 hod. Pěšky: Písky, Pod Kněží horou, Mokrá Hora. Návrat MHD kolem 11. hod. Zvlněným terénem 6 km. 

PÁ  6.  7. ZÁRUBOU A HORKOU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: naučnou stezkou kopci Zárubou a Horkou do Podlesí k rest. U Anděla, Milionův buk, Lelekovice, Jehnice. Návrat bus 70 po 20'. Zvlněným terénem 12 km. 

SO  7.  7. U BABÍ JEDLE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do Útěchova. Pěšky: Babí doly, kolem Ponávky, Lelekovice (bus 41 po hod.), Jehnice. Návrat bus 70 po 20'. Pohodlně 10 km.

NE  8.  7. CHOCHOLÍK – PÍSTOVICE – LULEČ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 602 ÚAN Zvonařka (stan. 4) 8:51 do Drnovic (27 Kč). Pěšky: k rozhledně na Chocholíku, k Pístovickému rybníku (obč., koupání) a kolem koupaliště U Libuše do Lulče. Bus 730 (14:05) 16:05 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 11 km.

ST 11. 7. K ROZHLEDNĚ NA FAJTOVĚ KOPCI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Křižanova. Pěšky: Kozlov, Lhotky, Fajtův kopec, památník Matka Vysočiny, Velké Meziříčí (obč.). ČD 14:43 a po hod. (přest. Křižanov) do Brna. Zvlněným terénem 14 km.

SO 14. 7. Z ROŽNÉ DO NEDVĚDICE • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Rožné. Pěšky: přes Věžnou a Pernštejn do Nedvědice. ČD 15:02, 17:02 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE 15. 7. LÍŠEŇSKÝ KOSTELÍČEK • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 58 St. osada 8:52 do zast. Obecká. Pěšky: ke kapli Panny Marie s výhledy, sestupem do Mariánského údolí a kolem dokola první nádrže na pláž U Borovic (obč., koupání). Návrat bus 55 (individuálně dle počasí a zájmu). Pohodlně 6 km (vycházku si lze prodloužit i zkrátit). 

ST 18. 7. PODÉL ŘEKY MORAVY • Vede Dana Strašilová: Odj. bus NAD stan. Uhelná 7:20 do Slavkova u Brna a vlakem do Uherského Hradiště. Pěšky: podél vody směrem na Kostelany a k jezerům v Ostrožské Nové Vsi (koupání). ČD Os 13:42, Sp 14:49, Os 15:42, Sp 16:49 do Brna (u Os spojů bus NAD Slavkov-Brno). Po rovině 12 km. 

SO 21. 7. RYBNÍK KUCHYŇKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Vysokých Popovic. Pěšky: přes náměstí k anténě, po cestách necestách k rybníku Kuchyňka a po značce do Zastávky. ČD Zastávka u Brna 14:44, 15:37 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE 22. 7. NÁVŠTĚVA U PŘÁTEL • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 75 St. osada 9:52 do zast. Obřanský most. Pěšky: po Mlýnském nábřeži na zahrádku manželů Kovářových, kde nám př. Miloš Kovář předvede svoji zahradní železnici, a podél vody do Bílovic n. Svit. ČD 12:48, 13:49 do Brna. Po rovině 6 km. 

ST 25. 7. CIMBURK • Vede Vít Krämer: Odj. bus NAD stan. Uhelná 7:20 do Slavkova u Brna, vlakem do Nesovic a bus 650 8:37 do Koryčan. Pěšky: hrad Cimburk a dle zájmu skalní útvary Kozel a Kazatelna. Bus Koryčany 14:20, 16:00 do Nesovic a ČD 14:51, 16:51 do Brna (bus NAD Slavkov-Brno). Kopcovitým terénem 12/17 km. 

SO 28. 7. HRAD OBŘANY • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do zast. Říčky. Pěšky: Spálenisko, Resslova hájenka, Těsnohlídkovo údolí, Obřanský hrad, Maloměřice. Návrat bus 64 zast. Podzimní po 20'. S klesáním a stoupáním 9 km.  

NE 29. 7. BLANENSKÝMI LESY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Blanska město. Pěšky: lesem přes Žižlavice a Češkovice k nádrži Palava (obč., koupání) a zpět k žst. Blansko město. ČD 14:27 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km.

ST   1. 8. PARNÍKEM KE HRADU VEVEŘÍ • Vede Vilma Ťápalová: Sraz u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 9:15 hod., odj. parníkem z přístaviště v 10:00 hod. do zastávky Hrad Veveří. Pěšky: přes lávku, po levé straně přehrady na  Sokolské koupaliště (obč., koupání) a zpět k zast. MHD. Návrat individuálně dle počasí a zájmu. Pomalejší chůzí, téměř po rovině 8 km. .

SO   4. 8. VÝHLEDY POD LYSOU • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 8:52 / bus 43 Kr. Pole 8:52  (přest. Klarisky) do Vranova. Pěšky: U Jelínka, Šebrov, k výhledům pod Lysou (rybníček), Hořice, Blansko. ČD Blansko město 14:27 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 13 km. 

NE   5. 8. ZE STUDENCE DO NÁMĚŠTĚ • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 7:45 do Studence. Pěšky: Pyšel, Častotice, Placký Dvůr, Náměšť n. Oslavou. ČD Os 13:15 a po hod., R 13:45 a po 2 hod. Mírně zvlněným terénem 12 km. 

ST   8. 8. VYHLÍDKA Z HORNEKU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 8:28 do zast. Podbělová. Pěšky: Kopaniny, Hornek, Líšeň-hřbitov (MHD), Mariánské údolí (koupání na pláži U Borovic). Návrat bus 55 kolem 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 7/11 km. 

SO 11. 8. SLUNEČNÍ STEZKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Křtin. Pěšky: Sluneční stezkou, Liščí leč, Budkovan (rozc.), NS Jedovnické rybníky, Jedovnice. Bus 201 13:05 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

SO 11. 8. MÍROVÁ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Řikonína. Pěšky: Dolní Loučky, Mezihoří, Tišnov. ČD 13:30 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

NE 12. 8. VÝHLEDY Z PLÁŇAVY • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Borače. Pěšky: Borač, Pláňava, Doubravník (obč.). ČD 14:06 do Brna. Kopcovitým terénem 7 km. 

NE 12. 8. ROSICKOU OBOROU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Tetčic. Pěšky: podél trati do Rosic, po naučné stezce oborou, nad Rosice ke kapli Nejsvětější Trojice (výhledy) a sestupem do Rosic. ČD 12:47 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 9 km.  

ST 15. 8. K SUŠSKÉMU RYBNÍKU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.) a bus 262 9:15 do Benešova. Pěšky: kolem meteostanice na Skalkách a pramenů Punkvy k Sušskému rybníku (obč., koupání, individuálně bus do Boskovic) a cestou s výhledy do Velenova. Bus 261 14:39 do Boskovic a ČD 15:01 do Brna (přest. Skalice). Mírně zvlněným terénem 9/11 km. 

SO 18. 8. ÚDOLÍM ŽLEBSKÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 do Rožné. Pěšky: Josefov, Býšovec, pramen Žlebského potoka, Nedvědice (obč.). ČD 14:01 do Brna. S jedním stoupáním 12 km. 

SO 18. 8. TŘI STUDNĚ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Kr. Pole Sp 8:23 / hl. n. 8:06 do Nového Města na Mor. zastávka. Pěšky: Ski hotel, Vlachovice, Tři Studně (obč., koupání v Sykovci), Nové Město. ČD 15:02, 17:02, Sp 18:03 do Brna. Pomalejší chůzí, se stoupáním a klesáním 14 km.

NE 19. 8. KOLEM BABIC • Vede Ing. Jaromír Kolouch: Odj. ČD hl. n. 8:01 do Babic n. Svit. Pěšky: Babická vyhlídka, Babice, Březinka, Srnčí studánka, žst. Babice n. Svit. ČD 12:43 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 10 km. 

ST 22. 8. Z ŘÍČAN DO ŘÍČAN • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 401 zast. Dunajská (tram. 8) 8:37 do Říčan, příp. do Říček (20 Kč). Pěšky: Říčky, horní nádrž (obč., koupání), Dolní Říčky, Říčany, přírodní koupaliště (bez vstupného, obč.). Bus 401 Říčky 12:53 / Říčany 12:58 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 3/6/9 km. 

SO 25. 8. DUBINY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:07 / hl. n. 7:54 do Doubravníka. Pěšky: Běleč, Křeptov, Křížovice, Nedvědice (obč.). ČD 14:01, 16:01 (přest. Tišnov) do Brna. Kopcovitým terénem 13 km.  

NE 26. 8. Z POPIC DO POUZDŘAN • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Popic. Pěšky: přes Strachotín do Pouzdřan. ČD 12:13, 14:11 do Brna. Pohodlně 11 km. 

ST 29. 8. KE ZŘÍCENINĚ HRADU TEMPLŠTEJN • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:54 do Moravského Krumlova a bus 441 8:42 do Jamolic (22 Kč). Pěšky: ke zřícenině hradu Templštejn, sestupem k řece Jihlavě a podél řeky do Ivančic. ČD 15:16 a po 30' do Brna. Mírně zvlněným terénem s náročnějším sestupem 14 km. 

PŘEDNÁŠKY

Během prázdninových měsíců se přednášky nekonají. První přednáška po prázdninách se uskuteční 17. září 2018.