ARCHIV 2020

Na této stránce budou postupně archivovány vycházky a přednášky VKPB uskutečněné v r. 2020.

LEDEN–ÚNOR 

Zpracovala: Jana Horová

VYCHÁZKY

ST   1. 1. NOVOROČNĚ POD BABÍ LOM • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 57 Tomkovo nám. 9:52 / bus 43 Kr. Pole (přest. Klarisky) 9:52 do Vranova, smyčka. Pěšky: k Lelkovadlu pod Babím lomem (rychlejší z nás si mohou udělat výstup na Babí lom), k chatě Babí lom s ubytováním ve stromech a jinou cestou zpět do Vranova, příp. do Útěchova na MHD. Bus 57 Vranov, křiž. každou celou hod. 42 min. Zvlněným terénem 7 / s výstupem 10 km. 

SO   4. 1. KRUMLOVSKOU OBOROU DO IVANČIC • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:51 do Moravského Krumlova. Pěšky: oborou do Ivančic (obč.). ČD 14:16, 15:16 do Brna. Zvlněným terénem 12 km.  

NE   5. 1. PODÉL SVRATKY • Vede Dana Strašilová: Sraz u mostu na Poříčí (bus 44, 84, tram. 2, 5, 6) ve 13:15 hod. Pěšky: Komárov, Tesco, Olympie, příp. stejnou cestou zpět. Po rovině 5/9/10 km. 

ST   8. 1. VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU V RÁJEČKU • Vede Vilma Ťápalová, Milada Muselíková: - 1. skupina:Odj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí a bus 240 9:44 do Rájce-Jestřebí, Lenčov, křiž. (na zn.). Pěšky: k lenčovské hájence, krátkým sestupem k Rájeckému potoku a mírným klesáním kolem Ráječského potoka a rybníka do Ráječka. - 2. skupina: Odj. ČD hl. n. 11:00 do Dolní Lhoty. Pěšky: do Ráječka (prohlídka obce). V Ráječku se sejdeme v restauraci na novoročním obědě a posezení. Po obědě pěšky do žst. Dolní Lhota a ČD 13:23, 13:53, 14:23, 14:53 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km / Po rovině 3 km. 

SO 11. 1. BRNEM PROTI PROUDU SVITAVY • Vede Věra Palátová: Sraz u zast. Tkalcovská (u Alberta, tram. 2, 4) v 10:00 hod. Pěšky: přes Husovice, po maloměřickém ostrově do Obřan (MHD) a přes Cacovice na husovickou vyhlídku (obč. s sebou). Návrat ze zast. Štefánikova čtvrť kolem 13. hod. Pohodlně, v závěru do kopce 6/8 km. 

NE 12. 1. Z OŘEŠÍNA DO ADAMOVA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 70 Kr. Pole 8:46 do Ořešína. Pěšky: Babí doly, Babídolská, k Vranovu, Kroucená, Jubilejní, Adamov. ČD 13:40 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 11 km.

ST 15. 1. KUŘIMSKOU OBOROU • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 10:06 do Kuřimi a bus 312 10:23 do Moravských Knínic. Pěšky: Mor. Knínice, obora Kuřim, Rozdrojovice (obč.). Bus 302 13:05 a po ½ hod. do Bystrce. Zvlněným terénem 8 km.  

SO 18. 1. Za poznáním... TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY • Vede Bohuše Červená, Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. R Rožmberk 7:41 do zast. Třešť město (přest. Kostelec u Jihlavy). Program: prohlídka betlémú zejména v rodinách, ve kterých je tradíce betlémů stará až 200 let a které betlémy ochotně zpřístupňují veřejnosti. Zájemci mohou navštívit také místní muzeum (vstupné 30 Kč, pro seniory 15 Kč). ČD Třešť město Sp 12:57, Sp 14:57 (přest. Kostelec u Jihlavy na R Rožmberk) do Brna. Zvlněným terénem 2 km. 

SO 18. 1. ÚDOLÍM RAKOVCE • Vede Marie Koubská: Odj. bus 43 Kr. Pole 9:52 (přest. Klarisky) / bus 57 Tomkovo nám. 9:52 do Útěchova, Rozcestí, odchod v 10:15 hod. Pěšky: studánka Nadevše je voda, Jehnice, Mokrá Hora. Návrat bus 70 po 20'. Pohodově 7/10 km. 

NE 19. 1. KOLEM HORKY • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD Kr. Pole 10:06 do Kuřimi. Pěšky: Kuřimí pod Horku a kolem Horky zpět do Kuřimi (obč.). ČD 13:42 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

NE 19. 1. CESTOU BARBORA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Adamova. Pěšky: lesní cestou Barbora do Babic n. Svit., Žilůvky, žst. Babice n. Svit., Bílovice n. Svit. ČD Babice 12:43 / Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. V 1. části s větším stoupáním 9/13 km. 

ST 22. 1. POD SYCHROVEM • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: lesem do Ivanovic, příp. ke Globusu (obč.). Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně 7/9 km. 

SO 25. 1. MOKERSKÁ A HORÁKOVSKÁ MYSLIVNA • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 10:45 do Hostěnic, chaty. Pěšky: Hostěnické propadání, Mokerská myslivna (individuálně Mokrá-Horákov), Horákovská myslivna, Mariánské údolí. Bus 701 Mokrá-Horákov 13:01 a po hod. do Brna / Bus 55 Mar. údolí po 20'. Zvlněným terénem 4/7 km. 

SO 25. 1. ZIMA NA BABYLONĚ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 / Kr. Pole 8:23 do Bystřice n. Pernštejnem. Pěšky: Bratrušín, Věchnov, Babylon, Kovářová, Nedvědice (obč.). ČD 14:01, 16:01 do Brna. Zvlněným terénem 13 km. 

NE 26. 1. Z PISÁREK DO KOMÍNA • Vede Milada Muselíková: Sraz u zast. Anthropos (bus 44) v 10:00 hod. Pěšky: proti proudu Svratky do Jundrova a Komína (obč.). Návrat MHD ze zast. Svratecká kolem 13. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 4 km. 

NE 26. 1. DO ZÁBLUDOVA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Letovic zastávka. Pěšky: Nýrovec, Jasinov, Zábludov, Letovice (obč.). ČD 13:58 do Brna. Zvlněným terénem 11 km.

ST 29. 1. Z BORAČE DO TIŠNOVA • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: lesem, Štěpánovice, Lomnička, Tišnov (obč.). ČD 14:30 a po ¼ hod. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

SO   1. 2. VÝHLEDY Z HORNÍCH HONŮ • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Zoolog. zahrada (tram. 1, 3) v 10:00 hod. Pěšky: od řeky Svratky k výhledům z Horních honů a kolem Aeronu Brno do Medlánek. Návrat bus 41 kolem 14. hod. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km.

NE   2. 2. HOŘICKÁ HŘEBENOVKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska a bus 152 na Hořice. Pěšky: Hančina studánka, Jedle, Nad Jestřebím, Spešovská rozhledna, Rájec-Jestřebí. ČD 13:20 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 11 km.  

NE   2. 2. PŘES VELKOU KLAJDOVKU DO BÍLOVIC • Vede Mgr. Jarmila Matušková: Sraz u zast. Podbělová (bus 78 ze St. osady) v 10:00 hod. Pěšky: přes Velkou Klajdovku a kolem Resslova pomníku do Bílovic n. Svit., příp. do Obřan. ČD Bílovice 12:49 a po hod. / bus 75 12:49, 13:49 do Brna. Po rovině a z kopce 6,5/10,5 km.  

ST   5. 2. CHROUSTOVSKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra Palátová: Odj. bus 401 ze zast. Dunajská (tram. 6, 8) 8:37 do Říček. Pěšky: Chroustovským údolím, přes kopec Doubravky k minizoo a do Zastávky (obč.). ČD Zastávka u Brna 14:40, 15:13, 15:36 / bus 405 Zastávka, žel. st. 14:44, 14:59, 15:14 do Brna. Kopcovitým terénem 9 km. 

SO   8. 2. Z KUŘIMI DO ÚTĚCHOVA • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Kr. Pole 9:06 do Kuřimi. Pěšky: vodní kaple sv. Jana, Česká (ČD), Jehnice (MHD), Ořešín (MHD), Útěchov. Návrat bus 57 po 15'. Zvlněným terénem 5/8/9/13 km. 

NE   9. 2. PŘES LELKOVADLO • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České. Pěšky: Lelekovice, Lelkovadlo, U Jelínka, Vranov, příp. Útěchov (MHD). Bus 57 Vranov, křiž. 13:42 a po hod. do Brna. Se stoupáním 10/13 km.

ST 12. 2. Za poznáním... MINERVA BOSKOVICE • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Boskovic (přest. Skalice n. Svit.). Program: Exkurze do Minervy Boskovice, špičkového výrobce šicích strojů. ČD 12:01 do Brna. 

ST 12. 2. PŘES TIPEČEK DO KŘTIN • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. bus 201 St. osada 9:16 do Jedovnic. Pěšky: přes Jedovnice a kolem Olšovce a přes kopec Tipeček do Křtin (obč.). Bus 201 13:15 a po hod. do Brna. Se stoupáním a klesáním 9 km. 

SO 15. 2. ZIMA NA HÁDECH A ŠUMBEŘE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 78 St. osada 10:03 do zast. Podbělová. Pěšky: Z Klajdovky na Kopaniny a Šumberou do Maloměřic. Návrat MHD (bus 64, 75, tram. 4) mezi 13. a 14. hod. Mírně kopcovitým terénem 9–10 km. 

SO 15. 2. ÚDOLÍM PONÁVKY • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do České: Pěšky: Mokrá Hora, Řečkovice, Královo Pole. Pohodlně 10/12 km.

NE 16. 2. KOHOUTOVICKÝM LESEM • Vede Milada Muselíková: Odj. trol. 37 Mendlovo nám. 10:00 do Kohoutovic, Voříškova. Pěšky: lesem pod vodojemem na zast. Stará dálnice. Návrat bus 52 kolem 13. hod. Sestupným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

NE 16. 2. Z DOUBRAVICE DO DOUBRAVICE • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Doubravice n. Svit. Pěšky: údolím Nešorky, do Újezda u Boskovic (výhledy) a jinou cestou zpět do Doubravice. ČD 14:17 do Brna. S mírným táhlým stoupáním a klesáním 11 km.

ST 19. 2. KOLEM DYJE DO BŘECLAVI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Ladné. Pěšky: přes obec Ladná a podél Dyje do Břeclavi (obč.). ČD 15:15, R 15:44, 16:15 do Brna. Po rovině 11 km.  

SO 22. 2. ARBORETUM ŘÍCMANICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Babic n. Svit. Pěšky: do  Arboreta na prohlídku jindy veřejně nepřístupných zajímavostí s odborným výkladem (občerstvení: kančí guláš, opékání špekáčků aj.), odpoledne lesem do Bílovic n. Svit., příp. dále do Obřan. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. V 1. části s mírným stoupáním 8/13 km.  

SO 22. 2. DO MISTŘÍNA • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Mutěnic zastávka (přest. Zaječí). Pěšky: Vyšicko, Obora, Mistřín (obč.). Bus 662 14:57 do Kyjova a ČD 15:28 do Brna. Zvlněným terénem 13 km.

NE 23. 2. PŘES VLČKOVU ZMOLU • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska. Pěšky: sídliště Písečná s vyhlídkou, U Lavečky a přes Těchov a Žižlavice do Blanska. ČD Blansko město 13:27 do Brna. V 1. části se středně náročným stoupáním 11 km.  

ST 26. 2. KOLEM ZAJEČÍ STUDÁNKY • Vede Věra Palátová: Sraz v Lesné u zast. Haškova (bus 46, 57) v 9:00 hod. Pěšky: lesem, kolem výběhů, přes údolí do Soběšic (MHD), kolem Zaječí studánky a podél rybníčků zpět na Lesnou (obč. s sebou). Návrat MHD kolem 13. hod. Mírně kopcovitým terénem 6/11 km.  

SO 29. 2. ÚDOLÍM ZLATÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:42 do Tetčic. Pěšky: hájovna Na Bučině, Zlatý potok, žst. Omice, Tetčice. ČD 12:45, 13:44 do Brna. Po lesní silnici s jedním stoupáním 7/10 km.  

PŘEDNÁŠKY

  6. ledna        Perly uloupené na cestách, 1. část                                    Lumír Sochorec                       
13. ledna  Kuba, perla Karibiku  RNDr. Jaromír Kolejka 
20. ledna  Severní Vietnam  Mgr. Aleš Spurný 
27. ledna  Střední Vietnam  Mgr. Aleš Spurný 
  3. února  Mallorca  Helena Janáčková 
10. února  Pobaltí  Helena Janáčková 
17. února  Objezd Egejského moře Jan Vlasák
24. února  Č l e n s k á  s c h ů z e  V K P B  

  

BŘEZEN–DUBEN

Zpracovala: Pavla Jankovičová

VYCHÁZKY

NE   1. 3. KOMÍNSKOU CHOCHOLOU • Vede Milada Muselíková:Sraz Komín, Svratecká a odj. trol. 36 v 10:16 do Komína, sídliště. Pěšky: ulicí Ulrychovou k Chochole, stezkou na Výholec a Komínem k MHD. Návrat: MHD 1, 3 Komín, Svratecká kolem 13. hod. Stoupající a klesající terén, pomalá chůze, 4 km. 

NE   1. 3. ZE STUDENCE DO NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:44 do Studence. Pěšky: Častotice, Zahrádka, Naloučany, Náměšť nad Oslavou. Návrat: ČD Náměšť nad Oslavou 15:28. Zvlněný terén, 15 km.  

ST   4. 3. KARLOV - PŘÍRODNÍ REZERVACE SNĚŽENEK • Vede Dana Strašilová: Odj. R v 8:36 do Břeclavi, 9:38 přestup do Božic. Pěšky: procházka rezervací. Návrat: z Božic ve 14:16, z Břeclavi v 15:15, příjezd do Brna v 16:19. Po rovině 10 km.

SO   7. 3. VYHLÍDKA Z HORNEKU • Vede Vilma Ťápalová: Sraz na Staré osadě a bus 55 v 9:10 do zast. Podbělová. Pěšky: Hády - vysílač, Šumbera, Hornek, Líšeň - hřbitov. Návrat: bus 58 14:08, 14:18, 14:26, 14:28, 14:38 a dál a' 10 min. Mírně kopcovitým terénem 8 km.

SO   7. 3. DO REZERVACE BLEDULÍ • Vede Jaroslava Puklická: ČD Královo Pole 8:23, hl. n. 8:06 do Nedvědice. Pěšky: kolem Chlébského potoka do rezervace bledulí a zpět do Nedvědice. Návrat: ČD 14:00 do Brna. Mírné stoupání, 12 km. 

NE   8. 3. PŘES RUSKÝ VRCH • Vede Milada Muselíková: Sraz MHD 1, 3 Komín, Svratecká v 10:00 hod. Pěšky: ke kostelu sv. Vavřince, výstup na Ruský vrch, lávkou přes řeku Svratka do Jundrova a dále možno na Veslařskou. Návrat kolem 13. hod., bus 44, 84. Zvlněný terén, pomalá chůze, 4 km. 

NE   8. 3. ZE ŽIDLOCHOVIC DO VRANOVIC • Vede Vít KrämerOdj. ČD hl. n. 8:40 do Židlochovic. Pěšky: Nosislav, Přísnotice, Vranovice, obč. Návrat: ČD Vranovice 15:18. Zvlněný terén, 17 km.

ÚT 10. 3. KAMÉLIE 2020 • Vede Vilma ŤápalováOdj. ČD hl. n. 9:00 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: K zámku, návštěva výstavy (bude zvýhodněné vstupné), zpět k nádraží nebo po cyklistické trase do Doubravice nad Svitavou přes pštrosí farmu a zahradnictví. Návrat: ČD Doubravice nad Svitavou 14:17, 14:47 a a' 1/2 hod., z Rájce-Jestřebí o 3 min později. K zámku do kopce, jinak pohodlně 3/8 km.  

ST 11. 3. ROSA COELI • Vede Vít KrämerOdj. ČD hl. n. 7:54 do Silůvek. Pěšky: Dolní Kounice/Rosa Coeli (bus 154), Nové Bránice (obč.), Moravské Bránice. Návrat: ČD 14:31, 15:31. Kopcovitý terén, 9/16 km. 

SO 14. 3. ZAJÍMAVOSTI V BOHUTICÍCH • Vede Věra PalátováOdj. ČD hl. n. 8:51 do Rakšic. Pěšky: lesem do Bohutic, Lurdská jeskyně, zámek, výhled od sochy arch. Michaela. Návrat: ČD 14:07 a po hod. do Brna. Zvlněný terén, 10 km. 

SO 14. 3. HRADISKO • Vede Marie KoubskáOdj. bus 57 Tomkovo náměstí 9:52 do zastávky Panská lícha. Pěšky: do Obřan, příp. podél Svitavy na Tomkovo náměstí a na Tkalcovskou. Návrat: tramvaj 4, bus 57 Tomkovo náměstí. Pohodlně 7/10/12 km. 

NE 15. 3. PŘES JURANKU • Vede Milada MuselíkováOdj. trol. 37 Mendlovo náměstí 10:02 do zast. Libušina třída. Pěšky: přes Juranku, výhledy z Přední hory do Jundrova (obč.). Návrat: bus kolem 13. hod. Terén pohodlný s klesáním, pomalá chůze, 4 km. 

NE 15. 3. KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE • Vede Věra HruškováOdj. ČD hl. n. 8:51 do Moravského Krumlova. Pěšky: kaple sv. Floriána s výhledem na město, kaple Panny Marie, Rokytná, Moravský Krumlov nám. a k žst. Moravský Krumlov. Návrat ČD 14:17 a po hod. Zvlněným terénem 11 km. 

ST 18. 3. RAKOVECKÝM ÚDOLÍM • Vede Věra PalátováOdj. bus Stará osada 9:15 do zast. Bukovinka, přest. Bukovina, rozc. Pěšky: Rakoveckým údolím do Račic (příp. do Pístovic). Návrat: bus 15:56, přest. Bukovina, rozc. do Brna. Zvlněným terénem 13 km. 

SO 21. 3. VÍTÁNÍ JARA U LUŽE - I. a II. SKUPINA • Vede Vilma Ťápalová a Milada Muselíková: Odj. bus 43 z Králova Pole 8:52, 9:12 (s přestupem na 57), bus 57 z Tomkova náměstí 8:52, 9:12 do zastávky U Buku - na znamení. Pěšky: lesní cestou Vojanka k palouku U Luže. Program: Tradiční akci zahájí trubači fanfárami v 10:30 hod. Po vzpomínce na zakladatele tradice Petra Bezruče promluví zástupce ŠLP Masarykův les Křtiny a taneční soubor Bystrouška pod vedením Mgr. Bohuslavy Hamákové ze ZŠ Bílovice nad Svitavou předvede pásmo Vítání jara. Slavnost ukončí trubači písní "Příjde jaro, příjde..." jaro přivítáme. Návrat: individuálně zpět k palouku U Buku nebo do Bílovic nad Svitavou, případně kolem Svitavy do Obřan. Pohodlně 7/11 km.

SO 21. 3. VÍTÁNÍ JARA U LUŽE - III. SKUPINA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Bílovic nad Svitavou. Pěšky: kolem Svitavy a stoupáním Praskavicí k palouku U Luže. Po programu zpět do Bílovic nad Svitavou (obč.). Návrat: ČD 12:48 a po hod. 7 km.

NE 22. 3. KOLEM PROKLESTU • Vede Ing. Ivo NovákOdj. bus 201 Židenice nádr. 8:09, přestup rozc. Bukovina do Bukovinky. Pěšky: cestou Rakovecká, Hraniční, Tipeček, Jedovnice. Návrat: bus 201 14:05. S mírnou námahou 10 km. 

ST 25. 3. KROK ZA KROKEM... JARNÍ ŠPILBERK S KOSTELEM SV. VÁCLAVA • Vede Bohuše ČervenáSraz ve 14:00 u zast. Komenského náměstí (tramvaj č. 4). Pěšky: vystoupáme na Špilberk a pak bude následovat prohlídka pravoslavného kostela sv. Václava. Celkem cca 2 hod. Návrat: MHD. Kopcovitý terén 2 km. 

ST 25. 3. STEZKOU ZDRAVÍ DO LELEKOVIC A JEHNIC • Vede Ing. Jiří Kuchta: Sraz nádraží Řečkovice v 10:00 a odtud pěšky. Pěšky: od nádraží Řečkovice Stezkou zdraví do Lelekovic a Jehnic (obč.). Návrat: Jehnice bus č. 70 13:13 a po 20 min. Pohodlně 9 km.

SO 28. 3. PÁLAVA • Vede Ing. Ivo NovákOdj. ČD hl. n. R 8:36 do Šakvic, bus 540 do Dolních Věstonic. Pěšky: Děvičky, Sirotčí hrádek, Stolová hora, kolem Turoldu do Mikulova. Návrat: bus 540 14:10, 16:10 do Šakvic, R 15:04, 17:04. Terén s větším stoupáním a klesáním, 13 km. 

NE 29. 3. PŘES KLAJDOVKU DO OCHOZE U BRNA • Vede Mgr. Jarmila Matušková: Odj. bus 78 Stará osada 9:40 do zast. Podbělová. Pěšky: přes Velkou Klajdovku do Ochoze. Návrat: bus 201 12:31 Ochoz (13:31, 14:31), 4 Kč. Po rovině 7 km.

NE 29. 3. VRTĚŽÍŘ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:06, Královo Pole 8:23 do Bystřice nad Pernštejnem. Pěšky: Bratrušín, Vrtěžíř, Ujčov, Nedvědice (obč.). Návrat: ČD 16:01, 17:01, přest. Tišnov. Zvlněným terénem 16 km.

ST   1. 4. KROK ZA KROKEM... ČERNÁ POLE STŘED SE VSTUPEM DO KRISTKOVA DOMU • Vede Bohuše Červená: Sraz ve 14:00 hod. před ZŠ Merhautova (zastávka Jugoslávksá, tramvaj č. 5, popř. 3, 9, 11). Pěšky: komentovaná procházka střední částí Černých Polí (Merhautova, Černopolní, Jugoslávská, ...), na závěr prohlídka Kristkova domu, včetně asambláže Hudební sursum. Celkem cca 2,5 hod. Návrat: MHD. Terén zvlněný, 2 km.  

ST   1. 4. PŘES VÍDEŇ • Vede Věra PalátováOdj. ČD Královo Pole R 8:32 do Křižanova. Pěšky: Dobrá Voda, Vídeň, Mostiště + vodní nádrž, kolem zámku do Velkého Meziříčí (obč.). Návrat: ČD 14:43, 15:43, 16:43 a po hod., přest. v Křižanově do Brna. Zvlněným terénem 15 km.  

SO   4. 4. K ROZHLEDNĚ VLADIMÍRA MENŠÍKA • Vede Vilma ŤápalováOdj. ČD hl. n. v 8:51 do Radostic. Pěšky: lesem k rozhledně, kolem přírodního divadla v Hlíně do Silůvek. Návrat: ČD Silůvky v 13:36 a po hod. Mírně kopcovitým terénem 10 km. 

SO   4. 4. CESTOU JOSEFA UHRA • Vede Marie KoubskáOdj. ČD Královo Pole 9:06 do Borače (přestup Tišnov). Pěšky: Štěpánovice, Tišnov. Návrat: ČD Tišnov 14:28 a po hod. do Brna. Pohodlně 10 km. 

NE   5. 4. ALEXANDROVKA • Vede Ing. Ivo NovákOdj. Židenice nádr. bus 201 8:09 do Březiny, Táborská. Pěšky: PR Březinka, pomník prof. Opletala, Babice, Alexandrovka, Adamov. Návrat: ČD 13:37. Zvlněným terénem 10 km.

NE   5. 4. ZE STUDENCE DO VLADISLAVI KOLEM RYBNÍKŮ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:44 do Studence. Pěšky: Pozďatín, Valdíkov, Hostákov, Vladislav (obč.). Návrat: ČD 15:51, 17:51. Terén zvlněný, 18 km.

ST   8. 4. Z OSLAVAN DO IVANČIC • Vede Věra PalátováOdj. ČD hl. n. 7:46 do Tetčic, přest. bus 8:15 do Oslavan, aut. stanice. Pěšky: městem (kostel, zámek, biotop) a NS podél Oslavy zpět k aut. nádr. (bus do Brna) a dál podél Oslavy do Ivančic. Návrat: ČD 13:16 a po hod. (přest. Moravské Bránice) do Brna. Rovina, 4/9 km. 

SO 11. 4. K ŘECE OSLAVĚ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:44 do Studence. Pěšky: Pyšel, Kamenná, Holomkův mlýn na řece Oslavě, Budišov (obč.). Návrat: ČD 15:44 do Brna. Zvlněným terénem 16 km. 

NE 12. 4. KOLEM CIMPERKU • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD Královo Pole 10:06 do Kuřimi. Pěšky: k rybníku Srpek, naučnou stezkou k Cimperku a do Kuřimi (obč.). Návrat: ČD Kuřim 13:40, 14:40 do Brna. Mírně zvlněný terén, pomalá chůze, 5 km.

NE 12. 4. VELIKONOCE NA VYSOČINĚ • Vede Vilma ŤápalováOdj. ČD Královo Pole 8:23 (Sp), hl. n. 8:06 do Olešné na Moravě. Pěšky: Zubří, přes Vávrovu skálu, Studnice, Maršovice, Nové Město na Moravě, obč. dle dohody. Návrat: ČD Nové Město na Moravě 15:00, 17:00, 18:04 Sp. Terén mírně kopcovitý, 11 km.

PO 13. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC - I. SKUPINA • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 11:00 do Bílovic nad Svitavou. Pěšky: od ČD Bílovice nad Svitavou do Obecní hospůdky s pomlázkou a posezením. Návrat: ČD 13:49, 14:21, 14:48, 15:21 a po 1/2 hod. do Brna. Pohodlně 2 km.  

PO 13. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC - II. SKUPINA • Vede Jaroslava Puklická:Sraz na konečné tram. č. 4 v Obřanech v 10:00 hod. Pěšky: podél Svitavy do Bílovic nad Svitavou. Pohodlně 5 km.  

PO 13. 4. NA POMLÁZKU DO BÍLOVIC - III. SKUPINA • Vede Marie KoubskáOdj. bus č. 57 Tomkovo náměstí 9:32 na Rozcestí - Útěchov. Pěšky: lesními cestami do Bílovic nad Svitavou. Návrat: ČD Bílovice nad Svitavou 12:48 a po hod. Pohodově 8/10 km.

ST 15. 4. PEJŠKOVSKÝM POLESÍM • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:53, Královo Pole 8:06 do Hradčan. Pěšky: Březina, Vohančice, Pejškov, Heroltice, Tišnov (obč.). Návrat: ČD 15:00 a po 15 min. Terén kopcovitý, 17 km.

SO 18. 4. NA KONIKLECE • Vede Jaroslava PuklickáOdj. trol. 26 Mendlovo náměstí 9:27 do zastávky Koniklecová. Pěšky: přes Kohoutovice a Hobrtenky do Jundrova. Návrat: MHD po 12:00 hod. Mírně kopcovitý terén, 10 km.  

NE 19. 4. ÚDOLÍM ŘÍČKY • Vede Mgr. Jarmila Matušková:Odj. bus 202 Stará osada 9:05 do zast. Ochoz, myslivna pod Hádkem (4 Kč). Pěšky: kolem rybníka pod Hádkem údolím Říčky k Mokerské hájence a odtud do Mokré (popř. přes chatovou oblast do Mariánského údolí, bus 55). Návrat: bus 701 12:02 (13:02) do zast. Úzká. Po rovině, pak mírné stoupání, 7 km.  

NE 19. 4. PŘES JAHODNOU • Vede Věra Hrušková:Odj. ČD hl. n. 8:53, Královo Pole 9:06 do Borače (přest. Tišnov). Pěšky: po vrstevnici kopce Jahodná, přes Malou skálu a kolem Besénku do Tišnova. Návrat: ČD 14:30. Mírné stoupání, 12 km. 

ST 22. 4. JARO NA VYSOČINĚ • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Královo Pole 7:06 do Nového Města na Moravě, zast., bus Nové Město na Moravě, Vlachovice. Pěšky: Vlachovice, Tři Studně (obč.), Sykovec (Camp) a kolem přírodního koupaliště do Nového Města na Moravě. Návrat: ČD z Nového Města na Moravě 14:02, přes Žďár nad Sázavou, 15:00 přes Tišonov, 15:02 přes Žďár nad Sázavou. Od Sykovce stále klesající terén, 10 km.

SO 25. 4. ZA KVĚTINAMI A PŠTROSY • Vede Marie Koubská: ČD hl. n. 9:01 do Rájce-Jestřebí. Pěšky: do Doubravice nad Svitavou (prohlídka zahradnictví a pštrosí farmy), příp. zpět do Rájce-Jestřebí. Návrat: ČD Doubravice nad Svitavou 13:17 do Brna, ČD Rájec-Jestřebí 14:20 do Brna. Po rovině, 8/14 km.

SO 25. 4. PIVOVAR VILDENBERK VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH • Vede Vilma Ťápalová: Bus 702 z Úzké 9:45 do Pozořic, Jezera. Pěšky: lesními cestami do Viničných Šumic, exkurze v pivovaru, občerstvení. Jen na exkurzi lze přijet bus 702 až 12:45 do zast. Viničné Šumice, Hradská. Návrat: bus 702 15:18 a po hod. Pohodlně 6-8 km.

NE 26. 4. KOLEM PŘÍRODNÍ REZERVACE MNIŠÍ HORA • Vede Milada Muselíková: Sraz MDH č.1, 3 Bystrc ZOO v 10:00 hod. Pěšky: za Komínskou rokli, výhled od zoologické zahrady, V Hlubočku, Mniší potok, Bystrc ZOO. Návrat: MHD č. 1, 3 Bystrc ZOO kolem 13:00. Zvlněný terén, pomalá chůze, 5 km.

NE 26. 4. KRKATÁ BÁBA • Vede Věra Hrušková: Odj. bus 301 Královo Pole 8:27 do zast. Lažany, rozc. Újezd. Pěšky: Újezd u Černé Hory, údolím říčky Lubě ke Krkaté bábě, rozhledna Žernovník, Černá Hora (bus 301 14:05 do Brna), Rájec-Jestřebí. Návrat: ČD Rájec-Jestřebí 15:20 a po hod. Zvlněným terénem 13/17 km.

ST 29. 4. HELENČINÝM ÚDOLÍM • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 303 ze zast. Bystrc ZOO v 10:13 do zast. Veverská Bítýška Vápenice. Pěšky: Helenčiným údolím k Podkomorské myslivně a Žebětínskému rybníku. Návrat: bus 52 ze zast. Kamechy po 20 min. S menší námahou, 9 km.

PŘEDNÁŠKY

  2. březen       Podkarpatská Rus                                                          Zuzana Buchholcerová             
  9. březen Zlatá pole Sibiře                                   RNDr. Jaromír Kolejka
16. březen Kyrgyzstán - země koní a Nebeských hor MUDr. Roman Janusz
23. březen Indie, 4. část PhDr. Taťána Slavíková
30. březen Mauricius, 1. část Ing. Jaromír Novák
  6. duben Dobrudža RNDr. Jaromír Kolejka
13. duben Svátek - Velikonoce, přednáška se nekoná  
20. duben Dunajská cyklostezka Ing. Zuzana Druckmüllerová
27. duben Mauricius, 2. část Ing. Jaromír Novák

 

KVĚTEN–ČERVEN

Zpracovala: Jana Horová

VYCHÁZKY

PÁ   1. 5. K PAMÁTNÍKU K. H. MÁCHY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. R 10:56 / Os 11:00 do Blanska a bus 230 11:40 do Olomučan, točna (4 pásma). Pěšky: k památníku K. H. Máchy. Zpět po žluté značce do Adamova nebo ke slunečním hodinám a po Doubské do Adamova nebo po Hradské k Novému hradu a odtud do Adamova. ČD Adamov zastávka 14:37 a po hod. do Brna (2 pásma). Zvlněným, spíše sestupným terénem 7/8/11 km. 

SO   2. 5. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MALHOTKY • Vede Věra Hrušková: Odj. hl. n. Sp 9:28 do Nesovic. Pěšky: PP Malhotky, Roviny (jarní květiny), Černčín, Bučovice. ČD 13:01, 15:01 do Brna. Kopcovitým terénem 11 km. 

NE   3. 5. Za poznáním... VEŘEJNÝ ZÁBAVNÍ AREÁL BUNKR • Vede Vít Krämer: Odj. bus 55 St. osada 7:49 / Dělnický dům 7:52 do zast. Podolská, sraz v Mariánském údolí v 8:15 hod. Program: od 9:00 hod. prohlídka podzemní části VZA Bunkr Horákov (Baterky s sebou! Snížené vstupné 40 Kč, možnost projížďky na voj. technice za 50–100 Kč, obč.). Návrat MHD ze zast. Podolská. Se stoupáním a klesáním 3 km. 

NE   3. 5. Z ROŽNÉ DO NEDVĚDICE • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. Sp 8:06 / Kr. Pole 8:23 do Rožné (přest. Tišnov). Pěšky: přes Věžnou a Smrček do Nedvědice. ČD 14:01, 16:01 do Brna. Kopcovitým terénem 11 km. 

ST   6. 5. BOROTÍN A HANÝSKOVA STEZKA • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:56 do Skalice n. Svit. a bus 251 9:34 do Cetkovic. Pěšky: do Borotína (prohlídka bývalého zámku, dnes penzionu pro důchodce, parku a výstavy v místním arboretu) a Hanýskovou stezkou do Velkých Opatovic. ČD 15:03 do Skalice a Sp 15:39 do Brna. Mírně zvlněným terénem 6 km. 

PÁ   8. 5. OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK NA POZOŘICKU • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 702 Úzká 9:45 do Pozořic, Jezera (2 pásma). Pěšky: kolem studánek k chatě Jelenice (obč., opékání, veselá nálada) a do Hostěnic. Bus 202 14:47 / bus 701 13:55, 15:55 do Brna. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

SO   9. 5. OŘECHOV PO 75 LETECH • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 510 ze zast. Modřice, smyčka 8:31 do zast. Ořechov, zdrav. stř. Pěšky: trochu po Ořechově (vzpomínka na události r. 1945) a do Želešic. Bus 510, Želešice, host. 14:36, 16:36 do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

SO   9. 5. PŘES TŘI REZERVACE • Vede Ing. Ivo Novák: Sraz u zast. Podbělová (St. osada bus 55 8:30 / bus 78 8:40), odchod v 9:00 hod. Pěšky: Šumbera, Kopaniny, Spálenisko, Bílovice n. Svit., příp. Obřany. ČD Bílovice 13:49 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10/15 km. 

NE 10. 5. PŘES KOPEC BRUSNÁ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Doubravice n. Svit. Pěšky: Kuničky, Žďár a přes kopec Brusná do Sloupu (obč.). Bus 233 14:50, 16:49 do Blanska a ČD 15:31 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 14 km. 

NE 10. 5. LESEM ZÁRUBOU • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 do Kuřimi. Pěšky: Kuřimí k Boží muce pod Horkou, Zárubou ke škole a kolem Kuřimky k žst. Kuřim (obč.). ČD 13:42 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 4 km. 

ST 13. 5. Krok za krokem... BARVIČOVA ULICE • Vede Bohuše Červená: Sraz u zast. Barvičova (trol. 35, 39) ve 14:00 hod. Program: komentovaná procházka ulicí Barvičovou a okolními ulicemi směrem k Vaňkovu náměstí: vlastní vily tří brněnských architektů (Jiří Kroha, Josef Polášek, Jindřich Kumpošt) a řada dalších zajímavostí (cca 2 hod.) S mírným klesáním 2 km. 

ST 13. 5. NA HADCOVOU STEP • Vede Věra Palátová: Odj. bus 406 Mendlovo nám. 7:50 do zast. Kladeruby n. Oslavou, Vlčí kopec (2 přestupy). Pěšky: lesem kolem rozhledny Babylon, hadcovou stepí k vyhlídce do údolí Jihlavy a do Mohelna (obč. s sebou). Bus 13:39 do Brna (přest. Oslavany). Zvlněným, zpočátku více zvlněným terénem 10 km. 

SO 16. 5. LETIŠTĚ NA PLACHTÁCH • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:06 do Níhova. Pěšky: Rojetín, Žďárec, Řikonín. ČD 15:21 a po 2 hod. do Brna. Zvlněným terénem 14 km. 

SO 16. 5. K ROZHLEDNĚ NA FAJTOVĚ KOPCI • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Kr. Pole R 8:32 / hl. n. 8:20 do Křižanova (IDS JMK platí do Níhova). Pěšky: Kozlov, Lhotky, Fajtův kopec, památník Matka Vysočiny, Velké Meziříčí (obč.). ČD 14:43 a po hod. do Brna (přest. Křižanov). Zvlněným terénem 14 km. 

NE 17. 5. MÁJOVÁ KRÁSA VYSOČINY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 do Nového Města na Mor. zastávka. Pěšky: Nové Město, „Harusák", Radňovice, Slavkovice (moderní kostel), Veselíčko (obč.). Ve Veselíčku si v místní hospůdce zazpíváme. ČD 14:14, 14:45, 16:14, 16:45 do Brna. Se stoupáním a klesáním 8 km. 

ST 20. 5. Krok za krokem... VETERINA A FARMACIE V BRNĚ • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Sraz u vstupu do Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU), Palackého tř. 1, Kr. Pole (tram. 1, 6, zast. Kartouzská) ve 14:00 hod.  Program: areálem VFU, dějiny areálu (prezentace), prohlídka (cca 2,5 hod.).

ST 20. 5. Z ROŽNÉ DO NEDVĚDICE • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 / hl. n. 8:53 do Rožné. Pěšky: přes Věžnou a Pernštejn do Nedvědice. ČD 14:01, 15:01 do Brna. Zvlněným terénem 11 km.

SO 23. 5. ROZHLEDNA MAJÁK • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Zaječí. Pěšky: Přítlucká hora, rozhledny Maják a Dalibor, Zaječí. ČD 13:58, R 14:59 do Brna. S mírnou námahou 11 km.

NE 24. 5. PROCHÁZKA U PŘEHRADY • Vede Milada Muselíková: Sraz v Bystrci u zast. Přístaviště (tram. 1, 3) v 10:30 hod. Pěšky: k osadě a přes Kníničky zpět do Bystrce. Návrat MHD kolem 13. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 6 km. 

NE 24. 5. NAD SPEŠOVEM • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:00 do Dolní Lhoty. Pěšky: okrajem Spešova a lesními cestami do Rájce-Jestřebí. ČD 12:20 a po hod. do Brna. Kopcovitým terénem 9 km.  

ST 27. 5. KOBYLÍ VRCH, STEZKA NAD VINOHRADY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Zaječí, přest. na Os 9:06 do Kobylí na Moravě (5 pásem). Pěšky: naučnou stezkou Kobylí k bezbariérové rozhledně Stezka nad vinohrady, do Vrbice (prohlídka obce a místních sklepů, bus 551) a až ke kostelu sv. Anny v Bořeticích. ČD 12:38 a po hod. do Brna (přest. na R v Zaječí). Zpočátku se stoupáním, dále pohodlně 6/9 km. 

SO 30. 5. Z MUTĚNIC DO HODONÍNA • Vede Dana Strašilová: Odj. bus 109 ÚAN Zvonařka, stan. 1, 2  8:14 do zast. Mutěnice, škola. Pěšky: krajem rybníků a lužních lesů do Hodonína. Bus 109 14:17, 16:17 / ČD R 14:23 do Brna. Po rovině 13 km. 

NE 31. 5. KRÁLOVNIČKY, STAROBYLÝ SVÁTEK LETNIC • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 9:53 / Kr. Pole 10:06 do Níhova. Pěšky: kolem rybníka Halda a Níhovského rybníka do obce Březské (obč.), zde od 14:00 hod. průvod „královniček", v 16:00 hod. odchod do Vlkova. ČD Vlkov u Tišnova 17:11 do Brna. Zvlněným terénem 8 km. 

ST   3. 6. Za poznáním... ŽIDLOCHOVICE • Vede Bohuše Červená: Odj. ČD hl. n. 6:55 do Židlochovic. Program: prohlídka Židlochovic: Avion, sýpka, cukrovar, Robertova vila (vstup), hřbitov (historické náhrobky), kostel sv. Kříže (vstup), zvonice, Strejcův sbor, nám. Míru, zámek (vstup 30 Kč). Možnost občerstvení. ČD 13:54, 14:07, 14:36 do Brna. Mírně zvlněným terénem 5–6 km. 

ST   3. 6. NA VELEHRAD • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. Sp 7:35 do Starého Města u Uh. Hradiště (držitelé předplat. roční celosíť. karty za 1 237 Kč si musí koupit jízdenku do Slavkova kvůli čas. omezení od 8:00 hod.). Pěšky: Cyrilometodějskou stezkou na Velehrad na prohlídku baziliky aj. (bus zpět do St. Města), 1 km do Modré, tam kolem archeoskanzenu aj., z Modré autobusem / pěšky Poutní cestou zpět do St. Města. ČD R 15:56, 16:33 (2 hod.) / bus 17:08 do Brna. Po rovině 7 / 10 (15) km. 

SO   6. 6. PŘES PETROVICE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska a bus 233 8:39 do Vavřince. Pěšky: hřebenem do Petrovic, Karolín, údolí Chrábku, Rájec-Jestřebí nebo Dolní Lhota. ČD Rájec 13:20  / Dolní Lhota 13:23 a po hod. do Brna. Mírně zvlněným terénem 9/11 km. 

SO   6. 6. RUDICKÉ PROPADÁNÍ • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus 201 Židenice, nádraží 8:09 do Jedovnic, pila. Pěšky: Rudické propadání, Rudice, lom Seč, Rudice-Hajce, Klostermannova studánka, Křtiny. Bus 201 13:15 a po hod. do Brna. S mírnou námahou 10 km. 

NE   7. 6. PŘES KAMENNÝ VRCH • Vede Milada Muselíková: Odj. trol. 37 Mendlovo nám. 10:00 do zast. Jírovcova v Kohoutovicích. Pěšky: na Kamenný vrch, k Myslivně a jinou cestou k Anthroposu (obč.). Návrat MHD po 13. hod. Pohodlně, pomalou chůzí 4 km.  

NE   7. 6. PŘES MILOVY A BLATINY DO SNĚŽNÉHO • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Kr. Pole 9:06 do Nového Města na Mor. a bus 11:10 do Podlesí. Pěšky: pohádková vesnička Podlesí, Milovský rybník, Blatiny (obč.), Sněžné (obč.). Bus 15:27 do N. Města a ČD do Brna / bus 17:40 přímo do Brna. Zpočátku s mírným stoupáním, dále po rovině 9 km. 

ST 10. 6. KOLEM SOVÍ STUDÁNKY • Vede Věra Palátová: Odj. bus 302 Zoolog. zahrada 8:43 do Rozdrojovic, Na Dědině. Pěšky: lesnatým svahem k přehradě, přes Sokolské koupaliště (koupání) a po hrázi k zast. MHD. Návrat po 12. hod. Po kratším výstupu zvlněným terénem 8 km. 

SO 13. 6. KOLEM PAMÁTNÍKŮ DO TĚSNOHLÍDKOVA ÚDOLÍ • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus 55 St. osada 8:50 do zast. Podbělová. Pěšky: kolem vysílače Hády, k pomníku S. K. Neumanna, k Resslovu pomníku (odtud lze pokračovat do Bílovic n. Svit.), do Těsnohlídkova údolí a kolem Svitavy do Obřan. Návrat MHD kolem 13. hod. Zvlněným terénem 8/10 km. 

SO 13. 6. Z RAŠOVA DO KUNŠTÁTU • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 6:53 / Kr. Pole 7:06 do Tišnova a bus do Rašova. Pěšky: Z Rašova přes Bedřichov a Kunice do Kunštátu. Bus 13:43, 15:43 do Brna. Kopcovitým terénem 15 km.  

NE 14. 6. ÚDOLÍM LIBOCHOVKY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:53 do Řikonína. Pěšky: loukami do Ostrova, Žďárce a údolím Libochovky do Kutin a Řikonína. ČD 13:21, 15:21 do Brna. S mírnou námahou 11 km. 

ST 17. 6. Z LETOVIC DO VELKÝCH OPATOVIC • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:00 do Letovic. Pěšky: Kladoruby, Kochov, Kamenná svatba, Velká Roudka, Rýbrcoulovo srdce, Opatovické hradisko, Velké Opatovice. ČD 15:03 do Brna (přest. Skalice n. Svit.). Kopcovitým terénem 17 km. 

SO 20. 6. MÍROVÁ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Kr. Pole 8:06 do Řikonína. Pěšky: Újezd u Tišnova, Dolní Loučky, příp. Mezihoří, Tišnov. ČD Dolní Loučky 11:22, 13:22 / Tišnov 14:30 a po hod. do Brna. Mírně zvlněným terénem 8/13 km. 

SO 20. 6. K PRAMENŮM SVITAVY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. R 8:53 do Svitav, přest. na Os 10:03 do Vendolí zastávka (jízdenka Brno – Vendolí zastávka, IDS JMK platí do Březové). Pěšky: Ostrý Kámen, Sv. Trojice, Kukle, prameny Svitavy, rybník Rosnička (obč., příp. koupání), žst. Svitavy zastávka. ČD Os 15:55 do Svitav, přest. na R 16:02 do Brna. Pohodlně 14 km. 

NE 21. 6. POD BŘEZINOU • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 do České. Pěšky: cestou pod Březinou do Lelekovic (obč.) a zpátky do České. ČD 14:46 a po ½ hod. do Brna. Zvlněným terénem, pomalou chůzí 6 km. 

NE 21. 6. Z PŘÍMĚLKOVA DO BRANSOUZ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. R 7:14 do Přímělkova (přest. Třebíč). Pěšky: zříc. hradu Rokštejn, údolí Brtnice, Doubkov, Brtnice (prohlídka), Bransouze. ČD 16:08 do Brna (přest. Okříšky). Kopcovitým terénem 18 km. 

ST 24. 6. K AKÁTOVÉ VĚŽI • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD hl. n. 8:10 do Rajhradu a bus 514 8:30 do Blučiny, obch. stř. Pěšky: výstup na vrchol Výhonu s rozhlednou, sestup do Židlochovic (obč.) a přes zámecký park do Hrušovan u Brna. ČD 13:28, 13:58, 14:11, 14:28, 14:40 do Brna. Výstup na Výhon, dále pohodlně 7 km. 

SO 27. 6. STEZKA BOSOU NOHOU • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. Sp 8:02 do Valtic město. Pěšky: přes Valtice a Rajstnu na stezku do Rakouska a kolem vinic zpět do Valtic. ČD 14:03 do Břeclavi a R 14:46, 15:07, 15:45 do Brna. Zvlněným terénem 13 km.

NE 28. 6. PŘES PŘEDKLÁŠTEŔÍ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 do Tišnova. Pěšky: pod Květnici k soutoku Svratky, Loučky a Besénku, Předklášteří, Tišnov (obč.). ČD 14:30 a po hod. do Brna. Pohodlně, pomalou chůzí 5 km.

NE 28. 6. Z KŘIŽANOVA DO SKLENÉHO N. OSLAVOU • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. R 8:20 / Kr. Pole 8:32 do Křižanova. Pěšky: z Křižanova přes Jívoví do Skleného n. Oslavou. ČD 14:51, 16:51 do Brna. Zvlněným terénem 14 km.    

PŘEDNÁŠKY

  4. květen Kolumbie                                                                       Ing. Miroslav Čapek
11. květen          Kyrgyzstán                                                                 Jan Vlasák
18. květen Albánie  RNDr. Alena Žákovská 
25. květen Čína  Eva Žondrová 
  1. červen Indie, 4. část  PhDr. Taťána Slavíková 
  8. červen Centrální Maledivy  Mgr. Aleš Spurný 
15. červen Veselo na vycházkách VKPB  Ing. Jiří Kuchta 

 

ČERVENEC–SRPEN

Zpracovala: Pavla Jankovičová

VYCHÁZKY

???  KUKUŘIČNÉ BLUDIŠTĚ (termín bude upřesněn) Vede Bohuše Červená: Odj. zast. Zoologická zahrada, čas bude upřesněn. Pěšky: krátká procházka pod Mniší horou zakončená vstupem do kukuřičného bludiště. Pro členy VKPB bude vstup do bludiště zdarma. V bludišti není možnost občerstvení. Návrat: MHD. Terén pohodlný, 2 km.

ST   1. 7. PO VOJANCE • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus č. 43 Královo Pole 8:55 s přestupem u Klarisek na bus č. 57, bus č. 57 z Tomkova náměstí 8:50 do zast. U Buku (na znamení). Pěšky: lesní cestou Vojanka k palouku U Luže, Bílovice nad Svitavou (obč.), případně do Obřan. Návrat: z Bílovic bus č. 75 12:42, 13:42, ČD 12:49, 13:21 a po 1/2 hod. Mírně zvlněným terénem 6/11 km. 

SO   4. 7. ÚDOLÍM ŽLEBSKÉHO POTOKA • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 8:53 do Rožné. Pěšky: Josefov, Býšovec a po toku Žlebského potoka do Nedvědice (obč.). Návrat: ČD 14:01 do Brna. S jedním stoupáním 12 km. 

NE   5. 7. BLANENSKÝMI LESY • Vede Věra HruškováOdj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska - město. Pěšky: lesem přes Žižlavice a Češkovice k nádrži Palava (obč., koupání) a k žst. Blansko - město. Návrat: ČD 14:27 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 12 km. 

PO   6. 7. SVÁTKY NA VYSOČINĚ • Vede Vilma ŤápalováOdj. ČD Královo Pole 8:23 (Sp), hl. n. 8:06 do Olešné na Moravě. Pěšky: Zubří, přes Vávrovu skálu, Studnice, Maršovice, Nové Město na Moravě, obč. dle dohody. Návrat: ČD Nové Město na Moravě 15:00, 17:00, 18:04 Sp. Mírně kopcovitým terénem 11 km.

ST   8. 7. HELENČINÝM ÚDOLÍM • Vede Dana Strašilová: Odj. bus č. 303 10:13 od Bystrc ZOO do Veverské Bítyšky, Vápenice. Pěšky: Helenčiným údolím k Podkomorské myslivně a přes kopec do Žebětína zast. Ríšova. Návrat: MHD. Kopcovitým terénem 9 km. 

SO 11. 7. Z NEDVĚDICE DO BORAČE • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD Brno hl. n. 6:53 / Královo Pole 7:06. Pěšky: z Nedvědice přes Sejřek, Doubravník do Borače. Návrat: ČD 12:14, 14:14. Kopcovitým terénem 12 km. 

SO 11. 7. PŘES ROZHLEDNU CHVALOVKA NA CHOCHOLU • Vede Věra Palátová: Sraz na konečné zastávce tramvaje č. 1 v Bystrci 8:30 hod. Pěšky: kolem rozhledny do Kočičího žlebu, přes Rakovec, pláž Kozí horka a Zeleným údolím na hřeben Chocholy, jinou cestou na Kozí horku (obč., koupání) a přes Rakovec k přístavišti. Návrat: MHD kolem 14. hod. Kopcovitým terénem 10/14 km. 

NE 12. 7. KOLEM PERGLU • Vede Milada MuselíkováOdj. nádraží Královo Pole bus č. 41 v 10:03 do zast. Medlánky. Pěšky: sídlištěm, Pergl, studánka, Medlánecký rybník. Návrat: bus č. 41 po 13. hod. Terén zvlněný, pomalá chůze, 4 km. 

NE 12. 7. LÍŠEŇSKÝ KOSTELÍČEK A MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ • Vede Vilma ŤápalováOdj. bus č. 58 ze Staré osady 8:52 do zast. Obecká. Pěšky: Kaple Panny Marie s výhledy do okolí, sestup do Mariánského údolí, okolo 1. nádrže k Borovicím (koupání, obč. - dle zájmu a počasí) a na konečnou bus č. 55. Návrat: bus č. 55. Terén pohodlný - lze zkrátit i prodloužit, 6 km.  

ST 15. 7. LÉTO NA VYSOČINĚ • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD Královo Pole 7:06 do Nového Města na Moravě zast., bus do Vlachovice. Pěšky: Tři Studně (obč.), Sykovec (koupání) a kolem přírodního koupaliště do Nového Města na Moravě. Návrat: ČD 14:02 přes Žďár nad Sázavou, přestup Tišnov. Terén od Sykovce klesající, 10 km. 

ST 15. 7. ZE STŘELIC DO TETČIC • Vede Jaroslava PuklickáOdj. ČD hl. n. 8:49 do Střelic. Pěšky: Střelicemi a lesem do Tetčic. Návrat: ČD Tetčice 12:49, 13:49. Zvlněným terénem 11 km. 

SO 18. 7. STUDÁNKY NA POZOŘICKU • Vede Vilma ŤápalováOdj. bus č. 702 z Úzké do Pozořic, Jezera (2 pásma). Pěšky: kolem studánek k chatě Jelenice a do Hostěnic (obč.). Návrat: bus č. 701 13:53 nebo bus č. 202 14:47 na Starou osadu. Mírně kopcovitým terénem 9 km. 

SO 18. 7. CESTOU JOSEFA UHRAVede Marie Koubská: Odj. ČD Královo Pole *9:06 do Borače (přestup Tišnov). Pěšky: do Štěpánovic a Tišnova. Návrat ČD 14:28 a po hod. do Brna. Pohodlně 10 km.

NE 19. 7. NOVODVORSKÉ ÚDOLÍ • Vede Věra HruškováOdj. bus č. 201 Židenice nádraží 8:15 do Březiny. Pěšky: Nový Dvůr a Novodvorským údolím k pramenu Říčky a do Mariánského údolí. Návrat: MHD po 14. hod. Zvlněným terénem 14 km. 

ST 22. 7. PŘES PERNÍČKY • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD Brno hl. n. 6:20 / Královo Pole 6:31 rychlík (přestup ve Žďáru nad Sázavou na bus). Pěšky: ze Svratky přes České Milovy do Sněžné, Podlesí. Návrat: bus 12:45, 14:30, přestup na vlak. Kopcovitým terénem 12 km. 

SO 25. 7. Krok za krokem... NA PERIFERII KRÁLOVA POLE • Vede Bohuše ČervenáSraz ve 14:00 u zast. Bieblova tramvaj č. 9 a č. 11. Program: Planýrka, tribuna chudých, Červený mlýn, vlečka, KSP, kartouzský vodovod, Schaffgotschův zámeček, Kotlůvek, Americká domovina, vila Kociánka. Schůdné jen za sucha, jinak náhradní program v Černých Polích. Návrat: MHD. Mírně zvlněným terénem 3 km.

SO 25. 7. PEJŠKOVSKÝM POLESÍM • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:53 Hradčany. Pěšky: Březina, Vohančice, Pejškov, Tišnov. Návrat: ČD 15:30, 16:30. Kopcovitým terénem 17 km.

NE 26. 7. KOLEM VRBOVECKÉHO POTOKA • Vede Milada Muselíková: Sraz 10:00 MHD č. 1, 3 Kamenolom. Pěšky: Údolím oddechu, kolem Vrbovce do Žebětína. Návrat: MHD č. 52 po 13. hod domů. Po rovině, pomalou chůzí 5 km.

ST 29. 7. ZE STUDENCE DO VLADISLAVI • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:44 do Studence, přestup v Náměšti nad Oslavou. Pěšky: kolem rybníků do Pozďatína, Hostákova a Vladislavi. Návrat: ČD 15:51, 16:47, přestup v Náměšti nad Oslavou. Zvlněným terénem 15 km.  

SO   1. 8. RYBNÍK KUCHYŇKA • Vede Věra HruškováOdj. ČD hl. n. 7:46 do Vysokých Popovic. Pěšky: náměstím a po cestách necestách k rybníku Kuchyňka a po značce do žst. Zastávka u Brna. Návrat: ČD 14:40 do Brna. Zvlněným terénem 11 km. 

NE   2. 8. ZÁRUBOU A HORKOU • Vede Věra HruškováOdj. ČD hl. n. 8:53 do Kuřimi. Pěšky: naučnou stezkou kopci Zárubou a Horkou do Podlesí a kolem Milionova buku do Lelekovic a Jehnic. Návrat: bus č. 70 po 13. hod. po 20 min. do Brna. Mírně kopcovitým terénem 12 km. 

ST   5. 8. PŘES SENTICE A SOKOLÍ • Vede Ing. Jiří KuchtaOdj. ČD Královo Pole 10:06 hod. do Čebína. Pěšky: přes Sentice a Sokolí do Hradčan (obč.). Návrat: ČD 13:03 a po 1/2 hodině do Brna. Mírné stoupání v 1. části trasy, 8 km.

ST   5. 8. PŘES ROZHLEDNU NA HRADISKO • Vede Věra PalátováOdj. ČD Královo Pole 9:06 do Štěpánovic, přestup Tišnov. Pěšky: rozhledna Křivoš, Dolní Loučky (ČD, bus), bývalé Hradisko Loučky, jinudy zpět Dolní Loučky (obč.). Návrat: ČD 14:46 nebo bus do Tišnova, přestup Tišnov do Brna. Kopcovitým terénem 8/12 km. 

SO   8. 8. OŘECHOV PO 75 LETECH • Vede Dana Strašilová: Odj. bus č. 510 Modřice, smyčka 8:31 do Ořechova. Pěšky: trochu po Ořechově (vzpomínka na události roku 1945) a do Želešic. Návrat: bus č. 510 Želešice, hostinec 14:36, 16:36. S mírnou námahou 10 km. 

NE   9. 8. K MOTÝLÍ LOUCE • Vede Milada Muselíková: Sraz MHD č. 1, 3 Bystrc, ZOO v 10:00 hod. Pěšky: kolem Mnišího potoka nad Kníničky, Motýlí louka, ke cvičnému Pilíři a k ZOO. Návrat: MHD č. 1, 3 po 13. hod. Terén zvlněný, pomalá chůze, 5 km. 

NE   9. 8. SLUNEČNÁ STEZKA • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus č. 201 Židenice, nádraží 8:09 do Křtin. Pěšky: po Slunečné stezce, dále Liščí leč, Budkovan rozc., NS Jedovnické rybníky, Jedovnice. Návrat: bus č. 201 13:05 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 10 km. 

ST  12. 8. K PAMÁTNÍKU K. H. MÁCHY • Vede Vilma ŤápalováOdj. ČD hl. n. 8:00 do Blanska nádr., přestup točna (4 pásma) na bus č. 230 v 8:40 do Olomučan. Pěšky: k památníku K. H. Máchy, zpět po žluté značce do Adamova nebo ke slunečním hodinám a po Doubské do Adamova nebo po Hradské k Novému hradu a do Adamova. Návrat ČD Adamov zast. 13:10 a po 1/2 hod. Zvlněným, spíše sestupným terénem 7/9 km.  

SO 15. 8. GANGLOFOVA CESTAVede Marie Koubská: Odj. MHD bus č. 57 9:52 Tomkovo náměstí, bus č. 43 Královo Pole s přestupem Klarisky na bus č. 57 do Útěchova. Sraz na zastávce Útěchov rozcestí v 10:15. Pěšky: do Bílovic nad Svitavou, případně do Obřan. Návrat: ČD 12:47 a po hod. do Brna.Pohodlným terénem 8/13 km.

SO  15. 8. PŘES ROZŠTÍPENOU SKÁLU • Vede Věra PalátováOdj. ČD Královo Pole R 8:20 do Hamrů nad Sázavou, přestup ve Žďáru nad Sázavou po 1 hod. čekání na osobní vlak. Pěšky: přes Hamry k Rozštípené skále, Konec světa, kolem rybníků Rejznarka a Mikšovec k Pilské přehradě. Návrat: MHD 16:00 do Žďáru nad Sázavou, ČD R 16:29 do Brna. Zvlněným terénem 13 km. 

NE 16. 8. PŘES PEJŠKOV • Vede Hana ZemanováOdj. ČD Brno hl. n. 6:53 / Královo Pole 7:06 do Kuřimi, v Kuřimi přestup na bus. Pěšky: z Maršova přes Pejškov do Tišnova. Návrat: ČD 13:30, 14:30 do Brna. Zvlněným terénem 14 km. 

ST 19. 8. VRTĚŽÍŘ • Vede Vít KrämerOdj. ČD hl. n. 8:53 / Královo Pole 9:06 do Bystřice nad Pernštejnem (přestup v Tišnově). Pěšky: Bratrušín, Vrtěžíř, Ujčov, Nedvědice. Návrat: ČD 16:01, 17:01 (přestup v Tišnově). Zvlněným terénem 16 km. 

SO 22. 8. K ROZHLEDNĚ VLADIMÍRA MENŠÍKA • Vede Vilma ŤápalováOdj. ČD hl. n. 8:51 do Radostic. Pěšky: lesem k rozhledně, kolem přírodního divadla v Hlíně do Silůvek. Návrat: ČD Silůvky v 13:36 a po hod. Mírně kopcovitým terénem 10 km.  

NE 23. 8. KOLEM CIMPERKU • Vede Milada MuselíkováOdj. ČD hl. n. 9:53 do Kuřimi. Pěšky: k rybníku Srpek, naučnou stezkou pod Cimperk a do Kuřimi. Návrat: ČD Kuřim 13:40, 14:40 do Brna. Mírně zvlněný terén, pomalá chůze, 5 km. 

NE 23. 8. ZE STUDENCE DO NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU JINAK • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:44 do Studence, přestup v Náměšti nad Oslavou. Pěšky: Studenec, Okarec, Vícenice, rybník Rathan (možnost koupání), Náměšť nad Oslavou. Návrat: ČD 15:28 R, 16:13. Zvlněným terénem 14 km. 

ST 26. 8. Z POPIC DO POUZDŘAN • Vede Jaroslava Puklická: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Popic. Pěšky: kolem vinohradu a přes Strachotín. Návrat: ČD 12:14, 14:14. Pohodlným terénem 11 km.

SO 29. 8. Z OSLAVAN DO IVANČIC • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 7:46 do Tetčic, přestup bus 8:15 do Oslavan. Pěšky: městem (kostel, zámek, biotop) a NS podél Oslavy zpět k autobusovému nádraží (bus do Brna) a dál podél Oslavy do Ivančic. Návrat ČD 12:16 a po hod. (přestup Moravské Bránice) do Brna. Po rovině 5/10 km.

NE 30. 8. Krok za krokem... ČESKÁ ÚŘEDNICKÁ ČTVRŤ • Vede Bohuše Červená: Sraz ve 14:00 hod. na náměstí Míru (tramvaj č. 4, bus č. 68). Program: komentovaná procházka náměstím Míru a ulicemi Krondlova, Foustkova, Wurmova. Návrat: MHD. Zvlněným terénem 2 km. 

NE 30. 8. PŘES PANSKOU LOUKU • Vede Ing. Ivo NovákOdj. bus č. 43 Královo Pole 8:12, bus č. 57 Tomkovo náměstí, 8:12 do Soběšic, Klarisky. Pěšky: po Morávkově pěšině na Panskou louku, Melatín, palouk U Luže, Praskavice a kolem řeky do Bílovic. Návrat: ČD 13:49 a po hod. do Brna. Terén s jedním stoupáním, 10 km.  

PŘEDNÁŠKY  

Přednášky se během července a srpna nekonají. První přednáška po prázdninách se uskuteční 21. 9. 2020.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Zpracovala: Pavla Jankovičová

VYCHÁZKY

ST   2. 9. Krok za krokem... BARVIČOVA ULICE • Vede Bohuše Červená: Sraz ve 14:00 u zast. Barvičova (trolejbus č. 35, 39). Program: komentovaná procházka ulicí Barvičovou a okolními ulicemi směrem k Vaňkovu náměstí. Vlastní vily tří brněnských architektů (Jiří Kroha, Josef Polášek, Jindřich Kumpošt) a řada dalších zajímavostí. Celkem cca 2 hod. Návrat: MHD. Mírně z kopce, 2 km.

SO   5. 9. VYCHÁZKA DO CHŘIBŮ • Vede Hana Zemanová: Odj. vlak Brno hl. n. 8:12 do Jestřabic. Pěšky: z Jestřabic přes rozc. nad Zavadilkou do Bohuslavic (občerstvení s sebou). Návrat: vlak 14:30, 16:30. Kopcovitým terénem 16 km. 

NE   6. 9. PODZIMNÍ KRÁSA VYSOČINY • Vede Ing. Jiří Kuchta: Odj. ČD 9:06 Královo Pole do Nového Města na Moravě, zast. Pěšky: Nové Město na Moravě, "Harusák", Radňovice, Slavkovice (moderní kostel), Veselíčko (obč.). Návrat: ČD 14:14, 14:45, 16:14, 16:45. Se stoupáním a klesáním, 8 km. 

NE   6. 9. KOLEM PŘÍRODNÍ REZERVACE MNIŠÍ HORA • Vede Milada Muselíková: Sraz MHD č. 1, 3 Bystrc -  ZOO v 10:00. Pěšky: za Komínskou rokli, výhled od ZOO, v Hlubočku, Mniší potok, Bystrc - ZOO. Návrat: MHD č. 1, 3 Bystrc - ZOO kolem 13:00. Zvlněný terén, pomalá chůze, 5 km. 

ST   9. 9. BÝČÍ SKÁLA • Vede Jaroslava Puklická: Odj. bus č. 201 Židenice nádr. 9:09, Stará osada 9:15 do Křtin, přestup bus č. 216 do Habrůvky. Pěšky: Býčí skála, Adamov ČD. Návrat: ČD 13:07 a po půlhodině do Brna. Kopcovitým terénem 12 km.

SO 12. 9. NA EXKURZI DO PIVOVARU VILDENBERK • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus č. 702 z Úzké 9:45 do Pozořic, Jezera. Pěšky: lesními cestami do Viničných Šumic, exkurze v pivovaru Vildenberk, občerstvení. Zájemci jen o exkurzi mohou přijet busem č. 702 z Úzké ve 12:45 do zast. Viničné Šumice, Hradská. Návrat: bus č. 702 15:03 a po hod. Pohodlně  2/6-8 km. 

SO 12. 9. Z VĚŽNÉ DO NEDVĚDICE • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 8:53 / Královo Pole 9:06 do Věžné, přestup v Tišnově. Pěšky: Střítež, Moravecké Pavlovice, Bor, Sejřek (dle domluvy prodloužení kolem Pernštejna), Nedvědice. Návrat: ČD 16:01, 17:01. Kopcovitým terénem 14/17 km. 

NE 13. 9. MIKULOV • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. ČD hl. n. R 8:36 do Šakvic, bus č. 540 do Mikulova. Pěšky: Svatý kopeček, Turold, Kozí hrádek, zámek, prohlídka města. Návrat: bus č. 540 14:10, 16:10 do Šakvic, R 15:04, 17:04 do Brna. Jedno stoupání, 7 km. 

NE 13. 9. ŽDÁNICKÝM LESEM • Vede Hana Zemanová: Odj. Brno, Zvonařka bus č. 106, nást. č. 5 v 8:12 do Žarošic, Těšanka (směr Kyjov). Pěšky: Žarošice, Těšanka přes Velký Radlovec rozc., Kloboučky do Bučovic. Návrat: vlak 13:01, 13:58, 15:01. Kopcovitým terénem 14 km. 

ST 16. 9. BOROTÍN A HANÝSKOVA STEZKA • Vede Dana Strašilová: Odj. ČD hl. n. 8:56 do Skalice nad Svitavou a bus č. 251 9:34 do Cetkovic. Pěšky: do Borotína (prohlídka bývalého zámku, dnes penzionu pro důchodce, parku a výstavy v místním arboretu) a Hanýskovou stezkou do Velkých Opatovic. Návrat: ČD 15:03 do Skalice nad Svitavou a Sp 15:39 do Brna. Mírně zvlněným terénem 6 km.  

ST 16. 9. NA HADCOVOU STEP • Vede Věra Palátová: Odj. bus č. 406 Mendlovo náměstí 7:50 do zast. Kladeruby nad Oslavou, Vlčí  kopec (2 přestupy). Pěšky: lesem kolem rozhledny Babylon, hadcovou stepí k vyhlídce do údolí Jihlavy a do Mohelna (obč. s sebou). Návrat: bus 13:39 do Brna (přestup Oslavany). Zvlněným, zpočátku více zvlněným terénem 10 km. 

SO 19. 9. Za poznáním...  DO RODIŠTĚ BOHUSLAVA MARTINŮ • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. R 8:56, přestup ve Svitavách na Os 10:03 do Poličky (celosíťová karta pro seniory nad 70 let platí pouze do Březové nad Svitavou, do Poličky nutno už v Brně dokoupit jízdenku. Totéž zpět z Poličky do Březové). Pěšky: v Poličce hradby, rodná světnička ve věži a hrob B. Martinů, vycházka na Šibeniční vrch a kolem přehrady zpět do Poličky. Návrat: ČD Os 15:32, 17:32, ve Svitavách přestup na R 16:02, 18:02 do Brna. Pohodlně, 4/8 km včetně vycházky. 

SO 19. 9. SEDMIRADOSTNÁ CESTA • Vede Marie Koubská: Odj. bus č. 57 Tomkovo náměstí 9:52, bus č. 43 Královo Pole 9:52 (přestup Klarisky) do Vranova, smyčky. Pěšky: kolem sochy nekonečna, sedmi kapliček do Lelekovic, případně do Ořešíně. Návrat: bus č. 41 Lelekovice 13:33 a po hod. do Králova Pole. Pohodlně 8/12 km. 

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Brněnské dny pro zdraví. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé!
NE 20. 9.  PŘES PŘEDKLÁŠTEŘÍ • Vede Milada Muselíková:
Odj. ČD hl. n. 9:53 do Tišnova. Pěšky: pod Květnicí, soutok Svratky s Besénkem a Loučkou, Předklášteří (klášterní zahrada, hřbitov), Tišnov. Návrat: ČD 14:28 a po hod. do Brna. Zvlněný terén, pomalá chůze, 5 km.

NE 20. 9. KOSTELÍK LUTRŠTÉK • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus č. 602 v 7:51 z AN Zvonařka, stanoviště č. 4 do Dražovic, Na kopci (3 pásma). Pěšky: přes "mrazivý klín" ke kostelu Lutršték (pouť), Němčany (obč.). Návrat: bus č. 630 13:48 do Slakova, nádraží, ze Slavkova ČD R 14:08, Os 15:13, zpět 3 pásma. Pohodlně 8-9 km. 

ST 23. 9. KOBYLÍ VRCH, STEZKA NAD VINOHRADY • Vede Vilma Ťápalová: Odj. ČD Brno hl. n. 8:36 do Zaječí, přestup na Os 9:06 do Kobylí na Moravě (6 pásem). Pěšky: naučnou stezkou Kobylí k bezbariérové rozhledně Stezka nad vinohrady, do Vrbice, prohlídka obce a místních sklepů (burčák?). Lze odjet z Vrbice, obecní úřad busem č. 551 12:28 a po hod. do Bořetic, žst. Ostatní pokračují do Bořetic ke kostelu sv. Anny a stezkou mezi vinohrady k nádraží. Návrat: ČD 12:38 a po hod. do Zaječí, přestup na R nebo Os do Brna, spoje navazují. Zpočátku se stoupáním, dále pohodlně, 6/9 km. 

SO 26. 9. KRAJEM OSKERUŠÍ • Vede Dana Strašilová: ČD hl. n. 7:35 do Veselí nad Moravou, odtud v 9:09 do Strážnice (zpát.). Pěšky: Tvarožná Lhota, kolem salaše Travičná (arboretum, rozhledna), Radějov. Odtud bus č. 920 ve 14:46 do Strážnice, tam volno. Návrat: ČD 16:38 do Veselí nad Moravou, odtud 17:01 do Brna. S mírnou námahou 10 km.

Následující vycházka se uskuteční v rámci projektu Brněnské dny pro zdraví. Určitě přijďte a přiveďte s sebou rodinné příslušníky, přátele a známé!
SO 26. 9.  STEZKOU ZDRAVÍ DO LELEKOVIC A JEHNIC • Vede Ing. Jiří Kuchta:
Sraz ČD Řečkovice v 10:00 hod. Pěšky: od nádraží Řečkovice Stezkou zdraví do Lelekovic a Jehnic (obč.). Návrat: Jehnice bus č. 70 13:13 a po 20 minutách. Pohodlně 9 km.

NE 27. 9. K ŘECE OSLAVĚ • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 7:33 do Studence. Pěšky: Pyšel, Kamenná, řeka Oslava a údolím Kundelovského potoka do Budišova (obč.). Návrat: ČD 15:44, přestup Studenec a Náměšť nad Oslavou. Zvlněným terénem 16 km.

PO 28. 9. BRNĚNSKÝMI CESTIČKAMI • Vede Věra Hrušková: Odj. trolejbus č. 26 Stará osada 9:48 do zast. Vlčnovská, sraz v 10:00 hod. Pěšky: cestičkami na Hády a do Obřan. Návrat: MHD po 12. hodině. S jedním větším stoupáním 5 km. 

ST 30. 9. Krok za krokem... VETERINA A FARMACIE V BRNĚ • Vede MVDr. Šárka Hejlová: Sraz u vstupu do Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU), Palackého tř. 1, Královo Pole (tram. č. 1, 6, zast. Kartouzská) ve 14:00 hod. Program: areálem VFU, dějiny areálu (prezentace), prohlídka (cca 2,5 h.)

ST 30. 9. CIMBURK • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:35 do Nesovic a bus č. 650 8:37 do Koryčan. Pěšky: Vršava, Pečínkova skála, hrad Cimburk (dle zájmu zajdeme ke skalním útvarům Kazatelna a Kozel), Koryčany. Návrat: bus č. 650 14:20, 16:00 a ČD Nesovice 14:52, 16:52. Kopcovitým terénem 13/16 km.

SO   3. 10. PO RUDENSKÝCH LESÍCH • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. R 8:56 do Březové nad Svitavou. Pěšky: motokrosový areál, Rudenská cesta, Dolní Rudná, Drahošov, Moravská Chrastová - lesními cestami. Návrat: ČD 15:44, 17:44. Zvlněný terén s jedním stoupáním, 12 km. 

SO   3. 10. Z NÍHOVA DO VELKÉ BÍTEŠE • Vede Hana Zemanová: Odj. ČD hl. n. 7:53 / Královo Pole 8:06 do Níhova. Pěšky: z Níhova přes Březské do Velké Bíteše. Návrat: bus 13:38, 15:38. Zvlněným trénem 13 km.

NE   4. 10. POD PALACKÉHO VRCHEM • Vede Milada Muselíková: Sraz u zast. Štursova, MHD č. 30, 36, 67, 44, 84 v 10:00 hod. Pěšky: pod Kozí horou, zahrádky, pod Palackého vrchem, nad Komínský potok, Kamenolom. Návrat: MHD č. 1, 3 po 13. hodině. Zvlněný terén, pomalá chůze, 5 km. 

ST   7. 10. Krok za krokem... ČERNÁ POLE STŘED • Vede Bohuše Červená: Sraz ve 14:00 před ZŠ Merhautova (zast. Jugoslávská, tram. č. 5, popř. č. 3, 9, 11). Program: komentovaná procházka střední částí Černých Polí (Merhautova, Černopolní, Jugoslávská, ...) zakončená u Kristkova domu, a pokud to okolnosti dovolí, tak i prohlídka asambláže Hudební sursum. Celkem cca 2,5 hod. Návrat: MHD. Zvlněný terén, 2 km. 

ST   7. 10. ČERVENÝ VRCH • Vilma Ťápalová: Odj. bus č. 701 z Úzké 8:35 do zast. Hostěnice, rozc. Červený vrch (5 Kč). Pěšky: Račickou cestou k rozcestníku Pod Kalečníkem, lesem po Studánkové NS přes Červený vrch (535 m) do Olšan. Návrat: bus č. 731 v 13:07, 14:17 a po hod. do Rousínova, přestup na bus č. 602 do Brna (6 Kč). Mírně kopcovitým terénem 8 až 9 km. 

SO 10. 10. SOKOLÍ • Vede Marie Koubská: Odj. ČD Královo Pole 9:07 do Čebína. Pěšky: Sentice, Veverská Bítýška. Návrat: bus č. 303, 13:18, 14:21 do Bystrce. Zvlněným terénem 10/12 km. 

NE 11. 10. KOLEM BABICKÉ PLOŠINY • Vede Ing. Ivo Novák: Odj. bus č. 201 Židenice nádr. 8:09 do Ochoze, restaurace U Votrubů. Pěšky: Pod Vysokou, kolem Babické plošiny, vyhlídka, Babice, žst. Babice. Návrat ČD 12:43 a po hod. S mírnou námahou, 10 km.

NE 11. 10. ZE SKLENÉHO NAD OSLAVOU DO VELKÉHO MEZIŘÍČÍ • Vede Vít Krämer: Odj. ČD hl. n. 7:53 / Královo Pole 8:06 do Skleného nad Oslavou. Pěšky: Bory, Vídeň, Mostiště (dle domluvy k vodní nádrži), Velké Meziříčí. Návrat ČD 14:43, 16:43, přestup v Křižanově. Zvlněným terénem 15/17 km.  

ST 14. 10. K VÝHLEDŮM NA KOPCE VYSOČINY • Vede Věra Palátová: Odj. ČD Královo Pole 9:06 (přestup Tišnov) do Borače. Pěšky: Maňová, Rakové, Sejřek, Doubravník. Návrat: ČD 14:07 a po hod. (přestup Tišnov). Zvlněným terénem 10 km.

SO 17. 10. PODZIMNÍ ARBORETUM VE KŘTINÁCH • Vede Vilma Ťápalová: Odj. bus č. 201 Židenice nadr. 9:09 / Stará Osada 9:11 do Křtin, hájovna Na lukách. Pěšky: prohlídka arboreta s výkladem, Slunečnou stezkou do Křtin. Návrat: bus č. 201 13:15 a po hod. Zvlněným terénem 7 km. 

NE 18. 10. KOLEM STRÁŽNÉ • Vede Milada Muselíková: Odj. ČD hl. n. 9:53 do České. Pěšky: kolem Strážné do údolí Ponávky, Lelekovice (obč.), Česká. Návrat: ČD Česká 13:44 a po hod. Zvlněný terén, pomalá chůze, 4 km. 

NE 18. 10. KOLEM MASARYKOVY STUDÁNKY • Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 8:35 do Zastávky u Brna. Pěšky: lesem k Masarykově studánce, okrajem lesa s výhledy do Babic u Rosic (odb. k ČD do Zastávky u Brna), Rosickou oborou do Rosic (obč.). Návrat: bus ND 13:45 a po hod. do Brna. Zvlněným terénem 8/11 km. 

ST 21. 10. PODKOMORSKÝM POLESÍM • Vede Dana Strašilová: Odj. bus č. 303 od Bystrce - ZOO v 10:13 do zast. Veverská Bítýška - Vápenice. Pěšky: pozvolným stoupáním na hřeben a potom k Žebětínskému rybníku, případně na Rakovec. Návrat: MHD po 30 min. Středně náročným terénem 8 km.  

ST 21. 10. DO LEDNICE K MINARETU • Vede Věra Palátová: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Ladné. Pěšky: Janohrad, Lednice, kolem rybníku k Minaretu, zpět Lednice (obč. s sebou). Vstupné do parku je zrušeno. Návrat: bus 16:32 do Podivína k žst. Po rovině 12 km. 

SO 24. 10. ROZHLEDNA MAJÁK • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. 9:10 do Zaječí. Pěšky: Přítlucká hora, rozhledny Maják a Dalibor, Zaječí. Návrat: ČD 13:58, R 14:59 do Brna. S mírnou námahou 11 km. 

NE 25. 10. PŘES ZBRASLAV • Vede Hana Zemanová: Odj. bus Brno Dunajská 8:37 do Zálesná Zhoř rozc. Pěšky: přes Zbraslav do Vysokých Popovic. Návrat: ČD 13:31, 14:33. Zvlněným terénem 13 km.

ST 28. 10. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MALHOTKY • Vede Věra Hrušková: Odj. ČD hl. n. Sp 9:28 do Nesovic. Pěšky: PP Malhotky, Černčín, Bučovice. Návrat 13:01, 15:01. Kopcovitým terénem 11 km.

SO 31. 10. ŘÍČKY • Vede Jaroslava Puklická: Odj.bus č. 201 Židenice nádr. 9:09 / Stará osada 9:15. Pěšky: údolím Říčky do Mariánského údolí. Návrat: bus č. 55 po 13. h. Pohodlně 11 km. 


PŘEDNÁŠKY 

21. září         Jak děvče  z Hané se stalo kapitánem na lodi Eva Žondrová             
28. září P ř e d n á š k a  s e  n e k o n á                          S t á t n í  s v á t e k 
  5. října Kolumbie, 3. část Ing. Miroslav Čapek
12. října Uzbekistán Jan Vlasák
19. října Kuba, 3. část Lumír Sochovec
28. října Podkarpatská Rus Zuzana Buchholcerová